Köşe Yazıları
Giriş Tarihi : 20-07-2023 18:58   Güncelleme : 20-07-2023 18:58

İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 36

“Şükrün mikyâsı (ölçüsü) kanaattir (Allah’ın nasip ettiği rızka razı olma) ve iktisattır (tutumluluktur) ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı (tartıcısı, terazisi) hırstır (açgözlülüktür) ve israftır (savurganlık), hürmetsizliktir, haram-helâl demeyip rast geleni yemektir.” Mektubat 508

İSLAM BİLİM ADAMLARI  Bediüzzaman Said Nursi 36

 

Yirmi Sekizinci Mektup, Altıncı Risale Olan Altınci Meselede Vehhâbilik meselesine ve ayrılıklara açıklık getirmektedir. Bu konuda kanaate varmak için konunun anlaşılır bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. 

Ancak ben burada İkinci Nüktenin birincisinde insanlığın devirlerine temas etmektedir. Bilimsel olarak üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyim. Şöyle ki:

“Ehl-i dünyanın (dünyaya dalıp, ahireti unutanların) ve maddî tarihin nazarıyla (bakışıyla), nev-i beşerin (insanlığın) hayat-ı içtimâiyesi (toplum hayatı) noktasında bakılsa, görülüyor ki hayat-ı içtimâiye-i siyâsiye (siyasi toplum hayatı) itibariyle (özelliğiyle) beşer (insanlık) birkaç devri geçirmiş. 

· Birinci devri vahşet ve bedevîlik (ilkellik ve göçebelik) devri, 

· ikinci devri memlûkiyet (kölelik) devri, 

· üçüncü devri esir devri (feodalizm, sömürgecilik dönemi), 

· dördüncüsü ecir devri (Sanayi Devrimiyle gelen işçilik dönemi), 

· beşincisi malikiyet (serbest mülkiyet) ve serbestiyet devridir” Mektubat, 513. 

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Recep YAZGANRecep YAZGAN