Güncel
Giriş Tarihi : 29-04-2024 18:10

Boşanma avukatına sık sorulan sorular

​​​​​​​Dava, dava dilekçesinin mahkeme kalemine verilip harçlandırılması ile açılır. Boşanmaya sebep olan her türlü vakıayı dilekçeye yazmanız gerekir.

Boşanma avukatına sık sorulan sorular

HERHANGİ BİR İLDE ANLAŞMALI BOŞANMA YAPABİLİR MİYİM?

Taraflar arasında sonradan anlaşmalı boşanmadan cayma ihtimali yoksa, boşanma davası alakasız bir ilde açılabilir. Mesela İstanbul'da otursanız dahi Samsun'un adliyesi olan herhangi bir ilçesinde anlaşmalı boşanma davası açabilirsiniz.

DAVAM İÇİN HERHANGİ BİR İLDEN AVUKAT TUTABİLİR MİYİM?

E duruşma donanımı kurulmuş bir ilde oturuyorsanız, Türkiye’nin herhangi bir ilinden avukat tutarak e duruşma vasıtasıyla davanızı gördürebilirsiniz. E duruşma alt yapısı ilçelerde olmadığından adliyeden hangi mahkemelerin e duruşma açtığını sorabilirsiniz.

BOŞANMA DAVASINDA HARÇ NE KADAR?

Harçlar tüm türk vatandaşlarına açık olan UYAP VATANDAŞ sisteminden hesaplanabilmektedir.

BOŞANMA DAVASINDA AVUKATLIK ÜCRETİ NE KADAR? 

Her sene barolar birliği tarafından avukatlık asgari ücret tarifesi belirlenir ve resmi gazetede

yayınlanır. Avukatınız da bu tarifeden aşağı olmamak kaydıyla davanız için ücreti belirler.

Ücretlendirmede davanın süreci ve talepleriniz önem arz eder.

DAVA NE KADAR SÜRER?

Dava tamamen mahkemelerin durumuna göre uzar veya kısalır. Davanın uzamasından avukatların bir çıkarı veya ekstra geliri yoktur. 

Mahkeme hakimi tecrübeliyse ve hızlıysa dava hızlı biter. Dava sürecinde hakim tayinleri, hakimin hastalığı, hakimin akrabalarının hastalığı, hakimin doğum yapması gibi olaylar olursa, yerine gelen nöbetçi hakim davanın esasına etki edecek hiç bir işlem yapmaz. Yani duruşmalar boş geçer. Bu gibi sebeplerle dava uzayabilir.

AVUKATSIZ BOŞANMA DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

Evet açılabilir. Ama boşanma davası incelikle takip edilmesi gereken bir dava türüdür.

Hak kaybı yaşamamak adına ve davanızın düzgün şekilde ilerlemesi için muhakkak bir avukat ile çalışmanızı önerilir.

Kendi başına dava açıp işin içinden çıkamayan, kendi açtıkları davaları aleyhlerine dönen sayısız vatandaş vardır.

VELAYET KİMDE KALIR?

Velayet konusunda otomatikleşmiş kararlar mevcut değildir. Eğer hukukta bazı konuların otomatik cevapları olsaydı o konuda yargılamaya gerek olmazdı. Mahkeme yargılama sonucu velayetin kimde kalacağına karar verir.

1-Nikah dışı doğan çocuğun velayet otomatik olarak annededir. Nikah dışı doğan çocuğun babası velayeti almak için dava açması gerekir. Taraflar birbiriyle evlenip sonradan boşanırsa velayet için mahkemenin karar vermesi gerekir

2-Velayet anlaşma ile değiştirilmez. Mahkemede usulen de olsa dava görülmesi gerekir

3-Dava açıldıktan sonra mahkeme tedbir velayetine hükmeder. Dava kesinleşene kadar tedbir velayeti devam eder.

