Taşhan’a Bir Türlü Kiracı Bulunamıyor!
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Akasyam Haber
Advert
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
Taşhan’a Bir Türlü Kiracı Bulunamıyor!
28.06.2021 12:42:45

 

Taşhan’a Bir Türlü Kiracı Bulunamıyor!

Samsun Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti, kullanım ve tasarruf hakkı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan ve belediyenin kirasında olan Taşhan’ı Restoran ve Kafeterya olarak kullanılmak üzere üçüncü kez ihaleye çıkıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilan duyurusunda;

“Mülkiyeti, kullanım ve tasarruf hakkı Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olup Belediyemizin kirasında bulunan, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, 23 ada, 17 ve 27 no.lu parsellerde kayıtlı, 886,53 m² yüzölçümlü, "Taşhan" nitelikli taşınmaz Restoran ve  Kafeterya olarak kullanılmak üzere, 10 yıl müddetle, 2886 Sayılı Devlet İhale  Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile kiraya verilecek” denildi.

 

İhale şartları;

Bahse konu İhale 01.07.2021 tarihinde,   Perşembe Günü Saat  15.00’da  Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler;

 

İstekli Gerçek Kişi İse :

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)

İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir.)

Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Noterde tanzim edilecektir.)

Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.

Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

 

İstekli Tüzel Kişi İse :

Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

Şirketin adres ve telefon bilgilerini gösterir yazı,

Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler ) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

 

Ortak girişimci ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

6- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

 Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 15.00’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na (Encümen Kalemi) da verebileceklerdir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  Ayrıca istekliler ihale saati olan 15.00’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Taşhan Samsun Taşhan Restoran Kafeterya Restoran ve Kafeterya
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
vatandaş     2021-06-28 Hacı o lazım bu lazım yazana kadar aylık kira 35 bin yazsan daha bi gastecilik yapmış olurdun...
GALERİLER