Yunan gâlib gelseydi ne olurdu?
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Samsun Haber – Akasyam Haber  Samsun'dan son dakika haberler – dünyanın haberi bu sitede
Advert
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
Yunan gâlib gelseydi ne olurdu?
12.04.2018 11:26:18

 

Yunan gâlib gelseydi ne olurdu?

-Allah’ın Kanunları kaldırılırdı.

-Hilâfet Makamı yok edilirdi.

-Eski(meyen) Yazı yerine, “latin yazısı” kabul edilirdi.

-Şapka yüzünden idamlar yapılırdı.

-Hacılar, Hocalar asılırdı.

-Camiler, Mescidler satılırdı.

-Medreseler, Tekkeler kapatılırdı.

-Ezan aslî lisânı ile değil, “uydurukça” okutulurdu.

-Cuma günü yaptığımız tatil, pazar gününe alınırdı.

-Bey-Hanım gibi nezâket ünvanları yerine, bay-bayan gelirdi.

-Alaturka Musikî kaldırılır, yerine gâvurun “tangırtı” müziği gelirdi.

-Güzellik yarışmalarında Türk Kızları peşkeş çekilirdi.

-Adım başı, gâvur kahramanlarının heykelleri dikilirdi...

İlâ Âhir...

İYİ Kİ, YUNAN GÂLİB GELMEDİ

BOYKOT EDİLECEK BİN UYDURMA VE BATI MENŞE’Lİ KELİME

(Sol: Uydurma Kelime / Sağ: Hakîki Kelime)

