Kültür
Giriş Tarihi : 26-01-2021 06:32   Güncelleme : 26-01-2021 06:32

Sivas’tan Dünyaya Şiirin Gür Sesi "Aşkar"

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2016'da "Yılın Edebiyat Dergisi" ödülünü alan Aşkar Dergisi Sivas'tan tüm dünyaya Türk edebiyatının gür sesini duyurmaya devam ediyor. Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde doğup büyüyen dergiler bünyelerinde pek çok şehirden yazar ve şaire yer vermekle "merkez" kavramına yeni bir bakış açısı getiriyor.

Sivas’tan Dünyaya Şiirin Gür Sesi

Edebiyat dergileri arasında eskiden merkez ve taşra ayrımı yapılırdı. İstanbul ve Ankara bu manada merkez kabul edilir, diğer iller ise taşra olarak nitelendirilirdi.

 

2000’lerden sonra bu ayrım ortadan kalkmış görünüyor. Şüphesiz bunun en önemli sebebi iletişim kanallarının yaygınlaşmasıdır. Özellikle 2010’lardan itibaren yaygınlaşan sosyal medya kullanımı tüm ülkeyi hatta tüm dünyayı küçücük bir cep telefonu ekranına sığdırdı. İnsanlar anlık paylaşım yapılabilen bu kanallar vasıtasıyla kendilerini ifade etme imkânına kavuştu. Artık İstanbul’da veya Ankara’da yaşamanın avantajı kalmadı.

 

Tam aksine bireyselleşmenin yoğun olması sebebiyle büyük şehirlerde bir araya gelmek, ortak bir çalışma yapmak zorlaşmaya başladı. Oysa diğer şehirlerde insan ilişkileri henüz doğasını yitirmediği için bir araya gelmek, ortak bir amaç etrafında organize olmak kolaylaştı. İletişim imkânlarının artmasıyla da merkezle diğer şehirler arasındaki duvarlar kalktı. Bu durum Anadolu’nun muhtelif şehirlerinde doğup ülke çapında yayın yapan dergilerin sayısını artırdı. Konya, Sivas, Trabzon, Kayseri, İzmir, Kahramanmaraş gibi şehirler bunun öncülüğünü gerçekleştirdi. Bu şehirlerde yayınlanan dergiler bünyelerinde pek çok şehirden yazar ve şairlere yer vermekle “merkez” kavramına yeni bir bakış açısı getirdi. Bu bakış açısı kısaca “hareket neredeyse merkez orasıdır” şeklinde özetlenebilir.

 

Aşkar dergisi 2008 yılında Sivas merkezli olarak yayınlanmaya başladı. Aradan geçen 15 yılda yayınladığı sayılarla ülkemizin saygın edebiyat dergilerinden biri haline geldi. Ferhat Nabi Güler tarafından Sivas’ta kurulan Aşkar dergisi özü itibariyle bir ekip çalışması. İdris Ekinci, Mustafa Melih Erdoğan, Hüseyin Karacalar, Aziz Mahmut Öncel, Yasin Fişne, Regaip Albayrak, İrfan Dağ ve Özgür Ballı bu ekibin çekirdeğini oluşturuyor. Aşkar kelime olarak “doru at” anlamına geliyor. Derginin sloganı İsmet Özel’in bir şiirinden alınmış: “Eve dön! Şarkıya dön! Kalbine dön!“ Bu slogan Aşkar’ın şiiri merkeze alan bir izlekte yürüdüğünü gösteriyor.

 

Şiirin yanı sıra hikâye, deneme, eleştiri, musiki, sinema ve inceleme yazıları da derginin sayfalarında yer alıyor. Necip Fazıl, Sezai Karakoç, İsmet Özel, Cahit Zarifoğlu gibi isimler derginin vefa listesinde ilk sıraları teşkil ediyor. Son yıllarda İsmet Özel’in eserlerine dair ayrıntılı değerlendirme yazıları Aşkar’ın özgün yanlarından biridir. Aşkar dergisinin bir özelliği de okul vazifesi görmesidir. Şimdiye kadar dergi sayfalarında ilk şiirini yayınlayan onlarca genç şair bulunuyor. Geçen 15 senede Aşkar sayfalarında yaklaşık 300 şairin şiirlerine yer verildi. Şairlerin yaş ortalamasına baktığımızda oldukça genç bir kadrosu bulunan Aşkar “ayinesi iştir kişinin” atasözünü ilke edinerek yoluna devam ediyor. Edebiyat dünyasındaki kısır tartışmalardan özenle uzak duran Aşkar adeta “eserinle konuş” tavsiyesinde bulunuyor. Aşkar’da pek çok şehirden şair ve yazar yer aldı. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2016’da “Yılın Edebiyat Dergisi” ödülünü alan Aşkar dergisi Sivas’tan tüm dünyaya Türk edebiyatının gür sesini duyurmaya devam ediyor.

Diriliş Postası - Melikşah Kaşgarlı/Özel Haber

Recep YAZGANRecep YAZGAN