Kültür
Giriş Tarihi : 22-11-2020 04:30   Güncelleme : 22-11-2020 04:30

Yediiklim Özel Sayısı Üstad Sezai Karakoç’a Armağan!

Yediİklim dergisinin 368. sayısı “Üstad Sezai Karakoç’a Armağan” başlığıyla yayımlandı.

Yediiklim Özel Sayısı Üstad Sezai Karakoç’a Armağan!

Ali Haydar Haksal’ın yönetiminde 33 yıldır çıkan Yedi İklim daha önce de Sezai Karakoç özel sayıları yayınlamıştı. İlki 1993 ikincisi 2000 yılında yayımlanan bu özel sayıların ardından Kasım 2020 sayısını da Sezai Karakoç’a ayıran Yedi İklim aynı zamanda bir ilke de imza attı.

 

“Üstad Sezai Karakoç’a Armağan” başlığıyla yayımlanan sayının sebebini takdim yazısından anlayabiliyoruz: “Sebîlürreşât ve Sırât-ı Müstakîm İslam düşünce geleneği sesini Üstad Sezai Karakoç’ta bulmuş, zor şartlarda İslam’ı anlama ve anlatma yoluna giren Diriliş düşüncesi bugün Yedi İklim dergisi tarafından desteklenmekte ve bu bağlamda düşünce geleceği yeniden ifade yoluna gidilmektedir. Yayın hayatına 33 yıldır aralıksız devam eden Yedi İklim dergisi kuruluşundan bu yana Sezai Karakoç düşüncesini ve eylemini hep anlama gayreti içinde olmuştur.” Yedi İklim dergisi hem kurucu kadrosu hem de yazarlarıyla Diriliş çizgisini devam ettirme gayesini taşıyor. Belirli aralıklarla bu özel sayıların hazırlanmasının amacı da değişen zamanla birlikte Diriliş düşüncesinin özellikle yeni nesillerde nasıl karşılık bulduğunu anlama çabası olarak düşünülebilir. Yedi İklim dışında Sezai Karakoç özel sayısı yayımlayan dergiler ise şunlar: Kitap Dergisi(Aralık 1998),Ludingirra (Bahar 1999), Türk Edebiyatı Dergisi (Eylül 2002), Hece (Ocak 2003), Fayrap (84. Sayı 2016), Dil ve Edebiyat (102.Sayı 2017), Serçe (7. Sayı 2017), Türk Dili (744. Sayı 2018).

 

ÇOK YÖNLÜ BİR ŞAİR

Sezai Karakoç yaşayan en büyük şairimizdir. Şairliğinin yanı sıra yazılarıyla, 70’i aşkın eseriyle, “Diriliş” düşüncesiyle, dergiciliğiyle, tercümeleriyle, yayıncılığıyla, eylemiyle topyekûn mücadelenin örneğini yaşatan en önemli münevverlerimizdendir. Büyük Doğu ile henüz ortaokul yıllarında tanışan Sezai Karakoç 1950’lerde Necip Fazıl ile bizzat tanışmış ve bir ömür çevresinden ayrılmamıştır. 1950’li yıllarda bir yandan Büyük Doğu’nun sanat edebiyat sayfalarını yönetmiş, bir yandan da Büyük Doğu’nun her işine koşturmuştur. İlk yazıları 1950’li yıllarda Büyük Doğu’da yayımlanan Sezai Karakoç, 16 Aralık 1963’ten itibaren değişik aralıklarla Yeni İstanbul gazetesinde “Karakoç” imzasıyla, “Farklar” başlığı altında günlük yazılar yazmaya başladı. Bundan sonra aralıklarla haftalık Yeni İstiklâl gazetesinde de çeşitli yazıları çıkmıştı. Sezai Karakoç’un günlük yazıları düzenli bir şekilde 1963’ten itibaren Yeni İstanbul gazetesinde başladı. 4 Aralık 1967’de Babıâlide Sabah Gazetesi’nde yazmaya başlayan Sezai Karakoç’un buradaki yazarlığı on ay sürdü. 1 Temmuz 1974’te Millî Gazete’de “Sûr” başlığı altında devam eden gazete yazarlığı 31 Ağustos 1974’te tamamlandı. Diriliş’i tekrar çıkarabilmek için buradaki yazarlığına son verdi, bu tarihten itibaren Diriliş dergisi dışında hiçbir yerde yazmadı. Şiirde 1950’lerde ortaya çıkan ve halen tesirini devam ettiren “İkinci Yeni” akımının asıl kurucusu kabul edilen Karakoç tıkanma emareleri gösteren Türk şiirine de yeni bir soluk getirmiştir. Bu durumu Cemal Süreya, Ece Ayhan, Memet Fuat başta olmak üzere pek çok şair ve eleştirmen yazılarında ortaya koymuştur. Kurtuluş Kayalı’nın ifadesiyle, sistem sahibi ilk düşünce adamımız olan Sezai Karakoç, sadece modern şiirimizin değil, bir bütün olarak Türk şiirinin en büyük şairlerinden biridir.

