Tanıtım
Giriş Tarihi : 28-05-2024 12:53

5 Yılı Dolan Kiracının Tahliyesi

5 Yılı Dolan Kiracının Tahliyesi

 

Türk Borçlar Kanunu'na göre, kira sözleşmesinin süresi dolmuş olsa dahi, kiracının 5 yılını doldurması tek başına tahliye sebebi değildir. Kiracı, kiralananı huzurlu ve emniyetli bir şekilde kullanıyor, kira bedelini düzenli olarak ödüyorsa ve komşularıyla herhangi bir sorunu yoksa, ev sahibinin 5 yılını doldurduğu gerekçesiyle kiracısını tahliye etmesi mümkün değildir.

Ancak, bazı durumlarda 5 yılı dolan kiracının tahliyesi mümkündür. Bu durumlar şunlardır:

 • Kiracı, kiralananı huzursuzluk çıkaracak şekilde kullanıyorsa veya komşularıyla sürekli problem yaşıyorsa.
 • Kiracı, kira bedelini düzenli olarak ödemiyorsa ve yapılan ihtara rağmen ödeme yapmazsa.
 • Ev sahibi, kiralananı kendi ihtiyacı için kullanmak istiyorsa veya yakın bir aile ferdine tahsis etmek istiyorsa.
 • Evde yapılması gereken önemli onarımlar varsa ve kiracı taşınmayı reddediyorsa.

Bu durumlarda ev sahibi, kiracıya yazılı bir ihtarname göndererek tahliye talep edebilir. İhtarnamede tahliye sebebi açıkça belirtilmelidir. Kiracı ihtarnamenin süresi içinde taşınmazsa, ev sahibi tahliye davası açabilir.

Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:

 • 5 yıllık kira süresi doldu diye kira sözleşmesi kendiliğinden sona ermez. Kiracı sözleşmeyi feshetmek isterse, ev sahibine yazılı bildirimde bulunmalıdır.
 • Ev sahibi, kiracısını tahliye etmek istiyorsa, yasalara uygun şekilde hareket etmelidir. Aksi takdirde kiracı dava açarak haklarını savunabilir.

5 Yılını Dolduran Kiracı Tahliye Edilebilir Mi?

Hayır, 5 yılını dolduran kiracı sadece bu sebeple tahliye edilemez. Kira sözleşmesinin süresi dolmuş olsa dahi, kiracının 5 yılını doldurması tek başına tahliye sebebi değildir.

Kiracı, kiralananı huzurlu ve emniyetli bir şekilde kullanıyor, kira bedelini düzenli olarak ödüyorsa ve komşularıyla herhangi bir sorunu yoksa, ev sahibinin 5 yılını doldurduğu gerekçesiyle kiracısını tahliye etmesi mümkün değildir.

Ancak, bazı durumlarda 5 yılı dolan kiracının tahliye edilmesi mümkündür. Bu durumlar şunlardır:

 • Kiracı, kiralananı huzursuzluk çıkaracak şekilde kullanıyorsa veya komşularıyla sürekli problem yaşıyorsa.
 • Kiracı, kira bedelini düzenli olarak ödemiyorsa ve yapılan ihtara rağmen ödeme yapmazsa.
 • Ev sahibi, kiralananı kendi ihtiyacı için kullanmak istiyorsa veya yakın bir aile ferdine tahsis etmek istiyorsa.
 • Evde yapılması gereken önemli onarımlar varsa ve kiracı taşınmayı reddediyorsa.

Bu durumlarda ev sahibi, kiracıya yazılı bir ihtarname göndererek tahliye talep edebilir. İhtarnamede tahliye sebebi açıkça belirtilmelidir. Kiracı ihtarnamenin süresi içinde taşınmazsa, ev sahibi tahliye davası açabilir.

Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:

 • 5 yıllık kira süresi doldu diye kira sözleşmesi kendiliğinden sona ermez. Kiracı sözleşmeyi feshetmek isterse, ev sahibine yazılı bildirimde bulunmalıdır.
 • Ev sahibi, kiracısını tahliye etmek istiyorsa, yasalara uygun şekilde hareket etmelidir. Aksi takdirde kiracı dava açarak haklarını savunabilir.

5 Yılını Dolduran Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

5 yılını dolduran kiracıyı tahliye etmek için yasal bir sebebe ve delile ihtiyacınız var. Sadece 5 yılını doldurdu diye kiracıyı tahliye edemezsiniz.

