Samsun Haber
Giriş Tarihi : 11-08-2023 13:03   Güncelleme : 11-08-2023 13:03

Daha Huzurlu Bir Samsun İçin Hizmete Talip Oluyorum

​İşadamı, İnşaat Mühendisi Necati Alkan, düzenlediği bir basın toplantısıyla AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığını açıkladı.

Daha Huzurlu Bir Samsun İçin Hizmete Talip Oluyorum

Alkan toplantıda yaptığı konuşmada, “Bu güne kadar çalışma hayatım boyunca kazanmış olduğum Bilgi Birikimim ve Tecrübelerimle, şefkatli, alçak gönüllü, adil, sorumluluk sahibi yöneticilik vasfım, geçmişte imza attığım ve gerçekleştirdiğim, binlerce projenin bana verdiği güçle,  Doğup büyüdüğüm, sevdalısı olduğum İlime Samsun’uma hizmete talip oldum” dedi.

Samsun’un coğrafi konumu hava, deniz ve karayolu bağlantısı itibariyle Karadeniz’in Anadolu’ya açılan kapısı olduğuna dikkat çeken Alkan, “Sanayi, Tarım, Hayvancılık ve Turizmin gelişmesine çok müsait bir durumdadır” diye belirtti.

Alkan şöyle devam etti;

Şehir deyince akla ilk gelen o İlin Belediyesi’dir. Şehirlerin sağlıklı gelişebilmesi, yatırımların doğru projelerle, doğru yerlerde tamamlanması, hizmetin en ücra köşelere götürülmesi ancak ve ancak şehircilik, alt yapı, üst yapı, imar planları, konusunda donanımlı, bürokrasiyi iyi tanıyan yatırımcı idarelerden, fonlardan yeteri kadar pay almasını bilen, personelini iyi denetleyen teknik konularda ve idarecilikte uzman sevgi ve şefkatle dolu, sorumluluk sahibi halka hizmeti,  hakka hizmet bilinç ve  duyarlılığı ile görev addeden Belediye Başkanlarıyla yapılabilir.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİBİM

Bürokrasiyi, kurumlar arası ilişkileri, Merkezi idareyi ve Bakanlıklarla iyi ilişkiler kurmayı bilen tecrübeli insanlarla bu hizmetlerin üstesinden gelinebileceğine inancım tamdır.

Şehrin alt yapı, üst yapı, imar planları, parselasyon çalışmaları, şehircilik, konut ve yatırım konuları uzmanlık alanımdır. Talip olduğum bu görev Teknik bilgi,  beceri ve donanımı eksik, sorumluluk ve ufku olmayan kişilerin yapabileceği iş değildir.

BELEİDYE BAŞKANI BABADIR, ŞEFKAT SAHİBİDİR, ADİL OLMALIDIR

Şahsıma yetki verilirse,  Allah’ın izniyle,  Samsun ilimizi bizlere inanan ve güvenen insanlarla omuz omuza vererek, 5 yıl içerisinde en az 30-40 yıl ileriye taşıyacağımıza inancım tamdır. Her yönden gelişmişlik sürecini tamamlamış, yaşamaktan zevk alınan, İşçisiyle, İşvereniyle, Memuruyla, emeklisiyle Esnafıyla mutlu ve huzurlu insanların bol olduğu, gıpta edilen bir şehir duruma getirebiliriz.

BUNA GÜCÜMÜZ VAR BUNU YAPABİLİRİZ

Bizler bugüne kadar yapılan hizmetlere ilave olarak farklı projeler üreterek, çok farklı hizmetlerle,  şehrimizi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Özellikle AK Parti çatısı altında hizmet etmekten onur ve mutluluk duyacağımı bilmenizi isterim. Samsunlu hemşerilerimizin dua ve teveccühüne mazhar olma arzusuyla, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday adayı olarak yola çıkmaya karar verdim.

Meselem sevdalısı olduğum Samsun’umuza ve ülkeme daha hayırlı ve kapsamlı hizmetlerle katkı sunabilmektir.

ACİL EYLEM PLANI

İmar planlarının tekrar refüze edilmesi, İl bazında veya bölge bazında hazırlanacak veya refüzesi yapılacak mastar imar planlarının acilen faaliyete geçirilmesi ve mastar plan çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadeli çözümler üretilmesi.

Altyapı(içme suyu-Kanalizasyon-Yağmursuyu-PTT hatları- Orta gerilim –Doğalgaz yeraltı hatları ) ve Ulaşım.

Akıllı ve modern şehircilik

Serbest bölgenin geliştirilmesi ve canlandırılması

Organize sanayi bölgelerini canlandırılması, geliştirilmesi, büyütülmesi alt yapısı, üst yapısıyla ve ulaşımıyla yatırımcıların önünü açacak ve yeni organize sanayi bölgeleri inşası

Modern seracılık alanında Gelemen, Çarşamba ve Bafra ovaları pilot bölge olarak seçilerek altyapı üstyapı(soğuk hava depoları vs.) ve ulaşım imkanlarının sağlanarak hayata geçirilmesi.

