Köşe Yazıları
Giriş Tarihi : 05-02-2024 13:54

Müslüman Ateist veya Deist Bir Kızla Evlenebilir Mi!

Müslüman erkek kitapsız kâfirlerle evlenemez.

Müslüman Ateist veya Deist Bir Kızla Evlenebilir Mi!

Dinî değer ve hayatın muhafazası, geliştirilip devam ettirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gibi önemli sosyal fonksiyonlar icra eden aile kurumuna hukuki meşruiyet kazandıran evlenme akdinin sınır ve şartları Kur'ân-ı Kerîm’de ve sünnette tafsilatlı bir şekilde yer almış, kimlerle evlenilip kimlerle evlenilemeyeceği detaylı olarak açıklanmıştır.

İslam’da, Müslüman bir erkeğin Ehl-i kitap (Yahudi ve Hristiyan) kadınlarla evlenebileceği; Ateist, deist, Budist gibi Ehl-i kitap dışındaki kafir ve gayrimüslim kadınlarla ise evlenemeyeceği belirtilmiştir (el-Bakara, 2/221; Maide, 5/5).

Kitaplı kâfir kadınla yani Hristiyan ve Yahudilerle evlenmesi caiz ise de, tahrimen mekruhtur, harama yakındır. Zimmi ile evlenmesi tenzihen mekruhtur. (Hindiyye)

İslam idaresi altında zimmi olarak yaşayan kitap ehli kadın ile evlenmek tenzihen mekruh idi. Zimmi olmayan kendi memleketinde yaşayan gayrimüslimlere harbi kâfir denir. Bugün yer yüzünde zimmi kâfir yoktur. Onun için bugün kitap ehli kadınla evlenmek tahrimen mekruhtur. Zaruretsiz evlenmemelidir.

Müslüman kadın, kitapsız kâfirle evlenemediği gibi, ister harbi olsun, ister zimmi olsun hiçbir kitap ehli kâfirle de evlenemez. Evlenmeye karar verdiği zaman kâfir olur. (Redd-ül Muhtar)

Konu ile ilgili âyet-i kerimelerden üçünün meali şöyledir:

(Kitap ehli [Yahudi ve Hristiyan] kadınlarla evlenmeniz helaldir.) [Maide 5]

(İmanlı kadınların kâfirlerle evli kalmaları helal değildir.) [Mümtehine 10]

 

(İman etmedikçe, müşrik [dinsiz, putperest] kadınlarla evlenmeyin. İmanlı bir cariye, beğendiğiniz, imrendiğiniz müşrik bir kadından elbette daha üstündür. Kadınlarınızı da, iman edinceye kadar müşrik erkeklerle evlendirmeyin! Mümin bir köle, müşrik bir erkekten elbette daha üstündür.) [Bekara 221]

Allahü teâlânın emrini beğenmeyen

Sual: Bir erkek, dinsiz bir kadınla evlenmeye niyet edince, bir kadın da, Müslüman olmayan bir erkekle evlenmeye karar verince, niye hemen imanı gidiyor? Sadece haram işlemiş olmuyor mu? Haram işleyene kâfir denir mi?

CEVAP

Haram ile küfür farklıdır. Allahü teâlânın emrini yapmamak veya yasak ettiğini yapmak haramdır. Ancak Allahü teâlânın emrini beğenmemek, onu yanlış görmek küfürdür. Bu inceliği iyi anlamalıdır. Kur’an-ı kerimde evlenmesi yasak edilen kadınlar şunlardır:

(Ana, kız, bacı, hala, teyze, kardeş kızı, süt anne, süt kardeş, kayın valide, üvey kız, gelin ve iki kız kardeşi nikahında bulundurmak.) [Nisa 23]

 

(Müşrik kadın.) [Bekara 221]

 

Burada bildirilen kadınlarla zina eden büyük günah işlemiş olur, fakat kâfir olmaz. Ancak bunlarla evlenmek caizdir diyen kimse, Allahü teâlânın emrini beğenmemiş olur, hafife almış olur. Kâfir olması, zina yapmasından dolayı değil, Allahü teâlânın emrini yanlış kabul ederek evlenmeyi meşru kabul etmesindendir.