-A-

ACUN : KÂİNAT

ACIMASIZ : MERHAMETSİZ, ZALİM

AÇIMLAMA : ŞERHETME, TEŞRİH, AÇMA

AÇINIM : İNKİŞAF, GELİŞME

AÇINMAK : İNKİŞAF ETMEK

AÇMAZLIK : KETUMİYET, AĞIZ SIKILIĞI,

SIR SAKLAMA

ADAY : NAMZED

AKAĞIN : HÜSNÜNİYET, İYİ NİYET

AKÇELİ : MALÎ

AKLAMA : BERÂET ETTİRME, TEBRİYE

AKSİYON : İŞ, AMEL

AKTİF : FAAL

AKTİVİTE : FAALİYET

AKTÖRE : AHLÂK

ALABIK: İKİ YÜZLÜ, MURÂÎ

ALDATI : HİLE, DÜZEN

ALAN : SAHA

ALAŞIM : HALİTA

ALGI : İDRAK, ANLAMA

ALGILAMAK: KAVRAMAK, İDRAK ETMEK

ALINDI : MAKBUZ

ALINTI : İKTİBAS

ALIŞKI : ÂDET

ALNAÇ : CEPHE

AMAÇ : GÂYE, MAKSAD

ANDAÇ : HÂTIRA, YADİGÂR

ANGAJE : BAĞLAMAK

ANI : HÂTIRA

ANIK : ÂMÂDE, HAZIR

ANIKLAMAK: HAZIR ETMEK

ANIMSAMAK: HATIRLAMAK

ANIT : ÂBİDE

ANLAK : ZEKÂ

ANLAM : MÂNÂ, MEAL

ANLATI : HİKÂYE, USLÛB

ANLATIM : İFÂDE

ANLIK : ZİHİN

ANORMAL : GAYRİ TABİİ

ANSIMAK : HATIRLAMAK

ANTOLOJİ : MÜNTEHEBÂT

ARAÇ : VÂSITA

ARDIL : HALEF

ASAL : ESASÎ, BAŞLICA

AS BAŞKAN : REİS MUAVİNİ

ASİMİLÂSYON: ERİTME

AST : MADUN

AŞAMA : MERHALE

ATAMAK : TÂYİN ETMEK

ATANMAK : TÂYİN OLUNMAK

ATILIM : HAMLE

AVUNTU : TESELLİ

AYDIN : MÜNEVVER

AYIRIM : TEFRİK

AYRINTI : TEFERRUAT

AYRIŞIK : MUHTELİF, AYRI TÜRDEN

AZRAK : NÂDİR, AZ BULUNAN

-B-

BAĞI : SİHİR

BAĞIL : İZÂFÎ

BAĞIM : TÂBİİYET

BAĞIMLI : TÂBİ

BAĞIMLILIK: TÂBİİYET, MUKAYYED

BAĞIMSIZ : MÜSTAKİL

BAĞIMSIZLIK: İSTİKLÂL, İSTİKLÂLİYET

BAĞLAÇ : RABIT EDATI

BAĞINTI : NİSBET, İZÂFET, MÜNÂSEBET

BAĞINTILIK: İZÂFİYET

BAĞLAM : DEMET, DESTE

BAĞNAZ : MUTAASSIP

BAĞLAŞIK : MÜTTEFİK

BAĞLAŞMAK: İTTİFAK ETMEK

BAĞIŞIK : MUAF

BAĞIŞIKLIK : MUÂFİYET

BANDAJ : SARGI

BASINÇ : TAZYİK

BAŞKAN : REİS

BAŞ YAPIT : ŞAHESER

BAŞ YAZMAN: BAŞKÂTİP

BAŞVURU : MÜRACAAT

BAY : BEY

BAYAN : HANIM

BEĞENİ : TAKDİR

BELGE : VESİKA

BELLEK : HÂFIZA

BELİRTEÇ : ZARF

BENZETİ : TEŞBİH, BENZETME

BETİM : TASVİR

BETİMLEMEK: TASVİR ETMEK

BETİMSEL : TASVİRÎ

BETİK : KİTAP, MEKTUP

BEZEK : SÜS, ZİYNET

BİLDİRGE : BEYANNÂME

BİLDİRİ : BEYANNÂME, TEBLİĞ

BİLDİRMEN : MUHÂBİR

BİLEŞİK : MÜREKKEP, BİRLEŞİK

BİLEŞME : TERKİP, SENTEZ

BİLGE : ÂLİM, ÂRİF

BİLGELİK : ÂLİMLİK, ÂRİFLİK

BİLİM : İLİM

BİLİMSEL : İLMÎ

BİLİNÇ : ŞUUR

BİLİNÇLİ : ŞUURLU

BİLİNÇLENDİRMEK: ŞUURLANDIRMAK

BİREY : FERD

BİREYCİLİK : FERDİYETÇİLİK

BİREYSEL : FERDÎ

BİRİKİM : MÜKTESEBÂT, TERÂKÜM

BİTKİ : NEBAT

BİTKİSEL : NEBATÎ

BİTEK : VAHDET, ÜNİTE

BOYUT : BUUD

BÖLÜMCE : TEFRİKA

BUYRUK : EMİR

BUYRULTU : EMİRNÂME

BÜTÜNLEME: İKMAL

BULGU : KEŞİF, ÎCAD

BULGULAMAK: KEŞFETMEK, ÎCÂD ETMEK

BUNALIM : BUHRAN, HAFAKAN, SIKINTI

-C-

CİNSEL : CİNSÎ

COŞKU : HEYECAN

COŞU : VECD

COŞUMCULUK: ROMANTİZM

-Ç-

ÇABA : CEHD, GAYRET

ÇAĞDAŞ : MUÂSIR, HEM-ASIR

ÇAĞDAŞLAŞMA: MUÂSIRLAŞMA, MODERNLEŞME

ÇAĞIRTMAÇ: TELLÂL

ÇAĞRI : DÂVET

ÇAĞRIŞIM : TEDÂİ

ÇALIŞTAY : İSTİŞÂRÎ TOPLANTI

ÇOĞUL : CEM’İ, ÇOKLUK

ÇÖZÜMLEMEK: HALLETMEK, TAHLİL ETMEK

ÇELİŞKİ : TEZAD

ÇEVİRİ : TERCÜME

ÇEVİRMEN : MÜTERCİM

ÇİZELGE : CETVEL

ÇEKİMSER : MÜSTENKİF

ÇEKİNCE : TEHLİKE, MUHÂLEFET ŞERHİ

-D-

DANIŞMAN : MÜŞÂVİR

DANIŞTAY : DEVLET ŞÛRASI

DAYANÇ : İSTİNADGÂH

DAYANIŞMA: TESÂNÜD

DEĞİN : KADAR

DEĞİNMEK : TEMÂS ETMEK

