Canik Belediyesi Meşe Tesislerini kiraya veriyor!
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Akasyam Haber
Advert
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
Canik Belediyesi Meşe Tesislerini kiraya veriyor!
11.05.2021 08:57:18

 

Canik Belediyesi Meşe Tesislerini kiraya veriyor!

Samsun Canik Belediyesi, Meşe Tesislerini sekiz yıl kiralama ihalesine çıkıyor.

Canik Belediyesi tarafından yapılan duyuruda şunlar belirtildi;

Canik Belediye Meclisinin 04/05/2021 Tarih ve 5/29 Sayılı Kararı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerine göre kiraya verilmesine karar verilen, Samsun İli, Canik İlçesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda Hasköy Mah. 9737 ada 7, 8 ve 9 nolu parsellerde bulunan toplam tabanı 6.087,10 m² yüzölçümlü, Meşe Kültür Tesisleri’nin Kafe, Restoran, Ahşap Kafe, Motelin zemin katı ve 500 kişi kapasiteli 1 adet Düğün Salonundan oluşan kapalı alanlar ile mülkiyete dahil açık alanlar diğer tüm müştemilatı ve demirbaşları ile, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (Kapalı Teklif Usulü’ ne) maddesine göre 8 (sekiz) yıl süre ile kiralamaya sunulmuştur.

ŞARTNAME GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

KİRALAMA İHALESİNİN YAPILACAĞI YER: İhale, Samsun İli Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 Canik /SAMSUN    Tel: 444 55 90 Dahili – 212 – 213 www.canik.bel.tr

İHALE TARİH VE SAATİ: Tapuda Hasköy Mah. 9737 ada 7, 8 ve 9 nolu parsellerde bulunan Meşe Kültür Tesislerinin müştemilatı ve demirbaşları ile birlikte işletim hakkının Kiraya Verilmesi İhalesi 20/05/2021  Perşembe Günü Saat 11.30’da yapılacaktır.

İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a Kapalı Teklif Usulü

MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT:

6.1- 1 aylık Muhammen Kira Bedeli 65.000,00 TL+ KDV

6.2- 6 aylık Peşin Kira Bedeli 390.000,00 TL + KDV

6.3- Geçici Teminat 8 Yıllık Kira Bedelinin % 3’ü olan 187.200,000 TL

6.4. Kesin Teminat 8 Yıllık Kira Bedelinin % 6’sıdır.

6.5- Geçici Teminat ihalenin yapılacağı 20/05/2021 Perşembe Günü Saat 11.30’a kadar yatırılmış olacaktır.

İSTENEN BELGELER:

7.1- Nüfus cüzdanı sureti

7.2- İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

7.3- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge

7.4- Geçici teminat makbuzu veya mektubu

7.5- Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

7.6- İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge

7.7- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

7.8- Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.

7.9- İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve

imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

7.10- İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi.

7.11- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

7.12- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

7.13- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

7.14- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

7.15- Güvenlik Soruşturması/Araştırması

8-TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:  Teklifler ihale tarihinde en geç 11.30’a kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 Canik /SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir.

canik belediyesi meşe tesisleri
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Advert
GALERİLER