Tüm Manşetler
Giriş Tarihi : 09-04-2021 08:02   Güncelleme : 09-04-2021 08:02

Ordu Büyükşehir Belediyesi Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması Düzenliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması düzenleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması Düzenliyor

Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine göre serbest ve ulusal konut projesi olarak düzenlenecek.

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Resmi Gazetede yayınlanan ilanda yarışma hakkında şu bilgilere yer verildi;

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Ordu genelinde “Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması” mahalle dokusu,

mahalle kültürü, sürdürülebilirlik, kimlik, insan / kullanıcı odaklılık, yaşam ve mekân kalitesi,

sosyal yaşam, geleneksel değerler, modern yaşam gereksinimleri, sosyal bütünleşme, mimari

öğeler, kentsel estetik ve peyzaj, siluet, ekoloji kavramları ile yeni şehircilik akımlarını “mahalle”

ortak bileşeninde sentezleyerek, seçilen yarışma alanında;

• Yarışma alanının çevresiyle makro ilişkilerini gösteren ‘konsept şema’,

• Tasarımın genel politika, ilke ve stratejilerinin belirleneceği ölçekli ‘ilkesel tasarım

şeması’,

• ‘Vaziyet planı’,

• Tasarımı destekleyen kat planları, kesit ve görünüşler, perspektifler ile bir bütün olarak

geliştirilecek yöresel mimari proje yarışmasıdır.

 

YARIŞMA ALANLARI

İdaremizin önümüzdeki dönemde Ordu ilinin 19 ilçesi için uygulama yapmayı planladığı

alanlar arasından belirlenen yarışma alanları aşağıda belirtilmiştir. Ekipler çalışma alanlarını

kendileri belirleyeceklerdir.

İlçeler (Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı,

Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye )

 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya ekip halinde ya da bireysel olarak katılmak mümkündür. Ekip olarak

katılımlarda; ekipteki her bir kişinin bu maddenin (h) bendi dışında, kalan koşulların tamamına

uymaları zorunludur.

Ekip halinde katılım için, kimlik dosyasında idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı

olmak üzere, ekip içerisinden bir üyenin ekip başı olarak belirtilmesi ve mimar olması zorunludur.

Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve

müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

a) Ekip olarak katılacak yarışmacıların ekip başlarının mimar olması, TMMOB Mimarlar

Odasına üye olmak ve meslekten men cezası durumunda olmamak,

b) Yarışmaya katılmak için yasal bir engeli bulunmamak,

c) Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

d) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasından olmamak

e) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. Dereceden akrabaları,

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

f) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,

g) OBB’nin yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve

onaylamakla görevli olmamak,

h) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak, (Ekip

olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

i) Yarışmayı açan OBB adına hareket eden danışmanlar ile bunların arasında olmamak

gerekmektedir.

j) Yarışma ekibinde, en az bir mimar ve en az bir inşaat mühendisi bulunması

gerekmektedir.

k) Aynı ekip 19 ilçe için ayrı ayrı yarışmaya katılabilir.

 

YARIŞMAYA YÖNELİK GENEL AÇIKLAMALAR

1) 19 ilçe için ayrı ayrı yapılacak yöresel mimari proje tasarımlarında topografya

özelliğine göre hazırlanacaktır.

2) Hazırlanacak olan projeler tek katlı, iki katlı ve üç katlı olacaktır.

3) Hazırlanacak olan yöresel mimari projeler aynı zamanda yöresel mahalle kültürüne

uygun olacaktır.

4) 19 ilçenin ayrı ayrı eğimli arazi yapısına uygun çevre düzenlemesi yapılacaktır.

5) Hazırlanacak projelerde sosyal yaşam alanlarının yanı sıra komşuluk, güvenlik, günlük

yaşam, çeşitlilik ve birliktelik gibi geleneksel mahalle dokusu ve kültür özellikleri göz önünde

bulundurulacaktır.

6) Konut tasarımında geleneksel değerlerle uyumlu, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde,

gelişen yeni şehircilik akımları (ekolojik kent, akıllı kent vb.) göz önünde bulundurulacaktır.

7) Geliştirilecek proje insanların geçmişe, geleneksel dokuya ve mahalle kültürüne

verdikleri önemi dikkate alan çözümlemeleri de içermeli ve bu hususlar raporda yer almalıdır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ   

Yarışmanın Başlangıç Tarihi  :  12/04/2021

Soruların İletilmesi İçin Son Tarih  :  15/05/2021

Soruların Yanıtlanması İçin Son Tarih  :  18/05/2021

Proje Teslim Tarihi ve Saati  :  01/07/2021, saat 17:00’ye kadar.

