BBP İstanbul Bahçelievler İlçe Başkanı Nazmi Şahin "HDP Kanlı Terör Örgütünün Siyasi Ayağıdır!"
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Akasyam Haber
Advert
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
BBP İstanbul Bahçelievler İlçe Başkanı Nazmi Şahin
16.06.2021 12:56:06

 

BBP İstanbul Bahçelievler İlçe Başkanı Nazmi Şahin "HDP Kanlı Terör Örgütünün Siyasi Ayağıdır!"

Büyük Birlik Partisi Türkiye’de herkesin yüreğinde iyi izler bırakmış bir siyasi partidir. BBP’nin Kurucu Genel Başkanı Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu “Bu ülkede dürüst olmak başa beladır. Ama o bela, başımızın tacıdır” sözüyle önemli bir inceliğe işaret etmiştir. İşte bu dürüst siyasetin bir neferi olan İstanbul Bahçelievler İlçe Başkanı Nazmi Şahin ile BBP’nin misyonu, Bahçelievler’deki faaliyetleri, çalışmaları ve hedefleri hakkında konuştuk. Nazmi Şahin, “Siyasetin dilini değiştirmeliyiz. Dil değiştikçe, toplumda siyasilerin itibarı artar diye düşünüyorum” dedi.

Röportaj: Ziya Gündüz

 

Başkanım bize Büyük Birlik Partisi’nin misyonu hakkında bilgi verir misiniz?

Misyonumuz; dünya üzerinde, tarih, inanç ve kültürün miras bıraktığı köprüleri, modern enstrümanlarla güçlendirecek “İyi komşuluk” ve “Evrensel adalet ilkeleri” ile müşterek insanî değerlere yaslanan, bir “Medeniyet hamlesi” başlatmaktır. 

Bireyin parçalı dünyasından, yenidünya düzeninin adaletsizliklerine kadar her düzeydeki meseleyi konu edinen politik anlayışımıza, ilhamını bu topraklardaki medeniyet mirasımızdan, yani Anadolu mayasından alan “Büyük Birlik” anlayışı kaynaklık etmektedir. 

Büyük Birlik, sadece bir karşı duruş ya da bir tepki hareketi değil, kendi felsefesi, fikri, ideolojik sistematiği olan özgün bir medeniyet projesinin adıdır.

“Dertler Bizim Derdimiz, Çare Bulacakta “Biz”Leriz”

Küresel kültür, aileleri yok olmaya, insanımızı bireyselleştirmeye, toplumu çözülmeye ve hepimizi küresel ekonomik düzende modern köle olmaya sürüklemektedir.

Kültürün unsurları, araçları, tarihi gelişim içerisinde, Radyo, TV, sinema, sosyal medya sömürü düzeninin amaçlarına hizmet etmektedir. 

Küreselleşmenin nimetlerinden faydalanıp, tüm insanlığı sömürü aracı haline getirmişlerdir.

Bugün insanlık; erdem ve faziletten vazgeçip, egosunu yükseltmenin sıkıntısını çekmektedir.

Bütün ahlak ve adalet yoksunluğu, “yeni dünya düzeni” denilen, bugün dünyayı açlık, sefalet, kan ve gözyaşına boğan emperyalist sömürü sisteminin; ego hâkimiyetine dayanan, güç devleti ve güç toplumu olma çabasının sonucudur.

Gözü doymaz insanlar ve devletler zincirine, birde gözü doymaz şirketler ilave olmuştur.

Küresel kültürün, sömürü düzenine hizmet etmesi karşısında, Milli Kültür’ümüze hep birlikte sahip çıkalım.

Kanaati önceleyen, israfı reddeden ve hakça paylaşımı esas alan Milli Kültür’ümüze sahip çıkıp, ihya edelim.

Dertler bizim derdimiz, çare bulacakta bizleriz. 

Doktor da “Biz” çare de Biz’ziz.                                                   

Bizim tarihimiz, medeniyetimiz ve yüreğimiz çare üretmeye yeterlidir. 

Adres, biziz. 

“BİZ” Büyük Türk Milleti’yiz.