DELEGE : MURAHHAS

DEMEÇ : BEYÂNAT

DENEK : DENENMİŞ, TECRÜBE EDİLEN

DENEY : TECRÜBE

DENETİM : MURÂKABE

DENETÇİ : MURÂKIB

DENEYİM : TECRÜBE

DENEYİMLİ : TECRÜBELİ

DENEYSEL : TECRÛBÎ

DERSLİK : DERSHANE

DEVİM : HAREKET

DEVRİM : İNKILÂB, İHTİLÂL

DEYİM : TÂBİR

DIŞLAMAK : HÂRİÇTE BIRAKMAK

DIŞ SATIM : İHRÂCAT

DİKEY : AMÛDÎ

DİLEKÇE : İSTİDÂ, ARZUHAL

DİNLENCE : TÂTİL

DİNGİN : SÂKİN

DİNSEL : DÎNÎ

DİREKT : DOĞRUDAN DOĞRUYA

DİREKTÖR : MÜDÜR

DİZEN : ÂHENK

DOĞA : TABİAT

DOĞAL : TABİÎ

DOĞA ÖTESİ: METAFİZİK, MÂBA’DETTABÎA

DOKU : NESİC

DOKUNMAZLIK: MASÛNİYET

DONATIM : TEÇHİZ

DÖNEM : DEVRE

DÖNENCE : MEDAR, ETRÂFINDA DÖNÜLEN NOKTA

DÖRÜT : SAN’AT

DÖRÜTMEN : SANATKÂR

DURUŞMA : MURAFAA

DURAKSAMA: TEVAKKUF, TEREDDÜD

DUYARLI : HASSAS

DUYARLILIK: HASSASİYET

DUYGU : HİS, HASSE

DUYGUSAL : HİSSÎ

DUYUM : İHSÂS, MESMUAT

DUYUMSAL : İHSÂSÎ

DUYURU : ÎLÂN

DÜRTÜ : MUHARRİK, TAHRİK EDEN

DÜŞEY : ŞAKULÎ

DÜŞLEMEK : HAYAL ETMEK

DÜŞSEL : HAYÂLÎ

DÜŞÜK : SÂKIT

DÜŞÜN : FİKİR

DÜŞÜNSEL : FİKRÎ

DÜŞÜNÜR : MÜTEFEKKİR

DÜZELTİ : TASHİH

DÜZELTMEN: MUSAHHİH

DÜZEN : NİZAM

DÜZEY : SEVİYE

DÜZ YAZI : NESİR

-E-

EDER : FİYAT

EDİM : AMEL

EDİMSEL : FİİLÎ

EGEMEN : HÂKİM

EGEMENLİK : HÂKİMİYET

EGO : BEN

EGOİST : NEFSÂNÎ, BENCİL

EĞİLİM : TEMÂYÜL

EĞİTİMBİLİM: PEDAGOJİ, USÛL-İ TEDRİS

EĞİTİM : TERBİYE

EĞİTİMCİ : TERBİYECİ, MÜREBBİ

EĞİTİCİ : TERBİYECİ, MÜREBBİ

EĞİTİCİLİK : TERBİYECİLİK

EĞİTMEK : TERBİYE ETMEK

EKSTRA : SEÇKİN, MÜMTAZ

ELÂSTİKİ : ESNEK

ELEŞTİRİ : TENKİD, TE’DİB, TÂRİZ, TA’YİB

ELEŞTİRME : TENKİD ETME

ELEŞTİRMEN: MÜNEKKİD

ELİT : SEÇKİN

EMEKÇİ : İŞÇİ

EMEKLİ : MÜTEKAİD

EMEKLİLİK : TEKAÜDLÜK

ENGELLİ : ÖZÜRLÜ

ENFORMASYON: DANIŞMA

ENTERESAN: DİKKAT ÇEKİCİ

ERDEM : FAZÎLET

ERDEMLİ : FAZÎLETLİ

EREK : GÂYE, HEDEF

ERGEN : ÂKİL BÂLİĞ

ERGENLİK : BULÛĞ

ERK : KUDRET

EROZYON : AŞINMA

ESEN : SIHHATLİ, SÂLİM

ESENLİK : ÂFİYET, SIHHAT, SELÂMET

ESİN : İLHAM

ESİNLEMEK : İLHAM ETMEK

ESİNLENMEK: MÜLHEM OLMAK

EŞEY : CİNS

EŞEYSEL : CİNSÎ

EŞGÜDÜM : TANZİM, ORTAKLAMA, DÜZENLEME

ESTETİK : BEDİİYAT

ETKİ : TE’SİR

ETKİLİ : MÜESSİR

ETKİLENMEK: MÜTEESSİR OLMAK

ETKİN : MÜESSİR

ETMEN : MÜESSİR, ÂMİL

ETNİK : KAVMÎ

ETÜD : İNCELEME, MÜTÂLEA

EVRE : SAFHA, MERHALE

EVREN : KÂİNAT

EVRENSEL : CİHANŞÜMUL

EVRİM : TEKÂMÜL

EYLEM : FİİL, AMEL, HAREKET

EYLEMLİ : AMELÎ, FİİLÎ

EYLEMSİZLİK: HAREKETSİZLİK, AMELSİZLİK

EZGİ : NAĞME

-F-

FİZİKSEL : FİZİKÎ

FİZİK ÖTESİ : METAFİZİK, MABA’ DETABÎA

FORM : ŞEKİL

FORMEL : ŞEKLÎ

-G-

GELENEKSEL: AN’ANEVÎ

GELGİT : MEDD-Ü CEZİR

GENEL : UMÛMÎ

GENELGE : TA’MÎM

GENELLEŞTİRMEK: TAMİM ETMEK, UMÛMîLEŞTİRMEK

GENELLEMEK: TA’MÎM ETMEK

GENELLİKLE: UMÛMİYETLE

GENSORU : İSTİZAH

GEREÇ : MALZEME

GEREKÇE : ESBÂB-İ MÛCİBE

GEREKSİNİM: İHTİYAÇ

GEREKSİNME: MUHTAÇ OLMA

GEZMEN : SEYYAH

GİYSİ : ELBİSE

GİZ : SIR

GİZEM : SIR, ESRAR

GİZEMCİ : MİSTİK, MUTASAVVIF

GİZEMCİLİK: MİSTİSİZM, TASAVVUF

GİZEMLİ : ESRÂRENGİZ

GİZEMSEL : MİSTİK, TASAVVUFÎ

GÖKSEL : SEMÂVÎ

GÖMÜ : DEFİNE

GÖMÜT : MEZAR, KABİR

GÖMÜTLÜK : MEZARLIK

GÖNENCE : REFAH

GÖNENÇ : REFAH

GÖRECE : İZÂFÎ

GÖRECECİ : İZÂFİYETÇİ, (RELÂTİVİST)

GÖRELİ : İZÂFÎ

GÖREV : VAZİFE

GÖREVLİ : VAZİFELİ

GÖREVLENDİRMEK: VAZİFELENDİRMEK

GÖREVSİZLİK: VAZİFESİZLİK

GÖRKEM : İHTİŞAM

GÖRSEL : GÖRMEKLE ALÂKALI, BASARÎ

GÖRÜŞCÜ : ZİYARETÇİ

GÖZLEM : MÜŞÂHADE, TARASSUD, TEFAHHUS

GÖZLEMCİ : MÜŞÂHİD

GÖZLEMEVİ : RASATHÂNE

GÖZLEMLEMEK: MÜŞÂHADE ETMEK

GÜDÜ : GÜTME, SEVK

GÜDÜM : SEVK, GÜTME

GÜDÜMLÜ : SEVK EDİLEBİLEN

GÜLDÜRÜ : KOMEDİ

GÜLDÜRMEN: KOMİK

GÜLMECE : MİZAH

GÜNCE : HÂTIRA DEFTERİ, GAZETE

GÜNCEL : AKTÜEL, ŞE’NÎ, YEVMÎ

GÜNCELLEŞMEK: AKTÜELLEŞMEK, ŞE’NİYYET

GÜNDEM : RUZNÂME

GÜNLÜ : TARİHLİ

GÜVENCE : TEMİNAT

GÜVENÇ : İTİMAT

GÜVENLİ : EMİN

GÜVENLİK : EMNİYET, ASÂYİŞ

-H-

HALKOYU : REFERANDUM, REY-İ ÂM

HEPTEN : TAMAMİYLE

HOŞGÖRÜ : MÜSÂMAHA, TESÂMUH

HOŞGÖRÜLÜ: MÜSÂMAHAKÂR

-I-

ILIM : ÎTİDAL

ILIMAN : MÛTEDİL

ILIMLI : MÛTEDİL

ILIMLILIK : İTİDAL

IŞIN : ŞUA

-İ-

İÇE BAKIŞ : DERÛNÎ, MURÂKABE

İÇERİK : MUHTEVÂ

İÇERMEK : TAZAMMUN ETMEK

İÇGÖZLEM : BATINÎ TEFAHHUS

İÇGÜDÜ : İNSİYAK, SEVK-İ TABİÎ

İÇLEM : TAZAMMUN

İÇSEL : DÂHİLÎ

İÇSELLİK : LİRİZM

İÇTENLİK : SAMÎMİYET

İÇTENLİKLE : SAMÎMİYETLE

İÇ TEPİ : İLGA

İÇ TÜZÜK : DÂHİLÎ NİZÂMNÂME

İÇ UYUM : DERÛNÎ ÂHENK

İKİNCİL : TÂLÎ

İL : VİLÂYET

İLÇE : KAZA

İLENÇ : BEDDUA

İLETİŞİM : HABERLEŞME

İLETKEN : NÂKİL

İLETKENLİK: NÂKILİYET

İLGİ : ALÂKA

İLGİLENMEK: ALÂKADÂR OLMAK

İLGİLENDİRMEK: ALÂKADÂR ETMEK

İLGİLİ : ALÂKALI

İLGİNÇ : ALÂKA ÇEKİCİ

İLGİSİZ : ALÂKASIZ

İLGİSİZLİK : ALÂKASIZLIK, KAYITSIZLIK

İLİNTİ : NİSBET, TAALLUK

İLİNTİLİ : MENSUB, ÂİD, MÜTEALLİK

İLİŞİK : ALÂKA, TEMAS, ÂİDİYET, MÜNÂSEBET,

MERBUT, ÂİD, MELFUF

İLİŞKİ : MÜNÂSEBET, TEMAS

İLİŞKİN : MÜTEALLİK, ALÂKALI, DÂİR, ÂİD

İLKE : UMDE, PRENSİP

İLKEL : İBTİDÂÎ

İLKELEŞMEK: UMDELEŞMEK

İLKELLEŞMEK: İBTİDÂÎLEŞMEK

İLKELLİK : İBTİDÂÎLİK

İMGE : HAYAL

İMGELEM : MUHAYYİLE

İMGELEME : TAHAYYÜL

İMGELEMEK: TAHAYYÜL ETMEK

İMGESEL : HAYÂLÎ

İMREN : GIBTA

İMRENCE : MAZBUT

İMSEL : İŞÂRETE ÂİD

İNAN :İTİKAD, İMAN, AKÎDE

İNANÇ : İTİKAD, İMAN, AKÎDE

İNANÇLI : MÜ’MİN, MU’TEKİD

İNANLI : MU’TEKID, İMANLI

İNANSIZ : KÂFİR

İNANSIZLIK : İMANSIZLIK, KÜFÜR

İNDİRGEME : İRCÂ ETME

İNDİRGEMEK: İRCÂ ETMEK

İNVESTİSMAN: YATIRIM

İRDELEME : TETEBBU, TEDKİK

İSTEM : TALEP

İSTEMLİ : İHTİYÂRÎ, İRÂDÎ

İSTEMSİZ : GAYRİ İRADÎ

İŞİTSEL : SEM’Î

İŞLEM : MUÂMELE

İŞLEV : FONKSİYON, UF’ULE

İŞLEVSEL : FONKSİYONEL

İŞTEŞLİK : MÜŞÂREKET

İVDİRMEK : TÂCİL ETMEK

İVECEN : ACÛL, ACELECİ

İVECENLİK : ACELECİLİK

İVEDİ : ACELE

İVEDİLİK : İSTİCAL

İVMEK : ACELE ETMEK,

İYE : SÂHİB

İYELİK : SÂHİBLİK, MÜLKİYETE TESÂHÜB

İZLEM : TEMA

İZLEMEK : TÂKİP ETMEK, SEYRETMEK, TEMÂŞA

ETMEK

İZLENİM : İNTİBÂ

İZOLASYON : TECRİD

İZOLE ETMEK: TECRİD ETMEK

-J-

JARGON : GALAT

-K-

KALINTI : BAKİYE

KALIT : MİRAS

KALITÇI : MİRASÇI

KALITIM : VERÂSET, İRS

KALITSAL : İRSÎ

KALKIŞMA : TEŞEBBÜS, KIYAM

KAMU : AMME, HALK

KAMULAŞTIRMAK: İSTİMLÂK ETMEK

KAMUOYU : AMME EFKÂRI, UMÛMÎ EFKÂR

KAMUSAL : MÂŞERÎ, AMMEYE ÂİD

KAMUTAY : BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KANI : KANAAT, REY, DÜŞÜNCE

