Vehbi KARA Süfyaniyet Komitedir Ve 4 Büyük Başı Vardır
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Samsun Haber – Akasyam Haber  Samsun'dan son dakika haberler – dünyanın haberi bu sitede
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
Süfyaniyet Komitedir Ve 4 Büyük Başı Vardır
Vehbi KARA

Süfyaniyet Komitedir Ve 4 Büyük Başı Vardır

Hadis-i Şeriflerde âhirzamanda ortaya çıkacağından bahsedilen İslam Deccalı hakkında çeşitli rivayetler vardır. Özellikle Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerinden istifade ile çok güvenilir kaynaklara atfen bu dehşetli şahıslar hakkında yazılar neşrettim. Bu konuda daha önce yazıldığını görmediğim (elbette vardır ben rastlayamadım) özellikle Fetullah Gülen’in 4. Rüknü yani 4 büyük baştan bir tanesi olduğunu 5 yıl önce dile getirdim.

Bu yazılarda Risale-i Nur eserleri referans alınmıştır. 19 madde ile F. Gülen’in bu şahıs olacağını ispatlamaya yetecek kadar deliller ortaya dökülmüştür. Ne var ki bu yazılardan sonra çeşitli eleştirilere de muhatap oldum. Bunlardan en rahatsız edeni şuydu:

Deniliyordu ki “Sen Süfyaniyetin 1. Rüknünün fenalıklarını küçük gösteriyorsun”. Fesübhanallah. Bu nasıl sözdür. Herhalde yazı okunmadan “ön yargı ile mi hareket ediliyor” diye haklı olarak düşünmekten edemedim. Eğer bir iki kişi bunu söylemiş olsaydı önemsemeyip bu yazıyı da yazmazdım. Lakin çok sayıda buna benzer sözü görüp işitince bu anlayışı zayıf olan kişilere “daha nasıl anlatılır” diyerek bir yazı daha yazmaya karar verdim. Et-tekrarü ahsen velev kane yüz seksen.

Her şeyden önce 4. Rükün demek; Süfyaniyetin bir şahıstan ziyade komite olduğunu, devamlılığını gösterdiği gibi birincisinden ayrılmadığını da ifade etmektedir. Birinci Rükün olan M. Kamal’ın en kuvvetlisi ve dehşetlisi olduğu pek açıktır. Zira çoğu Kastamonu’da yazılan Şualar isimli kitabının 8. Kısmında Bediüzzaman’ın şu ifadesi yer almaktadır:

“Hem de “İnna A’tayna”nın sırrı kısmen tahakkuk etmiş. Çünki Süfyaniyetin dört rüknünden en kuvvetlisi ve dehşetlisi bütün bütün çekildi. Kabir altında azab çekiyor. Ve en büyüğü dahi alâkası bilfiil çekilmiş. Mason komitesinin mahkûmu ve âleti olup azabıyla meşguldür. Yalnız onun gölgesi hükmediyor. İleri tecavüz etmemekle beraber kısmen geriliyor. Bâki kalan iki şahıs ise, ellerinden gelse tamire çalışacaklar”.

Burada ve Risale-i Nur eserlerinin birçok yerinde Süfyaniyetin 4 Rüknü olduğunu anlayabiliriz. Eleştiri konusu olan “birinci şahsı gizlediğim veya onun tahribatını küçülttüğüm” sözü insafsızlıktır. Elimden geldiğince Birinci Rükün ile ilgili olarak yazı yazıyorum ve medyada bu konuda benim kadar yazı yazan ve neşreden bir başka yazar ne yazık ki yoktur. Keşke olsaydı bundan memnuniyet duyardım.

Başka eleştirileri kabul edebilirim fakat “Sen M. Kamal’ın tahribatını küçük gösteriyorsun” sözünü kabul etmem ve doğru değildir. O halde gelelim neredeyse hiç bahsedilmeyen bu Süfyan Komitesinin Dördüncü Rüknüne yani Büyük Başına.

Evet, 15 Temmuz 2016 darbesi olmasa idi bu aldatmakla iş gören ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kezzabı yani yalancısı olan F. Gülen’i hala tanıyamamakta bir mazeret ileri sürülebilirdi. Hatta Risale-i Nurları tahrip etmeye çalışması ve 17-25 Aralık darbe teşebbüslerindeki apaçık tecessüs fiilleri ile ne derece dehşetli bir fitne içinde olmasını dahi görmezlikten gelip bu körlüğü ve feraset yoksunluğunu kabul edelim. Lakin 15 Temmuz darbesinden sonra hala F. Gülen’in mahiyetini anlayamayan ve onu tanıyamayan insanlara söyleyecek çok sözüm var. Öncelikle Risale-i Nur eserlerini gazete gibi okumayıp lütfen dikkatlice okusunlar. Ayrıca referans gösterdiğim metinleri önyargı ile değil, anlamaya çalışarak tekrar okusunlar. Şimdi de aşağıya yazdığım hadisleri inceleyip biraz düşünsünler.  Eğer hala ben bu kanaatte değilim diyorlar ise gelip parmaklarını gözüme soksunlar, söz, bir şey demeyeceğim.

