Advert
Kutlu doğum’da fetö tuzağı!..
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Samsun Haber – Akasyam Haber  Samsun'dan son dakika haberler – dünyanın haberi bu sitede
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
Kutlu doğum’da fetö tuzağı!..
18.04.2017 10:03:38

 

Kutlu doğum’da fetö tuzağı!..

Müslümanları Allah ile aldatan FETÖ’nün mahiyeti ancak din penceresinden bakılarak anlaşılır. Kitap ve sünneti taharri etmekten yoksun “Ümmeti Muhammed” ise FETÖ’nün din diye lanse ettiği tuzaklara düşmekle; Allah’ın rızasını kazanayım derken tam aksine uzaklaşır. İşte onlarda biri aslında FETÖ için tertiplenen “Kutlu Doğum Haftası”dır.

Bütün peygamberlerin şeriatlerinde Kamerî Takvim esastır. Ahkâm-ı İlahiye ona göre tanzim edilmiş ve ibadetler, o hesaba göre tevdi edilmiştir. Cenab-ı Hak, Tevbe Suresi’nin 36. âyet-i kerîmesinde, Kamerî Takvim’den bahsetmekte, Levh-i Mahfuz’da kamerî senenin on iki ay olarak takdîr edildiğini, semavat ve Arz’ın hilkatinden itibaren de bu hükm-ü İlahînin tahakkuk ettiğini, yani; öyle icra edildiğini, bütün peygamberlerin şeriatlarında ef’al-i ihtiyariye-i insaniyeye terettüb eden ahkâmın bu aylara göre vaz’ edildiğini, bu on iki aydan dördünün haram aylar diye tesbît edildiğini, bu aylara hürmet edilmesi gerektiğini, riâyet etmeyenlerin manevî mes’ûliyet altına girdiğini beyan buyurmaktadır. Şöyle ki:”(Muhakkak ki ayların sayısı, Allahu Teâlâ’nın katında) O’nun mukaddes hükmünce, (Cenâb-ı Hakk’ın kitabında) Levh-i Mahfuz’unda (gökleri ve yeri yarattığı günden beri on ikidir.) On iki aydan ibarettir. Hükm-i İlahi böyle takdîr edilmiş ve bu şekilde tahakkuk etmiştir. Bu aylar ise; Muharrem, Safer, Rebîü’l-Evvel, Rebîü’l-Âhir, Cemâziye’l-Evvel, Cemaziye’l-Âhir, Receb, Şaban, Ramazan, Şevval, Zi’l-Ka’de, Zi’l-Hicce’dir. Kamerî Takvîm, bu aylardan teşekkül eder. Toplam 355 gündür. (Bunlardan) bu kamerî aylardan (dördü, haram olan aylardır.) Onlar da; Zi’l-Ka’de, Zi’l-Hicce, Muharrem ve Receb aylarıdır. (İşte bu) dört ayın haram kılınmış olması, (doğru bir hesaptır.) İbrahîm (as)’ın takib etmiş olduğu doğru bir yoldur. (Artık o aylarda nefislerinize zulmetmeyiniz) Gerçek şu ki; günah işlemekle nefse zulmetmek hiçbir vakit caiz değildir. Fakat bu haram kılınmış aylarda günâha girmek, bu ayların hürmetine de muhalif olacağından nefse daha ziyade zulüm olur. Madem bu aylar, Allah katında fazlaca bir hürmete mazhardır. Elbette bu aylarda yapılacak günahların cezası da o nisbette fazladır. Binaenaleyh bu hususa pek ziyade dikkat etmek gerekir.”    

Evet, ilk Peygamber Hazret-i Âdem’den (as) son Peygamber Hazret-i Muhammed’e (asm) kadar bütün peygamberlerin dini olan İslam’da ahkâm-ı şer’iyye, kamerî takvime göre vaz’ edilmiş ve ona göre icra ve tatbik edilmiştir. Ümmet-i Muhammediye (asm) da  Asr-ı Saadet’ten bugüne kadar ibadetlerini, dini merasimlerini, mübarek gün ve gecelerin (Mevlid, Regâib, Mi’rac, Berât, Kadir geceleri gibi) ihyasını bu takvime göre yapmışlardır. Zira Kitab ve Sünnet’te böyle bildirilmiştir. 

Hiçbir hükm-ü ilahi, Miladî Takvim’e göre vazedilmemiş ve o ahkâmın icra ve tatbîki yapılmamıştır. Mesela; oruc, menasik-i hac, haram ayların hürmeti, hataen adam öldürmenin keffareti, ziharın keffareti, îla müddeti, kocası vefat eden kadının iddet müddeti, eşinden boşanmış âise (hayzdan kesilmiş) kadınlar ile henüz adet görmemiş kadınların iddet müddeti, kurban, remy-i cimar (şeytan taşlama) ve teşrik tekbirleri, Ramazan ve Kurban bayramları, hayz ve nifas gibi ahkâm, hep Kamerî Takvim’e göredir, ona göre icra ve tatbik edilmiştir. Dolayısıyla ibadetle alakalı ahkâmın Şemsî (Miladî) takvime göre yerine getirilmesi bid’attır. Üstad Bediüzzaman (ra) Hazretleri şöyle buyuruyor: Kavaid-i Şeriat-ı Garra ve desatir-i Sünnet-i Seniye, tamam ve kemalini bulduktan sonra, yeni icadlarla o düsturları beğenmemek veyahut hâşâ ve kellâ, nâkıs görmek hissini veren bid'aları icad etmek, dalâlettir, ateştir.”

“Ahkâm-ı ubudiyette yeni icadlar bid'attır. Bid'atlar ise ‘Din kemale erdi’ sırrına münafî olduğu için, merdûddur.”

HTAR: 1400 küsur seneden beri Resûlullah (sav) Efendimiz’in Mevlid-i Şerîf’i ümmetçe Kamerî Takvîm’e göre Rebîü’l-Evvel ayının 12. gecesinde kutlanmaktadır. Milâdî Takvîm’e göre, Hazret-i Peygamber (sav)’in doğumunun “Kutlu Doğum Haftası” adı altında kutlanması, bid’a-yı seyyiedir. Çünkü mezkûr ayet-i kerimenin nassına (Tevbe, 36) muhaliftir. Bu da Din-i Mübîn-i İslam’ın içine o gizli zındıka komitesi tarafından atılan bir bid’attır. Öyle ise Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sav) mevlidi, Kamerî Takvîm’e göre kutlanmalı; Miladî Takvîm’e göre kutlanmamalıdır. Kamerî Takvîm’e göre kutlanması ise, bid’a-yı hasenedir; güzel bir adet-i İslamiyedir; ibadet değildir. Mevlidi ibadet haline getirmek, hatadır. 

Keza vefat eden bir kimsenin vefat gününde mevlid merasiminin tertib edilmesi de bid’a-yı seyyiedir. Zira Mevlid, doğumla alakalıdır ve bugüne kadar Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz’in doğum gününde bu merasim tertip edilmiştir. Veya düğün, sünnet gibi insanların sevindiği günlerde okunabilir. Ölüm günleri ise, insanların üzüldükleri günlerdir. Dolayısıyla ölüm gününde Mevlid merasimi tertip etmek, mevlidin manasına muhaliftir, bid’a-i seyyiedir...   

Murat Çetin / Diriliş Postası

fetö Kutlu Doğum Haftası
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Yusuf     0000-00-00 Diyanet fetvalar veriyor Kutlu Doğum diyanetindir. Bir kurumla alakası yok diye. Canını sevdiğimin yalaka ülkesi
GALERİLER
Advert
Advert