KANIT : DELİL

KANITLAMAK: İSPAT ETMEK

KANITLI : MÜDELLEL

KAPSAM : ŞUMÛL

KAPSAMAK : ŞÂMİL OLMAK

KAPSAR : ŞÂMİL

KARALAMA : TESVİD, MÜSVEDDE YAPMA

KARİZMA : ŞÜKÛH

KARŞI : MUHÂLİF

KARŞIN : RAĞMEN, MUKABİL

KARŞIT : ZIT, MUHÂLİF

KATKI : İLÂVE

KATMAN : TABAKA

KATMANLAŞMAK: TABAKALAŞMAK

KAVRAM : MEFHUM

KENT : ŞEHİR

KENTÇİLİK : ŞEHİRCİLİK

KENTLİ : ŞEHİRLİ

KESENEK : ÂİDAT

KESİNKES : KAT’Î

KESİNLEME : KAT’İLEŞME

KIRIM : KATLİAM

KIRSAL : KIR, KIRLIK

KLİNİK : SERİRİYAT

KISIR DÖNGÜ: FÂSİD DÂİRE

KISIT : TAHDİD, HACİR

KISITLAMAK: TAHDİD ETMEK

KISITLI : MAHCUR

KIVANÇ : MEMNÛNİYET

KIVANÇLI : MEMNUN

KİMLİK : HÜVİYET

KİMYASAL : KİMYEVÎ

KİŞİLİK : ŞAHSİYYET

KİŞİLİKSİZ : ŞAHSİYYETSİZ

KİŞİSEL : ŞAHSÎ

KOMUT : EMİR

KOMUTA : KUMANDA

KOMUTAN : KUMANDAN

KOMUTANLIK: KUMANDANLIK

KONSULTASYON: İSTİŞÂRE

KONU : MEVZU

KONUK : MİSÂFİR

KONUKÇU : MİHMANDAR

KONUK EVİ : MİSÂFİRHÂNE

KONUKLAMAK: MİSÂFİR ETMEK, ZİYÂFET ÇEKMEK

KONUKLUK : MİSÂFİRLİK, MİSÂFİRHÂNE

KONUKSEVER: MİSÂFİRPERVER

KONUM : MEVKİ, VAZİYET, DURUM

KONUT : MESKEN, İKAAMETGÂH

KONUŞLANDIRMAK: MEVZİLENDİRMEK

KOŞUL : ŞART

KOŞULLAR : ŞERÂİT, ŞARTLAR

KOŞULLANDIRILMAK: ŞARTLANDIRILMAK

KOŞULLANDIRMAK: ŞARTLANDIRMAK

KOŞULLANMAK: ŞARTLANMAK

KOŞULLU : ŞARTLI

KOŞUT : PARALEL

KOVUŞTURMA: TÂKİBAT

KÖKEN : MENŞE, KAYNAK

KÖKTEN : CEZRÎ, ESASLI

KÖKTENCİ : CEZRÎLİK TARAFTARI

KURAL : KAAİDE

KURALLAŞMAK: KAAİDELEŞMEK

KURALLAŞTIRMAK: KAAİDELEŞTİRMEK

KURALLI : KAAİDELİ

KURALSIZ : KAAİDESİZ

KURAM : NAZARİYE

KURAMCI : NAZARİYECİ

KURAMSAL : NAZARÎ

KURGU : MONTAJ, KURMA

KURMAY : ERKÂN-I HARB

KURUL : HEY’ET

KURULTAY : UMÛMÎ HEY’ET

KURUM : MÜESSESE

KURUMLAŞMAK: MÜESSESELEŞMEK

KURUMSAL : MÜESSESEVÎ

KUŞAK : NESİL

KUŞKU : ŞÜPHE, ENDİŞE

KUŞKUCU : ŞÜPHECİ

KUŞKULANMAK: ŞÜPHELENMEK

KUŞKULU : ŞÜPHELİ

KUŞKUSUZ : ŞÜPHESİZ

KUTLAMAK : TEBRİK ETMEK

KUTLU : MÜBÂREK, UĞURLU

KUTLULAMAK: TEBRİK ETMEK

KUTSAL : MUKADDES, KUDSÎ

KUTSALLAŞMAK: MUKADDESLEŞMEK

KUTSALLIK : KUDSİYYET

KUTSAMAK : TAKDİS ETMEK

KUTSUZ : UĞURSUZ

KUZEYSEL : ŞİMÂLÎ

-L-

LİKİD : SIVI

LOKAL : MAHFEL, MAHALLİ

LÖSEMİ : KANSIZLIK

-M-

MAKSİMUM : ÂZAMİ

MANTALİTE : MANTIK

MİNİMUM : ASGARİ

METOD : USÜL

MONOPOL : İNHİSAR

MORAL : AHLÂK, MÂNEVİYAT, KUVVE-İ MÂNEVİYE

MUŞTU : MÜJDE

MUŞTUCU : MÜJDECİ

MUŞTULAMAK: MÜJDELEMEK

MUT : SAADET, BAHT, TÂLİH

MUTLU : MES’UD, TÂLİHLİ

MUTSUZ : TÂLİHSİZ, BEDBAHT

MUTSUZLUK: BEDBAHTLIK

-N-

NATUR : TABİAT

NEDEN : SEBEP

NEDENSEL : İLLÎ, SEBEBÎ

NEDENSELLİK: İLLİYET

NEGATİF : MENFİ

NESNE : MADDE, ŞEY

NİCELİK : KEMMİYET

NİCELİKSEL : KEMMÎ

NİTE : NASIL

NİTEL : KEYFÎ, KEYFİYETE ÂİD

NİTELEMEK : VASIFLANDIRMAK, TAVSİF ETMEK

NİTELİK : KEYFİYET, VASIF

NİTELİKLİ : VASIFLI

NİTELİKSEL : KEYFÎ, KEYFİYETE ÂİD

NİTELİKSİZ : VASIFSIZ, ÂDİ

NİTELİKSİZLİK: VASIFSIZLIK

NİTESEL : KEYFÎ

NORMAL : TABİİ

NOSTALJİ : GEÇMİŞE ÖZLEM, HASRET

NOTER : KÂTİB-İ ADİL

-O-

ODAK : MİHRAK

OKUL : MEKTEP

OKUTMAN : OKUTUCU

OLAĞAN : TABİİ

OLAĞAN DIŞI: GAYRİ TABİÎ

OLAĞAN ÜSTÜ: FEVKALÂDE, HARİKULÂDE

OLANAK : İMKÂN

OLANAKLI : MÜMKÜN

OLANAKSIZ : İMKÂNSIZ

OLASI : MUHTEMEL

OLASILIK : İHTİMAL

OLAY : VAK’A, HÂDİSE

OLGU : VAK’A

OLUMLU : MÜSBET

OLUMSAL : MÜMKÜN

OLUMSALLIK: İMKÂN

OLUMSUZ : MENFÎ

OLUMSUZLUK: MENFÎLİK

OLUŞUM : TEKEVVÜN, TEŞEKKÜL

ONAM : TASVİP, KABUL

ONAMA : TASVİP VEYA TASDİK ETME

ONAMAK : TASVİP VEYA KABUL ETMEK

ONARIM : TÂMİRAT, TÂMİR

ONARMAK : TÂMİR ETMEK

ONAY : TASDİK, TASVİP

ONAYLAMAK: TASDİK ETMEK

ONAYLI : TASDİKLİ, MUSADDAK

ONAYSIZ : TASDİKSİZ

ONUR : ŞEREF, İZZET-İ NEFİS

ONURLANDIRMAK: ŞEREFLENDİRMEK

ONURLU : ŞEREFLİ, VEKARLI

ONURSAL : FAHRÎ

ONURSUZ : VEKARSIZ, HAYSİYETSİZ

OPERASYON: AMELİYAT

