Samsun Haber
Giriş Tarihi : 27-02-2024 17:34

Basın İlan Kurumundan Azınlık Gazetelere 300 BİN TL

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun Şubat ayı toplantısında, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan topluluklarca yayımlanan gazetelere 300 bin Türk Lirası tutarında yardım yapılmasına karar verdi.

Basın İlan Kurumundan Azınlık Gazetelere 300 BİN TL

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunun yardım şartlarını şöyle sıraladı;

Yapılacak yardımlardan münhasıran Lozan Barış Antlaşması kapsamındaki Ermeni, Rum, Yahudi topluluklarınca çıkarılan ve bu toplulukların Türkiye’de yoğunlukla yaşadığı yer itibarıyla, 5187 sayılı Basın Kanununa göre yönetim yeri İstanbul olan süreli yayınların yararlanması,

Yardımdan yararlanacak süreli yayının en az 5 yıldan beri kendi dilinde veya Türkçe yayımlanması,

Yardımdan yararlanacak süreli yayının günlük, haftalık, on beş günlük, aylık, üç aylık veya altı aylık olarak yayımlanması,

Yardımdan yararlanmak isteyen süreli yayınların 15 Mart 2024 tarihine kadar Kuruma yazılı olarak müracaat etmesi, dilekçe ekinde Cumhuriyet Savcılığına verilmiş mevkute beyannamesi ve alındı belgesi ile son yayına ait bir adet basılı nüshanın bulunması,

Süreli yayınların, yayın periyotlarına göre yardım dağıtımına esas ana puanın; günlük olanlar için 100, haftalık olanlar için 75, on beş günlük veya aylık olanlar için 50, üç aylık veya altı aylık olanlar için 25 olarak kabul edilmesi,

Dağıtılacak toplam yardım miktarının, yardıma başvuran süreli yayınların toplam ana puanına bölünerek 1 (bir) birim puana karşılık gelen yardım miktarının bulunması,

Yardıma başvuran süreli yayının ana puanı ile 1 (bir) birim puanlık yardım miktarı çarpılarak her bir süreli yayına yapılacak yardım tutarının tahakkuk ettirilmesi şeklinde belirlenmesine, bu konuya ilişkin duyuru metninin 15 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına ve yardımların anılan şartlara uygun olarak Genel Müdürlükçe ödenmesine karar verilmiştir.

adminadmin