4-Boşanma davasında kız çocuğun velayeti anneye düşer veya erkek çocuğun velayeti anneye düşer gibi bir fikir yanlıştır. Çocuklara kim bakıyorsa velayet onda kalır.

5-Boşanan anne yeniden evlenirse velayeti otomatikman çocukların babasına geçmez.

Anneleri yeniden evlendi diye velayetin değiştirilmesi davası açılsa dahi velayet değiştirilmez.

6-Anlaşmalı boşanma davasında "çocukların annesi yeniden evlenirse velayeti babasına verecektir" gibi beyanlar bulunması geçersizdir.

7-Ortak velayetin avantajları nelerdir?

Ortak velayetle boşanan anne-baba çocuğun sağlık ve eğitim ile ilgili kararlarını ortak alacak giderlerine ortak katılacak ve eşit şartlarda çocukla görüşecektir.

Ortak velayet durumunda çocuğun giderlerine ortak katılım söz konusu olacağı için iştirak nafakasının tarafların gelir durumuna göre oranlanması söz konusu olabilecektir.

Taraflar talep etmediği takdirde de iştirak nafakasına hükmedilemeyecektir.

Ortak velayet olunca çocuğun haftanın yarısı annesinde yarısında babasında kalması gibi bir zorunluluk yoktur. Anlaşma protokolünde normal bir boşanma davasında olacağı gibi görüş günleri kararlaştırılabilir.

Ortak velayetin en büyük avantajı çocukların okula yazdırılması sırasında tercih kolaylığı sağlaması, veli toplantılarında kolaylık sağlaması ve yurt dışına çıkış durumunda kolaylık sağlamasıdır.

NE KADAR NAFAKA ALINIR?

Nafaka için fiks bir tarife yoktur. Tarafların gelirleri, sosyoekonomik durumları, varsa çocukların kayıtlı masrafları, enflasyon, tarafların ek gelirleri tespit edilerek nafakaya hakim tarafından karar verilir.

ANLAŞMALI BOŞANMADA AVUKAT TUTMAM GEREKİR Mİ?

Her türlü davayı kendiniz de açabilirsiniz ama her türlü karmaşık hukuki işlemin altından kalkabilir misiniz?

Anlaşmalı boşanma davasında karşı taraf anlaşmalı boşanmadan vaz geçerse dava çekişmeli boşanmaya dönecektir. Bu durumda en başından itibaren iyi bir avukat ile yola çıkmanız halinde hak kaybına uğramazsınız  Çekişmeli boşanma davası titizlikle takibi gereken bir davadır.

DAVANIN AÇILMASI VE DİLEKÇELERİN TEATİSİ AŞAMASI

1-Dava dilekçesi verilir ve harçlandırılır

2-Mahkeme dava dilekçesi ve ilk tensip zaptını karşı tarafa postalar. Tebligat yerine ulaşmazsa

tebligat kanunu hükümlerine göre yeniden tebligat yapılır.

Karşı taraf kanun kaçağıysa, izini kaybettirmişse, borçluysa adresini gizlemiş olabilir. Bu durumda iş ilanen tebligata kadar gider.

3-Mahkeme, tebligat yapılmışsa bu tebliğ tarihinden itibaren 15 gün boyunca karşı tarafın cevap vermesi için bekler.

4.Karşı taraf cevap vermişse bu cevabı davacıya yollar. Cevap davacıya yollanınca bu sefer davacının cevaba cevap vermesi için 15 gün bekler.

5.Cevaba cevap dilekçesi davalıya gönderilir. Bu sefer davalının cevaba cevaba cevap vermesi için 15 gün beklenir

Bu böyle hacivat karagöz atışması gibi sürer. Buna dilekçe teatisi aşaması denir.

Bu aşama taraflardan birinin tebliğden itibaren 15 günü kaçırması ile kopup bitebilir. 

Davalı süreleri koparsa dahi karşı dava açarak yeni bir dilekçe teatisi aşaması başlatabilir.

