DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Ahmet DÜZGÜN
Ahmet DÜZGÜN
Giriş Tarihi : 18-05-2024 14:30

Akıllı Yolcuya Notlar

Maddi ve manevi bilgi edinmek önce eşyayı ve varlığı tanımakla başlar. Her varlığın bir ismi ve içinde taşıdığı manası vardır. Daha kolay anlaşılması için biz buna kabuk ve iç diyoruz.

Akıllı yolcu varlığa ve hadiselere bu iki yönden bakar ele alır. Oluş ve bozuluş alemine yüzeysel bakarak hüküm vermez haliyle noksan kalır. Kimse öküzün tirene bakması gibi hadiselere bakarak ve değerlendirerek  meseleyi çözemez. Yüzeysel bakış varlığın ve hadiselerin özüne ve ruhuna inmeyen bir bakıştır..

İşte bu isimler ve anlamlar Hz Adem babamıza öğretilen verilen ilahi emanetlerdir. Bu özellikler sadece insanda cem edilmiş atamız Adem bu sürette yaratılmıştır. Allemel esma ve konusunu iyi anlamak tefekkür etmek müminler için çok önemli bir ödev ve sorumluluktur. Zira insan ile hayvan cemadat ve nebatat burada birbirinden ayrılır. 

Her yeni doğan çocuk, içinde allemel esmanın numunelerinin (sıfatlarının) hepsini takdir edilmiş bir ölçüde barındırır. İlahi yaradılışla verilen bu istidatler insanda zamanla gelişir. Ama diğer canlı cansız yani hayvanat cemadat ve nebatat varlıklarda bu cem olma özelliği yoktur. Bu yüzden adem ve oğullarına, ilahi emanetlere cami bir varlık denmiştir.. ''Gerçekten de biz, insanı, en güzel bir surete sahip olarak yarattık.'' (Tin-4)

Ademoğluna verilen ''Akıl'' bunlardan birisidir. Ancak bu akıl, çocuk yaştan başlar olgun imani akla yani külli akla ulaşana dek durmayan akıldır. Her yaştaki akıl kendi yetisi ile varlığa ve eşyaya bakar ve anlar.. İşte ademoğlu bu allemel esma sırrı ile eşyayı ve varlığı kaabiliyetince tanır.. Eşyanın içi onun manasıdır ruhu gibidir. İçindeki mahiyeti, bize lezzetini ve kuvvesini verir. Kabuğu ise dış görünüşü yani zırhıdır, şekli ve ismidir deriz. Biz eşyayı onunla anlar tanırız.

Marifet, şeklin işaret ettiği ismin altındaki mahiyeti çözme yetisinin artmasıdır.. Örnektir verilir elmayı seyredip dışında kalmak başkadır ısırıp tadını almak başka birşeydir. Tadın farklı zenginliklerini keşf etmekde ayrıca ziyadesidir. Aklın ziyası, anlayışın ulvi bir göz haline gelmesidir. Sadece bir konuya değil cüzden külle doğru, her meseleye bakabilen büyük resmi anlayabilen görebilen bir hale gelmesidir..Taki tevhide varana devranı anlayana dek durmaz.

İlahi emanetler yalnız Ademoğullarına verilmiş hayvanoğullarına verilmemiştir. Hayvan oğullarınında anlayışı dar ve kısıtlıdır. Terakki edemez. Anlam sahası dört unsurun üzerine çıkamaz yüceleşemez. Velevki Hak hidayeti dilemesin.. Görüşünü hayvani bakışın ötesine geçirememiş göz ademin gözü bile olsa hayvani bakışta kalmış sayılır. Yerinde sayan ve kalan hayvani bakıştır.

Ademoğlunun anlayışında perdeler vardır ancak kısıtlama yoktur.. Perdeleri aşmak isteğe yahut gayrete bağlıdır. Bu bağı kim çözerse akil odur. Bu perdeler aşılması gereken zorunlu sebeblerdir. Yani aldatıcı tuzaklardır. Ademoğlunun her gün bulduğu anlayış dün kine benzemez anlam sahası gittikce genişler. Afakda ve enfüste yaşanır.. Dört unsurun sahasını geçer. Özetle varlık sahasını geçer Hak dilerse arş ve sidre menzili görüşüne sahib olur perdeleri ve sebebleri delip geçen görüş haline gelir.

