Sağlık
Giriş Tarihi : 13-06-2024 15:39

Kapak Renkleriyle Suyun Tanımı Arasında Alaka Yok

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği – SUDER, pet şişe kapak renkleriyle ilgili haberimizdeki bilgi yanlışlarını düzelten bir açıklama yaptı.

Kapak Renkleriyle Suyun Tanımı Arasında Alaka Yok

Açıklamada, “Son dönemlerde TV, radyo, yazılı basın ve sosyal medyada çıkan haberlerde, ambalajlı su şişe kapaklarının rengi ile ambalajlı suların sınıflandırılması ve tanımlanması arasında bir ilişki kurularak tüketiciler yanlış yönde bilgilendiriliyor” denilerek şöyle devam edildi;

Tüketicilerimiz bu açıklamalardan etkilenerek kafa karışıklığı yaşamakta, bu konuda ambalajlı su üreticisi üye firmalarımıza sık sık sorular yöneltiliyor.

Ambalajlı su üreticisi firmaları, Sağlık Bakanlığı’nın “01.12.2004 tarih ve 25657 Sayılı Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik ve 17.02.2005 tarih ve 25730 Sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre üretim izni alarak üretim faaliyetlerini yürütüyor.

Ambalajlı suyun tanımı (doğal mineralli su, kaynak suyu ve içme suyu) ise yine bahsi geçen yönetmeliklere uygun olarak yalnızca şişe üzerindeki etiketlerde ve suyun ruhsatında belirtilmekte ve şişe kapağı üzerinde “suyun adı”na yer verilmektedir.

İlgili yönetmeliklerde şişe kapaklarının renklerine ilişkin herhangi bir zorunluluk tanımlanmamakta; kapak renginin suyun tanımı ve sınıflandırılması ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Bu noktada kamuoyunu yanlış yönlendirmemek, yanlış bilgi yayılımı ve kafa karışıklığını önlemek adına bahse konu haberin web sitenizden kaldırılmasını rica ederiz.

adminadmin