Anadolu’nun Karadeniz’e açılan kapısı olması hasebiyle enaz iki adet Bilim ve Teknoloji Üniversitelerinin kurulmasına,  dolaysıyla Samsun’u bilim ve teknoloji şehri haline getirmek için gerekli vakıfsa çalışmaların Belediye eliyle yapılması

Modern Hayvancılık alanında yatırımcıların önünün açılması (yer seçimi –damızlık hayvan vs. tedarikinde yardımcı olunması)

Şehir içerisindeki tüm okullar hazırlanan imar planlarında şehir dışarısına çıkartılarak o bölgelere ulaşımın sağlanması ve okulların yeniden modern çevreyle uyumlu şehrin kalabalığından uzaklaştırmak Boşalan yerleri ise halkın nefes alacağı park bahçe haline getirilmesi

Gülsan ve eski sanayinin bulunduğu alanda faaliyet gösteren esnafımızı hazırlamak imar planlarındaki ticaret bölgelerine kaydırmak ve o alanları gölleriyle süslü modern millet bahçeleri haline getirmek

Demiryolu ağının ilk etapta Yakakent’ten Ünye’ye kadar daha sonra sarp sınır kapısına kadar hızlı tren şeklinde yapılması için girişimlerde bulunulması

Limanın hantallıktan kurtulması tekrar modernize edilerek, dolan deniz tabanının temizlenip Ticaret ve yolcu gemilerinin trafik ve korunma akışının sağlanması ve Yat turizmini cazip  hale getirecek Yat limanları kurulması.

Turizm alanında yeni birimler kurulması Ülke ve Milletler arası turlar düzenlenmesi festivaller ve panayırlara fuarlara geniş yer verilmesi….

Risklere karşı dayanıklı bir şehir, merkezleriyle, mahalleleriyle, altyapı sistemleriyle, hizmetleriyle erişilebilir bir şehir ve ekonomisi, gelişimi, yükselen yaşam kalitesiyle başarılı bir şehre sahip olabilmek için bütüncül bir yaklaşımla Dönüşüm Master Planı yapılacaktır.

Afet riskli alanlar, tarihi alanlar, sanayi alanları, düzensiz gelişmiş alanlar ve doğal alanların önceliklerini ve dönüşüm modelleri Master Plan çalışmaları ile yeniden en hızlı şekilde belirlenecektir.

Dönüşüm çalışmaları hukuk, katılım ve proje yönetimi, ulaşım ve arazi kullanımı, sosyo-ekonomi ve kültür, çevre ve ekoloji, finans ve kaynak yönetimi modülleri doğrultusunda mülkiyet, arazi değerleri, demografik yapı, donatı, altyapı, arazi kullanımı parametreleri dikkate alınarak yapılacaktır.

-Şehir içi trafiğini rahatlatmak için toplu taşımaya ağırlık verilecek olup metro, tramvay gibi raylı sistemler geliştirilecektir.

-Şehrimizin en önemli sorunlarından biri olan otopark problemin çözümü için bölge ve genel otoparklar yapılacaktır.

TEKNİK ALTYAPI

-Ulaşım mastar planı doğrultusunda yol, köprü, kavşak ve alt geçitler belirlenecek öncelik sırasına göre gerçekleştirilecektir.

-Atık su, yağmur suyu, içme suyu ve diğer teknik altyapılar şehrin ihtiyaçlarına göre koordine içerisinde inşa edilecektir.

SOSYAL PROJELER

-Toplumu geleceğe taşıyacak olan kadınlarımızın meslek, sanat ve kültürel birikimlerini artıracakları meslek edindirme kursları yapılacaktır.

-Şehirde engelli vatandaşlarımıza yönelik yaşamı kolaylaştıran projeler yapılacaktır.

-Ayrıca engelli çocuklarımıza, ruhsal – duygusal bozukluğu olanlara, otizmlilere, down sendromlulara ve ailelerine eğitimler vererek onların sosyal hayata adaptasyonlarını sağlayacak hizmetler verilecektir.

-Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetleri verilecektir.

-Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel faaliyetlerini düzenleyebilecekleri Köy Konakları yapılacaktır.

EĞİTİM

-Öğrencilerimiz için etüd merkezleri, bilgi evleri projeleri hayat geçirilecektir.

-Şehir ve mahalle ölçeğinde kütüphaneler yapılacaktır.

-Bilim merkezleri açılacaktır.

-Madde bağımlısı ve gençlere yönelik bilinçlendirme merkezleri kurulacaktır.

-Lisan konusunda ihtisaslaşmış eğitim kampüsleri kurulacaktır.