DİLEKÇE TEATİSİ AŞAMASINDAN SONRA NE OLUR?

Mahkeme 2. tensip zaptı hazırlayarak duruşma günü verir. Bu günü kendi duruşma defterindeki yoğunluğa göre seçer. 

Mahkeme bu arada dava dilekçesi, karşı dava dilekçesi veya cevap dilekçesindeki delilleri toplamak için ilgili kurumlarla yazışma yapar.

DURUŞMALAR AŞAMASI BAŞLAYINCA

1-Ön inceleme duruşması yapılır. Bu duruşmada tarafların taleplerinin ne olduğu belirlenir ve sulh olma durumu olup olmadığı sorulur. Ön incelemede şahit dinlemez, delil değerlendirmez.

Tedbir nafakası ve tedbir velayeti konusunda karar verebilir.

2-2. celse önce davacı tanıkları dinlenir.

3- 3. Celse davalı tanıkları dinlenir. Hakimin duruşmaları yoğun değilse tüm tanıkları bir celsede dinlediği de olabilir.

Bu istisnai bir durumdur. Şehir dışındaki tanıklar oldukları yer mahkemesinde talimatla dinlenir.

4-Tanıkların hepsinin dinlenmesinin bittiğinde ve tüm deliller toplandığında hakim sözlü yargılama için gün verir.

5-Sözlü yargılama günü taraflar sözlü savunma yapar ve karar verilir.

Karar duruşmasından sonra hakim 1 ay içinde gerekçeli kararı yazar

Gerekçeli karar taraflara tebliğ edilmeden taraflar boşanmış sayılmazlar. Taraflar gerekçeli kararın tebliğe çıkartılması için mahkeme kalemine yazılı talepte bulunurlar.

Gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra istinaf süresi başlar. 

Taraflar mahkemeye beraber gidip yazılı şekilde istinaftan vazgeçtiklerini beyan ederek kararı kesinleştirebilirler. 

Böyle bir başvuru olmazsa da tebliğden itibaren 15 gün içinde istinaf edilmezse karar kesinleşir.

İSTİNAF AŞAMASI VE SONRASI

Taraflar kararı 15 gün içinde istinaf edebilirler. İstisnai durumlar hariç istinaf mercii dosyayı duruşmasız olarak inceler. Samsun için ortalama 7-8 ayda karar çıkar.

Boşanma ile ilgili kararlar için temyiz yolu da açıktır. İstinaf ilamı taraflara tebliğ edilince taraflar 15 gün içinde kararı temyiz edebilirler. 2021 ve 2022yılları için Yargıtay 8-9 ayda boşanma konusunda karar vermektedir. Yargıtay ilamı ile tüm aşamalar biter. Karar kesindir.

Boşanma davası zina veya hayata kast nedeniyle açılmışsa ve boşanma kararı zina veya hayata kast nedeniyle verilmişse, mağdur taraf mal paylaşımı davasında çok avantajlı bir konuma gelir.

Zinaveya hayata kast olmuş ama taraflar anlaşmalı boşanmışsa veya zina - hayata kast olmuş ama taraflar evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmışsa mal paylaşımında zina veya hayata kast göz önüne alınmaz yani MK 252 ye göre karar verilmez.

Ölümden dolayı mal rejimi tasfiyesi yapılıyorsa ve taraflar hayattayken bazı zinalar olmuşsa, zina nedeniyle boşanma olmadığından yine MK 252 ye göre avantajlı mal ayrılığından yararlanılamaz.

Madde 252- Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin payının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.

Yani hakim mal ayrılığı davasındaki hesaplamalar yapılıp, malların değeri hesaplanıp, bunlardan malların kredi borçları vs çıkartılıp kalan değeri ikiye bölmek yerine ihanete uğrayan eşin payını çoğaltabilir veya ihanet eden eşin payını tamamen kaldırabilir.

adminadmin