Sağlık
Giriş Tarihi : 22-09-2022 15:26   Güncelleme : 22-09-2022 15:26

İşitme Kaybına Yol Açan Faktörler Nelerdir

Samsun Üniversitesi Tıp Fakütesi ,Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Çeçen, 19-25 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı.

İşitme Kaybına Yol Açan Faktörler Nelerdir

Çeçen açıklamasında, “İnsan vücudunun en önemli yetilerinden biri olan işitme duyusu, tıpkı hayatımızdaki birçok örnek gibi, değeri genellikle kaybedilince anlaşılan bir parçamızdır” diyerek şöyle devam etti;

Dünya ile bağlantımızı kurmak ve bunu devam ettirebilmek için sağlıklı ve tam bir işitmeye ihtiyacımız vardır. Bununla birlikte insanoğlu sağlıklı konuşabilmek için de yeterli işitmeye sahip olmalıdır. Zira beyindeki işitme ve konuşma merkezleri bağlantılıdır ve bebeklik/ çocukluk çağında yaşanılan işitme kayıpları, gerekli önlemler alınmazsa veya tedaviler yapılmazsa aynı zamanda konuşma bozukluğuna da yol açacaktır.

Ebeveynler arasında akrabalık olması, ailede çocukluk döneminde başlayan kalıtsal işitme kaybı olması, annenin hamileyken kullandığı bazı ilaçlar ve geçirdiği hastalıklar, doğum kilosunun düşük olması, ateşli hastalık geçirmesi ve bebeğe verilen bazı ilaçlar işitme kaybına neden olabilmektedir.

İşitme Kaybına Yol Açan Faktörler

Dünya Sağlık Örgütü işitme kaybına yol açan faktörlerin %50′sinin önlenebilir olduğunu bildirmektedir. Önleyici tedbirler olarak; çocukların yeni doğan döneminde işitme taramalarından geçmesi, kızamık, menenjit, kabakulak ve kızamıkçık aşılarını olması, özellikle ototoksik (iç kulağa zarar verici) özellikte ilaç kullanırken seçici davranılması, orta kulak iltihabı için etkin tedavilerin yapılması, aşırı gürültülü ortamlardan kaçınılması önerilmektedir. İşitme kaybını erken dönemde belirlemek amacıyla ülkemizde Yeni doğan İşitme Taraması ve Erken yaş işitme taraması yapılmaktadır. Bu program sayesinde, işitme kaybı yaşayan çocukların sosyal, bilişsel ve dil gelişimleri olumsuz olarak etkilenmeden, en uyumlu şekilde topluma karışmalarının sağlanması, sağlık personeli ile toplumun bu konuda duyarlılığının ve bilinç düzeyinin artması amaçlanmaktadır. Hedefimiz doğumu takiben 6 ay içinde işitme kayıplı çocukların tespit edilmesi ve tedavilerinin başlatılmasının sağlanmasıdır.

Biyonik Kulak Ameliyatları

İşitme kaybı tanısı alan bebeklerde, kaybın türüne ve nedenine göre tedavi seçenekleri belirlenir. Bazı bebekler ilaçla tedavi edilebilirken, bazılarının ise işitme cihazı ya da koklear implant denilen biyonik kulağa ihtiyacı olabilir. Bu nedenle bebeklerin, doğumdan sonraki ilk 1 ay içinde tüm taramalarının yapılması, 3 ay içinde varsa tanılarının koyulması ve gerekiyorsa 6 ay içinde cihaz kullanmaya başlamaları gerekmektedir.  İç kulak kaynaklı işitme kayıplarında öncelikle işitme cihazı, eğer kayıp ileri derecede ise koklear implant cerrahisi (biyonik kulak) uygulanmalıdır. Koklear implant, ileri derece işitme kayıplı hastaların iç kulağına özel bir ameliyat ile yerleştirilen yüksek teknoloji bir işitme sistemidir. Bu işlem 1 yaşından itibaren her yaştaki insana güvenle uygulanabilir ve başarılı sonuçlar vermektedir. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’ nda koklear implant, mikroskopik ve endoskopik (kapalı kulak ameliyatı) kulak ameliyatları ile işitme kaybına yönelik her türlü tedavi uygulanmaktadır.

İşitme kaybı, tedavi edilmediği takdirde çocuk yaşta sağırlık ve konuşma bozukluğu, ileri yaşta ise sosyal izolasyon, depresyon, hafıza kaybı ve bunama gibi birçok ek hastalığa neden olmaktadır. Bu nedenle işitme kaybı şüphesi olduğunda en kısa zamanda bir Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanına başvurulması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Recep YAZGANRecep YAZGAN