Atakum Belediyesi 16 taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecek!
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Akasyam Haber
Advert
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
Atakum Belediyesi 16 taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecek!
29.07.2021 09:50:42

 

Atakum Belediyesi 16 taşınmazı 3 yıllığına kiraya verecek!

Atakum Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait 16 adet taşınmazı kapalı teklif usulü ile kiraya verecek.

Konuyla alakalı olarak Atakum Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle;

İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliğ gününden itibaren 15 gün içinde; damga vergisi ve ihale karar pulu bedelini Atakum Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılıp sözleşmenin imzalanmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale fesh edilecektir.

İhale 03.08.2021 Salı günü saat 11:00 ‘dan itibaren Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. Teklif verecekler, teklif mektuplarını en geç 03.08.2021 tarihinde saat 11:00’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

İkinci ihale tarihi : 17.08.2021 Salı günü saat 11:00 itibaren Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. Teklif verecekler, teklif mektuplarını en geç 17.08.2021 tarihinde saat 11:00’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

  A)Kanuni İkametgâh Adresi, ( Nüfus Müdürlüğünden alınacak )

  B)Tebligat için adres göstermesi,

 a-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c-Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C)Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %’3’ü oranında)

D)İmza sirkülerini vermesi,

 a-Gerçek kişi olması halinde  imza sirküleri,

  b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E)İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F)İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

  G)Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.   

  H) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

 5- İhale Şartnamesi, Atakum Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

  6- Posta ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

atakum belediyesi taşınmaz ihalesi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
GALERİLER