Ekonomi
Giriş Tarihi : 26-08-2022 17:47   Güncelleme : 26-08-2022 17:47

İşbank'taki CHP İşgali Sonlandırılmalı!

Adalet Platformu, FİTEM SEDE Sözcüsü Adem Çevik, “İş Bankası'nın CHP ile ilişkisi kesilmeli. Hilafet yıkılmasın diye gönderilen paralarla kurulan İşbank’taki CHP işgali sonlandırılmalı, hisseler diyanete vakıflara hazineye devir edilmelidir” dedi.

İşbank'taki CHP İşgali Sonlandırılmalı!

 

Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, İşbank’taki 98 yıllık CHP işgali sonlandırılması için birkaç istek sıraladı.

İŞTE O İSTEKLER

 

1. İŞBank’daki CHP ilişkisi sonlandırılmalı.

2. İŞBank Kurulurken Hilafetin kurtarılması için Hilafet Fonundan gönderilen paralarla kurulduğundan Faizsiz HilafetBank olmalı.

3. İŞBank ile birleşen Osmanlı İtibari Milli Bankası hissedarlarına 90 senedir verilmeyen hakları iade edilmeli.

“İŞ Bankasının kuruluşunda Hindistan’dan gelen hilafet paraları gasp edilmiştir. CHP’nin İŞbankdaki hissesi Diyanetin olmalıdır. CHP’nin İŞBank yönetim Kurulu Üyelikleri Diyanete veya Vakıflara devir edilmelidir. Çünkü tarihi belgelere göre İş Bankasını’nınkuruluş sermayesinin %50 si Hindistan Hilafet Fonu’ndan siyasi partiler kanununa göre bakkal dükkanı bile açılamamakta iken CHP’nin İŞbank iştiraklerinde söz sahibi olması anayasaya hukuka ve siyasi partiler yasasına aykırıdır. paralel terör örgütleriyle ilişkili, Alman Vakıflarından ve istihbaratından yardım alan CHP’nin kapatılması için Yargıtay Başsavcılığına 3 defa başvurduk ama şikayetimiz sümenaltı edildi. Türkiye 1946’ya kadar diktatörlük ile yönetildiğinden tek parti vardı. Şimdi CHP hissesi üye sayısına göre 127 partiye veya 84  milyona ait olmalı..”

 

BU NASIL İŞ?

 

İstanbul 22. Ve 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldığını da belirten Çevik, “gasp etmek serbest, ama gasp etti demek suç. Bu nasıl İŞ? İşBank’daki CHP işgaline hukuksuzluğa göz yummak da suçtur, suça iştiraktir cezalandırılmalı” diyor.

Hilafetin kurtulması için gönderilen paraların ve Osmanlı İtibari Milli Bankasının hisse senetlerinin akıbeti bilinmiyor… Bugün Arakan-Ruanyadaki, Keşmirdeki, Filistin Suriye ve Mısırdaki Müslümanlar zor şartlarda ama 105 sene önce Hilafet için para gönderilmişti İŞ Bankası Hilafet Bankasıdır. M. Kemal’in babası zengin değildi. Kur’an ve Ezan yasakcısı CHP''nin İş Bankasındaki otoritesine ve yönetimine son verilmeli, Hilafet ve Millet Paralarının hesabı sorulmalı ve CHP uhdesindeki İŞBANK hisseleri Diyanete devir edilmelidir. Hilafet paralarının hukuksuz elde edilmesi ile kurulan İŞBANKASI'nın faizcilik yapması da müslümanlara hakarettir.

 

Gelelim “Hilafet” Için M. Kemal Atatürk’e Gönderilen Paralara…

 

Hindistan Hilafet Komitesi tarafından 26 Aralık 1921 tarihinden 9 Ağustos 1923 tarihine kadar gönderilen para miktarı, M. Kemal Atatürk’ün tuttuğu ve “Doğrudan doğruya emrime Hint Hilafet Komitesi’nden gelen meblağ” başlıklı listeye göre toplam 781.570 Türk lirasıydı.

Hindistan Müslümanlarının Milli Mücadele’de Türkiye’ye Yardımları, (1919–1923) Mustafa Keskin'in araştırmasına göre;

Hindistan Hilafet Fonu’ndan Hilafetin Kurtarılması için gönderilen paralar

Makbuz tarihlerine göre kaydedilmiş liste şöyledir:

26.12.1921’de: 144.400 Türk Lirası (26.000 Ingiliz Lirası)

06.02.1922’de: 36.300 Türk Lirası (6.000 Ingiliz Lirası)

18.02.1922’de: 25.320 Türk Lirası (4.000 Ingiliz Lirası)

20.02.1922’de: 32.300 Türk Lirası (5.000 Ingiliz Lirası)

22.02.1922’de: 64.700 Türk Lirası (10.000 Ingiliz Lirası)

02.03.1922’de: 32.300 Türk Lirası (5.000 Ingiliz Lirası)

28.03.1922’de: 131.500 Türk Lirası (20.000 Ingiliz Lirası)

18.04.1922’de: 33.150 Türk Lirası (5.000 Ingiliz Lirası)

02.05.1922’de: 32.000 Türk Lirası (5.000 Ingiliz Lirası)

31.05.1922’de: 26.800 Türk Lirası (4.000 Ingiliz Lirası)

26.06.1922’de: 42.120 Türk Lirası (6.000 Ingiliz Lirası)

05.07.1922’de: 35.500 Türk Lirası (5.000 Ingiliz Lirası)

12.08.1922’de: 35.900 Türk Lirası (5.000 Ingiliz Lirası)

13.02.1923’de: 14.000 Türk Lirası (2.000 Ingiliz Lirası)

19.03.1923’de: 19.410 Türk Lirası (3.000 Ingiliz Lirası)

27.03.1923’de: 68.000 Türk Lirası (10.000 Ingiliz Lirası)

09.08.1923’de: 7.770 Türk Lirası (1.000 Ingiliz Lirası)

——————————————————————————-

TOPLAM: 781.570 Türk Lirası (122.000 Ingiliz Lirası)

 

Hindistan Hilafet Komitesi tarafından gönderilen yardımlara ilaveten Mustafa Kamal’a başka yerlerden ulaştırılan yardımlar ise şöyle:

Natal İslam Gençlerine Yardım Cemiyeti’nden 24.05.1922 tarihinde 1.169 TL,

Natal İslam Gençlerine Yardım Cemiyeti’nden 17.07.1922 tarihinde ise 2.904 TL

Antalya yolu ile Ankara’ya ulaşan 6.386 TL

Londra’dan Nihat Reşat Bey vasıtasıyla: 619 TL, yine Nihat Reşat Bey vasıtasıyla: 2.091 TL

Raunyun (Arakan) Müslüman Cemiyeti’nden: 12.987 TL

Ranfute’den gelen çek içeriği: 24.300 TL

19.12.1922 tarihli bir makbuz içeriği: 3.800 TL

Raunyun Müslüman Cemiyeti’nden Nihat Reşat Bey vasıtası ile: 1.252 TL;

Bank-ı Osmanî vasıtasıyla: 3.075 TL

Fr. Hindistan’ından: 65.066 TL

Londra’dan Dr. Ensari tarafından: 35.570 TL

Kudüs’ten Hacı Faik Bey tarafından: 27 TL

Paris temsilcisi Ferit Bey tarafından: 191 TL

Paris temsilcisi Ferit Bey tarafından: 5.284 TL

Kudüs’ten Şeyh Mahmut Davudi’den: 800 TL

Londra’da Durban Cemiyeti’nden: 1.400 TL

08.05.1923 tarihli makbuz: 873 TL

Saint Lui Cemaat-i Islamiyesinden: 5.811 TL

Ağaoğlu Ahmet vasıtası ile: 731 TL

Durban Cemiyeti’nden: 2.475 TL

Osmanlı Bankası Londra Şubesi’nden: 1.242 TL

Durban Cemiyeti’nden 26.04 1923 tarihli: 1.400 TL

Durban Cemiyeti’nden: 2.475 TL

Fr. Hindistan’ın Kasılkıl Islam hanımları tarafından: 650 TL

12.02.1923 tarihli Dr. Ensari tarafından: 35.560 TL

12.08 1922 tarihli makbuz: 35.900 TL

——————————————————————————-

TOPLAM:254.038 TürkLirası (8.252 S Ingiliz) Toplam 1.035.000TL,130BİN Sterlin

 

58,650 TL, 1922 Haziran, Hindistan Hilafet Fonundan Hilali Ahmer Cemiyetine Ayrıca Atatürk’ün Vasiyeti kitabında Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşadan 900.000 TL

Azerbaycan’dan 500 altın, Kıbrıs Türklerinden 320 Sterlin (kaynak, Yavuz Bahadıroğlu) ve Rusya-Özbekistan Buhara Hanlığından 1milyon altın geldiğini Buhara Hanının  oğlu anlatmaktadır.

Hindistan Müslümanları, işgale uğrayan Hilafet Merkezi Türkiye’ye yardım için büyük bir yardım kampanyası başlattılar ve Emir Ali başkanlığında Hint Hilafet Komitesi (İndian Committee of the Caliphate) aracılığıyla yardım topladılar. Para miktarı 1.5 milyon İngiliz Sterlini civarındaydı. O yıllarda 1 İngiliz Sterlini 9 Osmanlı Lirası, 1 lira da 6.6 saf altına denkti. Hemen Ankara’ya ulaştırılan bu para, Maliye Bakanlığı tarafından Hazine’ye değil doğrudan Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın emrine tahsis edildi ve Osmanlı Bankası’na yatırıldığı tarih kayıtlarda zikredilmektedir. İş Bankası da 2005 ve 2010 yılında 2 defa Pakistan’a şükran borcu için yardım gönderdiğini basın aracılığıyla duyurmuştur. Mustafa Kemal ise 9/11/1338 (1922) de Seyyid Çotaniye Hindistandan gelen yardımlar işimize yaradı teşekkür mektubu göndermiştir.

 

İŞ BANKASINDAN HESAP SORULMASINI İSTİYORUZ

 

1116 Sayılı Yasayla 1927 Yılında Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası Tüm Malvarlığıyla Birlikte İş Bankası A.Ş.’ye devredilmiştir ve Devredilen Kurucu Hisse Senedi Alanlar ise şunlar: 1- Osmanlı Maliyesi 50.000 adet hisse senedi, (Bugünkü adı Hazine Müsteşarlığı), 2- İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez-i Umumisi. 15.000. adet hisse senedi, 3- Osmanlı Donanma Cemiyeti 31.000 adet hisse senedi, 4- Harbiye Nezareti Muhaberat Dairesi 10.000 adet hisse senedi, 5- Askeri Demir Yolları 12.000 adet hisse senedi, 6- Evkaf-ı Şeriye Hümayun Nezareti 8.000 adet hisse senedi, (Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü), 7- Muvazzaf asker ve askeri sivil memur ile bazı eşrafın 274.000 adet hisse senedi.. Burada asıl soru şu: Bu hisseler nerede, ya da kimin hesabına kaydedildi.. Diyanet İş Bankası’na ortak olduğuna göre, bunun dini mahiyeti ne ya da bu hisselerin neması kime veriliyor ve ne şekilde kullanılıyor?

1916 - 1917 Yılında Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası ortaklık senedi alanlar: Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri birliklerde görevli asker ve sivil memur maaşından 50 Osmanlı lirası kesilmiş ve isimlerine yazılı kurucu ortaklık hisse senedi verilmiştir. Ayrıca eşraftan, Miralay Ali Rıza Keskiner, Bedriye Hanım (Koç İsmail), Kara Mehmet Ağa, Halilzade Mustafa Hikmet, Hacı Hasan Hüseyin Efendi, Şerif Ağa, vb, birçok insanımıza ve mirasçılarının hakları 90 yıldır ödenmemiştir. Binlerce vatandaşın hak kaybı ve mağduriyetleri sözkonusu..

Mustafa Kamal'ın babası dedesi anası zengin olmadığına göre sermayenin mirasın kaynağı nedir acaba…

Osmanlı daki 23 bankanın İş Bankasına devir edildiği iddia edilmektedir. 11 milyon adet kurucu hisselerin akıbeti bilinmemektedir.

“Cumhuriyet Halk Partisi Yönetimi” tarafından 1924 yılında kurulmuş bulunan “İş Bankasına” bu ilgili hisseler ve tüm mal varlıkları Vakıflara ait olan İşbank Müzesini de yıllardır bedava kullanıyor. İş Bankası ile Osmanlı İtibari Milli Bankası birleşmesine karşı çıkan Genel Müdür Maliyeci Cevdet’in ölümünü de şüpheli ölüm olarak değerlendirilmektedir.

1930 yılında “Türk Tecimen Sosyetesi Şirketi” kurulmuş 112.712 ve 713bin hissesin izahı bilinmiyor

1956 yılında, İş bankası adına “Yardım Derneğini” kurulmuş yönetimde söz sahibi olunmuş

1958 yılında, bu derneğin MUNZAM “vakfa” dönüştürüldüğü yönetimde söz sahibi olduğu biliniyor.

98 yıldır bu bankaların hissedarlarına ödeme yapılmadığı gibi bilgi de verilmemiştir.

“CHP VE İŞ BANKASINI YÖNETENLER” den hesap sormak için mahkemeler devam etmektedir.

2006 yılından beri Türkiye İş Bankası aleyhine Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası hissedarlarının mirasçıları adına İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinde muhtelif davalar açılmıştır.

 

Avukat Mahmut Doğan’ın takip ettiği davalar şunlardır:

 

• İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2006/393 E. sayılı dosyası

• İstanbul 43. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/40 E. sayılı dosyası

• İstanbul 31. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/413 E. sayılı dosyası

• İstanbul 39. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/376 E. sayılı dosyası

• İstanbul 29. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/248 E. sayılı dosyası

• İstanbul 48. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/224 E. sayılı dosyası

• İstanbul 50.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/238 E. sayılı dosyası

Türkiye İş Bankası A.Ş. T.C. Cumhurbaşkanlığı makamına, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na ve Genelkurmay Başkanlığı’na ihbar dilekçeleri gönderildiğinden dolayı Av Mahmut Doğan ve Adem ÇEVİK’e İstanbul (9). Ve 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/304 E. ve 2013/215 sayılı dosyası ile toplam 160.000.TL’lık Manevi Tazminat davası açmıştır.

26.06.2013 tarihinde TVNET adlı televizyon kanalında yayınlanan ‘Tarih Atlası’ adlı programdaki beyanlarımdan dolayı da Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/215 Esas sayılı dosyası ile 50.000.TL’lik ve ist. 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde de 20.000 TL’lik Manevi Tazminat davası açmış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/10482 Soruşturma Numarası ile de suç duyurusunda bulunmuştur. Maksadları FİTEM ve AdaletPlatformu sözcüsü Adem Çevik'in gözünü korkutmak ve sindirmektir. Adem Çevik bundan dolayı ceza almıştır icraya verilmiştir.

Mersin Tarsus CHP’li Burhan OCAKOĞLU “İŞbank ailemizin 170 trilyonunu gasp etti.” diyerek suç duyurusunda bulunmuştur. gazeteler haberi yaparken İşBank yazamadılar.

Bu konuları yazan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak’a da suç duyurusu yapılmış Bakırköy savcılığı takipsizlik vermiştir.

FİTEM AdaletPlatformu ihbar dilekçeleri

• T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK)

• T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına (VDK)

• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna (BDDK)

• T.C.  Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına (SPK)

• Tasarruf Mevduat ve Sigorta Fonuna (TMSF) ihbar dilekçesi

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Soruşturma No: 2014/45868 suç duyurusu dilekçesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık – Toplumsal Olaylar ve Örgütlü Suçlar Bürosu

Ayrıca bu tür yolsuzluk, hukuksuzluklarla mücadele etmek için oluşturduğumuz Finansal Tetikçilikle Mücadele Platformumuza elinde belge bilgi olanlar katkıda bulunabilirler.

Son olarak diyoruz ki Menderes ve arkadaşları İŞ Bankasındaki bu hukuksuzluğa dur dedikleri için 27 Mayıs Lanet Darbesi yapılmış ve tekrar CHP İŞbank ortaklığı sürüyor. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan CHP’nin İŞ Bankası üzerindeki otoritesine derhal son verilmeli, yapılan kanunsuzluklar, hukuksuzluklar ve mağduriyetler acilen giderilmelidir. TBMM, DDK, BDK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve davet ediyoruz. Türkiye tarihinin en büyük ve en köklü yolsuzluk ve gasplarına dur demezseniz sizlerde suça iştirak edersiniz. Altın kaçakçılığı, uyuşturucu, kara para aklama’dan hakkında dava açılan İş Bankası’na geçtiğimiz yıllarda 54milyon ve 74 milyon yani trilyonluk cezalar kesildiği basına yansımıştır. Hindistan’da Hilafet Fonu araştırmaları devam ediyor. Bu hukuksuzluğa işgale dur demeyenler suça iştirak suçu isliyorlar.. Hilafetin kaldırıldığı bugün de kamuoyuna ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz

 

Recep YAZGANRecep YAZGAN