Hayvancılık Yatırımlarına Yeni Destek Geldi!
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Akasyam Haber
Advert
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
Hayvancılık Yatırımlarına Yeni Destek Geldi!
21.10.2020 08:31:43

 

Hayvancılık Yatırımlarına Yeni Destek Geldi!

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre  kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi, tarımsal faaliyetlerde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması için modern işletmelerin kurulması ve rehabilitasyonu ile makine, alet ve ekipman alımı yatırımları desteklenecek.

 

Resmi Gazetede yayınlanan karar şöyle;

Gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düvesi yetiştiriciliği işletmesi kurulmasına yönelik yatırımlarını,

Yetiştiricilerce, 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç ve/veya teke alımına yönelik destekleri,

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesini,

Gerçek ve tüzel kişilerin, 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, 1000 adet kapasiteli ticari hindi ve 500 adet kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımları,

Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, Arıcılık Kayıt Sisteminde kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip üreticilerin arı ürünleri üretimi için yapacakları arıcılık yatırımlarını,

İpek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için, gerçek ve tüzel kişilerin bu alanda yapacakları yatırımları kapsar.

 

YATIRIM KONULARI VE HİBE ORANLARI

 

Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

 

Manda                                                        50

Damızlık koç-teke alımı                                 50

Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı                 85

Kaz ve hindi yetiştiriciliği                               75

İpekböcekçiliği                                             100

Arıcılık                                                         50

Gerçek veya tüzel kişiler, bu Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğine ilişkin yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlandırılır. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırım aşan kısmı ise, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanır.

Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır. Devam eden yatırımlarda ek süre verilmesine Bakanlık yetkilidir.

 

FİNANSMAN VE ÖDEMELER

Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis edilecek sermaye transferleri ödeneğinden karşılanır.

Ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak Bankaya, destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ayrıca ödenir.

 

DESTEKLERDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

Bu Karar kapsamındaki hibelerden kamu kurum ve kuruluşları, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler, desteklemelerden men cezası bulunanlar ve bu Kararda belirtilen hükümlere uymayanlar yararlanamaz.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara bu Karar kapsamında hibe kullandırılmaz. Hibe kullanacak yatırımcılardan, aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

 

DENETİM VE CEZAİ HÜKÜMLER

Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal faiziyle birlikte geri alınır.

İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

 

UYGULAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

 

TAMAMLANAMAYAN İŞLEMLER

9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler söz konusu Karar hükümlerine göre sonuçlandırılır.

 

YÜRÜRLÜK

Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Hayvancılık Yatırımları Hayvancılık Resmi Gazete Tarım ve Orman Bakanlığı Ziraat Bankası
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Advert
GALERİLER