Yasal tahliye sebepleri şunlardır:

 • Kiracı, kiralananı huzursuzluk çıkaracak şekilde kullanıyorsa veya komşularıyla sürekli problem yaşıyorsa.
 • Kiracı, kira bedelini düzenli olarak ödemiyorsa ve yapılan ihtara rağmen ödeme yapmazsa.
 • Ev sahibi, kiralananı kendi ihtiyacı için kullanmak istiyorsa veya yakın bir aile ferdine tahsis etmek istiyorsa.
 • Evde yapılması gereken önemli onarımlar varsa ve kiracı taşınmayı reddediyorsa.

Yasal tahliye sebebiniz varsa şu adımları izleyebilirsiniz:

 1. Kiracıya yazılı bir ihtarname gönderin. İhtarnamede tahliye sebebini açıkça belirtin ve kiracıdan belirli bir süre içinde taşınmasını isteyin.
 2. Kiracı ihtarnamenin süresi içinde taşınmazsa, tahliye davası açın. Tahliye davası, sulh hukuk mahkemesinde açılır.
 3. Dava sonucunda mahkeme tahliye kararı verirse, icra takibi başlatarak kiracıyı yasal yollardan evden çıkarabilirsiniz.

Tahliye süreci karmaşık olabilir ve yasal prosedürleri içerebilir. Bu nedenle, bir gayrimenkul avukatı ile yol almanız ve haklarınızı korumanız önemlidir.

Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:

 • Kiracıya ihtarname gönderirken yasal tebligat kurallarına uyun.
 • Tahliye davası açarken gerekli belgeleri ve delilleri toplayın.
 • Tahliye işlemini yasalara uygun şekilde yürütün, aksi takdirde kiracı dava açarak haklarını savunabilir.

5 Yılı Dolan Konut Tahliyesi

5 yılı dolan kiracının tahliyesi, Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen özel şartlara tabidir. Bu şartlar sağlanmadığı müddetçe, sadece 5 yılını doldurdu diye kiracının tahliye edilmesi mümkün değildir.

Yasal Tahliye Sebepleri:

 • Kiracının huzursuzluk çıkarması veya komşularla sorunu olması: Kiracı, kiralanan mülkü huzursuzluk çıkaracak şekilde kullanıyor veya komşularıyla sürekli problem yaşıyorsa ev sahibi tahliye talep edebilir.
 • Kira bedelinin ödenmemesi: Kiracı, kira bedelini düzenli olarak ödemiyor ve yapılan ihtara rağmen ödeme yapmıyorsa ev sahibi yasal yollara başvurarak tahliye talep edebilir.
 • Ev sahibinin acil ihtiyacı: Ev sahibi, kiralanan mülkü kendi ihtiyacı için kullanmak istiyorsa veya yakın bir aile ferdine tahsis etmek istiyorsa tahliye talep edebilir.
 • Onarım gerekliliği: Evde yapılması gereken önemli onarımlar var ve kiracı taşınmayı reddediyorsa ev sahibi tahliye talep edebilir.

Tahliye Süreci:

 • İhtarname: Yasal tahliye sebebiniz varsa, kiracıya yazılı bir ihtarname göndermeniz gerekir. İhtarnamenin süresi içinde kiracı taşınmazsa tahliye davası açabilirsiniz.
 • Tahliye Davası: Tahliye davası sulh hukuk mahkemesinde açılır. Dava sonucunda mahkeme tahliye kararı verirse, icra takibi başlatarak kiracıyı yasal yollardan evden çıkarabilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Yasal tahliye sebebiniz olduğundan emin olun.
 • İhtarname ve dava süreçlerinde yasalara uygun hareket edin.
 • Gerekli belgeleri ve delilleri toplayın.
 • Haklarınızı korumak için bir avukata danışmanız faydalı olacaktır.

Unutmayın: 5 yıllık kira süresi doldu diye kira sözleşmesi kendiliğinden sona ermez. Kiracı sözleşmeyi feshetmek isterse, ev sahibine yazılı bildirimde bulunmalıdır.

5 Yılı Dolan İşyeri Kiracısının Tahliyesi

5 yılı dolan işyeri kiracısının tahliyesi, konut kira sözleşmelerinden farklı olarak değerlendirilir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı özel noktalar vardır.