DİRİLİŞ DÜŞÜNCESİ

Tüm edebiyat ve düşünce hayatını “Diriliş nesli” dediği yeni bir gençliğin yetişmesine adayan Sezai Karakoç’ta diriliş düşüncesi, bir odak noktasıdır. Karakoç, düşünce dünyasını sistematize eden diriliş kavramını ilk kez 1954 yılında kullanmıştır. İsmi Sezai Karakoç’la özdeşleşen “Diriliş” düşüncesi özü itibariyle Mehmed Akif, Necip Fazıl kanalıyla o güne ulaşan İslami tefekkürün yeni bir aşamasıdır. Necip Fazıl’ın eylem yönü ile düşüncesini alarak tebarüz ettiren Sezai Karakoç bununla da kalmayarak aldığı mirası günün şartlarına uyarlamıştır. Özellikle “medeniyet, İslam ekonomisi, İslam coğrafyası, ümmet, kalkınma, eğitim, İslam sanatı, siyaset” gibi pek çok konuda özgün fikirleriyle ataletten kurtulmanın “Çıkış Yolu”nu göstermeye çalışmıştır. Karakoç bu düşüncesiyle dünya savaşlarından yenik çıkan İslâm dünyasının yeniden dirilişini amaç edinmiştir. Bu uğurda, yazı hayatı boyunca diriliş kavramı çevresinde zinde bir bilinç uyandırmaya; başta şiir, siyaset ve düşünce olmak üzere, dünya Müslümanlarının uyanışına eserleriyle öncülük etmiştir. Sezai Karakoç’un adıyla özdeşleşen Diriliş dergisi 1960 yılından 1992’ye kadar aralıklı olarak yayın hayatını sürdürmüştür. Diriliş dergisi, bir edebiyat ve sanat dergisi olmasının yanı sıra, İslâm düşüncesi ve siyasetinin şekillendiği bir yayın organı da oldu.Diriliş’te İsmet Özel’in de dört şiiri yayımlandı. “Edebiyat dünyasında, ismen tanıyıp şiirine büyük değer verdiğim bir Sezai Karakoç vardı. Onunla tanışmanın yolunu arayıp buldum.” diyerek Sezai Karakoç’a gelen İsmet Özel, hayatındaki yeni dönemin ilk şiiri olan “Amentü”sünü de Diriliş’te yayınlamıştır. Dergide telif kadar tercümeye de önem verildi; ana kaynak olarak Doğu ve Batı klâsiklerinin yanı sıra, çağdaş şair ve yazarların eserlerine de sıkça yer verildi. 1987 yılında yayın hayatı- na başlayan Yedi İklim dergisi de yine Sezai Karakoç’un çevresinde yetişen isimler tarafından kurularak bugüne kadar gelmiştir.

 

 

İSLAMİ TEFEKKÜRE YENİ AŞAMA

Tüm edebiyat ve düşünce hayatını “Diriliş nesli” dediği yeni bir gençliğin yetişmesine adayan Sezai Karakoç’ta diriliş düşüncesi, bir odak noktasıdır. Karakoç, düşünce dünyasını sistematize eden diriliş kavramını ilk kez 1954 yılında kullanmıştır. İsmi Sezai Karakoç’la özdeşleşen “Diriliş” düşüncesi özü itibariyle Mehmed Akif, Necip Fazıl kanalıyla o güne ulaşan İslami tefekkürün yeni bir aşamasıdır.

 

Sezai Karakoç’a Armağan

Yedi İklim 20 yılın ardından yayımladığı üçüncü Sezai Karakoç özel sayısında 68 yazar ve şairden 68 metne yer vermiş. Derginin kapağını hattat Mustafa Cemil Efe’nin muhteşem bir “Üstad Sezai Karakoç” hattı süslüyor. Sarı zemin üzerine yerleştirilen çalışmada ilk kelime “Üstad” kırmızı (rik’a), Sezai Karakoç ise siyah renkle (celi sülüs) yazılmış. Dergide yer alan bazı isimler ve konu başlıkları ise şöyle: İsmail Kıllıoğlu “Uygarlığa Bakış”, Ali Haydar Haksal “Düşüncenin Yenilenişi: Diriliş Ekolü”, Mustafa Özel “Sezai Karakoç Şiirinin Kur’ânî Referansları”, Abdullah Harmancı “Bozgunda Bir Sezai Karakoç Rüyası”, Selami Ertaş “Sezai Karakoç ve İkinci Yeni Meselesi”, Osman Koca “Sezai Karakoç Hikâyeciliği”, Turan Karataş “Sezai Karakoç’u Yeniden Okumak”, Ahmet Edip Başaran “Modern Felsefeler Karşısında Diriliş”, Nizamettin Yıldız “Sezai Karakoç’un Öngörüleri”. Dergide ayrıca Hasan Aycın’ın çizgisi ile şiirler yer almış.

Üstad Sezai Karakoç’a sağlıklı hayırlı uzun ömürler dileyerek yayınlanan bu özel sayıyı okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz.

Yunus Emre ALTUNTAŞ / Diriliş Postası

Recep YAZGANRecep YAZGAN