ORAN : NİSPET

ORANLAMAK: NİSPET ETMEK

ORANLI : MÜTENÂSİP

ORİJİN : MENŞE

ORİJİNAL : NEV’İ ŞAHSINA MÜNHASIR

ORANSIZ : NİSPETSİZ, HANTAL

ORANTI : NİSPET, TENÂSÜP

ORANTILI : MÜTENÂSİP

ORTAM : VASAT, MUHİT, ÇEVRE

OTURUM : CELSE

OY : REY

OYLAMAK : REYE BAŞ VURMAK

OZAN : ŞÂİR

OZANSI : ŞÂİRÂNE

-Ö-

ÖDENEK : TAHSİSAT

ÖDEV : VAZİFE, VECİBE, KÜLFET

ÖDEVLİ : MUVAZZAF, MÜKELLEF

ÖDEVCİL : VAZİFEŞİNAS

ÖDÜL : MÜKÂFAT

ÖDÜLLENDİRMEK: MÜKÂFATLANDIRMAK

ÖDÜN : TÂVİZ, İVAZ

ÖDÜNLEMEK: TÂVİZ VERMEK

ÖDÜNLÜ : TÂVİZLİ

ÖDÜNSÜZ : TÂVİZSİZ

ÖĞE : UNSUR, CÜZ, UZUV

ÖĞRENCİ : TALEBE

ÖĞRENCİLİK: TALEBELİK

ÖĞRENİM : TAHSİL

ÖĞRETİ : MESLEK, DOKTRİN

ÖĞRETİM : TEDRİS, TEDRİSAT

ÖĞRETMEN : MUALLİM, MUALLİME

ÖĞRETSEL : ÖĞRETİCİ, TÂLİMİ

ÖNCEL : SELEF

ÖNCELİK : TEKADDÜM

ÖNCELLİKLE: EVVELİYETLE

ÖNCESİZ : EZELÎ

ÖNCESİZLİK: EZELİYET

ÖNDER : ŞEF

ÖNEM : EHEMMİYET

ÖNEMLİ : MÜHİM, EHEMMİYETLİ

ÖNEMSİZ : EHEMMİYETSİZ

ÖNEMSEMEK: EHEMMİYET VERMEK, MÜHİMSEMEK

ÖNERGE : TAKRİR

ÖNERİ : TEKLİF

ÖNERME : TEKLİF, KAZİYE

ÖNERMEK : TEKLİF ETMEK

ÖNGÖRMEK : DERPİŞ ETMEK

ÖNGÖRÜ : BASİRET, DÛRENDİŞLİK

ÖNGÖRÜLÜ : BASİRETLİ, DÛRENDİŞ

ÖNGÜN : ARİFE

ÖNLEM : TEDBİR

ÖNSEL : KABLÎ

ÖN SEZİ : HİSS-İ KABLELVUKU

ÖN YARGI : PEŞİN HÜKÜM

ÖRGÜN : TEŞKİLÂTLI

ÖRGÜT : TEŞKİLÂT

ÖRGÜTÇÜ : TEŞKİLÂTÇI

ÖRGÜTÇÜLÜK: TEŞKİLÂTÇILIK

ÖRGÜTLEMEK: TEŞKİLÂTLANMAK

ÖRGÜTLENDİRMEK: TEŞKİLÂTLANDIRMAK

ÖRGÜTLENMEK: TEŞKİLÂTLANMAK

ÖRGÜTLÜ : TEŞKİLÂTLI

ÖRGÜTSEL : TEŞKİLÂTA ÂİD

ÖRGÜTSÜZ : TEŞKİLÂTSIZ

ÖRNEĞİN : MESELÂ

ÖRTÜLÜ ÖDENEK: TAHSİSAT-I MESTURE

ÖRTÜŞMEK : TETÂBUK, MUTÂBIK VEYA UYGUN OLMA

ÖVÜNÇ : İFTİHAR

ÖYKÜ : HİKÂYE

ÖYKÜCÜ : HİKAYECİ, HİKÂYE YAZARI

ÖYKÜCÜLÜK: HİKÂYECİLİK

ÖZDEŞ : AYNI, EŞİT

ÖZDEŞLİK : AYNİYET

ÖZ DEYİŞ : VECİZE

ÖZEL : HUSÛSÎ

ÖZELCİ : HUSÛSÎ TEŞEBBÜS TARAFTARI

ÖZELEŞTİRİ : KENDİ KENDİNİ TENKİD

ÖZELİK : HASSA

ÖZELLİK : HUSÛSİYET

ÖZELLEŞMEK: HUSÛSİLEŞMEK

ÖZELLEŞTİRMEK: HUSÛSİLEŞTİRMEK

ÖZELLİKLE : BİLHASSA, HASSATEN

ÖZEN : İTİNA, İHTİMAM

ÖZENCİ : HEVESKÂR

ÖZENDİRİ : TEŞVİK

ÖZENDİRMEK: TEŞVİK ETMEK

ÖZENLİ : İTİNALI

ÖZENMEK : HEVESLENMEK

ÖZENSİZ : İTİNASIZ

ÖZENSİZLİK : İTİNASIZLIK, İHMALKÂRLIK

ÖZENTİ : TAKLİTÇİLİK HEVESİ

ÖZENTİCİ : TAKLİTÇİ

ÖZENTİLİ : İTİNALI

ÖZERK : MUHTAR

ÖZERKLİK : MUHTARİYET

ÖZET : HULÂSA

ÖZETLEMEK: HULÂSA ETMEK

ÖZETLEYİŞ : İCMAL

ÖZGE : GAYRI, BAŞKA

ÖZGECİLİK : DİĞERGÂMLIK

ÖZGEÇMİŞ : TERCÜME-İ HAL

ÖZGÜ : HAS, MAHSUS

ÖZGÜL : HAS, NEVÎ

ÖZGÜLEMEK: TAHSİS ETMEK

ÖZGÜN : NEVİ ŞAHSINA MÜNHASIR

ÖZGÜR : HÜR, SERBEST

ÖZGÜRLÜK : HÜRRİYET, SERBESTÎ

ÖZGÜRLÜKÇÜ: HÜRRİYETPERVER

ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK: HÜRRİYETÇİLİK

ÖZGÜRLÜKSÜZ: ESİR, MAHKÛM

ÖZLEM : HASRET

ÖZLEME : HASRET ÇEKMEK, İŞTİYAK

ÖZLEŞMEK : SAFLAŞMA, TASFİYE OLMA

ÖZLEŞTİRME: TASFİYECİLİK, SAFLAŞTIRMA

ÖZLEŞTİRMECİLİK: TASFİYECİLİK

ÖZLÜK İŞLERİ: ZAT İŞLERİ

ÖZNE : FÂİL

ÖZNEL : ENFÜSÎ

ÖZSEL : MUHTEVÂYA ÂİD

ÖZ SEVİ : HAYSİYET, İZZET-İ NEFİS, ŞEREF

ÖZSU : USÂRE

ÖZÜMLEME : TEMSİL

ÖZÜMSEMEK: TEMSİL ETMEK

ÖZÜMSENMEK: TEMESSUL OLUNMAK

ÖZÜNLÜ : DERÛNÎ, ZÂTÎ

ÖZVERİ : FEDÂKÂRLIK

ÖZVERİLİ : FEDAKÂR

-P-

PARATONER : SİPER-İ SÂİKA

PEKİN : KAT’Î, MEVSUK

PEKİTMEK : TEKİD ETMEK

PEKİNLİK : MEVSÛKIYET, KAT’İYYET

PERESTİJ : İTİBAR

PRENSİP : UHDE

POLEMİK : MÜNAKAŞA

POZİSYON : DURUM

POZİTİF : MÜSPET

PROBLEM : MES’ELE

PROJEKSİYON: GÖRÜŞ, NÜFUZ-İ NAZAR

-R-

RADİKAL : KÖKLÜ, CEZRÎ

RASLANTI : TESÂDÜF, RAST GELME

RASLANTISAL: TESÂDÜFÎ

RESTORAN : AŞEVİ

REAKSİYON : AKSÜLÂMEL

REFLEKTE ETMEK: AKSETTİRMEK

RÖPORTAJ : MÜLÂKAT

REVİZYON: YENİLEME, TÂMİR

RUHSAL : RÛHÎ

-S-

SAĞ BEĞENİ: ZEVK-İ SELİM

SAĞ DUYU : HİSS-İ SELİM, AKL-I SELİM

SAĞLIKSAL : SIHHÎ

SAKINCA : MAHZUR

