Samsun Büyükşehir Belediyesi Arsa Satacak!
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Akasyam Haber
Advert
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
Samsun Büyükşehir Belediyesi Arsa Satacak!
07.10.2021 11:23:01

 

Samsun Büyükşehir Belediyesi Arsa Satacak!

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Atakum İlçesi, Balaç Mahallesinde kayıtlı olan Arsa vasıflı bir adet taşınmazı kapalı teklif usulü ile tamamı peşin ödenmek üzere satışı çıkardı.

İhale şartlarıyla alakalı olarak Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama şöyle;

Atakum İlçesi Balaç Mevkii, 13745 ada, ayrık nizam 4 katlı ticaret alanı, muammen satış bedeli 59 Milyon 169 Bin 270 TL, Geçici teminat bedeli 1 Milyon 775 Bin 078 TL, ihale tarihi 26 Ekim 2021 saat 14.30.

İhalelerde yarışma (artırım) muhammen satış bedeli üzerinden yapılacaktır.

İhale Şartnameleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından ücretsiz temin edilir. 

Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0 362 431 60 90 / 1152 - 1153 – 1154 – 1419 no.lu telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir.

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) İstekli gerçek kişi ise:

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b) İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğü veya e-Devlet üzerinden alınacaktır.)

c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü (Noterden tanzim edilecektir.)

d) Adres Beyannamesi (Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.)

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Noterden tanzim edilecektir.)

f)  Geçici  teminat  (2886  sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )  (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü’nden tanzim

edilecektir.)

g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge  (Belediyemiz  Gelirler Şube Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.)

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.) i) Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.)

B) İstekli tüzel kişi ise:

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2021 yılı içinde alınmış belge

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu tüzel kişi vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

c) Tebligat için adres ve telefon bilgilerini gösterir yazı d)  Geçici  teminat  (2886  sayılı DİK’da  belirtilen  geçici  teminat olarak kabul edilen değerler)  (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü’nden tanzim

edilecektir.)

e) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.)

f) Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.)

g) Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.) C) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler 6- Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına

(Encümen Kalemine) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon

Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.  Posta  ile  gönderilecek  tekliflerin  ilanda  belirtilen  saate  kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Arsa Satacak!
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
GALERİLER