Fikir
Giriş Tarihi : 10-07-2023 15:01   Güncelleme : 10-07-2023 15:01

İsmail Cem Doğru Çiçek Kokusu İllegal

İsmail Cem Doğru’nun ikinci şiir kitabı Çiçek Kokusu İllegal Mühür Kitaplığı etiketiyle yayımlandı.

İsmail Cem Doğru Çiçek Kokusu İllegal

İlk şiir kitabı Ara’nın yayımlanmasından yedi yıl sonra ikinci şiir kitabını okura sunan şairin, on yıla yayılan süreçte oluşan kitabın yaratım sürecini anlattığı söyleşilerde önemli ayrıntıların altını çizdiği görülüyor. Şair, Çiçek Kokusu İllegal’in ağırlıklı olarak, şiddet ve gerilimin yarattığı duygusal yaraların köklerini saldığı süreci toplumun fazlasıyla hissettiği dönemlerin şiirinden oluştuğunu belirtiyor.

Şiirlerinde ağırlıklı olarak toplumsal duyargayı harekete geçirmeyi amaçlayan seslerle izler bırakan İsmail Cem Doğru, Çiçek Kokusu İllegal’de insana ait evrensel acıların toplumsal bellekteki yerlerini keşfedip işaretlemeyi hedefliyor. Bunu da toplumsal duyarlılığın sesini iyiden iyiye yükselterek yaptığını gözlemliyoruz.  

Toplumcu şiir geleneğinin izini sürdüğü yönündeki görüşlere yeni bir açılım getirme gereksinimiyle karşılık veren şair, dünyanın insanı konuşlandırdığı alana itiraz etmeyi öneren işlevsel şiir düşüncesini yeni kitabında bir önerme olarak okura sunuyor. Bu anlamda Doğru’nun iki binli yılların metaforu olarak Gezi sürecini ve toplumun birbirinin değer yargılarına yabancılaşan yönelimlerini ele aldığı görülüyor. 

Otuz şiirden oluşan Çiçek Kokusu İllegal altı epigrafı içine alan beş bölümden oluşuyor. Şairin her bölüm başına yerleştirdiği bir epigraf yardımıyla toplumsal hafızanın sınırlarını denetlemeyi şiirin işlevine dönüştüren tutumuna tanıklık ediyoruz. Arka kapakta yer alan “Her bir yapraklı yonca gelin bu ülkeyi / avm yapalım diyor, tüm alışveriş akımları, / her odaya üç şerit yol bir de minare gölgesi” dizeleri, şiirin tüm olanaklarının kullanılarak onu toplumsal dinamikler üzerine kuran bir şair portresiyle karşı karşıya olduğumuzu gösterirken bu yöntemle eleştiri mekanizmasının inşa edildiği yeni modern bir şiir serüvenine tanıklık ediyoruz.   

Çiçek Kokusu İllegal toplumun dönüşüm ve tükeniş süreçlerine tanıklık etmeyi şiirin bir işlevi olarak ele alıyor ve bunu bir uygulama olarak okura öneriyor.

Çiçek Kokusu İllegal – İsmail Cem Doğru – Mühür Yayınları – Şiir – 2023 – 70 sayfa

Recep YAZGANRecep YAZGAN