İnsanın kat edecek daha çok akıl mesafeleri varken kendi aklına güvenmesi yeter bulması onun kibridir. Bu kibr bir cahilliktir yani bir illettir yani hastalıktır.  Bu illetten kurtulması için Yüce Allah insanlığa elçilerini vahiyle görevlendirmiş göndermiş ademoğlunu uyarmıştır..  Seçilmiş elçiler İnsanın mizacını toprağa bağlı olmasını istemez. Aslı olan ilahi emanetlerin özelliğine çeker uyarırlar..

Evet her cins kendi cinsine çağırır.. cinsinin kendine çekmesini ister ve bekler. Kibr, ateşe çeker ister, toprak toprağa çeker ister gibi.. Uzatmayalım anlayışların cinsleri olur mu demeyin evet olur. İşte cinslerin anlayışlara ayrılışı buradan başlar..Biz bunlara hak ile batılın anlayışı adını veriyoruz. Biri toprakdan mizaç edinir diğeri dinden ve onun unsurları olan huylarından mizaç edinir. Biri alçaklık aleminden diğeri yücelik aleminden insana verilmiştir. Emsallerini siz çoğaltın..

Her İnsana doğuşunda verilen bu isim ve anlam tanelerini yani emanetlerini geliştirmesi, olgunlaşması istenir. Yani tümden  anlayışa yani tevhidi manaya ulaşması için verilmiştir.. İnsan bu isimler yani emanetlerle ahseni takvim menziline ulaşır...

Yaratılmış her varlık bir ayettir ve bir şeye işaret eder. Bütün Eşya ve varlık, ilahi isimlerin nispetleridir. Her varlık, ayan-ı sabitesi gereği Hakkın isimlerinin sayısız ve seri tecellilerinin farklı şekillerdeki akıl almaz devrinden yani zuhurundan tecellisinden  ibarettir. Herşey '' ''TEK den'' den mütevellitdir.. Ondan kesrete doğru ilahi devirle tenezzül eder.. Bu nispetler Hakkın, furkan  (uyanık) sahibi kullarına işaretleridir yani ayetleridir. Nispetleridir.

Akıllı yolcu önce eşyanın isim ve suretini tanıdıkdan sonra mahiyetini yani özelliğini anlamaya çalışır. İyiyi kötüyü, faydalıyı ve zararı ayırır. Güzeli çirkinden, akıllıyı akılsızdan, canlıyı cansızdan ayırır. Zehiri görür panzehiri bulur. Ölmüş eşek kurttan korkmaz sözünden murad edilen maksadı anlar. Sadece bu tabloya yüzeysel bakmaz. Ardında kendi nefsine verdiği anlamı bulur.

Akıllı yolcu eşyayla hem konuşur hem onu konuşturur.. Ancak bu konuşma hal diliyledir.. İnsan eşyanın verdiği en en doğru anlamı elde etmeye çalışır yahut keşf etmeye başlar.. Bu insanın etrafındaki tüm hadiseler içinde böyledir.. Yaşanan hadiseler bize hal diliyle konuşur işaret verir bir şey söyler...Varlık ve hadiseler bize teşbih diliyle tablo gibi ders verir..

Bu nasıl olur demeyin zamanla anlaşılır.. İnsan eşyanın teşbih diliyle verdiği işaretleri anlamaya cevabı can kulağıyla dinlemeye başlarsa bellemeye koyulur.. Yoksa bir kulağından girer diğer kulağından çıkar.. Hayvani anlayış bunun gibidir... Yolcu bu hayvani anlayış bataklığından kurtulmadıkca vahdete ulaşamaz. Sağa sola sapar. Başı boş eşekler gibi dolaşır durur..sonunda biri gelir yularını tutar.. Alır götürür.. Nereye götürür onu artık birazda siz düşünün....

Ancak akıllı yolcu hayvani anlayıştan kurtulduğunda ibret gözü görmeye, idrak kulağı duymaya başlar. Kısaca ibret gözü açılan kişinin ibret kulağı duymaya başlar.. İnsan bu halde iken mertebe ve kemal kazanır. Bu işaretleri görebilmek, sesini duyabilmek manasını anlayabilmek Allah vergisidir. Yani Allah ihsanı ikramıdır. Yani Allah lutfudur.

