DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Fehmi DEMİRBAĞ
Fehmi DEMİRBAĞ
Giriş Tarihi : 18-04-2024 18:24

ÇÖKÜŞ

1) Yerli araba

Yerli uçak

Yerli motor

Yerli silah üretilir, üretiliyor da.

Fakat "yerli genç ve yerli insan" kalmayıp azaldığı gün vatan düşer. Her şey biter. Birgün teknoloji tamamen yerli olur, fakat yerli insan kalmazsa o teknoloji birşey ifade etmez.

2) Amerika'daki bir gençle, Türkiye'deki bir gencin yaşam tarzı, anlayışı, düşünüşü, beslenmesi, giyinmesi, zevkleri benzediği zaman ülkeniz işgal edilmiş veya yıkıma hazır demektir. Bu engellenmiyorsa iktidarda kimin olduğunun önemi yoktur. Aileler de umursamıyor.

3) Türk parasının değeri düşerken isyan ve şikâyetteyiz.

Kültürün değeri düşerken

Dinin değeri düşerken

Ahlâkın değeri düşerken

Vicdanın değeri düşerken

İnsanlığın değeri düşerken kılımızı bile kıpırdatmıyoruz.

Anne babalar çocuğunun ahlaki-dini değeri düşerken umursamıyor bile.

4) Zamlara, dolara verdiğimiz tepkiyi çocuğumuzun dinden, kültürden, ahlaktan uzaklaşmasına vermiyoruz. Anne babalar zamlara, doların çıkmasına üzüldüğü kadar çocuğunun diploma, maaş, konfor uğruna kültürsüzleşmesine üzülmüyor. Hatta umrunda değil. Başıboş bırakılmış halde.

5) Çocuğuna her türlü maddi imkanları sağlayan aileler, ahlak ve kültürel olarak çocuklarının ne durumda olduğuna dikkat bile etmiyor. Pazardaki soğan ve domates kadar değeri yok.  Çocuğunun yarın ailesine, vatana, millete faydası olmayacağı gibi ahirette de başına bela olacak.

6) Vatanı, devleti İngiliz, Yunan, Amerika işgali yıkmaz, yıkamadı da! Fakat İngilizleşmek, Yunanlaşmak, Amerikanlaşmak yıkar, yok eder. Yaşantı olarak, Yunanı denize döküp Yunanlaşmışsak, İngilizi İstanbul'dan defedip İngilizleşmişsek işgal bitmedi demektir. Şekil  değiştirmiş.

7) 1800'lü yıllarda "toprak işgali" başladı.

Ardından "ekonomik işgal" başladı. Borçlandırma oldu.

Ardından "ideolojik işgal" başladı. İdeolojilerle halk bölündü.

Ardından "zihin işgal" oluşturuldu. Ağır hasar aldık.

Şu an "biyolojik işgal" başladı. Son hızla devam ediyor.

8) Türkiye'de "aydın, sanatçı ve şarkıcıların" çoğu;

Seküler hayat tarzının

Batılı kültürün

Kapitalist değerlerin

Çürümüş liberal ahlâkın

Yabancı düşünüş biçiminin taşıyıcısı oldular.

Aydınların fikri

Sanatçının tarzı

Şarkıcıların klip ve sözleri durumu anlamaya yetiyor.

9) Şarkı, müzik, sanat sektörü milleti emperyalizmin istediği doğrultuda dönüştürme aracı olarak tasarlanmış. Ekonomist diye dikkate alınan çoğu uzman, emperyalist gücün iktisat sistemini korumakla görevli "mankurt ajan." Sömürge aydınları ise ülkeyi komple köle edenlerdi.

10)Tekrar edelim.

Yerli araba, yerli uçak, yerli silah, yerli her teknoloji üretilir. Fakat "yerli insan" kalmadığı gün hiçbir şey ifade etmez. Devlet de aileler de iktidarlar da dikkat etmelidir.

...

Detaylandıralım mı ne demek istediğimizi?

...

Derin sorgulamalara ihtiyacımız var.

Misal, deistlik dedik...

Ensestlik dedik...

Lgbt' ye işaret ettik.

Endişelendik. Uyuşturucu ve terör tehlikesini ise hep hatırlattık.

Dünyevileşme, hazcılık harman yeri eyledi musluman cografyaları.

Kültürel işgali görmezden geldik.

Ayrıntiları görmezden gelmeyelim.

 

Deizmin gençler arasında yayıldığı düşüncesi doğru değil. Deizm, İslam’dan dünyevi yarar uman yetişkinlerin oluşturduğu kültürel havzada yerleşiktir.