Belirli Süreli İşyeri Kira Sözleşmeleri:

 • Belirli süreli işyeri kira sözleşmelerinde, sözleşmenin bitiminde kiracı otomatik olarak tahliye edilir. Ev sahibinin ek bir işlem yapmasına gerek yoktur.
 • Ancak, kiracı sözleşmeyi fesih hakkını kullanabilir. Bu durumda, kiracıya kalan kira süresine göre tazminat ödemesi gerekebilir.

Belirsiz Süreli İşyeri Kira Sözleşmeleri:

 • Belirsiz süreli işyeri kira sözleşmelerinde ise durum biraz daha karmaşıktır.
 • Kira sözleşmesinin başlangıcından itibaren 10 yıl geçtikten sonra, kiraya veren, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumda, herhangi bir tahliye sebebi gösterilmesine gerek yoktur.
 • 10 yıl dolmadan önce ise, yeterli bir tahliye sebebi olması gerekir. Yeterli tahliye sebepleri şunlardır:
  • Kira bedelinin ödenmemesi: Kiracı, kira bedelini düzenli olarak ödemiyor ve yapılan ihtara rağmen ödeme yapmıyorsa ev sahibi yasal yollara başvurarak tahliye talep edebilir.
  • İşyerinin devri veya satışı: Ev sahibi, işyerini devretmek veya satmak istiyorsa kiracıyı tahliye edebilir.
  • Onarım gerekliliği: İşyerinde yapılması gereken önemli onarımlar var ve kiracı taşınmayı reddediyorsa ev sahibi tahliye talep edebilir.
  • Ev sahibinin acil ihtiyacı: Ev sahibi, işyerini kendi ihtiyacı için kullanmak istiyorsa veya yakın bir aile ferdine tahsis etmek istiyorsa tahliye talep edebilir.

Tahliye Süreci:

 • Yasal tahliye sebebiniz varsa, kiracıya yazılı bir ihtarname göndermeniz gerekir. İhtarnamenin süresi içinde kiracı taşınmazsa tahliye davası açabilirsiniz.
 • Tahliye davası sulh hukuk mahkemesinde açılır. Dava sonucunda mahkeme tahliye kararı verirse, icra takibi başlatarak kiracıyı yasal yollardan evden çıkarabilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Yasal tahliye sebebiniz olduğundan emin olun.
 • İhtarname ve dava süreçlerinde yasalara uygun hareket edin.
 • Gerekli belgeleri ve delilleri toplayın.
 • Haklarınızı korumak için bir avukata danışmanız faydalı olacaktır.

Unutmayın: 5 yıllık kira süresi doldu diye işyeri kira sözleşmesi kendiliğinden sona ermez. Kiracı sözleşmeyi feshetmek isterse, ev sahibine yazılı bildirimde bulunmalıdır.

5 Yılını Dolduran Kiracının Kira Bedeli Nasıl Belirlenir?

5 yılını dolduran kiracının kira bedeli, iki farklı şekilde belirlenebilir:

1. Taraflar Anlaşmasıyla:

 • Kira sözleşmesi 5 yıl veya daha uzun süreliyse veya 5 yıldan kısa süreli olsa da her 5 yılda bir yenileniyorsa, kira sözleşmesinin bitiminde kira bedeli taraflarca serbestçe belirlenebilir.
 • Bu durumda, yeni kira bedeli için yazılı bir anlaşma yapılması gerekir. Anlaşmada, yeni kira bedelinin nasıl belirlendiği ve hangi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu açıkça belirtilmelidir.
 • Taraflar anlaşmaya varamazsa, kira bedelinin tespiti için dava açılabilir.

2. Hakim Tarafından Belirleme:

 • Kira sözleşmesi 5 yıldan kısa süreliyse ve taraflar yeni kira bedeli için anlaşamıyorsa, kiracı kira tespit davası açarak hakimden kira bedelinin belirlenmesini talep edebilir.
 • Hakim, kira bedelini belirlerken şunları göz önünde bulunduracaktır:
  • TÜFE on iki aylık değişim oranları: Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, yeni kira bedelinin belirlenmesinde önemli bir etkendir.
  • Kiralananın durumu: Kiralanan taşınmazın lokasyonu, büyüklüğü, durumu ve sunduğu imkanlar kira bedelini etkileyen faktörlerdendir.
  • Emsal kira bedelleri: Bölgedeki emsal taşınmazların kira bedelleri de yeni kira bedelinin belirlenmesinde dikkate alınır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Kira tespit davası sadece 5 yıldan kısa süreli kira sözleşmeleri için açılabilir.
 • Kira tespit davası açma süresi, kira sözleşmesinin bitiş tarihinden itibaren 6 ay ile sınırlıdır.
 • Kira tespit davası sonucunda belirlenen kira bedeli, dava tarihinden itibaren uygulanmaya başlar.

5 Yıllık Kiracının Kira Artışı

5 yıllık kiracının kira artışı, kira sözleşmesinin türüne ve süresine göre farklı şekilde belirlenir.

1. Belirli Süreli Kira Sözleşmeleri:

 • Belirli süreli kira sözleşmelerinde, kira artışı oranı sözleşmede önceden belirlenir. Bu oran, genellikle TÜFE on iki aylık değişim oranlarına göre belirlenir.
 • Kira sözleşmesinde kira artışı oranı belirtilmemişse, yasal yoldan artış yapılamaz. Kiracı, sözleşmenin bitiminde yeni bir kira bedeli için ev sahibinin teklifini kabul edebilir veya sözleşmeyi feshedebilir.

2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmeleri:

 • Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise durum biraz daha karmaşıktır.
 • 5 yıldan kısa süreli belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kira artışı oranı sözleşmede önceden belirlenmişse, bu oran uygulanır.
 • Sözleşmede kira artışı oranı belirtilmemişse veya 5 yıldan uzun süreli belirsiz süreli kira sözleşmeleri için ise kira bedeli, her yıl TÜFE on iki aylık değişim oranlarına göre artırılabilir.

Kira Artışı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Kira artışı, her yıl bir defaya mahsus yapılabilir.
 • Kira artışı yapılabilmesi için, kira sözleşmesinin bitiş tarihinden itibaren en az 30 gün önce kiracıya yazılı bildirimde bulunulmalıdır.
 • Bildirimde, yeni kira bedeli ve kira artışı oranı açıkça belirtilmelidir.
 • Kira artışı oranı, TÜFE on iki aylık değişim oranlarını geçemez.

Kira Artışına İtiraz:

 • Kiracı, kira artışına itiraz etmek istiyorsa, itiraz dilekçesini kira sözleşmesinin bitiş tarihinden itibaren en az 15 gün önce sulh hukuk mahkemesine sunmalıdır.
 • Mahkeme, kira artışının geçerli olup olmadığını inceleyecek ve bir karar verecektir.

5 Yılını Dolduran Kiracı Hakları

5 yılını dolduran kiracı, kira sözleşmesinin türüne ve süresine göre farklı haklara sahiptir.

Genel Haklar:

 • Huzurlu ve emniyetli bir şekilde kirada oturmak: Kiracı, kiralananı huzurlu ve emniyetli bir şekilde kullanma hakkına sahiptir. Ev sahibi, kiracıyı rahatsız edecek veya huzurunu bozacak davranışlarda bulunamaz.
 • Kira bedelini ödemek: Kiracı, kira bedelini sözleşmede belirtilen süre ve miktarda ödemek zorundadır.
 • Kiralananı onarmak: Kiracı, kiralananı makul ölçüde onarmak ve temiz tutmak zorundadır.

5 Yılını Dolduran Kiracının Ek Hakları:

 • Kira Tespit Davası: 5 yıldan kısa süreli belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kira sözleşmesinin bitiminde kiracı, kira tespit davası açarak hakimden kira bedelinin belirlenmesini talep edebilir.
 • Tahliye Koruması: 5 yılını dolduran kiracı, sadece yasal bir sebep olmadan tahliye edilemez. Ev sahibi, tahliye için yasal bir sebebe ve delile sahip olmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Bu haklar genel bilgilerdir ve her kira sözleşmesi farklı hükümler içerebilir.
 • Haklarınızla ilgili detaylı bilgi için kira sözleşmenizi incelemeniz ve gerekirse bir avukata danışmanız önemlidir.

Ayrıca:

 • 5 yılını dolduran kiracı, kira sözleşmesini feshetmek isterse, ev sahibine yazılı bildirimde bulunmalıdır.
 • Kira sözleşmesinin fesih süresi, kira sözleşmesinde belirtilmiştir. Genellikle fesih süresi 3 aydır.

 

adminadmin