Fikir
Giriş Tarihi : 02-05-2024 11:08

Samsun İl Müftü Yardımcısından haysiyetli Arapça müdafaası

Samsun İl Müftü Yardımcısı İbrahim Kadıoğlu, Arapça tabela karşıtlığından Kuran karşıtlığı olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Samsun İl Müftü Yardımcısından haysiyetli Arapça müdafaası

Kadıoğlu, sosyal medya hesabında “Epey bir süreden beri Arapça dili aleyhinde bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde sosyal medyada yorumlar ve propagandalar yapılmaktadır. Tüm Müslüman kardeşlerimden kutsal kitaplarının dili olan Kur’an-ı Kerimimizin alfabesini korumaları için sahip çıkmalarını istiyorum. Bu hususta Kur’an’a saldırmak için zemin hazırlayan kendini bilmez ahmaklara geçit vermemelerini istiyorum. Yaşasın Kuran Dili Olan Arapça” diye yazdı.

İbrahim Kadıoğlu 1990-1994 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Din Usulleri Fakültesi Tefsir Bölümü’nde eğitim görmüş ve 2015 yılında Mersin İl Müftü Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

İşte İbrahim Kadıoğlu’nun o paylaşımı;

ARAPÇA'YA YÖNELİK SALDIRILAR KARŞISINDA KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR!

Halkımızın Bilgilerine!

A- Kutsal kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in asıl dili Arapçadır.

B-İslam ümmetinin peygamberi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhi Selamın dili Arapça'dır.

C- Tüm dünyada ve Ülkemizde bütün ilmi ve dini eserler Arapça Dili kullanılarak yazılmıştır. Ebu Hanife, İmam Şafiî, imam Mâlik Farabi, İbn Sina, İbn Haldun vb. tüm ilim insanları orijinal eserlerini Arapça dilini kullanarak kaleme almışlardır.

D- Kur'an'ı Kerim'in Arapça dili üzerine indirildiğine dair Kur'an'ı Kerim'de birden fazla ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerin birinde Yüce Allah şöyle buyurur, "Gerçekten Biz Kur'an'ı düşünüp kavraya  bilmeniz için Arapça lisanı üzerine indirdik."( Zuhruf 43/3) Ayrıca bakınız, Yusuf 12/2, Fussilet 41/3...

E- Dünyada tüm Kutsal sayılan kitapların metinlerine, mevcut hallerine ve kullanmış oldukları dile inananları tarafından daima saygı ve sevgi duyulmuştur!

Hatta o dillerin asılları korunması için günümüze kadar çok ciddi mücadeleler vermişlertir, vermeye de devam etmektedirler.

F- Beşbin yıllık olan Tevratin dili İbranice günümüze kadar korunarak gelmiştir. Hatta İsrail halkı o dili konuşuyor, seviyor ve de çok ciddi bir şekilde koruyor...

G- İkibin yılı aşkın bir süredir gönderilen İncilin  mevcut en eski nüshası Grekçe olduğu için o dile tüm Hristiyan alemi tarafından daima saygı ve sevgi duyulmuş olup günümüze kadar  korunarak gelmiştir! Bir Hıristiyan iyi bir papaz olabilmesi için mutlaka Grekçeyi öğrenmek  zorundadır...

H- Dünyada diğer dinlerin de elde mevcut en eski metinleri de  korunarak günümüze kadar gelmiştir...

İ- Dünyada hiçbir insan inandığı, kutsal saydığı kitabının diline, anlamına ve içeriğine hakaret etmemiştir...

J- Bizler, Türk Milleti olarak İlk Türk Devleti olan Karahanlılardan itibaren bin yıldan beri tüm eğitim kurumlarımızda, resmi dairelerimizde , üniversitelerimizde, medreselerimizde,  yazışmalarımizda Kur'an alfebesini kullanmış bir milletiz...Bu alfabe ile yazılmış sayısız eserler, arşiv belgeleri, kitaplar, dokümanlar kütüphanelerimizi hâlen daha süslemektedir...O eserlerden pozitif manada hâlen daha istifade etmekteyiz!

K- Günümüzde  binlerce Kur'an kurslarımızda, yüzlerce İmam Hatip okullarında, sayıları yüze yaklaşmış olan İlahiyat Fakültelerinde ve bazı akademilerde hâlen daha capcanlı bir şekilde Kur'an okunuyor, onun alfabesiyle yazılmış bir çok Arapça ders kitabı halen daha ülkemizde ve tüm Müslüman devletlerin okullarında, üniversitelerinde  okutulmaktadır...

L- Türk Milletinin kahır çoğunluğu okumasını bilen veya bilmeyen Kur'an harfleriyle yazılmış tüm kitaplara, metinlere, tabelalara sevgi ve saygı duymaktadırlar...!

M- Yalnızca ülkemizde değil dünyada iki milyar Müslüman Kur'an alfebesini yazı dili olarak kullanmışlardır!  Tüm Müslümanlar bu dile aşırı sevgi ve saygı göstermektedirler... 

Dünyada bu kendini bilmezler, başta taklit etmeye çalıştıkları Avrupa ülkelerinde, ABD'de ve dünyanın bir çok ülkesinde yabancı dille yazılmış bir çok tabela ve yazı çeşitlerini bol bol görebilirler..! Mesala Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, ABD de başta Türkçe ve diğer dillerde yazılmış çok tabela görebilirler...

N- Eğer tabela ve bir  dile tepki gösterilecekse bu Çanakkale'de dört yüz bin şehidimizin kanını akıtanların diline, tabelasına olmalıdır.

Bu tepki İstanbul'u , Antep'i, İzmir'i, Trabzon'u, Erzurum'u İşgal edenlerin dillerine, tabelalarına gösterilmelidir!

Bu tepki Kıbrıs'ı ve 12 adamızı işgal edenlere gösterilmelidir...

Bu tepki hâlen daha PKK'yı destekleyenlerin tabela ve dillerine gösterilmelidir...!

O- Dünyada zorlama ile dikta edilen bazı dillere hiç ses çıkarmayan, onların tabela ve reklamlarını hoş karşılayan ama Arapça ve Osmanlıca Türkçesine sıra gelince bütün kinini kusan  ve düşmanlığını sergileyen kendini bilmezleri KINIYORUM!

BU SEBEPLE!

Tüm Müslüman Kardeşlerimden Kutsal kitaplarının dili olan Kur'an-ı Kerimimizin  alfebesini korumaları için sahip çıkmalarını,

Bu hususta Kur'an'a saldırmak için zemin hazırlayan kendini bilmez ahmaklara geçit vermemelerini ve bu bağlamda:

Tüm Müslüman kardeşlerimin işyerlerine, çalıştığı yerlere, makam odalarına, dükkalarına şeytanlara tepki, Kur'an'ın alfabesine saygı olsun diye güzel bir hat yazısı veya küçük büyük bir tabela koymak suretiyle tepki göstermelerini tavsiye ederim...

Yaşasın Kur'an Dili Olan Arapça,

Yaşasın Peygamberimizin anadili olan Arapça...

adminadmin