 

İleri teknoloji toplumuna geçildikçe büyük maliyetlerle ulaşılan emtiaları koruyan bir kainat tasavvuru gelişiyor. Böyle bir kişi otomobiline hasar gelmesi ihtimali nedeniyle veya akışkan iş düzeninin sekteye uğraması korkusuyla kışın kar yağmasını istemiyor.

 

Kar yağmasını maddi dünyasına tehdit olarak algılayan “dindar birey” de gerçekten deizme kaymıştır.

 

İleri teknoloji toplumunda dini değerlerde bazı aşınmalar oluşuyor. Örneğin kişi kurban kesmek istiyor ama kredi kartıyla taksitlendirmenin “kazancı”nı bırakmak istemiyor.

 

Gençler ebeveylerinin bu “yamukluklarını” görüyor. Böylece “faydacı” bir kültürel havza oluşuyor.

 

Asıl mesele gençler değildir. Deizm, dindar bir hayat seçtiği için dünyevi kayıplarını rövanşist niyetlerle geri almaya çalışan yetişkinlerde “yerleşik”tir.

 

Bu yetişkinlerin pratiklerine “dünyaya saldıran dindarlık” diyebiliriz.

 

Gençler “örnek” görmek istiyor. Yetişkinler bu “örnekliği” gösteremiyor.

 

Yetişkinler arasında İslami değerleri savunduğunu beyan edenlerin önemli bir kısmı namaz kılmıyor. Kredi çekiyor. Arabasının otopark problemi nedeniyle komşularıyla kavgalı.

 

Gençler ebeveynlerinin fazlaca materyalist/kavgacı/değer yüksüz bu eylemleri nedeniyle şemsiyesi altına girebilecekleri “ilkelerle yaşama” alanı göremiyor.

 

Yetişkin dindarlığı “sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmama” ilkesine göre bile yaşamıyor.

 

Yerleşme düzeni gençlerin bağlı olması gereken değerleri hatırlatan aktörlerden yalıtılmıştır. Çünkü gençler doğdukları yerde yaşamıyorlar.

 

Ahlak değerleri salt normatif/emperatif (koşulsuz emir) yüklenimler değildir. İyilik, yapıldıkça hayata açılan ve genişleyen bir rahmettir. İnsanlar “iyilik” görmüyor, o nedenle “iyilik” yapamıyor.

 

Geleneksel hayatta ahlâk değerlerinin yaşam alanı mahallelerdi. Bugün “silo” tipi yaşam alanları oluşturuldu. Gençler kampüslerde yaşıyor. Yaşlılar huzur evlerinde. Bu ayrışma değerlerin aktarılmasını engelliyor.

 

Kur’an’da “Anne babana öf bile deme” emrini okuyan ve annesini huzur evine terk eden bir yetişkin dindarlığı var. Bunlar dünyaya saldırmakla meşgul oluyor.

 

Kendi ebeveynini dahi evine alamayan ona yakın olamayan yetişkinler “kariyerist özne” egolarıyla deizmin kültürel temellerini inşaa ediyor.

 

Modern insan ileri teknoloji toplumunun fertleri “özne” olma peşinde yürüdükçe evlatlarını TV’ye, bakıcıya, okullara, etütlere terk etmenin kendilerine iyi geldiğini düşünüyor.

 

Kimse akrabasını mümkünse hafta içi görmek onlarla yardımlaşmak istemiyor. İnsanlar apartmanlarda komşularıyla karşılaşmaktan kaçıyor.

 

Demem o ki; deist olduğu düşünülen gençlerin ebeveynleri dindarlığı deizm gibi yaşıyor.

 

Yetişkinler dindarlık değerlerini hayata aksettirmek konusunda yenildi.

 

Yenilmiş yetişkin nesilin deizmine gençler ayna tutuyor.

 

Gençlerin deizme kaymasın söz konusu değil. Onlar ebeveynlerinin inanç durumunun yansıtıcısıdır.

 

Gençlikte umut vardır. O yüreklerden nice ulu dağlar gibi kalpler uyanacaktır.”9

Lütfi Bergen böyle diyor suflileşmenin getirdiklerine. Modernizmin kıskacına düşmüş müslümanların aczziyetidir aslında deizm. Abdestli kaptalizmin meyvesidir yani.

Tabi bugünün gençliğini sorgularken yakınzaman ebeveynlerinin geçmişinide doğru hatırlayalım.