 

Sual: Hristiyan kadına mehir vermek lazım mı? Hangi haklardan faydalanabilir?

CEVAP

Mehir verilir. Mesela on altın verilirse iyi olur. Her haktan faydalanır. Bir Müslüman, hristiyan olan zevcesinin kiliseye gitmesine ve evde şarap yapmasına engel olabilir. Hayz ve nifas sonunda, gusletmeye zorlayamaz. Kapatmaya da zorlayamaz, örtünmesini sağlarsa iyi olur.

 

Sual: Arkadaşım bir Hollandalı kadınla konuşuyor. Kadın domuz etini çok seviyormuş. Arkadaşımsa, kadının domuz eti yemeyi bırakmasını istiyor. Çünkü evlenirlerse, erkek bu domuz eti işini evinde istemiyor. Evlenmeyi ciddi olarak düşünüyorlar. Kadın diyor ki (Erkek arkadaşım benden bunu isteyebilir mi, yani bu hakkı var mı? Varsa uyacağım.)

CEVAP

Bir Müslüman, Hristiyan zevcesinin kiliseye gitmesini ve evde şarap yapmasını yasaklayabilir. Hayz ve nifas sonunda, gusletmeye zorlayamaz. Tesettür ettirirse iyi olur. (Nimet-i islam)

 

Erkek, eve domuz eti sokulmasını da yasaklayabilir.

 

Sual: Bir Hristiyan kadınla evlenmek istiyorum. Bu kadının başını kapatmam gerekir mi?

CEVAP

Hristiyan kadınla evlenmek tahrimen mekruhtur. Yani harama yakındır. Evlenince başını kapatmanız gerekmez. Hiç bir ibadeti yaptırmanız da gerekmez. Çünkü gayrimüslimin önce iman etmesi gerekir. İmansız ibadetlerin faydası olmaz.

 

Sual: Müslümanlığı kabul etmiş bir yabancıyla evlenmenin, ana baba razı olmasa da, onların izni olmadan evlenmenin dinimizde hükmü nedir? İleride kültür farkından doğan problemler çıkabilir ve evlilik geçimsiz bir hâl alabilir mi?

CEVAP

Gerçekten Müslümanlığı kabul etmişse, kültür farkı o kadar önemli olmaz. Çünkü kültürden kasıt, dine uymaktır. İnanılıyorsa her ikisi de dine uyacaktır. Fazla bir problem olmaz. Evet yöre farkı bile evliliğe etki ediyor. Bir taraf anlayışlı olunca problem kalmıyor. Evet yabancı çok şeyi bilmez. Müslümanlığı kabul edince dinin kaidelerini uygulaması gerekir. Ana babanın dine aykırı olan emirlerine uyulmaz. Mesela ana baba namaz kılmayan biri ile evlen diyemez, derlerse, sözlerine uymak gerekmez. Yabancı müslüman ise evlenmek iyi olabilir. Belki o akrabalarının da müslüman olmasına sebep olabilir. Her ana babanın değil, dinini iyi bilen ehl-i sünnet olan ana babanın sözüne itibar edilir. Yabancı da olsa uygun biri bulunca evlenilebilir.

 

Sual: Kâfire aşık olmak caiz mi?

CEVAP

Evet. Ehl-i kitap ise evlenmek de caizdir.

 

Sual: Müslüman erkek ile hristiyan kadının nikah akdi, nasıldır?

CEVAP

Müslüman erkek ile müslüman kızın nikahı gibidir. Fakat bu nikahın sahih olması için hristiyan denilen kadının ehl-i kitap olması lazımdır. Yalnız laf ile Hristiyanlık olmaz.

 

Sual: Hristiyan bir kadınla evlendim. Sonradan öğrendim ki Hristiyan kadınla evlenmek tahrimen mekruh imiş. Bir kere mi tahrimen mekruh işledim, yoksa ömür boyu mu tahrimen mekruh işliyorum?

CEVAP

Hristiyan kadınla evlenmek tahrimen mekruhtur. Bir kere mekruh işlenmiş olur.

 

Sual: Ben ateistim. Müslüman bir bayanla evlenebilir miyim?

CEVAP

Ateist iseniz dinen nikah olmaz. Yani o mümin kız hemen kâfir olur. O kızın kanına girmeyin. Kendiniz de müslüman olmadıkça müslümanla evlenmeyin. İleride problem olur.

 

Sual: Bir aylığına Amerika'ya gideceğim. Orada bir Hristiyan kadını ile nikah yapıp dönüşümde onu boşamam uygun mudur?

CEVAP

Bu iki yönden yanlıştır:

1- Dinimizde kitaplı kadın zimmi ise, tenzihen mekruh, harbi ise onunla evlenmek tahrimen mekruhtur. Şimdi dünyada zimmi kitap ehli kadın yoktur. Hepsi harbidir. Zaruretsiz tahrimen mekruh işlemek caiz olmaz. O sizin hanımınız olacağına göre, onun işleyeceği bazı günahlara ortak olursunuz. Bu ise asla caiz olmaz.

 

2- Belli bir süre ile nikah yapmak haramdır. Bu süre ister kısa, ister uzun olsun. Buna müt'a nikahı denir, haramdır.

 

Eşlerin Cennette beraber olması için

Sual: Hadis-i şerifte, (Herkes sevdiği ile beraberdir) buyuruluyor. Kitap ehli bir kızı sevip evlenen, Cennette onunla beraber olur mu?

CEVAP

Müslüman olmayan hiç kimse, asla Cennete giremez. Hadis-i şeriflerde, Cennete cömert, güzel ahlaklı ve merhametli olanların gireceği bildirilmiştir. İmanı olmayan kimse, cömert, güzel ahlaklı, merhametli, temiz olsa da, yine Cennete giremez. Müslüman olan, bu vasıflara haiz olmasa bile, günahlarının cezasını çektikten veya affa uğradıktan sonra muhakkak Cennete girer. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Cennete ancak Müslüman olan girer.) [Buhari, Müslim]

 

Müslüman olmayan herkes ebedi Cehennemdedir. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruldu ki:

(Şüphesiz, kâfirlere Cehennem azabı ebedidir.) [Zuhruf 74]

 

Bugünkü yahudiler Hazret-i Musa’yı, Hristiyanlar Hazret-i İsa’yı sevse de, ahir zaman Peygamberi Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için Cehenneme gideceklerdir.

 

Kâfire asla af yoktur

Allahü teâlâ, müminlerden dilediğinin günahlarını affedeceğini; fakat müşrikleri, yani kâfirleri asla affetmeyeceğini Kur'an-ı kerimde açıkça bildirmektedir. (Nisa 116)

 

Zerre kadar imanı olan, Cennete girecektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Cebrail aleyhisselam, "Allah’a şirk [ortak] üzere ölmeyen Cennete girer" dedi.) [Buhari]

 

Peygamber efendimiz, birkaç günah ismi sayıp, (Bu günahları işleyenler de mi Cennete girecektir?) diye sorunca, Cebrail aleyhisselam, (Evet) dedi. Bunun için günah ne kadar çok olursa olsun, Allahü teâlânın rahmetinden ümit kesilmemelidir. İmanlı ölen herkes, geç de olsa Cennete girecektir. (Hadika)

 

Şu halde, bir kimseyi temizliğinden, cömert oluşundan, yaptığı iyiliklerden dolayı sevmek ayrı, müslüman olduğu için sevmek ayrıdır. Bir çok gayrı müslim, Peygamber efendimizi takdir eder, insanlığa yaptığı hizmetlerden dolayı sever. Müslüman olmadıkları için, bu sevgilerinin hiçbir faydası olmaz. Müslüman, Peygamber efendimizi severse, Cennette sevdiği ile beraber olur. Kadının da, Cennette kocası ile beraber olabilmesi için mümin olarak ölmesi gerekir. Kadın mümin, kocası kâfir olarak ölürse, yine ikisi beraber olamaz. (Berika)

 

İyilerle beraberlik

Sual: Bir kimse hem iyileri, hem de kötüleri sevse, hangileri ile beraber olur?