KÜLTÜR SANAT

-Kültür sanat ve sosyal faaliyetlerin yapılabileceği mekânlar tasarlanacaktır.

-Şehre katma değer katarak kültür ve sanat faaliyetlerini artıracak film platolarını kurulacaktır.

-El sanatları ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin geliştirilmesine imkan verilecek

-Kadın girişimciler desteklenecek

-Tarih ve Kültür parkı yapılacaktır.

SPOR

Sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için;

-Mahallelerimizde futbol, basketbol sahaları yapılacaktır.

-İlçelerimize her türlü spor faaliyetlerinin yapılabileceği kapalı spor tesisleri ve yüzme havuzları yapılacaktır.

-Şehir içinde bisiklet yolları ayrılacak ve belli noktalarda kiralık bisiklet hizmeti verilecektir.

-Ata sporumuz olan güreş, okçuluk, binicilik ve yüzme sporları geliştirilecektir.

-Futbol ihtisas okulu projesi gerçekleştirilecektir.

-Su sporlarına yönelik eğitim ve uygulamalar yapılacaktır.

REKREASYON

-Rekreasyon alanları açısından önemli bir potansiyele sahip ilimizde yetersiz olan rekreaktif amaçlı faaliyetleri artıracak projeler geliştirilecektir.

-Şehir parkları, bölge parkları, tema parklar, mesire alanları, macera ve oyun parkları, kültür parkları ve şehrimizden içinden geçen iki büyük ırmak kenarında yeşil hatlar ve kordonlar oluşturulacaktır.

 

ÇEVRE PROJELERİ

Katı Atık su bertaraf tesisleri revizesi

-Parklar Yeşil Alanlar ve Yürüme Yolları

-Mahalle ölçeğinde her yaşta vatandaşımızın faydalanabileceği park ve yeşil alanlar oluşturulacaktır.

-Çocuklarımızın sağlıklı büyüyebilmesi için koşup yorulacakları ve çocukluğunu yaşayabilecekleri çocuk oyun alanlarına öncelik verilecektir.

SAMSUN’U GELECEĞE TAŞIYACAK PROJELER

Lojistik Merkezler

SANAYİ

-Sanayi -Üniversite iş birliği sağlanmalı ve teknoparklar kurulmalı

-Bio teknoloji başta olmak üzere çok acilen Organize ve küçük sanayi siteleri şehrin dönüşüm ve yenilenme planlaması çerçevesinde geliştirilmeli

-Tarımsal sanayi geliştirilmeli üretilen tarım ürünlerine yönelik işleme ve depolama tesisleri kurulmalıdır.

TURİZM

-Denizi, uzun sahil şeridi, doğası, gölleri, kanyonu, ormanları, nehirleri ve vadileri ile zengin doğal güzellikleri olan ilimizin İç ve dış turizme yönelik yapılacak yatırımlarla Samsun’un turizm gelirleri artırılmalı ve şehrin ekonomisine katkı sağlanmalıdır.

- Samsun’un Karadeniz havzasında deniz turizmindeki payını alabilmesi için kruvaziyer limanı geliştirilecektir.

- Uluslararası fuarcılık ve kongre turizmine elverişli projeler geliştirilecektir.

-Uzun bir sahil şeridine sahip olan Samsun’un kıyılarından yeterince istifade edilememektedir. Hazırlanacak olan kıyı master planları doğrultusunda yat limanı, marina ve kumsal alanlar turizme kazandırılacaktır.

-Samsun’un Şahinkaya kanyonu, gölleri ve şelaleleri turizme kazandırılacak şekilde projelendirilecektir.

-Havza ve Ladik kaplıcalarının sağlık turizmine yönelik olarak geliştirilecektir.

-Akdağ kayak merkezi geliştirilecektir.

TARIM

-Tarım koridoru kurularak organik tarım desteklenecektir.

-Tarım köy projesi hazırlanarak şehirde yaşayanlarında tarım faaliyetlerine katılımı sağlanacaktır.

-Güvenli tarım kapsamında tarımsal ürün üretilerek Markalaşması sağlanacaktır.

-Kenevir üretimi ve işleme tesisleri kurulacaktır.

NECATİ ALKAN KİMDİR

1954 yılı Samsun Havza’da doğdu.

1980 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.

2 Yıl Serbest Mühendis olarak çalıştı.

Askerlik görevimi tamamladıktan sonra 1984 yılında Samsun Belediyesinde göreve başladı.

13 yıl İmar Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulundu.

Haziran 1997 yılından sonra;

İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü, İller Bankası Kastamonu Bölge Müdürü, Düzce, Kars, Erzincan illerinde Bayındırlık ve İskân İl Müdürü, olarak Görev yaptım Evli ve 4 çocuk babasıyım.

Recep YAZGANRecep YAZGAN