BB (baby boomer)kuşağı dediğimiz 1944-1960 doğumlu insanların;

– Delinen pantolo nlarına yama vurmaları,

– Yıpranan giysilerini onarmaları,

– Sökülen ayakkabılarını dikmeleri,

– Patlayan futbol topunu sağlamlamaları,

– Bozulan radyoyu tamir ettirmeleri, sırf yoksulluktan değildi. Sadece tutumluluktan da değildi.

Onlar bunları yapmakla, kendinden sonraki nesile çok önemli bir mesaj veriyorlardı. Onlara;

– Eşleriyle araları açıldığında, alternatiflere yönelmeden aralarını düzeltmelerinin mümkün olduğuna,

– Çocuklarıyla aralarına kara kediler girdiğinde bu durumun vakit geçirmeden telafi edilmesinin gerekliliğine,

– Arkadaşlarıyla, komşularıyla, dostlarıyla bağları koptuğunda; yenilerini aramakla vakit kaybetmeyip, aralarındaki bağları tekrardan bağlamalarının kaçınılmaz olduğuna…müthiş bir örnek olması için, onların böyle bir yetenek geliştirmeleri için onlara “prototip” olmaya da çalışıyorlardı.

Yani bir yandan yeni neslin;

– Onarıcı,

– Telafi edici,

– Tamir edici,

– “Arabulucu” özellik kazanmasına önayak oluyorlardı.

Onların bu çabalarının “çaresizlikten”, yokluktan, fakirlikten, cimrilikten ileri geldiğini düşünen 1965-2000 kuşağı olan “X” ve “Y” nesli, bu sinyali alamadı. “Z” jenerasyonu da bu atıcı, değiştirici, vazgeçmeye hazır, çabuk sıkılan neslin özeti olarak hayata girdiler.

Bu nedenle yeni kuşak nesil;

-Aşırı alıngan

-Aşırı özgürlükçü

- Kendi ne kadar verdiğini değil de, ne kadar aldığını önemseyen

– Eşiyle bozuştuğunda,

– Arkadaşıyla atıştığında,

– Komşusuyla kavga ettiğinde, ortamı yumuşatmayı, aralarını düzeltmeyi, barışabilmeyi düşünemediğinden, beceremediğinden onları “değiştirmeyi” seçmek gibi stratejik bir hatanın içine düşebiliyor.

Söz gelimi;

– Bana arkadaş mı yok?

– Başka komşu mu yok sanki.

– Hiç dert değil, elimi sallasam ellisi.

– Küserse küssün…gibi “sanal efelik” taslayarak fıtratını bozabilmektedir. Bu nedenle önceki kuşak onlar için “Nereden türedi bu nesil?” diyerek hayretini ifade etmek zorunda kalabiliyor. Yani onların beceriksizliğine vurgu yapıyor.

Galiba;

“Tamirciliği” unutan yeni kuşağı gelecekte zor günler bekliyor.

Bu yazıyı güzel mirası için 1944-1960 doğumlulara ve tamirciliği unutan gençlere hatırlaması için gönderin….

NELER SÖYLENDİ?
@
Fehmi DEMİRBAĞ

Fehmi DEMİRBAĞ

DİĞER YAZILARI Neler Oldu Neler, Bir Bilseniz! Washington Portakal...Orda Kal! Ormanda Salgın Hastalık Var 5 ORMANDA SAĞLIKLI BESLENME -4- Ormanda Eğitim -3- Orman Düzeni -2- Orman 5’ten Büyüktür! O Rab Ki Kalemle Yazmayı Öğretti! Medeniyetsiz Miyiz? Yok Deve! Çocuk Edebiyatının Önemi (1) Tarihin En Büyük Terörizm Hareketi Bütün İnsanlık Tehdit Altında Noel yaklaşırken! En çok akıl nimetini israf ediyoruz! İşi sulandırmayalım lütfen! Bir medeniyetin olmazsa olmazları! Gençlerin dilini okuyabiliyor muyuz! Milli öğütüm iş başında! Endülüs'ü hatırlamak! Korku Masallarındaki Yamyamlar Madem kapanası okullar açıldı; Acilen milli çizgi film, milli edebiyat, milli oyuncak! Emperyalizmin ve cehaletin kıskacındaki milli eğitimimiz! Dikkat Dikkat! Geleceğe Mektup Tudors! Gerçekten Ay’a gidildi mi? Hayat iman ve cihad'dır! Eğitsel Araç Olarak Çizgi Romanın Önemi Sanatçılarınız kadar varsınız! Korku Masalları (2) Korku Masalları (1) Emperyalist Kelebekler (11) Üleştirelim ki eleştirilmeyelim! Emperyalist Kelebekler (10) Emperyalist Kelebekler (9) Emperyalist Kelebekler (8) Biz yaptık biz! Emperyalist Kelebekler (7) Emperyalist Kelebekler (6) Emperyalist Kelebekler (5) Emperyalist Kelebekler (4) Emperyalist Kelebekler (3) Gençlerin Çığlıkları Çarpıyor Tarihin Dehlizlerinden Suratlarımıza Emperyalist Kelebekler (2) Emperyalist Kelebekler -1 Her şer güzel olcek! Ramazan geldi hoş geldi! Taksim Putuna Tapınacakların İbadet Tarihi 1 Mayıs Çukurdayız; ipsiz sapsız adam çok! Olmak Ya Da Olmamak Hegemonlar diyor ki! Organize İşler Bunlar Başörtüsü farz mı olmalı, tarz mı? Yeni Zelanda Katliamı Ve Turkısh Dondurma Zor zamanlarda konuşmak bir sanattır! Millî Görüş 50 yaşında! Yakın Tarihi Anlamak İçin Bazı İsimleri Araştırınız Zenci Musa! Siz dâvâ nedir bilir misiniz? Şeytan İmparatorluğu ​İnsanlık tehdit altında! Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur Nasıl Bir Medeniyete Aitiz? (2) Nasıl bir medeniyete aitiz? -1 Dâvâm! Düşmanlarımızı iyi tanıyalım! Kültür Kuvvetleri Komutanlığı Cinsiyetçilik terörü! Uyumaya devam edecek misiniz? Noel Baba'yla Görüştüm Torunlarımıza da acımıyoruz! İnsanın Yaratılışı Noel Baba'ya Mevlid mi okutsak ne? Amerikan Vahşilerinin Gerçek Hikayesi Bozuk düzen! Sarıkamış! Yılın "haklılık ödülü" nü reis’in elinden aldık! Kasabanın şerifi acun efendinin psikopat master şefi mr. Papağan Son dakika! Noel’de... Ne elde var ne ayakta! Ayakta uyutuluyoruz! Cesaretiniz var mı gerçeklerle yüzleşmeye! Tırımtırak! Mavi dünyam benim, ömre bedeldir! Sinek Küçüktür Ama Mide Bulandırır İşi sulandırmayalım lütfen! Hızlı yaşa genç öl, cesedin yakışıklı olsun! Şükretmeyi bilmiyoruz! Bir Medeniyetin Olmazsa Olmazları Yıllardır tek başımıza yaptığımız mücadeleye destek göremeyen bizi son kertede haklı çıkarttı, devlet başkanımız... Eleştirelliştirdiklerimizden misiniz? Neden bu haldeyiz? Hakkının hakkı! Kişisel anayasam! Mütereddid kalmış eski bir mücahidin müteahhit oluncaya kadar ki müteaddit hikayesinden bir bölüm! Dile Düştük Memleket tımarhane! Eğitim Meselesi Hep Mesele Türk siyaseti nasıl işliyor? Big Brother Bizi Gözetliyor Gençlerin dilini okuyabiliyor muyuz? Atatürk'ü Anlamak Deistlere kızmayın, kendinize kızın! Sorgulayana Dünya Güzel Yalan Söylediğimizin Bile Farkında Değiliz 32 Mart Kapıda! Ne hapy türküm diyene, ayol! Kırılır Bir Gün Dönen Bütün Dişliler Ne mi yapmalıyız! Makus talih nasıl değiştirilir? Devlet, sen affetsen de Ben affetmiyorum! Çocuk nasıl yetiştirilir! Batının .oktan Tarihi Aile yapımız dağılırsa Bizi