CEVAP

İyi ile kötüyü sevmek, temiz ile pisliği karıştırmak demektir. Karışım pis olur. Bir kimse, hem Peygamber efendimizi hem de Ebu Cehilin itikadını sevse Cehenneme gider.

 

(Allah ve Resulünü seviyorum) diyen bir kimseye, Peygamber efendimiz buyurdu ki:

(Kıyamette sevdiklerinle beraber olursun.) [Müslim]

 

Âlimler, (Kişi sevdiği ile beraber olur) hadis-i şerifini şöyle açıklıyor:

Bir kimse, salih bir mümini sever, onun gibi itikada sahip olup, onun gibi amel işlemeye gayret eder. Allah dostlarını dost, Allah düşmanlarını da düşman bilirse, ahirette sevdiği kimse ile birlikte Cennette olur.

 

Bir kimse de hem müslümanları, hem de gayrı müslimleri sever, gayrı müslimlerin itikadlarını beğenirse, gayrı müslimlerle birlikte Cehenneme gider.

 

(Kişi sevdiği ile birlikte olur) demek, sevdiği kimsenin derecesine kavuşur demek değildir. Fakat iyileri sevdiği için Cennette onlarla birlikte olur. Herkes imanının parlaklığına, kuvvetine göre farklı derecelerde bulunur. (Mektubat-ı Rabbani, Hadika)

 

Bu yazıdan anlaşılıyor ki, imansızları sevmek, onların itikadlarını beğenmek, insanı ebedi Cehenneme sürükler. Ahirette iyilerle beraber olabilmek için, dünyada da onlarla beraber olmak, onları sevmek, onların yolundan gitmek gerekir.

 

Sual: Müslüman bir erkek, Yahudi ve Hristiyan kadınla evlenebiliyor da, Müslüman kadın, gayrimüslim erkekle niye evlenemiyor?

CEVAP

Dinimiz öyle emrediyor. Bunun elbette hikmetleri vardır, fakat dinimizin emir ve yasaklarının her hikmeti bildirilmemiştir. Hikmetini bilip, hikmetinden dolayı inanmak, “gayba iman”a aykırı olur. Din ne bildirmişse öylece inandım demek gerekir. Eskiden zimmî olan gayrimüslim kadınla evleniliyordu. Çocuklar, babanın ve çevrenin etkisiyle Müslüman olarak büyüyorlardı. Şimdi Avrupa’da Hristiyan kadınla evlenen erkek, çocuklarını Müslüman olarak yetiştiremiyor. Onun için dinimiz, bu evliliği yani zimmî olmayan ehl-i kitap kadınla evlenmeyi tahrimen mekruh olarak bildirmiştir. Böyle bir sebep olmasa bile, dinimizin emri neyse ona uymak gerekir.

 

Gayrimüslim kadınla evlenmek

Sual: Günümüzde Yahudi veya Hristiyan’la evlenmek caiz midir?

CEVAP

Müslüman bir kadının, Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi, kesinlikle caiz değildir. Evlenmeye niyet ettiği anda imanı gider. (Seadet-i Ebediyye)

 

Bugün dünyada zimmî olmadığı için, bir erkeğin Hristiyan veya Yahudi kadınla evlenmesi tahrimen mekruh, yani harama yakındır, caiz değildir, günahtır.