Jüri Değerlendirme Süreci  :  01/07/2021 ‐ 09/07/2021

Sonuçların İlanı  :

Ödül Töreni  :

12/07/2021

16/07/2021

 

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Dr. Ahmet TERCAN (Mimar Sinan Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer İskender TULUK (K.T.Ü.)

Prof. Dr. Metin HÜSEM (K.T.Ü.)

Dr. Öğr. Gör. Ayhan KARADAYI (K.T.Ü.)

Tevfik Berkay ALIN (Serbest Mimar)

Nihat ŞEN (OBB Başkan Danışmanı-Mimar)

Tayfun ÖZDEMİR (OBB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı-Mimar)

 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Talat KÖKSAL (Serbest Mimar- Mimar)

Şafak ŞAHİN (Ordu Üniversitesi- Mimar)

Ali KUTLU (Serbest Mimar- Mimar)

Mehmet ÖZÇELİK (Serbest Mimar - Mimar)

Boğaç OĞUZLU (İnşaat Mühendisi)

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Coşkun ALP (OBB Genel Sekreteri)

Havva ERİŞ (Altınordu Belediyesi- Mimarlar Odası Başkanı)

Ahmet Coşkun ÇAĞLIYAN (OBB Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanı)

Mustafa UYSAL (OBB Dr.Makine Mühendisi)

Uğurcan ATAOĞLU (Serbest Grafiker)

Nihat Sezer SABAHAT (Doç.Dr. Ordu Üniversitesi.)

Cahit DUYAN(Serbest- İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

Özlem TOMBUL (Mimar OBB)

Yeliz YILDIZ (Mimar OBB)

Tülay SAZKAYA (OBB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı- Çevre Mühendisi)

 

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Osman DEMİREL (OBB Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı- Sinema TV)

Selma GÜLER (OBB Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı - Şef)

Kürşad M. BAYTAR (OBB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı- Kamu Yönetimi)

 

ÖDÜLLERİN SAYISI VE TUTARI

1. Ödül 50.000 TL

2. Ödül 35.000 TL

3. Ödül 25.000 TL

 Mansiyonlar

1. Mansiyon 10.000 TL

2. Mansiyon 10.000 TL

3. Mansiyon 10.000 TL

4. Mansiyon 10.000 TL

5. Mansiyon 10.000 TL

6. Mansiyon 10.000 TL

7. Mansiyon 10.000 TL

8. Mansiyon 10.000 TL

9. Mansiyon 10.000 TL

10. Mansiyon 10.000 TL

11. Mansiyon 10.000 TL

12. Mansiyon 10.000 TL

13. Mansiyon 10.000 TL

14. Mansiyon 10.000 TL

15. Mansiyon 10.000 TL

16. Mansiyon 10.000 TL

Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını

izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi

Kanunu'nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir. Her bir yarışma alanındaki ödül sıralamaları

ve projelerin ödüle layık olup olmadığı jürinin takdirine bırakılmıştır.

 

YARIŞMA BAŞVURUSUNA İLİŞKİN ESASLAR

Yarışmacılar www.ordu.bel.tr internet sitesinde yayınlanan “Yöresel Mimariye Uygun

Konut Projesi Yarışması” Şartnamesi’ni elde edebilmek için Şartname ve eklerinin bedeli olan

250TL T.C. VAKIF Bankası Ordu Şubesi- TR36 0001 5001 5800 7290 0701 84 İBAN Nolu Ordu

Büyükşehir Belediyesi hesabına (yarışma ekibinde yer alacak şahıslardan herhangi birinin adına

olmak üzere) açıklama kısmına “Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması Şartname

Bedeli” olarak yatırmış olmaları gerekmektedir. Şartname alabilmek için almış oldukları dekontu

ve www.ordu.bel.tr internet sitesi adresinden temin edebilecekleri “Teslim Alındı Belgesi”ni (2

nüsha halinde) eksiksiz doldurulmuş olarak 01/07/2021 Perşembe günü, saat 17.00’a kadar

w[email protected] mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bu şartlara uymayanlar projelerini yarışma raportörlüğüne göndermiş olsalar da projeleri

yarışmaya katılmamış sayılır ve bu durum yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte

tutanağa işlenir.

 

YER GÖRME

Yer görme mecburiyeti yoktur, ancak yer görmek isteyenler kendi imkanlarıyla katılacağı

ilçeyi ve çevresini belirleyerek gezebilir. Yer görmek için yarışmacı adayına herhangi bir ücret

ödenmeyecektir.

Recep YAZGANRecep YAZGAN