SAKINCALI : MAHZURLU

SAKINCASIZ: MAHZURSUZ

SALDIRGAN : MÜTECÂVİZ

SALDIRGANLIK: TECÂVÜZ, MÜTECÂVİZLİK

SALDIRI : HÜCUM, TAARRUZ, TECÂVÜZ

SALDIRMAK: HÜCUM, TAARUZ, TECÂVÜZ VEYA

TASADDÎ ETMEK

SALDIRMAZLIK: ADEM-İ TECÂVÜZ

SALGI : İFRAZAT

SALGIN : SÂRÎ

SALIK : TAVSİYE

SALIK VERMEK: TAVSİYE ETMEK

SALIVERME : TAHLİYE ETME

SALT : MUTLAK

SALT ÇOĞUNLUK: MUTLAK EKSERİYET

SANAL : MEVHUM

SANI : ZAN, VEHİM, HAYAL

SANIK : MAZNUN

SANTRAL : MERKEZ

SAPTAMAK : TESBİT ETMEK

SARKAÇ : RAKKAS

SARMAL : HELEZONÎ

SAV : İDDİA, DÂVÂ

SAVCI : MÜDDE-İ UMÛMÎ

SAVAŞ : HARB, MUHÂREBE, CİHAD, MÜCÂHEDE,

CİDAL, MÜCÂDELE, CENK

SAVLAMAK: İDDİA ETMEK

SAVLI : İDDİALI

SAVUNMA : MÜDÂFAA

SAVUNMAK : MÜDÂFAA ETMEK

SAVUNUCU : MÜDÂFÎ

SAVUNUCULUK: MÜDÂFÎLİK

SAYDAM : ŞEFFAF

SAYDAMLIK: ŞEFFAFLIK

SAYGI : HÜRMET, İHTİRAM

SAYGI DEĞER: MUHTEREM

SAYGILI : İHTİRAMKÂR

SAYGIN : MÛTEBER, MUHTEREM

SAYGINLIK : ÎTİBAR

SAYGISIZ : HÜRMETSİZ, LÂÛBÂLİ

SAYIN : MUHTEREM

SAYIŞTAY : DİVAN-I MUHÂSEBAT

SAYLAV : MEB’US, MİLLETVEKİLİ

SAYMAN : MUHÂSEBECİ

SAYMANLIK: MUHÂSİBLİK

SEÇENEK : HAKK-I HIYAR

SEÇMELİ : İHTİYÂRÎ

SEÇMEN : MÜNTEHİB, SEÇİCİ

SEKRETER : KÂTİP

SEMPATİ : CANA YAKINLIK, SICAK KANLILIK

SEMBOL : REMZ

SELEKSİYON: ISTIFA

SERVİS : HİZMET

SERÜVEN : MÂCERA

SEVECEN : ŞEFKATLİ, MÜŞFİK

SEVECENLİK: ŞEFKAT

SEVİ : AŞK

SEZGİ : HADS

SEZON : MEVSİM

SIKI YÖNETİM: ÖRFÎ İDÂRE

SINAV : İMTİHAN

SIRALAÇ : DOSYA

SIVI : MÂYÎ

SİMGE : REMİZ, TİMSAL

SİMGELEMEK: REMZ ETMEK

SİNERJİ : TEŞRÎK-İ MESÂÎ

SİSTEM : NİZAM

SİSTEMATİK : NİZAMÎ

SİYASA : SİYÂSET

SİYASAL : SİYÂSÎ

SOLUK : NEFES

SOLUNUM : NEFES ALMA

SOMUT : MÜŞAHHAS

SOMUTLAMAK: MÜŞAHHAS KILMAK

SOMUTLAŞMAK: MÜŞAHHASLAŞMAK

SOMUTLUK : MÜŞAHHASLIK

SONUÇ : NETİCE

SONUÇLANMAK: NETİCELENMEK

SONUÇLANDIRMAK: NETİCELENDİRMEK

SORGU : SUAL, İSTİNTAK

SORU : SUAL

SORUM : MES’ULİYET

SORUMLU : MES’UL

SORUMLULUK : MES’ÛLİYET

SORUMSUZ : MES’ÛLİYETSİZ

SORUMSUZLUK : MES’ÛLİYETSİZLİK

SORUN : MES’ELE

SOYUT : MÜCERRED

SOYUTLAMA : TECRİD

SOYUTLAMAK : TECRİD ETMEK

SOYUTLUK : MÜCERRETLİK

SÖMÜRGE : MÜSTEMLEKE

SÖMÜRGECİLİK : MÜSTEMLEKECİLİK

SÖMÜRGELEŞMEK: MÜSTEMLEKELEŞMEK

SÖMÜRGEN : İSTİSMARCI

SÖMÜRGENLİK : İSTİSMARCILIK

SÖMÜRMEK : İSTİSMAR ETMEK

SÖMÜRÜ : İSTİSMAR

SÖMÜRÜCÜLÜK : İSTİSMARCILIK

SÖYLEŞİ : SOHBET, MUSÂHABE

SÖYLEM : ŞİVE, İFÂDE

SÖYLEŞMEK : MÜZÂKERE ETMEK

SÖYLEV : NUTUK

SÖZCÜK : KELİME

SÖZEL : LÂFZÎ, ŞİFÂHÎ

SÖZ KONUSU : BAHİS MEVZUU

SÖZLEŞME : AKİD

STANDARD : TABİÎ

STAR : YILDIZ

SUBAY : ZABİT

SUSKUN : SÜKÛTÎ

SÜBJEKTİF : ENFÜSÎ

SÜRE : MÜDDET

SÜREÇ : VETİRE

-Ş-

ŞÖLEN : ZİYAFET

-T-

TAMU : CEHENNEM

TANI : TEŞHİS

TANIK : ŞÂHİD

TANIKLIK : ŞAHÂDET, ŞÂHİDLİK

TANRI : İLÂH

TANRIÇA : İLÂHE

TANRISAL : İLÂHÎ

TAPINAK : MÂBED

TARIM : ZİRAAT

TARIMSAL : ZİRÂÎ

TARİHSEL : TARİHÎ

TARTIŞMA : MÜNÂKAŞA

TARTIŞMAK : MÜNÂKAŞA ETMEK

TASARI : LÂYİHA

TASARIM : TASAVVUR, PLÂNLAMA

TASARIMLAMAK : TASAVVUR ETMEK

TASARLAMAK : TASAVVUR ETMEK

TASLAK : MÜSVEDDE

TAŞINIR MAL : MENKUL MAL

TAŞINMAZ MAL : GAYRİ MENKUL

TAŞIT : NAKİL VÂSITASI

TECİM : TİCÂRET

TECİMEN : TÜCCAR

TECİMEVİ : TİCÂRETHÂNE

TECİMSEL : TİCÂRÎ

TEK DÜZEN : YEKNESAK, MUTTARİD

TEK DÜZENLİK : YEKNESAKLIK

TEKEL : İNHİSAR

TEKELCİ : İNHİSARCI

TEKELCİLİK : İNHİSARCILIK

TEKİL : MÜFRED

TEPKİ : AKSÜLAMEL

TERİM : ISTILAH

TİN : RUH

TİNSEL : RÛHÎ

TRETUVAR : YAYA KALDIRIMI

TRAFİK : SEYR-U SEFER

TOLERANS : TESÂMÜH

TOPLUM : CEMİYET

TOPLUMSAL : İÇTİMÂÎ

TUTKU : İHTİRAS, İPTİLÂ

TUTUCU : MUHÂFAZAKÂR

TUTUK : MEVKUF

TUTUKLAMA : TEVKİF ETME

TUTUKLU : MEVKUF

TÜKETİCİ : MÜSTEHLİK

TÜKETİM : İSTİHLÂK

TÜM : BÜTÜN

TÜMCE : CÜMLE

TÜMDEN GELİM : TALİL

TÜMEL : KÜLLÎ

TÜMEVARIM : İSTİKRA