 

Gayrimüslim kadınla evlenmek, dünyaya gelecek olan çocukları açısından da çok mahzurludur. Eskiden İslam devletinde çocuklar, çevresinin etkisiyle, dinini koruyabiliyordu. Bugün Hristiyan ülkesinde evlenen erkeğin, çocuklarını çevresinden koruması çok zordur, belki mümkün bile değildir. Halkı Müslüman olan bir ülkede olsa bile, böyle bir zamanda, annesi Müslüman olmayan çocuğu İslam terbiyesiyle yetiştirmek imkânsız gibidir. Çocuğunu kâfir olarak yetiştirmek kadar büyük vebal olmaz. Onlarla birlikte, kendisi de Cehenneme gider. İki hadis-i şerif meali şöyledir:

(Hepiniz, bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evinizde ve emriniz altında olanları Cehennemden korumalısınız! Onlara Müslümanlığı öğretmezseniz, mesul olursunuz.) [Müslim]

 

(Çok Müslüman evladı, babaları yüzünden Veyl ismindeki Cehenneme gidecektir, çünkü bunların babaları, yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasında koşup, evlatlarına Müslümanlığı ve Kur’an-ı kerimi öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım. Onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler Cehenneme gidecektir.) [Seadet-i Ebediyye]

 

Annesi Hristiyan olan bir çocuğa, dinini öğretmek, ne kadar zordur! Herhangi bir sebeple çocuğuna dinini öğretmezse, onunla birlikte Cehenneme gideceği yukarıdaki hadis-i şerifte bildirilmektedir.

 

Haramı caiz görmek

Sual: S. Ebediyye'nin nikâh bahsi ile namazı bozanların 21. maddesinde, kâfirle evlenmeye karar veren Müslüman kızın, hemen mürted, kâfir olacağı bildiriliyor. Hâlbuki nikâh bahsinde, anneyle, kız kardeşle ve müşrik kadınla evlenmenin haram olduğu bildiriliyor. Burada haram, küfür mü demektir?

CEVAP

Sualde bildirilen kadınlarla zina eden, büyük günah işlemiş olur, fakat kâfir olmaz. Ancak anneyle, kız kardeşle ve müşrik kadınla evlenmeyi kabul eden, bu evliliği meşru görmüş oluyor, Allahü teâlânın emrini beğenmemiş oluyor ve kâfir oluyor. Kâfir olması, zinadan dolayı değil, Allahü teâlânın emrini yanlış kabul ederek, evlenmeyi meşru kabul etmesindendir. Allahü teala, (Müşrik kadınla evlenilmez) buyuruyor. Bu emri hiçe sayıp evlenen kimse ise, (Niye evlenilmesin ki, ben evlendim bile) demiş sayılıyor.

 

Zina ile evlilik farklıdır. Zinanın haram olduğunu bilerek yapan, sadece haram işlemiş olur. Müşrik kadınla veya anneyle evlenen ise, haramı caiz gördüğü için kâfir oluyor. Müslüman kızın gayrimüslimle evlenmesinin haram olması da böyledir. Evlenmeye karar verince mürted oluyor, çünkü bu evlenmeyi meşru görmüş oluyor. Bu inceliği herkesin anlaması elbette kolay değildir. Mecmua-i Zühdiye’de şöyle bildiriliyor:

Bekara suresinin, (İman etmedikçe, müşrik kadınlarla evlenmeyin!) mealindeki 221. âyeti gereğince, semavi bir dine mensup olmayan veya Allahü teâlâyı inkâr eden dehriyye [ateistler], putperest, ateşe tapan ve dinden dönen [mürted] kadınlarla evlenmek şirktir. (Dürer, Halebî, Bahr-ür-râık, Redd-ül-muhtar)

 

Bu hususu merhum hocamıza da sormuştum. Sual ve cevap şöyle idi:

Sual: Mecusi, dinsiz bir kadınla evlenen erkek, mürted olur mu? CEVAP: Evet, mürted olur.

 

Dinimiz, müşrik, dinsiz kadınla evlenmeyi haram kılmıştır. Böyle bir kadınla evlenen erkek, zina ettiği için değil, Allah'ın bu haram emrini beğenmediği, yersiz bulduğu için, evlenmesi küfür oluyor.

 

Müşrikle evlenmek

Sual: Seadet-i Ebediyye’nin nikâh bahsinde, (Evlenmesi muvakkat haram olan yedi kadından altıncısı, müşrik kadındır) deniyor. Niye haram deniyor? Müşrik kadınla evlenmek küfür değil mi?

CEVAP

Evet, küfürdür. (Evlenmesi caiz değildir) denince, caiz olmayan şey, mekruh olabilir, haram olabilir, küfür de olabilir. (Evlenmesi muvakkat yani geçici haramdır) demek, (Müşrik kadın, iman ederse, evlenilebilir) demektir. İman etmezse, onunla evlenmek küfür olur. Buna, (Evlenmesi muvakkat küfürdür) denmez. Dînî tâbirleri yerli yerinde kullanmak ve doğru anlamak gerekir.

 

Seadet-i Ebediyye’nin nikâh bahsinde, (Müslüman kızın kâfir erkekle evlenmesi caiz değildir. Kâfir erkekle evlenmeye niyet edince mürted olur. İki kâfir birbiriyle evlenmiş olur) deniyor. Yine Seadet-i Ebediyye’de namazı bozan şeylerin 21. maddesinde, (Bir kız, bir kâfirle evlenmeye karar verirse, hemen kâfir olur) deniyor. Demek ki, müşrikle yani kâfirle evlenmek küfür oluyor.

 

Büyük günahlar bildirilirken, şirk de, büyük günahlar arasında sayılır. Mesela İslam Ahlakı kitabında 71 büyük günahın kırkıncısı, (Allahü azim-üş-şana şirk [ortak] koşmak) diye bildiriliyor. Namaz Kitabı’nda ise, kırkıncı maddede, şirk büyük günah olarak bildiriliyor.

 

Büyük günahların en büyükleri yedidir:

1– Şirk,

2– Adam öldürmek,

3– Sihir, yani büyü yapmak,

4– Yetim malı yemek,

5– Faiz alıp vermek,

6– Muharebede düşman karşısından kaçmak,

7– Temiz kadınlara namussuz diye iftira etmek. (Cevap Veremedi kitabı)

 

Burada da şirk büyük günahlar arasında zikredilmiştir. Bu husus, Buhârî’deki hadis-i şerifte de aynen bildirilmektedir.

 

Mecmua-i Zühdiyye’de şöyle bildiriliyor: Bekara sûresinin, (İman etmedikçe, müşrik kadınlarla evlenmeyin!) mealindeki 221. âyeti gereğince, semavî bir dine mensup olmayan veya Allahü teâlâyı inkâr eden ateist, putperest, ateşe tapan ve mürted kadınlarla evlenmek şirktir. (Dürer, Halebî, Bahr-ür-râık, Redd-ül-muhtar)

 

Müşrik bir kadınla evlenen Müslüman kâfir olur. (Eşbah, Hadika)

 

Kur’ana göre imiş

Sual: Bir ilahiyatçı profesör, gayrimüslimle veya bir ateistle evlenmek isteyen kadının sorusuna, (Ben hadislere, Ebu Hanife’ye veya başka mezhebe göre değil, Kur’ana göre söylüyorum: Müslüman bir kadın, Ehl-i kitab olsun olmasın, Müslüman olmayan bir erkekle evlenebilir. Erkek de ateist de olsa kâfir kadınla evlenebilir) diyor. Peygamber efendimizin ve mezhep imamlarının evlenemeyeceğini söylemeleri Kur’ana aykırı mıdır?