İşte akıllı yolcu ''bir şeyden'' sonra ''herşeyden'' murad edilen manayı maksadı anlamaya çalışır. İstidat ve idraki nispetince derleyip hepsindeki kainata öyle bakar.. Peygamber efendimizin'' Ya Rabbi eşyanın hakikatını bana göster" duası bize tefekkür den başlayarak tahkike doğru bize bir anlayış yolu öğretir..Vahdet bakışına yani birlik görüşüne ermeye çalışır..

Akıllı yolcu az olan (numunelerden)dan çoğu anlar. Numunelere  karar kılmaz yani oyalanmaz ambarı arar.. Cüzle yetinmez küllü arar. Elinde bir altın zerresi olan kişi bunda karar kılmaz anlar ki bunun birde madeni var gider madeni aramaya başlar..

Akıllı yolcuya bir işaret yeter. Bu anlayış kişinin noksan halden kemale doğru bir anlayış ve yüceliğine ermesidir. Yani akıllı yolcu ferdi anlamlardan küllü anlamı yani birliği ''TEVHİDİ'' anlamaya çalışır. Yükselmek başka bir şeydir yücelmek başka bir iş. Yücelik yükseklik ile kıyaslanamaz tarif edilemez karşılaştırılamaz.. Aynı gibi görünen ayrı bir manayı farkı anlayışa temyiz denir..

Akıllı yolcunun bu işaretleri doğru değerlendirebilmesi içinde Allah vergisi bilgi ve temyiz şarttır.. Biz bu vergiye istidat yani kabiliyet diyoruz.. Herkese nasib olmayabilir.. Yaradılışında olan var olmayan var ancak.. Ancak insan rabbinden istemesine bir mani yoktur yani dua ilede taleb edilir.

Doğru okuyup değerlendirilen işaretler bizi en doğru yola ve gayeye ulaştırır.. Yanlış verilen mana bizi yanlış yöne ve niyete sevk eder. Yolcu sayısız şekillerin suretlerin ve renklerin özetle hadislerin içinde ve tesirinde kalır varlıkda kaybolur.

 

Akıllı yolcunun anlayış yolu eşyadan isimlere ondan müsemmasına yani vahdete doğrudur. Yani bir manadan başlar manalar denizine doğru anlayışlar yücelir. Maksad o kalıba ve ruha verilen en doğru ve ekmel anlamı ve ruhu bulmaktır.

NELER SÖYLENDİ?
@
Ahmet DÜZGÜN

Ahmet DÜZGÜN

DİĞER YAZILARI Akıllı Yolcuya Notlar - 2 İbn'ül Arabinin Tevhid (Vahdeti Vücud) Görüşü - 2 Varlık Mertebeleri Hakkında Okuyucuya Notlar Büyük Resmi Görmek İlkeli Duruş Emeklilerin Zammına Farklı Bakış Çarşambada Sandığa Gelmeyen Seçmen İstikamet Sahiblerinin Yolu Tefrika Ak Partiye Navtex İlan Etmek Biz Dönmeyiz Yolumuzdan Kim Dönerse Dönsün Bağımsız Adaylar Hakkında Dar Anlayış Ahde Vefana Ne Oldu İhtiyaç ve İnanç Sosyal Medya ve Modern Selefilik İnsanlık Gazzede Sıkıştı Berrak Göze ve Görüş'e Sahib Olmak Hatırlamak ve Hatırlatmak Ahmaklık İlleti ve Seba Kavmi İnananlar orta yolda birleşir Tarafını Seçmelisin Dünya İhtiyaçlarımız Putlaşmasın Sen Önce Kendi Yüzünü Gör Hz Mevlanaya Göre Görüş Sahibi Olmak-2 Hz Mevlana'ya Göre Görüş Sahibi Olmak Nacizane Tefekkürhane Duygu Kalpazanları Hz Mevlânâ Celâleddîn-İ Rûmî hikmet dolu sözler Piyasada Şok Etkisi Yapacak Bir Ücret Tespiti Elzemdir Cumhur Abi Kısmet Görenedir Fikir ve Düşüncelerimizin Doğduğu Yer Milli öngörü ve veri bankacılığı sistemi Şehvet Sarhoşluğu İnsan Noksanını Tamamlayan Varlıktır İnsanın İhtiyaç Anlayışı Seviyesiz Ortamlardan Kaçmak İyilikle Anmak ve Anılmak Dalgınlık ve Dirilik Alemi Uyutan Bilgi İle Uyandıran Bilgi Aczimizi Bilmek Hayvanlar boğazdan insan kulakdan beslenir İnsan-I Gafil Ve İnsan-I Kamil Dünyada İkinci Kez Doğmak Yem Ve Tuzak Akıl Ve Ziya Akıllıların düşmanlığı cahillere iyiliktir! Hz Mevlana Nın 748 Vuslat Yıl Dönümü Ahmaklığın Karanlığı Labirentteki Peyniri Bulmak Akıl ihtiyarı ve vücud ihtiyarı nı anlamak! Mustafa Tatcı Hocamızın Yunus Emre Gayretini Anlamak! His Nuru İle Hak Nuru Ey hüznüm! Nedir senin derdin 15 Temmuzun Gerçek Ve Sahte Kahramanları Mustafa Tatcı Hocamızı Tanımak Mesnevî' den Kısa Notlar Ve Açıklamalar – 1 Eşyalar da Konuşur Lokma’dan Lokman’a İnsanın Hakiki Sermayesi Yokluktur! Hakiki Hayal İle Sahte Hayal! Para Kazanmak Ya Da Gönül Kazanmak Odaklanmak Toprak Sofrasından Gayb Sofrasına Ten Şişmanlığı İle Gönül Şişmanlığı Huzur ve Hazret Hakkında Aklın Başa Gelmesi! Biraz da Canımızı Tanıyalım İnsaflı Olmak Anlayış Ve Ayırd Ediş Kabiliyeti- 2 Ayırd Ediş Ve Anlayış Kabiliyeti -1 Varlık Ve Yokluğu Anlamak Anlamlarımız Duramıyor ve Dinlemez! Akıllı Akıl İle Akılsız Akıl Hep İçimizdeki Öküz Yüzünden Anadolu İrfanı Ve Hz Harakani K.S - 2 Ödünç Bir Hayatımız Var İlahi Akıl İle İnsani Akıl Anadolu İrfanı Ve Ebul Hasan El Harakani Ks Yi Tanımak Savaş Türklerin İşidir! Bedenin Duyguları Ve Ruhun Duyguları! Dürüstlük Kazanır Cennette Hayal Tablonuz Olsun Yol Gulyabanileri İnayet Ve İhsan Beklemek Beden Gözü İle Can Gözü Geylani Hz 'den İkaz Ve Nasihatler Her cins kendi cinsi ve zevkiyle beraberdir Huzursuz İnsan Arif Olana Bir İşaret Yeter Manalar Ve Kavramlar Varlık Ve Mana İmansızlığın Ve Dinsizliğin Cinneti! Dünya Sağlıkda Sınıfta Kaldı! Anlama Kuvvetleri Ve Mertebelerini Tanımak Noksanlarımız ve Dualarımız Dert de Hak'dır Deva da Hak'dır! Maddi Ve Manevi Sebebler Krizi Fırsata Çevirmek Azgınlaşmak Ve İlahi İkaz İnsan Hakkında Alimlerin Görüşleri! Varlık alemi ve gayb alemi yaratılmıştır! Attığın Zaman Sen Atmadın Bakış, Görüş Ve Anlayış Düşünmek Ve İbret Almak İnsani Huy Ve Hayvani Huy Yetemanın Hakkını Verin! Evin Anahtarlarını Şempanzeler Kaparsa Mukaddes Bir Hayal İçinde Başka Hayaller Peşindeyiz Ruhun Garip Yolculuğu Nafakasının Azlığı Yüzünden Padişaha Kızan Köle Şeytan'ın Tahammülsüzlüğü Doğu Türkistan Ve Türkiye’nin Tavrı Kimse kimsenin ayıbını örtmüyor! Cennette bir hayal tablon olsun! Dine Olan Kin Lezzet Haline Gelirse! Mana Ve Surete Bakış Tesir Ve Eser Karmaşa Ve Hakikat Mecnun Ve Devesi Düşünmek ve İstidat Bakış Açısı “Kıssa, mesel” ve “maksad” Halkın Talepleri Ve Seçimin Sonucu Görünmeyeni Görmek! Uyanık Olmak! Abdestli Bürokrasimiz Ve Mağdur Vatandaş Kin Kardeşliği Ve Din Kardeşliği Gönül Ve Nefsin Farkı Olgunluğun yegâne sahibi 'Hak’tır ve insanın olgunlaşmasını ister! Kendi kendine kasd etmek! Ümmetin Asra İz Bırakan Lideri: Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Eyüb'ün Tavukları Gönül belediyeciliği eylem adamı olmakla başlar! İman, ayırd etmek taraf tutmaktır.. Din ehlini kin ehlinden ayırt etmektir Hak Tabiatı İle Ten Tabiatının Görüşü İyi İle Kötü Huyların Savaşı Bakış ve görüş Ateşin oğulları, suyun oğullarının düşmanıdır! Adı Hasan huyu da hasendi! ''Gönül'' Belediyeciliği Aslın neyse seni çeken odur! Bu Alem Tersine Çakılı Nal İzleriyle Doludur Hz. Mevlâna’nın Akıl Hakkındaki Görüşleri Yokluk yolunun yolcuları çok iyi bilirler ki ‘’Yol sevgiliden ibarettir’ Emanete hıyanet etmek! Teamül Ve Temayül Aday Adayların Evsaf ve Düşüncesi Maksadı Ve Meramı Anlamak Taban Hizmetkârı Belediye Başkanı Aranıyor Cins Oluş ve Cinsiyet İdeal bir belediye başkanı! Sabredenleri Müjdele! Gerçek Dostluk Yokluk Günlerindeki Dostluklardır Üstünlükler Ve Hallerin Değişmesi Hak'tandır İnananların İmtihanı Gözler Kör Olmaz Lakin Kalbler Kör Olur Yeni Dönem ve Gençlik Erozyonu Nice Elbiseler Gördüm İçinde İnsan Yok Ölümsüz eserler ve fikirler hakkın bakış ve görüşünden doğar Mazlumun kuruyan dudağına söyleyin gülsün! Ekmekle Gelişen Ve Büyüyen Hayat Ekmek İster Hak Ve Batıl’ın Mücadelesi İşte rahmetli Erbakan hocamızın unutulmayan ölümsüz sözleri! Vatandaşların Nüfus Ve Tapuda Yaşadığı Sorunlar Kalblerinde Maraz Olanlar İnsanların En Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır Kendimizi Tamamıyla Dünya İşlerine Verdik Anlamlar Sebeplere Eğreti Olarak Verilmiştir Hak ölümsüzdür! Zorlaştırmayın Kolaylaştırın İman ayırd etmektir taraf tutmaktır! Yolun Yalancıları Ve Yabancıları İnsanı yücelt ki devlet yücelsin! Neseb Bağını Yeniden Kurmak Hakikatler, Bulunduğu İsmin ve Kalıbın Manasında Belediyelerin Kat Adaletsizliği Değişmekte Zorlanıyoruz İstikamet Şuuru Ve 2019 Seçimleri Davasının Ve Milletin Adamı Olmak Tevazunun Ve Eşitliğin İktidarı Hazımsızlık Çekenlere İnsanların En Hayırlısı İnsanlara En Faydalı Olandır Değişimin Zil Sesleri.. Uyarıyoruz! Yarının Molla Kasımları Hak Yolcusunun Varlıkla İşi Olmaz Milli Görüş Tabanlılar AK Parti’den Neden Tasfiye Edildiler İdeal Belediye Başkanı Sırdan Surete Her Şey Dürüst Olmakla Başlar Yahudi Padişah Ve Hilekar Veziri Bu gidişle Kripto FETÖCÜ’ler ancak mahşerde çözülür! İstikamet Ve Handikap Milletin Zaferi Timsah Gözyaşları Sahte Kahramanlar Hayal Kırıklığı Kanadı Kırık Kuş El İnsaf Nuri Hocam! Kim Miyiz.!İşte Gerçek Kimliğimiz
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA