Atakum Belediyesi Yine Arsa Satıyor!
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Akasyam Haber
Advert
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
Atakum Belediyesi Yine Arsa Satıyor!
24.09.2021 12:21:41

 

Atakum Belediyesi Yine Arsa Satıyor!

Atakum Belediyesi, mülkiyeti Atakum Belediyesine ait Balaç Mahallesinde 2 Bin 389 metrekare taşınmaz için satış ihalesine çıkıyor.

Atakum Belediyesi’nin ilan.gov.tr’de yer alan duyurusunda, Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 1 (bir) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır” denildi.

Balaş Mahallesi, 10427 ada 15 parsel, 2,389,97 m2 arsa muhammen bedeli 8 Milyon 40 bin TL, geçici teminat bedeli 241 Bin 200 TL

İhale Atakum Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 05.10.2021 tarihinde saat 11:00’de, ikinci ihale 19.10.2021 Salı günü saat 11:00 ‘ de  Atakum Belediye Encümenince yapılacaktır.

İhale şartnamesi Atakum Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 250,00-TL (İkiyüzellitürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen satış fiyatı, geçici teminat miktarı ve ihale saati yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

a)Başvuru dilekçesi,

b)İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır )

c)Geçici teminat makbuzu,

d)Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e)Nüfus Müdürlüğünden alınmış ikametgâh Belgesi(Gerçek kişiler için)

f)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve vergi numarası,

g)İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

h)Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

ı)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

i)İhale yerli isteklilere (T.C vatandaşlarına) açık olacaktır.

j)Şartname alındı makbuzu.

k)Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)

l)Teklif mektubu

6-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

7-Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesine uygun olarak hazırlayarak 05.10.2021 tarihinde saat 11:00’e kadar Atakum Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-Taşınmazların satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde peşin olarak ödenecektir.

9-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Atakum Belediyesi Yine Arsa Satıyor!
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
GALERİLER