Samsun Büyükşehir Belediyesi Taksi Plakası Satış Ve Durak Kiralama İhalesi Yapacak!
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Akasyam Haber
Advert
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
Samsun Büyükşehir Belediyesi  Taksi Plakası Satış Ve Durak Kiralama İhalesi Yapacak!
29.07.2021 12:51:27

 

Samsun Büyükşehir Belediyesi Taksi Plakası Satış Ve Durak Kiralama İhalesi Yapacak!

Samsun Büyükşehir Belediyesi belediye Meclisinin kararıyla Samsun Atakum, İlkadım ve Canik İlçelerinde faaliyet göstermek üzere 10 Adet Ticari Taksi Plakasını ve 10 araç depolama kapasiteli Golf Taksi Durağının Araç Durak yerlerini Açık Teklif Usulü ile 10 yıllık müddetle kiraya verilecek.

 

Konuyla alakalı olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle;

Samsun Büyükşehir Belediyesi, belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 52 sayılı kararı gereği; Samsun Kenti Atakum, İlkadım ve Canik İlçelerinde faaliyet göstermek üzere  10 Adet Ticari Taksi Plakasının (55 T 0007, 55 T 0009, 55 T 0011, 55 T 0015, 55 T 0016, 55 T 0017, 55 T 0018, 55 T 0030, 55 T 0038, 55 T 0058) satışı ile UKOME’nin 21.01.2019 tarih, 2019/1-22 sayılı kararı ve 01.07.2019 tarih, 2019/4-1 kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2019 tarih ve 83 sayılı kararı gereği “Atakum İlçesi, Denizevleri Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı ile Alaçam Caddesi kesişiminde bulunan, Golf Spor Kulübü önünde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 10 araç depolama kapasiteli "Golf Taksi Durağının” Araç Durak yerleri, tanzim olunan Şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 10 yıllık müddetle kiraya verilecektir.

İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü Merkez veznesine 250,00 (ikiyüzelli) TL yatırılarak alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.

 

Atakum, İlkadım ve Canik İlçelerinde faaliyet gösterecek ticari taksi plakalarının her birinin Muhammen Satış Bedeli KDV Hariç 600.000,00 TL olup, ihalede artırım (yarışma) bu bedel üzerinden yapılacaktır. 

Golf Taksi Durağı” Taksi Durak yerinde 10 yıl müddetle çalışacak taksilerin her birinin durak yerinin İlk Yıl Kira Bedeli KDV Hariç 6.000,00 TL’dir. Sonraki yıllar durak kira bedeli peşin olarak KDV Dahil Muhammen Bedele TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranına göre ilave edilerek alınacaktır.

Samsun Atakum, İlkadım ve Canik İlçelerinde Faaliyet Gösterecek  T Plakalarının  ve 10 araç depolama kapasiteli Golf Taksi Durağının”  Durak Yerlerinin her birinin  kiralama işi geçici teminatı muhammen bedelinin %3’ü olup 19.800,00 TL’dir.

Samsun Atakum, İlkadım ve Canik İlçelerinde Faaliyet Gösterecek  Ticari Taksi Plakalarının her birinin ihale bedeli İdareye; sözleşme imzalama süresi içerisinde KDV ile birlikte %50’si peşin, kalan tutarı 3 eşit taksitte ödenecektir. Taksitler, sözleşmenin imzalandığı tarih dikkate alınarak birbirini takip eden aylarda (Vade tarihi hafta sonu veya resmi/dini tatile denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş gününde) ödenecektir.

10 araç depolama kapasiteli Golf Taksi Durağının Araç Durak Yeri ilk yıllık ihale bedeli sözleşme imzalama süresi içerisinde KDV dahil olacak şekilde, peşin olarak ödenecektir. Sonraki yıllar durak kira bedeli peşin olarak KDV Dahil Muhammen Bedele TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranına göre ilave edilerek, sözleşme imzaladığı ay içerisinde ödenecektir

İhale sonucunda idare tarafından verilecek olan taksi plakası sahipliği süresiz, 10 araç depolama kapasiteli “Golf Taksi Durağının” Araç Durak Yerlerinin her biri  ise 10 yıl sürelidir.

 

Bahse konu İhale 03.08.2021 tarihinde,  Salı Günü Saat  14.30’da (Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda(İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi) Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. (Büyükşehir Belediye Encümeni söz konusu ihale için 03.08.2021 tarihinde,  Salı Günü toplanacak,   ihale 14.30’da başlayacak ve 10 adet T plakalarının satışı ve Golf Taksi Durağında bulunan10 adet durak yerinin kiraya verilmesi ihalesi sonuçlanana kadar devam edecektir.)

İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler;

Nüfus cüzdanı fotokopisi (İhale esnasında nüfus kâğıdı katılımcı yanında bulunduracaktır.)

İhale başvuru tarihi itibari ile en az 2 (iki) yıldır Samsun kentinde ikamet ediyor olduğuna dair Nüfus İdarelerinden alınmış “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi”,

Türkiye’de tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,                                                        

 

İmza Sirküleri (Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri),

 

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, talepli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair resmi nitelikli belge (İhale tarihine kadar 15 günü geçmeyecek şekilde alınmış olmalıdır.)          

2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair resmi nitelikli belge (https://ekap.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanıp alınacaktır. 2886 Sayılı D.İ.K’nun 6. maddesinde yazılan şahıslar ile ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler, gerek doğrudan ve gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

Adli sicil kaydı belgesi, (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 105, 109, 188, 190, 191, 227 sayılı maddeleri; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddesi ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “mesleki saygınlık” hallerinden sabıka kaydının bulunmaması)

İhale dokümanı bedelinin İdareye ödendiğini gösteren makbuz,

Geçici teminatın verildiğini gösteren makbuz (Şartnamenin 3. maddesinde belirtilmiştir; 2886 Sayılı D.İ.K. ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.),

İhale Şartnamesi ile 14.02.2020 tarih ve 46 sayılı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan Ticari Taksi Yönetmeliğini okuyup aynen kabul ettiğine dair yazılı belge,

İsteklinin ihaleyi kazanması durumunda ilgili meslek odasına kayıt olacağına dair noterden tasdikli taahhütname,

En az “B” sınıfı sürücü belgesi,

İsteklinin Ticari Taksi Yönetmeliği uyarınca ihaleyi kazanması durumunda “Ticari Araç Tahsis Belgesi” alma şartlarını sağlayacağını ( Alma şartları; İlgili SGK  Müdürlüğünden alınan ve onaylanmış sigortalı olarak çalışmadığına dair belge, Vergi Dairesinden alınan Vergi mükellefiyeti bulunmadığına dair belge, en az B sınıfı sürücü belgesi istenecektir.)   ve “Ticari Araç Tahsis Belgesi” alacağına dair noterden tasdikli taahhütname,      

12- Teklifler şartnamenin 2. maddesinde belirtilen muhammen bedelden az olmamak üzere KDV hariç olduğu belirtilerek verilecektir. Tekliflerde artırma sadece Atakum, İlkadım ve Canik İlçesinde faaliyet gösterecek her bir ticari taksi plakası (T) için Muhammen Bedeli üzerinden olacaktır. “Atakum İlçesi, Denizevleri Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı ile Alaçam Caddesi kesişiminde bulunan, Golf Spor Kulübü önünde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 10 araç depolama kapasiteli Golf Taksi Durağının” Araç Durak Yeri için fiyat artırımı olmayacaktır.

İsteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacak olup, artırımların işi uzatacağı anlaşılması durumunda isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. İhaleden çekilmiş olanlar yazılı teklif veremezler.

    - Talipler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklardır.

    - İstekliler isterlerse, ihale evraklarını ve yazılı tekliflerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verebileceklerdir.

   - İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. fıkrasında belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.

     - Ayrıca talipliler ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler mazeret kabul edilmez.

     - Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

    - Üzerine ihale kalmadığı sürece, istekliler girmek istedikleri durakların ihale doküman bedeli ve geçici teminat bedelini ödeyerek, diğer yerlerde çalışacak araçlar için araç durak yerinin kiralanması ihalesine katılmaya devam edebileceklerdir. Üzerinde ihale kalan isteklinin başka bir yer için ayrıca ihaleye katılamayacağı ilan olunur.

             

Samsun Büyükşehir Belediyesi Taksi Plakası Satış Ve Durak Kiralama İhalesi Yapacak!
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
GALERİLER