Tekkeköy Belediyesi İki Arsayı İhaleyle Satacak!
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Akasyam Haber
Advert
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
Tekkeköy Belediyesi İki Arsayı İhaleyle Satacak!
29.07.2021 15:03:22

 

Tekkeköy Belediyesi İki Arsayı İhaleyle Satacak!

Tekkeköy Belediyesi sınırları dahilinde mülkiyeti Tekkeköy Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli imar planında Ticaret alanına 4 Kat isabet eden ve imar parseli olan Asarağaç tapunun 1934 ada 8 parsel nolu 220,03 m2 taşınmaz ile yine mülkiyeti Tekkeköy Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli imar planında konut alanına 5 Kat isabet eden ve imar parseli olan Tekkeköy tapunun 1019 ada 5 parsel nolu 596,83 m2 taşınmazın (arsanın) satışı yapılacak.

 

Konuyla alakalı olarak belediyeden yapılan açıklama şöyle;

Taşınmazın (arsanın) satışı Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda 03.08.2021 Salı günü saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılacak olup komisyon gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandıracaktır.

Taşınmazın muhammen bedeli 264.036,00 TL (İkiyüzatmışdörtbin Otuzaltı Türk Lirası ) olup, %3 geçici teminatı 8.000,00 TL (Sekizbin Türk Lirası)’dır.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

A)   Kanuni İkametgâh Adresi, ( Nüfus idaresi’nden alınacak )

B)  Tebligat için adres göstermesi;

a)- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c)- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge;

C)  Geçici teminatını vermesi; (İhale bedelinin %’3’ü oranında)

D)  İmza sirkülerini vermesi;

a)-  Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b)-  Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) Fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile, vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

 İhaleye katılanın veya vekilinin Tekkeköy Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İstekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 02.08.2021 Pazartesi günü saat 17:00’e kadar imza karşılığı Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

Biri 220 m2 diğeri 596 m2 Tekkeköy Belediyesi İki Arsayı İhaleyle Satacak!
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
GALERİLER