Eğitim
Giriş Tarihi : 23-12-2022 17:44   Güncelleme : 23-12-2022 17:44

OMÜ’de Yükseköğretimde Bilgi Sorunu: Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ve Cihannüma Derneği iş birliğinde iki gün sürecek olan “Yükseköğretimde Bilgi Sorunu: Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı” açılışı gerçekleşti.

OMÜ’de Yükseköğretimde Bilgi Sorunu: Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı

Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Çalıştayın ilk günü; açılış konuşmaları, sinevizyon gösterimi, hediye takdimi ve panel ile sonlandı.

 

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halis Demir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Cihannüma Derneği Genel Başkan Vekili Ahmet Akça, Cihannüma Derneği Samsun İl Temsilcisi Abdullah Yıldırım, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

 

“Bizler bir arada oldukça daha çok başarıya imza atarız”

 

Çalıştayda konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bizler bilimsel çalışmaların önemini biliyoruz. Son 6 ay içerisinde bu tarz çalışmalarımız üniversitelerimiz ile birlikte çokça arttı. TEKNOFEST ile bu süreç daha da hızlandı. Misafirlerimizi ağırladık fuarlar gerçekleştirdik. Tesisler kurup açılışlarını yaptık.  Bizler bir arada oldukça daha çok başarıya imza atarız.” şeklinde konuştu.

 

“Geçmiş ile bugün arasında bağ kuracağız”

 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Biz insanlar okuma ve bilgi üretimi ile bunu hayata yansıtmak, benimsetmek ve geçmişle bu kuşak arasında bağ kuracak silsileyi oluşturacak temasımızla doğru orantılı inşa ediyoruz. Bu inşayı genişleteceğiz üniversitelerimize ve bilgi üretebilecek herkese büyük görevler düşüyor.”  dedi.

 

“Bir kültürün bekâsı, ürettiği ve yükselttiği değere bağlıdır”

 

Bir kültürün devam edebilmesi için aidiyet duygusu olması gerektiğine atıfta bulunan Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Öncelikle kültürün kendisine ait dinamik yapıları vardır. Kültürün öncelikle bir aidiyet inşa etmesi gerekiyor. Bu aidiyeti nasıl inşa eder sorusuna yanıt olarak; kültür kendisine ait değerlerini yükseltip bilgi üretim sürecini devam ettirirse ve kendi mensupları o kültürden memnun olup o kültürü önemser öne çıkarır ise bunu bir kimlik olarak kullanır bu da değeri yükselecektir.  Ancak kültürün devam edebilmesi için kültürün bir medeniyet inşa edebilmesi gerekir. Bir kültürün bekâsı ürettiği ve yükselttiği değere bağlıdır. Biz de kendimize ait olan kültür ile bu sempozyumda derin bir bilgi üretimi bir sorun olarak ortaya koymalı ve buna bağlı olarak yeni metinleri üretmemiz gerekiyor. Yeni metin olarak kast ettiğim şey yazı değil. Aslında her birimiz bu kültürün bir metniyiz. Dışarıdaki herhangi bir mimari yapı da bir metin. İletişim şeklimiz de bir metin.” ifadelerini kullandı.

 

“Kendi sorunumuzu, kendi geleceğimizi tartışıyoruz”

 

Geçmişte üretilen metinlerin yeniden revize edilmesi gerektiğine vurgu yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bu iki gün bizim için çok değerli. Ama bunu genel bir sorun olarak görmek değil, ‘kendi sorunumuzu, kendi geleceğimizi tartışmaya başladığımız bir başlangıç’ olarak görmek gerekiyor. Bundan sonra mümkünse akademik çalışmaları bu alana yönlendirmeliyiz. Özellikle de geçmişte üretilen metinlerin yeniden üretilen bir metne dönüşmesini sağlamalıyız. Bilginin yeniden değerlendirilmesi, eğitim sisteminin üretilen bilgiyle yeniden formatlanması ve formatlanan eğitim sistemi ile de üretilen bilginin sürekli kılınması bu milletin bu ülkenin beka sorunudur.” değerlendirmesinde bulundu.

 

“Niceliksel büyüme, niteliksel olarak da desteklenmeli”

 

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise “Yükseköğretimdeki bilginin kaynağını yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Üniversite sayısı olarak niceliksel bir büyüme var. Bu niceliksel büyümenin niteliksel olarak da desteklenmesi gerekiyor. Üniversite nedir diye baktığımız zaman aslında ben üniversiteyi; hakikati arama göreviyle meşgul olan âlimler topluluğu olarak nitelendiriyorum. Üniversitelerdeki hocalar ve öğrenciler hakikatin bilgisinin peşinde ise ve bu hakikatin bilgisini keşfetmeyi yaygınlaştırmayı, üretmeyi, dönüştürmeyi ve topluma hizmet noktasında kullanmayı hedef edinirlerse her zaman bu hedeflerini gerçekleştirebilirler.” dedi.

 

“Dijital devrim, İslam Dünyası için bir şans”

 

Dijitalleşen dünya düzenine atıfta bulunan Cihannüma Derneği Genel Başkan Vekili Ahmet Akça, “İnsanlık tarihinin üç kırılma noktası vardır. Birinci nokta, yazının icadı. İkincisi, matbaanın bulunması. Üçüncü ve bizim için en önemli olan ise dijital devridir. Dijitalleşme, bilginin dünya toplumlarının en ücra köşelerine kadar hızlı yaygınlaşması ve kirli bilginin artması, fiziki sınırların kalktığı, kültürler arası farklılığın azaldığı yeni bir dünya ve toplumsal düzen haline gelmiştir. Dijital devrimin, İslam toplumu için bir şans olduğunu düşünüyorum çünkü doğru olanı okuyabiliriz. Yeni oluşan sistem bütün toplumları eşitledi. Bilgi ve binalara harcadığımız parayı veya burs olarak verdiğimiz paralar kadar araştırma ve Ar-Ge’ye de gönüllü olabilirsek yenidünya düzeninde Müslüman düşünürler ve İslam Dünyası büyük bir fark atacaktır.” ifadelerinde bulundu.

 

“Otuza yakın akademisyen fikir alışverişi yapacak”

 

Bu çalışmanın Samsun’da gerçekleşmesinden gurur duyduğunu ifade eden Cihannüma Derneği Samsun İl Temsilcisi Abdullah Yıldırım, “Çalıştay, eğitim birimimiz ve tüm paydaşlarımızın uzun süreli çalışmalarının sonrasında bugünkü haline geldi. Bu çalıştayın köklü bir eğitim geçmişi bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile henüz yakın geçmişte kurulmasına rağmen kısa zamanda başarılı işlere imza atan Samsun Üniversitesi’nin kurulduğu Samsun’umuzda gerçekleşmesi bizim için onur meselesidir. Bu çalıştay için Türkiye’nin muhtelif üniversitelerinden teşrif eden 30’a yakın akademisyen hocalarımız 2 gün boyunca belirlenen konularda fikirlerini beyan edeceklerdir. Yükseköğretim konusu enine boyuna konuşulacak. Çıkan raporlar Cihannüma’nın bu alandaki fikrini ortaya koyacaktır.” ifadelerini kullandı.

 

Çalıştayın ilk günü gerçekleştirilen ‘Türkiye’de Yüksek Bilgi Üretimi ve Bilimler Hiyerarşisinde Metafiziğin Yeri’ konulu panelin moderatörlüğünü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya yaparken panelist olarak Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Türker ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Halil Uçer katıldı.

 

Çalıştayın ikinci günü eleştiri ve teklifler oturumlarıyla geçti

 

Çalıştayın ikinci gününde açılış konuşmasının ardından oturumlar gerçekleştirildi.

 

İlk oturum, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer’in moderatörlüğünde, ‘Bilgi Üretim Yapısı: İslam Dünyasında Özgün Bilgi Üretimi’ konusuyla gerçekleştirilirken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Dağ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Keskin, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamuran Gökdağ ve Medeniyet Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Latif Karagöz oturuma konuşmacı olarak katıldı.

 

İkinci oturum, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Türker moderatörlüğünde, ‘Bilimler Arası İlişkiler, Hiyerarşi ve Bilimler Tasnifi’ konusuyla gerçekleştirilirken, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahit Şenel, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Altaş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaş, İstanbul Sabahattin Saim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Abuzer Dışkaya, 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taha Boyalık oturuma konuşmacı olarak katıldı.

 

Üçüncü Oturum, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Açıkgen moderatörlüğünde, ‘İslam Dünyasında Yüksek Öğretim için Yeni Teşebbüsler: Malezya, Pakistan ve diğer ülkelerden örnekler ve Batılı Bilgi ve İslami Hayat Görüşü: Uzlaştırma Teşebbüsleri’ konusuyla gerçekleştirilirken, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Başoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Keskin, Başbakanlık E. Müşaviri Ömer Korkmaz, İbn-i Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Celaleddin Duran, İbn-i Haldun Üniversitesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Serdar Demirel ve Medeniyet Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Siraceddin Arslan oturuma konuşmacı olarak katıldı.

 

Dördüncü ve son oturum, 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Çitil moderatölüğünde, ‘Bilimsel Bilgi Üretimi ve Bilimsel Yöntem Sorunları’ konusuyla gerçekleştirilirken,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhaneddin Tatar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Cengiz, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Porf. Dr. Kasım Küçükalp, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulvahap Özsoy, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kalaycı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nail Okuyucu oturuma konuşmacı olarak katıldı.

 

Recep YAZGANRecep YAZGAN