hiçbir şey toparlayamaz! Kapatın Okulları Da Dünyaya Huzur Gelsin! Aile Yapımız Dağılırsa Bizi Hiç Birşey Toparlayamaz! Ali dopu dep! Okullar Açılırken… Özetle Ahvalimiz Ölümsüzlük Yolunda (1) 12 Eylül' De 15 Yaşında Bir Çocuktum Anlamıyorum - Anlayamıyorum İyi İnsan Olmanın Kodları 17 Ağustos Depremi Neden herotürk! Kabile Devleti ​Gökten yağan yağmur değil! Korku Yazarı Bay X’le Görüştüm Eşeklik biz de kalsın! Bugün 15 Temmuz Bu hikayeyi çocuklarınızla da paylaşın! Uzayda hayat var! Mankurtlaştırmanın Amentüsü Seçimi, Matematiği Seven Millet Kazandı Vatandaştan Vatandaşa Bildiri Allah'tan başka ilah yok! İnsanlık Adına Yeni Genelge Yayınlandı Fenerbahçe cumhuriyeti'nde "tevhidî mukaddesatçılık" ve reisi anlamak! Tanımanızı istediğim biri var! Ne mutlu mutluyum diyene! Rüyet- i Hilal’den rüyet- i Nihat' a... Kudüs hak edenlerindir! Cezaevleri özelleştirilmeli mi? Tokat Valisi Recep Yazıcıoğlu’ndan Tokatlı vali Kemal Yurtnaç'a... Sakin Olun, Sinirlerinize Hakim Olun! ​Birbirimizi Düşman Görmek Ancak Düşmanlarımızı Sevindirir Taksim Putuna Tapınacakların İbadet Tarihi 1 Mayıs Ülen Eşşek Sıpaları Devresi yananlar servise lütfen! Tuhaf ama Türkiye... Türkiye'de çocuk olmak! Umre'ye Beleş Bir Yolculuk Yapmak İster Misiniz? Harflerden uygun olanları bir araya getirin başlığı siz yazın Washington portakal.. . orda kal! Carolin Artık Seni Sevmiyorum Maklubenin Ölümcül Sırrı Ali babanın bir çiftliği var! Fehminizm' de Dinde Güncelleme Konusu Ortadoğu’yu Anlamak Kültür kuvvetleri komutanlığından kamuoyuna önemle duyurulur! Izdırabı gül suyuna bastılar! Deistlik tehlikesine karşı ne yapıyoruz? Bipneliğin lüzumu yok! Numan Kurtulmuş Bey'le Görüştüm Doğumumdan önce: Genelkurmay başkanımızla görüştüm! Acun Ilıcalı Gerçeği O Rab ki kalemle yazmayı öğretti! Bir cahillik ettim! Aman ne İslamcıyız amma... Şeytan İmparatorluğu Teşekkürler reis! Bas git lan! Kaybedecek vakit yok! Midesi el verecek, yüreği yetecekler okusun bu yazımı! Arvalap adası yolcusu kalmasın! Uyuşturucu Konusuna Gireceğim Ortak Arıyorum Ucuz zeytin yemeyin. İçinde hilesi vardır Berkecan Yehova’nın şahitlerinden olmuş. Bizim Memed olmaz deme! Sirkeci garında neler oluyor! Karolin seni de seviyorum! Kanal İstanbul mu, kanalizasyon mu? Biz destan yazıyoruz, okur musun kardeşim? Bir masal anlat bana baba, içinde nikah olmasın! Yıl 2071 Wıshhh! Duydun mu gı; Gastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti Olmuş! Bir sorum var arkadaşlar! Aklını kiraya vermeyen, kardeşlerim! Birileri de hayatlarımızla ve hayallerimizle kumar oynamasın artık! Amerika’da Müslüman bir lider dua bekliyor! Mezarlıklar müdürlüğünde tanıdığı olan var mı? Dökülecek gözyaşımız kaldı mı? Reisle görüştüm! İnsanlığın alemi yok! Eğitebildiklerimizden misiniz? Siz hiç at sidiği içtiniz mi? Tam bağımsız ve Müslüman Türkiye! Son Eşeğin Ölümü Herotürk Süperman'a Karşı Kültür kuvvetleri komutanlığına atandım! Mr. Nosam ve Bay Trump Kudüs’te cenaze namazındalar... Ne biliyoruz ki? Rüyama kurşun girdi, annneee! Kudüs ve tüm kutsallarımız işgal altında! Bu mesaj kendisini arayanlara ithaf edilmiştir! Noel Yaklaşırken Amerika'dan mektup var! Reis, niçin rezevr para altın olsun dedi? Çığlıklara kulak veren yok! Yeniden Samsuna Ayak Basalım, Milli Mücadele Başlatalım Bak gardaş! Bak bacım! Müslüman kafaları batı şekillendiriyor... Öğretmenler günü kurtlu olmasın! Siz hiç bebek öldürdünüz mü? Ayla Seni Seviyorum Beyaz zenciler modern köleler! Fetullahın Rüyaları Naim Süleymanoğlu öldü de Sanki Biz Ölmeyeceğiz!
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA