Samsun Haber
Giriş Tarihi : 08-05-2024 16:32

Yetkin ve Erdemli İnsan Hedefinde Bir Program

Özel Öğretim Derneği Genel Başkanı Ahmet Akça, Türkiye’deki eğitim programlarını geliştirme çalışmalarının yıllar içindeki gelişimi hakkında genel bir bilgilendirmede bulundu.

Yetkin ve Erdemli İnsan Hedefinde Bir Program

Akça yapılan çalışmalar hakkındaki değerlendirmelerinde önemli noktalara değindi. Akça: “Türkiye’de 1950’li yıllarda “müfredat” kavramı yerini “eğitim programlarına” bırakmış ve o yıllarda ortaöğretim programlarının geliştirilmesiyle başlayan süreç, 1962 yılında toplanan Milli Eğitim Şurasıyla günümüz ihtiyaç ve gerçeklerine uygun program geliştirme, eğitimde sürekli iyileşme ve uyum sürecinin önemli bir adımını temsil etmiştir. 1982 yılı ise program geliştirme çalışmalarında önemli bir diğer tarihtir. Nitekim 1982 yılında Millî Eğitim Bakanlığı ilk defa öğretim programlarına çerçeve sunacak bir model oluşturma çalışmalarını başlatmıştır. 1990’lı yıllar ise program geliştirmede önemli bir boyut olan ölçme değerlendirme çalışmalarının dahil edilme sürecinin tarihidir. Diğer taraftan 2005 yılına gelindiğinde ise yapılandırmacı yaklaşımla birlikte öğrenci merkezli program çalışmaları başlamıştır. Tüm bu iz bırakan program geliştirme çalışmaları içinde, Millî Eğitim Bakanlığı'nın en geniş kapsamlı öğretim programı geliştirme çalışması 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla geçmişten günümüze program çalışmalarının odağını öğrenci merkezli, bilgiyi kullanabilen ve üretebilen insanı geliştirmeye olanak sağlayan programlar geliştirme olarak görebiliriz.” dedi.

 

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM), eğitim üzerine yapılan çalışmaların somut bir adımıdır.

 

Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM)’ni yıllar içinde gerçekleştirilen eğitim çalışmaların en son ve güncel çalışması olarak tanımlayan Akça, program hakkındaki düşünlerini şu şekilde iletti: “Millî Eğitim Bakanlığının son program reformu olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM), eğitim üzerine yapılan çalışmaların somut bir adımıdır. Nitekim model hedeflenen öğrencinin tanımını yaparak öğrenci merkezli, değerler eğitimi odaklı ve beceri temelli öğretimi birleştirerek öğrencinin bütünsel gelişimini teşvik eden önemli önermeler içermektedir.” dedi.

 

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM), dijital dönüşüme uyum sağlayabilecek bir program sunmaktadır.

 

Dijital dönüşümün eğitim başta olmak üzere tüm toplumsal alanlarda etkisini gösterdiğini hatırlatan Ahmet Akça: “İlerleyen teknoloji ve bilişimi anlayan, yönetebilen ve üretebilen bir nesil geliştirme ihtiyacı doğmuştur. Bu da çağın ruhuna uygun, çeşitli okuryazarlık becerileri ile donatılmış, sosyal ve duygusal anlamda gelişmiş nesil yetiştirebilecek bir program ortaya koyabilmekle mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu dönüşüme uyum sağlayabilecek bir çerçeve programı sunmaktadır.” dedi.

 

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Özel Öğretim Derneği Genel Başkanı Ahmet Akça, öğrenci merkezli ve dijital dönüşüme ayak uydurmayı kendi içinde bir araya getirmiş olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM)’nin öne çıkan yönlerini şu şekilde sıraladı:

 

•Medeniyetin mimarı bilge ve etkin insan

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sadece çağa ayak uydurabilen değil aynı zamanda çağı şekillendirip geliştirebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

•Aktif ve değerleri ile var olan insan ve toplum

Öğrencinin öncelikle kendini gerçekleştirme yolunda sahip olması gereken çeşitli değerler ve aktif katılım ile ortaya koyduğu tutum sonucu oluşacak olan değerler odağında bir toplum.

•Programın kalbinde sadece bedensel değil ruhsal olarak da var olan insan

Eğitimde öğrencinin sadece zihinsel ve bedensel gelişimi değil aynı zamanda duygusal gelişimi de dikkate alınmış; ruh ve beden gelişimi için bütüncül bir model sunulmuştur.

•Yetkin ve erdemli insan hedefinde bir program

Program; beden ve ruh temelinde, ahlaklı, sağlıklı, estetik, vatansever, merhametli, cesaretli, üretken, iradeli, sorgulayıcı, bilge profillerine sahip yetkin ve erdemli insan odağında bir gelişimi teşvik eder.

•Pratik yaşamda hayata geçen Erdem-Değer-Eylem Modeli

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Erdem-Değer-Eylem modeliyle, değerler eğitimine bir çerçeve sunar. Model odağına insanı alarak adalet, saygı ve sorumluluk çatı değerleri etrafında milli değerleriyle uyumlu, içsel dengeye sahip, yaşanabilir bir toplumun parçası öğrenciyi şekillendirmeyi hedefler. Böylelikle program erdemden eyleme geçişi sağlayarak öğrencilerin değerleri pratik yaşamlarında uygulamalarını teşvik eder.

•Okuryazarlık gelişimi için sistem modeli

Sanat, dijital, bilgi, sürdürülebilirlik, finansal, görsel, veri, kültür gibi dokuz okuryazarlık alanında sistem düşüncesi benimsenmiş; böylece okuryazarlık gelişimi farkındalıktan eylemselliğe dönüşmesi hedeflenmiştir.

•Türkçeye sahip çıkan program tasarımı

Tüm programlarda anadilde yazma, konuşma ve anlatımın ön plana alınabilmesi adına Türkçe; tüm beceri alanlarının, okur yazarlıkların, eğilimlerin ve değerlerin temel bileşeni olarak ele alınmıştır.

•Öğrenme ve öğretmeye süreç odaklı yaklaşım

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrenciler için öğrenme-öğretme sürecindeki son noktalar; öğretmenler için de öğretiminin referansı olarak tanımlanmış öğrenme çıktıları sunmaktadır. Ayrıca model, ön değerlendirme sürecini de açıklayarak ilk defa öğretimde mevcut duruma göre öğretimin planlanması gerekliliğini vurgular. Böylece öğrencilerin belirli bilgileri bildiği var sayımı yerine öğrenci mevcut durumunun analiz edilmesiyle başlayan bir program uygulama süreci işaret edilmektedir.

•Öğrenilenlerin sürekliliği ve bağlamsallığı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, hedeflediği beceri ve yetkinliklerin sürekliliğini sağlamak için sarmal bir yapı benimsemekte ve içeriğin sınıf kademeleri arasında derinleşerek ilerlemesi hedeflenmektedir. Ayrıca ünite ve temalarla aynı bağlamdan beslenen birbiriyle ilişkili bilgiler sistematik olarak sunulmaktadır.

•Program dışı etkinlikler ve üretim atölyeleriyle yaşayarak öğrenme

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrencinin zihinsel, fiziksel, sosyal-duygusal ve ahlaki gelişimini destekleyecek program dışı etkinlikler ve üretim atölyeleri sunmaktadır.

•Farklılaştırılmış öğretim ve okul temelli planlama ile öğrenciye özel öğrenme

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrenci ihtiyaçlarına göre uyarlama ve okul temelli planlama önerileri içermektedir.

•Program geliştirmede uygula-değerlendir yaklaşımı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının hayata geçirilmesinde kritik role sahip öğretmenlerin programa yönelik görüşlerini düzenli olarak almak üzere “Öğretmen Yansıtmaları” adı altında bölümler sunmaktadır. Bunun için öğretmenlerin uygulamada yaşadıklarını veya programa yönelik görüşlerini anında paylaşabilecekleri kare kodlar sunulmaktadır.

adminadmin