CEVAP

(Yalnız Kur’an), (Kur’andaki din), (Kur’ana göre Müslümanlık) gibi yaftalarla İslâmiyet'i yıkmaya çalışan mezhepsizlere göre, İmam-ı a'zam ve diğer büyük İslâm âlimlerinin Kur'an-ı kerimden anladıkları hükümler yanlıştır, yani Kur’ana aykırıdır; doğru olan ise sadece kendi sapık görüşleridir. Hattâ hadis-i şerifleri yani Peygamber efendimizin Kur’andan anladığını bile kabul etmiyorlar. Kitaplarında hadislere yer yoktur. Onlara göre, hadislerin hepsi uydurma, hadisleri nakleden Eshab-ı kiramın ve hadisleri kitaplarına yazan hadis âlimlerinin hepsi de yalancıdır.

 

Mezhepsizler, bid’at ehli olduğu için Kur'an-ı kerimi anlayamazlar. Anlayamadıkları da yazdıkları meallerden de anlaşılmaktadır.

 

Şimdi biz, Müslüman kadının, Müslüman olmayan erkekle evlenmesi hakkında onların inanmadığı, ama inanır gibi göründükleri Kur’an-ı kerime bakalım:

Müslüman erkeğin, Ehl-i kitap olan kâfir kadınlarla evlenmesi mekruh olarak caiz ise de, kitapsız kâfirlerle, ateistlerle evlenmesi asla caiz değildir, küfürdür. Yani onlarla evlenen erkek kâfir olur. Müslüman kadın ise, kitaplı veya kitapsız hiçbir kâfir erkekle evlenemez. Evlenmeye niyet ettiği andan itibaren kâfir olur. Bu konudaki üç âyet-i kerime meali:

(İmanlı kadınların, kâfir erkeklerle evli kalmaları helâl değildir.) [Mümtehine 10] (Bu âyet-i kerime, Müslüman kadınların her çeşit kâfir erkekle evlenmesini açıkça yasak ediyor.)

 

(İman etmedikçe, müşrik [dinsiz, ateist] kadınlarla evlenmeyin. İmanlı bir cariye, beğendiğiniz, imrendiğiniz müşrik bir kadından elbette daha üstündür. Kadınlarınızı da, iman edinceye kadar müşrik erkeklerle evlendirmeyin! Mümin bir köle, müşrik bir erkekten elbette daha üstündür.) [Bekara 221] (Bu âyet-i kerime, hem Müslüman erkeklerin, hem de Müslüman kadınların müşriklerle yani ateistlerle evlenmesini yasaklamaktadır.)

 

(Kitab ehli [Yahudi ve Hristiyan] kadınlarla evlenmeniz helâldir.) [Maide 5] (Bu âyet-i kerime ise, Müslüman erkeklerin, sadece Ehl-i kitab olan kâfir kadınlarla evlenmesine izin veriyor.)

 

Yukarıdaki âyet-i kerimelerden İslâm âlimlerinin anladıkları ise aşağıdadır:

Müslüman erkek, kitapsız kâfirle veya ateistle evlenemez. Kitaplı kâfir kadınla yani Yahudi ve Hristiyan’la evlenmesi caiz ise de, tahrimen mekruhtur, harama yakındır. Zimmî ile evlenmesi tenzihen mekruhtur. (Hindiyye)

 

Zimmî, İslam idaresi altında yaşayan kâfir demektir. Zimmî olmayan kendi memleketinde yaşayan gayrimüslimlere harbî kâfir denir. Bugün yeryüzünde zimmî kâfir yoktur. Onun için bugün Ehl-i kitab kadınla evlenmek tahrimen mekruhtur. Zaruretsiz evlenmemelidir.

 

Müslüman kadın, kitapsız kâfirle, ateistle evlenemediği gibi, ister harbî olsun, ister zimmî olsun hiçbir Ehl-i kitab kâfirle de evlenemez. Evlenmeye karar verdiği zaman kâfir olur. (Redd-ül muhtar – Seadet-i Ebediyye)

Kaynak: dinimizislam.com

adminadmin