Güncel
Giriş Tarihi : 14-11-2022 16:21   Güncelleme : 14-11-2022 16:21

Gönüller Sultanı Mehmed Zahid Kotku Efendi Hazretleri

Gönüller Sultanı Mehmed Zahid Kotku Efendi Hazretleri, vefatının 42. sene-i devriyesinde rahmetle ve dualarla anılıyor.

Gönüller Sultanı Mehmed Zahid Kotku Efendi Hazretleri

 

Türkiye’nin ve İslam âleminin maddi ve manevi gelişimi adına büyük hizmetler ortaya koyan Mehmed Zahid Kotku Hazretleri, Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’mızın akıl hocası ve manevi üstadıydı. Binlerce talebe yetiştirdiği için “Görünmeyen Üniversite” nâmıyla anılan Mehmed Zahid Hocaefendi, 13 Kasım 1980 tarihinde bir hac dönüşünde rahmet-i Rahman’a kavuşmuştu.

Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli İslam âlimlerinden biri olan Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi, vefatının üzerinden geçen 42 yıla rağmen, ilmiyle ve fikirleriyle nesilleri aydınlatmaya devam ediyor. Hayatı boyunca Müslümanların gelişimi ve ilerlemesi için mücadele veren Mehmed Zahid Hocaefendi, binlerce ilim adamı yetiştirdi. Yalnızca manevi ilimlerde değil, fenni ilimlerde de çok sayıda öğrenci yetiştiren Hocaefendi’nin en gözde öğrencilerinden biri de Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dı. Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi’nin, ilk tanıştıkları yıllarda genç bir mühendis olan Erbakan Hoca’nın iyi bir makine mucidi ve kaliteli bir siyasetçi olmasında çok büyük emekleri bulunuyordu.

OSMANLI ORDUSUNDA CİHAT VAZİFESİNİ İFA ETTİ

Mehmed Zahid Kotku, Osmanlı Devleti’nin son yıllarına denk gelen 1897 yılında Bursa’da dünyaya geldi. İlkokulu Bursa Oruçbey İbtidâîsi’nde okudu. Ortaöğretimi Maksem İdâdîsi ve Bursa Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde gören Hocaefendi, o sıralarda başlayan Birinci Dünya Harbi nedeniyle on sekiz yaşında askere giderek cihat vazifesini ifa etti. Uzun zaman askerlik yaptığından dolayı tehlikeli günler ve hastalıklar yaşadı. Osmanlı ordusunun Suriye’den çekilmesiyle birlikte zor da olsa İstanbul’a döndü. İstanbul’da yazıcı olarak askerliğine devam etti. Askerlik sebebiyle İstanbul’da kaldığı zamanlarda dini toplantılara, özel derslere ve camilerdeki vaazlara devam etti. Hocaefendi, daha sonra bir dönem Bursa’da imam-hatiplik yapsa da İstanbul’a döndü ve vefatına kadar “görünmeyen üniversitesi”nde sayısız öğrenci yetiştirdi.

GÜMÜŞ MOTOR’UN KURULMASINA İLHAM KAYNAĞI OLDU

Bir vaazında, “Evde elime toplu iğne kutusu aldım, baktım yabancı malı, daha bir iğne yapamayacak mıyız?” diyerek Müslümanların üretim yapamamasına tepki gösteren “Hocaların Hocası”nın sözleri, cemaati çok etkiledi. Zahid Kotku Hazretleri’nin bu sözü üzerine bir araya gelen cemaat, Erbakan Hoca’nın öncülüğünde Gümüş Motor Fabrikası’nı kurdu. Fabrika 1960’ın ilk aylarında %95 yerli motoru piyasaya çıkararak Türkiye’de bir ilke imza atmıştı.

HAC DÖNÜŞÜ RAHMAN’A KAVUŞTU

Hayatının son yıllarını rahatsızlıklarla geçiren Kotku Hocaefendi, şiddetli ağrıları olmasına rağmen sohbetlerine devam etti. 1979 yılının yazında uzunca bir süre kalmak için gittiği Hicaz’dan 1980 senesinin Şubat’ında ağır hasta olarak döndü. Dönüşünden bir ay sonra ameliyat edildi ve yavaş yavaş düzeldi. Öyle ki ağır hastalıklar ve ameliyatlarla geçirdiği 1980 senesinin Ramazan orucunu aksatmadan tuttu. Teravih namazını hatimle kılan Hocaefendi, sohbetlerini de ihmal etmedi. Aynı sene, hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Fakat hastalığı tekrarladı ve hac vazifesini güçlükle tamamladı. Peygamberimiz’in (s.a.s.) kabrini ziyaret ettikten sonra Kasım 1980’de ağır hasta olarak İstanbul’a döndü ve bir hafta sonra 13 Kasım 1980 Perşembe günü öğleye yakın vefat etti.

ERBAKAN HOCA’YA VE DAVA ARKADAŞLARINA TAKKE HEDİYE ETMİŞTİ

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Millî Selamet Partisi’nin kapatılması sebebiyle cezaevinde tutuklu bulunan Erbakan Hoca ve arkadaşlarına Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi birer takke hediye etmişti. Takkeleri takarak kendilerini İskenderpaşa’da hisseden Millî Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca ve arkadaşları, Zahid Kotku Hazretleri’nin hasta olduğunu biliyorlardı. Çok geçmeden vefat haberi gelmişti ve bu haber, koğuştaki tüm Millî Selamet Partilileri hüzne boğmuştu. Herkes sessizce ağlamaya çalışırken Necmettin Erbakan Hoca ve Fehim Adak, kendilerini tutamıyor ve hıçkırarak ağlıyorlardı. “Âlimin ölümü, âlemin ölümüdür” diye düşünen Erbakan Hoca, çok sevdiği ve saygı duyduğu, manevi eğitim aldığı Zahid Kotku Hazretleri’ni kaybetmenin acısını derinden yaşıyordu. Tutuklu olmalarından dolayı cenazeye katılamayacak olmaları, Erbakan Hoca ve arkadaşlarını daha da üzmüştü.

Kaynak: Milli Gazete

Recep YAZGANRecep YAZGAN