Eğitim
Giriş Tarihi : 29-12-2022 18:30   Güncelleme : 29-12-2022 19:29

Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Samsun Üniversitesi, akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacak.

Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından;

 Başvuru dilekçesi (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar adresinde bulunan form),

 Özgeçmiş,

 Kimlik fotokopisi,

 Adli Sicil Kaydı,

 Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası,

 Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. )

 Yabancı dil belgesi,

 Yayın listesi,

 2 (iki) adet fotoğraf,

 Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

 E-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

 

PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin

 Doçentlik Belgesi

 Adayların özgeçmiş, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet Taşınabilir Bellek ile 1 adet fiziki dosyasını Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

 Doçentlik belgesi,

 Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

 Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir belleği ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Açıklamalar

1.Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır.

2.Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesine göre başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3.Adaylar kadro ilanlarından sadece birine başvuru yapabilir. Birden çok kadro ilanına başvuru yaptığı tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4.Talep edilen deneyimlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.

5.Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

6.Doçent unvanını almış adaylar Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramaz.

7.Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8.İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://pdb.samsun.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

İlan No

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Derece

Açıklama

2022 6-01

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Doçent

1

Doktora derecesini Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi, Denizcilik Mühendisliği ve İşletme Yönetimi, Denizcilik Çalışmaları veya Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanlarının birinden almış olmak.

2022 6-02

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Deneysel Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

5

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini psikoloji alanından almış olup, evlilik uyumu, çatışma çözümü, işbirliği, özgeci cezalandırma gibi konularda çalışmalar yapmış olmak.

2022 6-03

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

5

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Psikoloji alanında almış olup, adli psikoloji ve Psikotravmatoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

2022 6-04

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Mütercim Tercümanlık

Doktor Öğretim Üyesi

4

Yüksek Lisans ve doktora derecelerini Çeviribilim veya Çeviri ve Kültürel Çalışmalar alanlarının birinden almış olup, Görsel ve İşitsel Çeviri alanında çalışmalar yapmış olmak. Ayrıca B2 düzeyinde İngilizce dışında ikinci bir Batı dili bilmek.

2022 6-05

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Profesör

1

Arap Dili ve Belagati alanında çalışmalar yapmış olmak.

2022 6-06

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

Alanında TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde yürütücü olmak.

2022 6-07

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Doktor Öğretim Üyesi

3

Doktorasını Arap Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olup, Arap Edebiyatı ve Arapça öğretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

2022 6-08

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doktor Öğretim Üyesi

3

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olup, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı’nda doktora derecesine sahip olmak. Kent, mekan, kamusal mekan ve etnik kimlikler konularında etnografik çalışmalar yapmış olmak.

2022 6-09

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem

Profesör

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri ile doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği alanından almış olup, merkezi bir Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 85 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak.

2022 6-10

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Doçent

1

Kuantum teknolojileri, kuantum bilgisayarları ve algoritmaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

2022 6-11

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri

Doktor Öğretim Üyesi

4

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olup, yolculuk paylaşımlı dinamik araç rotalama sistemleri ve büyük veri konularında çalışmaları olmak.

2022 6-12

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji

Doktor Öğretim Üyesi

3

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanından almış olup, içten yanmalı motorlarda alternatif yakıtlar ve yanma konularında çalışmalar yapmış olmak.

2022 6-13

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

Doktora derecesini Biyomedikal Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanından almış olup, biyomalzemeler, lüminesans nanotoz, istatiksel modelleme ve ince film kaplama gibi konularında çalışmalar yapmış olmak. Ayrıca Biyomalzeme üretimi konusunda TÜBİTAK projesi yürütücülüğü yapıyor veya yapmış olmak.

2022 6-14

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makineleri

Doktor Öğretim Üyesi

3

Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği konularında doktora yapmış olup, SCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış çalışmaları olmak.

2022 6-15

Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Meteoroloji Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

4

Lisans derecesini Meteoroloji Mühendisliği, yüksek lisans ve doktora derecelerini Atmosfer Bilimleri alanından almış olup, Havacılık faaliyetlerini etkileyen meteorolojik hadiselerin mekanizması ve tahmin edilebilirliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2022 6-16

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

Doçentlik unvanını Acil Tıp alanında almış olup, uluslararası proje yürütücülüğü yapmış olmak.

2022 6-17

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

Doçentlik unvanını Aile Hekimliği alanında almış olmak ve SCI kapsamındaki dergilerde SARS-CoV-2 antikor cevabı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

2022 6-18

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Doçentlik unvanını Kardiyoloji alanında almış olup, Ailesel Hiperkolesterolemiler konusunda çalışmalar yapmış olmak ve Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) konusunda deneyim ve sertifika sahibi olmak.

2022 6-19

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

Tıp Fakültesi lisans mezunu olup, Doçentlik unvanını Tıbbi Genetik alanında almış olmak ve amniotik sıvı hücrelerinde kök hücre özellikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2022 6-20

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Gastroentoloji)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Perkütan Endoskopik Gastrostomi uygulanan hastalarda Helikobakter pilori enfeksiyon sıklığı ve tedavisi, ülseratif kolit ve reflü hastalığı konularında çalışmalar yapmış olup ERCP alanında deneyimli olmak.

2022 6-21

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

1

Nükleer Tıp alanında uzman olup, meme kanserlerinde sintimammografi, primer hiperparatiroidizm tanısında sintigrafinin hormonal ve biokimyasal belirteçler ile korelasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

2022 6-22

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Renal hücreli karsinomda radyolojik ve patolojik tümör boyutlarının karşılaştırıldığı çalışmalar yapmış olup, retrograd intrarenal cerrahide deneyimli olmak.

2022 6-23

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olup, flep yaşayabilirliğinin artırılmasında aralıklı vazodilatasyonun etkinliği ile ilgili deneysel ve klinik çalışmalar yapmış olmak.

2022 6-24

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıbbi Patoloji Uzmanı olup, Tıbbi Patoloji Yeterlik Belgesine sahip olmak.

2022 6-25

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olup, alanıyla ilgili çalışmaları olmak. Ayrıca Tıp Tarihi ve Etik konularında deneyimli olmak.

2022 6-26

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olup, Yoğun bakım yandalı yapmış olmak, Perioperatif nöroanestezi ve yoğun alanında çalışmalar yapmış olmak. Ayrıca ECMO ve organ nakli konusunda tecrübe sahibi olmak.

2022 6-27

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi lisans mezunu olup, Tıp Anatomisi alanında doktora yapmış ve beyincik hücreleri, ayak kemikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

2022 6-28

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

Doktorasını Tıp Fizyoloji alanında yapmış olmak.

 

Recep YAZGANRecep YAZGAN