TÜMLEÇ : MÜTEMMİM

TÜMLEMEK : İKMAL ETMEK

TÜMLER : MÜTEMMİM

TÜM SAYI : TAM SAYI

TÜRDEŞ : HEMCİNS

TÜRDEŞLİK : TECÂNÜS

TÜRE : HUKUK, ADÂLET

TÜREL : ADLÎ, HUKUKÎ

TÜRETMEN : MUHTERİ, MÛCİD

TÜZEL : HÜKMÎ

TÜZEL KİŞİ : HÜKMÎ ŞAHIS

TÜZÜK : NİZÂMNÂME

-U-

UĞRAŞ : MEŞGULİYET, MESLEK

UĞRAŞI : MEŞGUL OLUNAN ŞEY

ULUS : MİLLET

ULUSAL : MİLLÎ

ULUSALLAŞTIRMAK: MİLLÎLEŞTİRMEK

ULUSALLIK : MİLLİYET

ULUSÇU : MİLLİYETÇİ

ULUSÇULUK : MİLLİYETÇİLİK

ULUSLARARASI : BEYNELMİLEL

US : AKIL, TERBİYE

US ALIR : MÂKUL

USA VURMAK : MUHÂKEME ETMEK

USÇULUK : AKILCILIK

USLAMLAMA : MUHÂKEME YÜRÜTME

USLAMLAMAK : MUHÂKEME ETMEK

USSAL : AKLÎ

USSALLAŞTIRMA : AKLÎLEŞTİRME

UTKU : ZAFER

UYAK : KAFİYE

UYARI : İKAZ

UYARLAMA : İNTİBAK ETTİRME

UYARMA : İKAZ ETME, TENBİH ETME

UYDU : PEYK

UYDULAŞMAK : PEYKLEŞMEK

UYDULUK : PEYKLİK

UYGAR : MEDENÎ

UYGARLAŞMA : MEDENÎLEŞME

UYGARLAŞTIRMA : MEDENÎLEŞTİRME

UYGARLIK : MEDENİYET

UYGU : TEKABÜL, TETÂBUK

UYGULAMA : TATBİK, TATBİKAT

UYGULAMAK : TATBİK ETMEK

UYGULAMALI : TATBİKİ

UYRUK : TEBAA

UYRUKLUK : TÂBİİYET

UYUM : ÂHENK, MUTÂBAKAT

UYUMLU : ÂHENKLİ, MUTÂBIK

UYUMLULUK : ÂHENKLİLİK

UYUMSUZ : ÂHENKSİZ

UYUŞMAZLIK : İHTİLÂF

UZAY : FEZA

UZMAN : MÜTEHASSIS

UZMANLAŞMAK : MÜTEHHASSIS OLMAK

UZMANLIK : İHTİSAS

-Ü-

ÜLKÜSEL : İDEAL

ÜNLÜ : MEŞHUR, MÂRUF

ÜREME : TENÂSÜL

ÜRETİM : İSTİHSAL

ÜRETMEN : MÜSTAHSİL

ÜRÜN : MAHSUL

ÜYE : ÂZÂ

ÜYELİK : ÂZÂLIK

-V-

VARSAYIM : FARAZİYE

VERİ : MUTA

VİZYON : GÖRÜŞ

VURGU : AKSAN

VURGULAMAK : TEBÂRÜZ ETTİRMEK

-Y-

YADSIMA : NEFY, İNKÂR

YADSIN : GARİP

YADSINLIK : GARİPLİK

YAĞI : DÜŞMAN

YAKARI : DUA, TAZARRU, NİYAZ

YAKIT : MAHRUKAT, YAKACAK

YAKLAŞIM : TEMAS, ÜSLÛB

YALINÇ : BASİT

YALITIM : TECRİD

YALITKAN : MÜCERRİD, TECRİD EDEN

YALITMAK : TECRİD ETMEK

YALVAÇ : PEYGAMBER

YANILGI : HATA, SEHİV

YANIT : CEVAP

YANITLAMAK : CEVAP VERMEK

YANKI (YANKU) : AKS-İ SEDA

YANLI : TARAFTAR, TARAFGİR

YANSIMA : AKSETME

YANSIMAK : AKSETMEK

YANSITMAK : AKSETTİRMEK

YANSIZ : TARAFSIZ, BÎTARAF

YAPAY : SUN’Î

YAPAYLIK : SUN’ÎLİK

YAPISAL : BÜNYEVÎ

YAPIT : ESER

YAPTIRIM : MÜEYYİDE

YARAR : FAYDA

YARARLI : FAYDALI

YARARSIZ : FAYDASIZ

YARARSIZLIK : FAYDASIZLIK

YARAŞIK : MÜNÂSİP, MUVÂFIK

YARATIK : MAHLÛK

YARGI : HÜKÜM

YARGICI : HÜKÜM VEREN

YARGIÇ : HÂKİM

YARGIÇLIK : HÂKİMLİK

YARGILAMAK : MUHÂKEME ETMEK

YARGITAY : TEMYİZ MAHKEMESİ

YASA : KANUN

YASAL : KANUNÎ

YASALAŞMAK : KANUNLAŞMAK

YASALAŞTIRMAK : KANUNLAŞTIRMAK

YASALLAŞTIRMA : KANUNÎLEŞTİRMEK

YASAMA : TEŞRÎ

YAŞAM : HAYAT

YAŞAM ÖYKÜSÜ : HAYAT HİKÂYESİ, TERCÜME-İ HAL

YAŞAMSAL : HAYATÎ

YAŞAMSALLIK : HAYATİYET

YAŞANTI : YAŞAMA ŞEKLİ

YATAY : UFKÎ

YAZAR : MÜELLİF, MUHARRİR

YAZGI : KADER

YAZGICI : KADERCİ

YAZIN : EDEBİYAT

YAZINCI : EDEBİYATÇI

YAZINERİ : EDİB

YAZINSAL : EDEBÎ

YAZIT : KİTÂBE

YAZMAN : KÂTİP

YAZMANLIK : KÂTİPLİK

YENİLGİ : MAĞLÛBİYET

YEREL : MAHALLÎ, MEVZİÎ

YERLEŞKE : MESKEN

YETENEK : KABİLİYET

YETENEKLİ : KABİLİYETLİ

YETENEKSİZ : KABİLİYETSİZ

YETERLİ : KÂFİ, KİFÂYETLİ

YETKİ : SELÂHİYET

YETKİLİ : SELÂHİYETLİ, SELÂHİYETTAR

YETKİN : KÂMİL

YETKİNLİK : KEMAL

YETMEZLİK : KİFÂYETSİZLİK

YIR : ŞİİR, ŞARKI, TÜRKÜ

YİNELEM : TEKRİR, TEKRAR ETME

YİNELEME : TEKRAR ETME

YOĞUN : KESİF

YOĞUNLAŞMAK : TEKÂSÜF ETMEK

YOĞUNLUK : KESÂFET

YOKSUN : MAHRUM

YOKSUNLUK : MAHRÛMİYET

YÖNETİCİ : İDÂRECİ

YÖNETİM : İDÂRE

YÖNETMEK : İDÂRE ETMEK

YÖNETİMSEL : İDÂRÎ

YÖNETMEN : İDÂRECİ

YÖNETMENLİK : İDÂRECİLİK

YÖNTEM : USÛL

YÖRESEL : MAHALLÎ

-Z-

ZAMAN AŞIMI: MÜRÛR-İ ZAMAN

ZORUNLU: ZARÛRİ, MECBÛRİ

ZORUNLULUK: ZARÛRET, IZTIRAR, MECBÛRİYET

Hilâfet Yunan
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
GALERİLER
Advert
Advert