Samsun Haber
Giriş Tarihi : 20-04-2024 17:39

İlkadım Belediyesi Yeni Teşkilat Şeması

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yeni teşkilat şemasını gösteren yeni bir genelge yayınladı.

İlkadım Belediyesi Yeni Teşkilat Şeması

Genelgeye göre;

1-Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmakta olan Saffet GÜNAYDIN’ ın bu görevinden alınarak Zabıta Müdürlüğü emrine, Özel Kalem Müdürü olarak  Alpaslan CENGİZ’ in görevlendirilmesine,

2-Başkan Yardımcısı Ramazan BAYRAKTAR’ın bu görevinden alınarak Kültür Müdürlüğü emrine

görevlendirilmesine,

3-Başkan Yardımcısı Şerif MIRIK’ın bu görevinden alınarak Kültür Müdürlüğü emrine

görevlendirilmesine,

4-Başkan Yardımcısı Lütfü COŞKUN’un bu görevinden alınarak Kültür Müdürlüğü emrine

görevlendirilmesine,

5-  Cemal KULEİN, Mustafa KARADUMAN, Semih OKUYUCU ve Alaattin ER’in Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.

A-Başkan Yardımcısı Cemal KULEİN'e bağlı Müdürlükler:

-Yapı Kontrol Müdürlüğü,

-Plan Proje Müdürlüğü,

-Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü,

-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü,

-İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü,

-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü,

-Spor İşleri Müdürlüğü,

-Yıkım İşleri Müdürlüğü.

B-Başkan Yardımcısı Mustafa KARADUMAN'a bağlı Müdürlükler;

-İşletme İştirakler Müdürlüğü,

-Mali Hizmetler Müdürlüğü,

-Gelirler Müdürlüğü,

-Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

-Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

-Fen İşleri Müdürlüğü,

-Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü,

-Zabıta Müdürlüğü,

-Temizlik İşleri Müdürlüğü,

-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,

-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü,

-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,

-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,

-Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü,

-Hukuk İşleri Müdürlüğü.

C-Başkan Yardımcısı Semih OKUYUCU'ya bağlı Müdürlükler:

-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,

-Bilgi İşlem Müdürlüğü,

-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü,

-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü,

-Sosyal Yardım  İşleri Müdürlüğü,

-Kreş Müdürlüğü,

-Sağlık İşleri Müdürlüğü,

-Yazı İşleri Müdürlüğü.

D-Başkan Yardımcısı  Alaattin ER'e bağlı Müdürlükler;

- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü,

- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,

- Arşiv Müdürlüğü,

- Sivil Savunma Uzmanlığı,

- Afet İşleri Müdürlüğü.

6-1-Mali Hizmetler Müdürü Hasan İNAN’ın bu görevinden alınarak aynı müdürlük emrine, yerine Ayhan ÇAĞLAYAN'ın görevlendirilmesine,

2-Hukuk İşleri Müdürü Cemil KARAKOÇ’un görevinden alınarak Spor İşleri Müdürlüğü emrine, yerine İbrahim YILMAZ’ın görevlendirilmesine,

3-Muhtarlık İşleri Müdürü Şerif BAHAR’ın bu görevinden alınarak Zabıt Müdürlüğü emrine, yerine

Musa KAHRAMAN’ın görevlendirilmesine,

4-Gelirler Müdürlüğüne Mehmet AYAZ’ın görevlendirilmesine,

5-Bilgi İşlem Müdürlüğüne Halil USLU’nun görevlendirilmesine,

6-Kentsel Dönüşüm Müdürü Fikri USLU’nun bu görevinden alınarak, yerine Ergün ALBAYRAK’ın

görevlendirilmesine,

7-Yıkım İşleri Müdürü Yasin DEMİR’in bu görevinden alınarak aynı müdürlük emrine, yerine Fikri USLU'nun Yıkım İşleri Müdürü olarak görevlendirilmesine,

8-Fen İşleri Müdürü Ahmet CİVİL’ in bu görevinden alınarak, yerine Serdar BEKTAŞ’ın

görevlendirilmesine,

9-Kreş Müdürü Musa KAHRAMAN’ın bu görevinden alınarak yerine Kemal ŞEN’in görevlendirilmesine,

