Güncel
Giriş Tarihi : 12-08-2023 10:47   Güncelleme : 12-08-2023 10:47

Ekilmeyen arazi başkasına verilecek!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ekilmeyen tarım arazisi bırakmayacak.

Ekilmeyen arazi başkasına verilecek!

Buna göre, ekilmeyen tarım arazileri Bakanlıkça kiraya verilecek. Kira bedeli arazi sahibine ödenecek. Arazinin bulunduğu yerde ikamet edenlere de öncelik verilecek.

Üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri, Tarım ve Orman Bakanlığınca kiraya verilerek üretime kazandırılacak. Kiralamada arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenler ve STK'lar öncelikli olarak yararlanacak. Kira gelirleri arazi sahiplerine verilecek.

Kanunla atıl durumda bulunan arazilerin özüne ve mülkiyet hakkına dokunulmaksızın, kamu yararı gözetilerek üretime kazandırılması ve bu şekilde ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla bir düzenleme getiriliyor.

Buna göre, Bakanlık, Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri hariç olmak üzere, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olup, hisselilik, mülkiyet ihtilafı, parçalılık, tarımsal faaliyete son verilmesi, göç veya başka bir sebeple üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerini tespit ederek, ekonomiye kazandırılması ve kamu yararına kullanılması için bu arazileri kira geliri arazi maliklerine ait olmak üzere ve arazinin vasfının değiştirilmemesi şartıyla sezonluk olarak rayiç bedelden aşağı olmamak üzere kiraya verebilecek.

Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatifler ile üst kuruluşları, olağan genel kurul toplantılarını 31 Aralık 2023 tarihine kadar, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları ise olağan genel kurullarını 2023 mali yılı olağan genel kurulu toplantısı ile birleştirerek 30 Haziran 2024'e kadar yapabilecek.

Recep YAZGANRecep YAZGAN