Güncel
Giriş Tarihi : 22-09-2023 15:15   Güncelleme : 22-09-2023 15:15

TUBİTAK Eğitim Fakültesi Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi

TUBİTAK 2237-A ‘‘Eğitim Fakültesi Öğrencilerine 2209 Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi-III’’ isimli proje 27 Kasım-2 Aralık 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek olup eğitimin 6 gün sürmesi planlanıyor.

TUBİTAK Eğitim Fakültesi Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi

Proje 19 Mayıs Üniversitesinden Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK tarafından yürütülecek olup, projede 13 farklı üniversiteden 17 öğretim üyesi görev alacak.

Proje ile Eğitim Fakültesinde öğrenim gören farklı alanlardaki lisans öğrencilerine proje yazım süreçleri ile ilgili bilgi ve beceri yetkinliklerinin kazandırılması amaçlanıyor.

Aynı zamanda bu bilgileri uygulamalı olarak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına yönelik projeler hazırlamaya yönlendirerek, bu koda başvurulan öğrenci projelerinin kalitesinin arttırılması bekleniyor.

KATILIMCI ŞARTLARI

Etkinliğe başvuran katılımcılarda aranan kriterler:

•       Eğitim fakültesinin herhangi bir anabilim dalının 2. 3. veya 4. sınıflarında öğrenim görüyor olmak

•       Projeye bir proje önerisi fikri ile katılmak

•       TÜBİTAK 2209/A-B 2242 proje koduna ait bir proje yürütmüyor/yürütmemiş olmak

•       TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmak

•       Disiplin cezası almamış olmak

•       Çevrimiçi başvuru formunu doldurmak

Çevrimiçi alınan ön başvurular arasından asıl ve yedek katılımcıların seçiminde dikkat edilecek kriterler:

•       Kadın ve erkek katılımcı sayısının dengeli dağıtılması

•       Başvurulan her anabilim dalından üçer öğrencinin olmasına özen gösterilmesi,

•       En az 5 farklı üniversiteden lisans öğrencisinin katılımının sağlanması,

•       Bu kriterlere göre seçimde iki aday arasında eşitlik olması halinde başvuru formunu daha önce ve eksiksiz dolduranlar tercih edilecektir.

Başvuru formu için: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_rnS91oLK8K3ut80xzFavrvamoGg8bGBPJ1zeDSWe1a-YbQ/viewform

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Doç Dr. Belgin BAL İNCEBACAK- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

ETKİNLİK DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Derya CAN- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

YEREL DÜZENLEME KURULU

Doktora Öğrencisi Şadiye ÇAKICI - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Öğr. Gör. Servet Ebrar BAYRAM- Çorum Üniversitesi

Arş. Gör. Hilal DEMİREL- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayla ŞERİFOĞLU- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Lisans Öğrencisi Emir Batuhan BÜTÜN- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

EĞİTMENLER

Prof. Dr. Ayşe Oğuz ÜNVER/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. İlke Evin GENCEL/İzmir Demokrasi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Serdar KÖKSAL/Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL/Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU/Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ/Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR/Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman YAMAN/Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Şerife IŞIK/Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel DEDE/Gazi Üniversitesi

Doç Dr. Belgin BAL İNCEBACAK/Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR/Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Derya CAN/Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ/Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Alper Murat ÖZDEMİR/Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek EROĞLU/Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur AKTAŞ/Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

Recep YAZGANRecep YAZGAN