10-Yazı İşleri Müdürlüğüne İbrahim KURT’un görevlendirilmesine,

11-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüklerine Süleyman TANRISEVEN'in görevlendirilmesine,

12-Sosyal Yardım İşleri Müdürü Cemalettin ÇAKIR’ın bu görevinden alınarak Destek Hizmetleri

Müdürlüğü emrine, yerine Adem ÖZCAN’ın görevlendirilmesine,

13-Makine İkmal Bakım Onarım Müdürü Mustafa DEDEOĞLU’nun bu görevinden alınarak, yerine Yasin ALTUNDALOĞLU’nun görevlendirilmesine,

14-Arşiv Müdürü ve Afet İşleri Müdürü Rahim TAHTA’ nın görevinden alınarak, aynı müdürlük emrine

verilmesine, yerine Osman YAĞMUR’ un görevlendirilmesine,

15-Park Bahçeler Müdürü Alaattin ER'in görevinden alınarak, yerine Erdoğan ZENGİN’ in

görevlendirilmesine,

16-Araştırma ve Geliştirme Müdürü Köksal SARICAOĞLU’nun görevinden alınarak aynı müdürlük emrine, yerine Hakan AYDIN’ın görevlendirilmesine,

17-Temizlik İşleri Müdürü Yusuf MUSLU’nun bu görevinden alınarak Zabıta Müdürlüğü emrine verilmesine, yerine Özcan YILMAZ’ın görevlendirilmesine,

18-Sağlık İşleri Müdürü Ramazan VANLI’nın görevinden alınarak, yerine Onur AKÇA’nın

görevlendirilmesine,

19-Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Safa ÇELEBİ’nin bu görevinden alınarak aynı müdürlük emrine, yerine İbrahim YILMAZ’ın görevlendirilmesine,

20-Ulaşım Hizmetleri Müdürü Recep AYSU’nun bu görevinden alınarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

emrine, yerine Yılmaz BATUM’un görevlendirilmesine,

21-İşletme ve İştirakler Müdürü Osman YAĞMUR’un bu görevinden alınarak, yerine Naim SAYGI’nın görevlendirilmesine,

22-Tarımsal Hizmetler Müdürü Onur AKÇA’nın bu görevinden alınarak, Mustafa DEDEOĞLU’nun

görevlendirilmesine,

23-Plan  ve Proje Müdürü Abdullah ERTEK’in bu görevinden alınarak aynı müdürlük emrine, yerine Ahmet CİVİL’in görevlendirilmesine,

24-Spor İşleri Müdürü Hakan KARAMAN’ın görevlendirilmesine,

25-Yapı Kontrol Müdürlüğüne Ufuk EŞ’in görevlendirilmesine,

26-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne İbrahim DOĞAN'ın görevlendirilmesine,

27-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Davut CANDAN’ın görevlendirilmesine,

28-Teftiş Kurulu Müdürlüğüne Erdoğan ÇETİN’in görevlendirilmesine,

29-İmar ve Şehircilik Müdürü Kamil Sami DURKAYA’nın görevinden alınarak Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü emrine, yerine Mecit KARAİSMAİL’in görevlendirilmesine,

30-Zabıta Müdürü Şeref SARI’nın görevinden alınarak aynı müdürlük emrine, yerine Süleyman

YILMAZ’ın görevlendirilmesine,

31-Emlak ve İstimlak Müdürü Ergün ALBAYRAK’ın görevinden alınarak, yerine Musa EKİCİ’nin

görevlendirilmesine,

32-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Kadir EKİCİ’nin görevinden alınarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü emrine, yerine Ramazan VANLI’nın görevlendirilmesine,

33-Basın Yayın  ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Hüseyin ÖZKÖSE’nin görevlendirilmesine,

34-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne Ali BAYRAMOĞLU’nun görevlendirilmesine,

35- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne Yasin ASLAN’nın görevlendirilmesine, karar verildi.

adminadmin