Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Tarım Meslek Lisesi’ni Yargı kararlarına rağmen gaspediyor!
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Samsun Haber – Akasyam Haber  Samsun'dan son dakika haberler – dünyanın haberi bu sitede
Advert
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Tarım Meslek Lisesi’ni Yargı kararlarına rağmen gaspediyor!
16.04.2018 10:07:08

 

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Tarım Meslek Lisesi’ni Yargı kararlarına rağmen gaspediyor!

Samsun’da Veteriner Tarım Meslek Lisesi arazisinin ne olacağı iyice yılan hikayesine döndü.

Yaklaşık 5 senedir bir hukuk mücadelesi yürütülen Samsun Veteriner Tarım Meslek Lisesi arazisinin Samsun’un önemli bir merkezinden olmasından dolayı başına gelmedik kalmadı.

Önce protokol cami ve sonrasında kent park projesi ile arazi bir nevi gasp edilmek isteniyor.

Gelinen son noktada ise yargı kararıyla Milli Eğitime devredilen araziden Samsun Büyükşehir Belediyesi vaz geçmiyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Tarım Meslek Lisesi’nin bulunduğu araziye kent park yapmakta ısrar ediyor.

Okul yerini parka dönüştürecek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne vatandaşlardan ve Samsun Veteriner Tarım Lisesi okul aile birliğinden tepki gelmesine rağmen henüz geri adım atılmadı.

Samsun Veteriner Tarım Lisesi arazisinin yeniden okul olabilmesi için mücadele eden Mustafa Kemal Bektaş, “dünyanın hiçbir yerinde okul yerine park yapacağım diyen bir Belediye Başkanımız var mıdır” diye soruyor.

Bektaş, “Çocuklarımız Önce kışın apar topar şehrin 30 km. dışında Ortaokuldan bozma son derece yetersiz binalara adeta kovulurcasına gönderildi. Mahkemeye başvuruldu. Yüksek mahkeme dahil okul aile birliğinin başvurularını yerinde haklı buldu. Kaç kez yerine taşınması yada yerine tekrar okul yapılması için karar verdi. Hız kesmedi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bu arazi değerliydi bu okuldan koparılmalıydı. Protokol Cami ile ilgili imar değişikliği yaptıklarında yeşil alan aklına gelmeyen Belediyemiz bu sefer de yeşil alan aklına geliverdi. Kıyı şeridi parkla bahçe ile dolu iken dibinde golf sahası var iken, 100 metre aralıklarla 2 cami olurken imar değişikliklerine kulp bulmak zor olmasa gerek.” Diye kaydetti.

Bektaş şöyle devam etti;

“Devlet arazilerinin istimlak edilmesi için emsal arazi sunmaları gerekiyordu. Alanlı Mahallesinde yer gösterildi. Ama kağıt üzerinde kelime oyunları ile o araziye İmam Hatip Lisesi yapıldı. Biz okulun yapılmasına karşı değiliz. İmam Hatip Lisesi de bizim. Ama işin içerisinde arazinin değerli oluşu bir anda Okul aile birliğini karşı siyasi görüşten diye empoze edilmeye başlandı.

Samsun’da ikili öğretimin önümüzde ki yıl son bulacağını basından öğrenmiş bulunmaktayım. Haberin aslı olmadığı halde söz konusu okul için Atakum bölgesinde emsali arsa verileceği haberi yayılarak, sırf algı yaratılarak bu arsa üzerinde yeniden imar oyunları başlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi il genel meclisinin İmar,hukuk,bayındır komisyon tutanağını, yüksek mahkeme kararlarını ekte sizlere gönderiyorum.

Şu anda okulun arazisi mezbelelik halindedir. Büyükşehir Belediyemiz daha mahkeme itiraz süreçleri devam ederken o araziye yüze yakın hafriyat ve moloz dökerek hakkında Danıştay yüksek mahkeme temyiz kararı da olmasına rağmen biz yapalım mahkeme çık derse yıkar temizler çıkarız demiştir. Kimin parasını nereye harcıyorlar. Suç duyurusunda bulunduk sonuçları göreceğiz. Böyle bir anlayış olabilir mi? O zaman Belediyemiz gözünün kestiği araziye gitsin yüze yakın harfriyat kamyonu ile moloz çöp döksün orayı istimlak etsin, gasp etsin. Böyle bir hukuk anlayışı sizce olabilir mi?

Dünyanın hiçbir yerinde Anayasaya göre kurulmuş Bağımsız yüksek yargı mahkemelerinin kararlarını dinlemeyen bir Belediye Başkanımız var mıdır? En son 3 ay önce yapılan işlemlerin suç teşkil ettiğini BİMER vasıtasıyla bildirerek suç duyurusunda bulundum.  Ve yine suç duyurusunda bulundum. Suç duyurum aşağıdadır. Yüksek yargı mahkeme kararlarına hiçbir kimsenin uymama lüksü var mıdır? Aynen bu “Cumhurbaşkanımı büyük Başbakan mı büyük? ”  sorusunu gündeme getirmez mi? Danıştay kanununa göre üyelerinin 4/1 ini Cumhurbaşkanının seçtiği bir mahkemenin kararlarını bir belediye başkanı uygulamıyorsa bu kanunlara, yargı kararlarına uymak sadece vatandaşlara mı aittir?

Bir belediye yargı kararlarına uymuyorsa vatandaşlarda biz de uymuyoruz derse bu ülkenin durumu ne olacaktır? Bu Yüksek mahkemeler bu ülkeye ait değil midir? Yada bu belediye Başkanımız hangi ülkenin belediye başkanıdır?

Mızrak artık çuvala sığmıyor. Bu ülke hukuk devleti ise Anayasaya göre kurulmuş olan ve de üyelerinin 4/1’ini Cumhurbaşkanının seçtiği yüksek mahkeme kararlarını uygulamayan ve tanımayan Sayın samsun Belediye Başkanını Anayasaya, T.C.K ve Danıştay Kanununa aykırı hareket etmekten tüm Cumhuriyet savcılarımıza suç duyurusunda bulunuyorum. Sizlerin bu hukuksal davada yardımcı olmanızı arz ediyorum”

BAŞBAKANA MEKTUP YAZDI

Sayın Başbakanım:

2. Söz konusu arazinin hukuksuz bir şekilde imar mevzuatları ile ilgili olarak:

a. İLGİ m Anayasamız 5 Madde gereği "Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."

IX. Yargı yetkisi MADDE 9 gereği "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır." diye emretmektedir.

MADDE 10 gereği "Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." diye emretmektedir.

XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü MADDE 11 gereği " Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz." diye emretmekte olup eğer yüksek mahkemeler Anayasaya aykırı olsaydı bu madde gereği kurulmazlardı.

D. Cumhurbaşkanının Görev ve yetkileri MADDE 104 gereği bu mahkemelerin üyelerinin 4/1 ini sayın Cumhurbaşkanımız seçmektedir.

Mahallî idareler MADDE 127 gereği "Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması" emredilmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yargı C. Danıştay MADDE 155 gereği " Danıştay, idarî mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar." diye emretmektedir.

b. İLGİ n T.C.K. nun Görevi kötüye kullanma (1) Madde 257 gereği "Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. " diye emretmektedir. Yine Madde 309 gereği "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar Anayasayı ihlal" suçlarını da kapsamaktadır.

c. İLGİ o 23 madde gereği "İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar." diye emreder. Yine Madde 25 "İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştayda temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır." diye emreder. Madde 26 ise "İdari uyuşmazlıklar ve davalar; İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu daireler ile idari ve vergi dava daireleri kurullarında incelenir ve karara bağlanır" emreder.

Sayın Başbakanım;

3. Bu maddeleri neden yazdım. Hukuk devleti isek Anayasa ve kanunlar geçerlidir. Anayasamızın 1 nci maddesine göre Danıştay Anayasa ile görevlendirilmiş bağımsız Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. 521 sayılı Danıştay kanununun 30 ncu maddesine göre gerek bidayeten 31 nci maddesine göre gerek temyizen Danıştayca görülen davalar sonunda verilmiş olan kararlar kesindir. 2575  sayılı kanunun 23, 25, 26 madde gereği Hiçbir merciin onayına tabi değildir. Anayasamızın ilgili maddelerine göre; İdare yargı kararlarına uymak zorundadır, ve hiçbir suretle bu kararları değiştiremez, yerine getirmeye de mecburdur.

4. Sayın Samsun Büyükşehir Belediyemiz ve meclisi Anayasamızın ilgili maddeleri, T.CK. nun ilgili maddeleri gereğince bunca var olan Yüksek yargı mahkemelerine uymayarak suç işlemiş ve işlemeye devam etmektedir. Bu Yüksek mahkemeler bu ülkeye ait değil midir? Herhangi bir kurum uymamak keyfiyetinde midir?

Zatınız nezdinde tüm savcıları tekrar göreve çağırıyor ve suç duyurumun arkasındayım.

Arz ederim.

Samsun Veteriner Tarım Meslek Lisesi Samsun Büyükşehir Belediyesi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
dülger     2018-04-16 Yargı kararı neki biz yıllar önce kazandık ama hala haklarımız gaspettiriliyor Tüm bah lerimizde içki satışı yapılıyor çocuk çoluğun gözü önünde konserler sazlar cazlar ayrı ev lerde yaşanılmıyo 4 yıldır sakinler gittik başkanla görüşemedik 155 e şikayet ettik emni yet amiri açık bahçelere verilen müzik ruhsatını iptal edin yazınca Atakum bld.encümen ler 861 sayılı kararla 11.30 olan müizk saatini 1.30 yaptı belgeleri veririz isteyene Ada let güçlülere işlemiyomu Atakum denizevler 214 sok ah edi
misafir     2018-04-16 Belediyeler yargı kararlarını gale almıyorki Binamızın hertarafını iki işyeri bar yaptı 2011 de mahkemeyi kazandık ama geçen sene zabıtaların gözü önünde öteki bahçeyi sökerek betonladılar işlem bitti masalar koyuldu zabıtalar gittiler yazı yolladılar yargıya verin Açık yerlere kapalı raporu tutarak canlı müzik ruhsatı verdi belediyeler açıkda içenler naralar atanlar çalgılar konserler Kandilleri cumaları kutlama ya sms atan başkanlar mubarek günleri içinlerle kutluyoz Atakum Denizevler 214 sok
GALERİLER
Advert
Advert