İslam Deccalı hakkında rivayet edilen ve Bediüzzaman’ın meşhur “5. Şua” isimli eserinde yer almayan meşhur ve kuvvetli, bazı hadislerden bahsetmek istiyorum. Bu hadislerin çoğu sahih ve muteber kabul edilen hadis kitaplarda yer almakta olup ehlisünnet âlimlerince kabul görmüş eserlerinde yer almıştır. (Hata var ise düzeltmek için bildirilmesini isterim). 5. Şua’da yer alan hadisler ise Osmanlı zamanında Japonlar tarafından sorulan sorulara cevap mahiyetini taşımakta ve çok tenkit edilen hatta inkâr edilen hadisler olmasıydı. Asıl gayesi; hadislerin sahih olduğunun anlaşılmasını sağlamaktı.

İslam Deccalı diğer bir adı ile Süfyan’dan bahseden bu hadisler FETÖ lideri Fetullah Gülen ile de çok yakından alakalıdır. Peygamberimiz (asm) 1500 yıl öncesinden gelse de sanki bu günü görmüş gibi anlatmaktadır. Demek ki kendisine bu dehşetli şahsın özellikleri bildirilmiştir. “İn hüve illa vahyun yuha- Onun konuşması ancak, bildirilen bir vahiy iledir- Necm 4” Ayeti bunu gösteriyor. Burada günümüzde cereyan eden olayları aydınlatmak için seçilmiş sadece 29 tane hadis mealine yer vereceğiz:

1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek. (İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve’l-Melahim, 1/32)

2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek ( İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077)

3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.(İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074)

4- Deccal’ın karargâhı köşk şeklinde bir Hristiyanların manastırıdır. (Suyuti, Dibac ale’l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu’l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi’l-Fiten, 6/1149)

5- Deccal’ın karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak. (Suyuti, Dibac ale’l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu’l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi’l-Fiten, 6/1149)

6- Deccal bütün ruhu canı ile her şeyi ile yalancıdır, hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılamayacak duruma getirendir.

7- Deccal’ın her şeyden çok şikayet eden bir görüntüsü vardır. (İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074; İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791)

8- Deccal ayaklarının arası ayrık şekilde yürüyecek. (Ebu Davud, hadis no: 4320; Mervezi, el-Fiten, 2/519)

9- Deccal’ın askerleri kendilerini bir şeylerin arkasında gizleyen tipler olacak (takıyye yapması).  (Ebu Davud hadis no:4328, Müslim hadis no: 2942)

10- Deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatleri çarpıtan kimseler olacak. (İthafu'l-cemaa bima var fi'l-fiten ve'l melahim 3/85)

11- Deccal’in askerleri bütün ruhları ile Deccâl’a casusluk yapan casus kişiler olacak. (Cessase hadis- Ebu Davut hadis no:4328, Müslim no:294), (İslamlarda çıkar aldatmakla iş görür..!)

12- "Kim deccalı duysa ondan yüz çevirsin. Vallahi, kişi onu mü'min zannederek ona tabi olur. Sevk ettiği şüpheli şeylerin ardına düşer." (Ebu Davud, Melahim, Hadis No: 4319)

17- Deccal’a inanan, onu tasdik edip ona tabi olanlar ne kadar sâlih amel işlerlerse işlesin hiçbir fayda vermeyecek, Deccal’ı yalanlayanlar ise geçmişte işledikleri günahları affedilecek. (el-Müstedrek, 1/330; Taberani, Mucemu’l-Kebir, hadis no: 6815)

18- Tahkiki imana ermiş olanlar “Bu her şeyi ile yalancıdır ve Allah Rasulü (asm) bize sizden haber vermişti ve bizi ve evlatlarımızı uyarmıştı. Sizin bizim yanımızda yeriniz yok. Sizler sadece şeytan ruhlu kimselersiniz; bu Deccal de Allah’ın düşmanıdır.” diyecekler. (Mervezi, el-Fiten, 2/538- ("imanî şiddet-i zeka" İ. İ'caz)

20- Deccal’ı bu kadar büyülten ve yücelten askerlerinin ona olan sevgisi olacak. (el Müstedrek, 4/507)

21- Müminler Deccal’dan büyük zarar görecekler. (İshak b. Raveheyh, Müsned, hadis no: 262)

22- Deccal, kendine uyanları zengin edecek, uymayanları batıracak. (İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077)

23- Deccal’a en çok tabi olanlar Yahudiler ve kadınlar olacak. (İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38633; Taberani, Mucemu’l-Kebir, hadis no: 8409)

24- Deccal’ın askerleri arasında Mecusiler, Hristiyanlar ve Acemler de olacak. (İbn Kesir, el-Fiten ve’l-Melahim, 1/60)

25- Deccal’ın ordusuna müşrikler, kâfirler, münafıklar ve fasıklar katılacak. (el-Müstedrek, 4/542; Müslim, hadis no: 2943)

26- Deccal’a tabi olacak olan Müslümanlar günde üç vakit namaz kılanlar yani namazları vaktinde kılmayıp cem ederek kılanlar olacaklar. (el-Müstedrek, 4/468)

27- İslam ümmetinden Deccal’a tabi olanlar Kur’an’ı okuyan ama ondan bir şey anlamayan kimseler olacak. ( Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20790; Müstedrek, 4/486)

28- Deccal’ın askerlerinin bir bölümü İslam ümmetinden olacak. (Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20825)

29- Yeryüzündeki etkisi, fitnesi ya da hâkimiyeti, 40 yıl, ay ya da gün sürecek. (İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38661; Müslim, hadis no: 2940)

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
GALERİLER