Sorunlar hangi çapta olursa olsun, çözüm insandan başlar. İnsan kişisel eylemleri ile mensup olduğu medeniyeti yapar yahut yıkar.  "Medeniyetin merkezi insandır".

Bizim medeniyetimiz; üç temel adalet, İkincisi iyilik, üçüncüsü de güzellik idealidir.                             

Adalet; doğruluk ve iyilik arasındaki çizgidir. Doğruluk ve iyilik dediğimiz bir platform üzerine oturur.                               

Güzellikte bütün bu yapının üzerinde yükselen üst yapıdır.

Doğruluk, iyilik ve güzellik merkezli Türk-İslam medeniyetine ve Milli Kültür’ümüze sahip çıkmak tek çaredir.

Vatanseverlik, Milliyetçilik, Muhafazakarlık ve Demokratlık terkibinin en güzel şekilde yapıldığı bir siyaset anlayışını elzem gören, manevi ve maddi atılımlar at başı gittiği bir siyaset anlayışı, Türkiye’nin ihtiyacı olan siyaset anlayışıdır. 

 “Birlikte olmak”; Ayrı ayrı değil, yan yana değil, iç içe, hep beraber bir arada yaşamayı hedefleyen “çokluk içinde birlik” anlayışını özümsemiş, her türlü ayrımcılıktan uzak, yeni bir “BİZ” anlayışıdır.

“Birlikte olmak”; Etnik kökeni ve inanç mensubiyeti ne olursa olsun, Alevi’siyle, Sünni’siyle, Laz’ıyla, Kürt’üyle, Türkmen’iyle; Büyük Türk Milleti olarak, ortak hedef ve ideallere kilitlenmek ve insanca yaşamaktır.

“Birlikte olmak”; Ahlak ve Adaletin hakim olduğu bir Türkiye ülküsüne sahip olmaktır.

“Birlikte olmak”; Komşusu aç yatarken, kendisi tok uyuyamamaktır.

“Birlikte olmak”; Tam bağımsız Türkiye” ülküsüne sahip olmaktır.

“Birlikte olmak”; Nerelisin sorusuna Türkiyeliyim, kimsin sorusuna Türk’üm demektir.

 

 

BBP “İLKELİ”, “MİLLİ” VE “BAĞIMSIZ” BİR DURUŞU TEMSİL EDER

Hedef ve ilkleriniz hakkında bilgi veriri misiniz?

Milliyetçi, maneviyatçı, hür teşebbüsü ve rekabete dayalı piyasa ekonomisini benimseyen, temel insan hak ve hürriyetlerine saygılı, sivil ve katılımcı demokrasiyi savunan bir siyasal oluşumdur.

 “İlkeli”, “Milli” ve “Bağımsız” bir duruşu temsil eder. Geleneksel ideolojilere hapsolmak yerine her türlü mağduriyet alanı için uzlaştırıcı ve ikna edici çözümler üretmeye çalışır.

Her türlü militarist kalkışmalara, darbelere, antidemokratik yıkıcı düzen ve uygulamalar ile teröre karşıdır.

Atalarından özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim aldığının; torunlarına da özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim etmeye mecbur olduğunun şuurunda bir harekettir… 

Adaletten, barıştan, hürriyetten yana, bu ülkeyi ve bu milleti kayıtsız ve şartsız seven; bu milletin inancına, tarihine, kültürüne, kimliğine saygı duyan bir siyasi partidir.

 

BİZLERİN ESKİ HATIRALARI, YENİ UMUTLARI VAR 

Peki, Alperenler hakkında biraz bilgi alabilir miyiz?

Alperenler; zülüm ve sömürü düzeninin hakim olduğu dünyaya yeniden adalet, barış ve huzur getirmek için yola çıkmış, “Türk-İslam mefkuresi” sevdalısı “Büyük Birlik Hareketi” mensuplarıdır.                

Üç kıtada sağladığı “ahlak”, “adalet”, “din ve vicdan özgürlüğü” sayesinde “beklenen Türk” olmayı başarmış asil milletimizin günümüzdeki temsilcileridir.                

Bir yönüyle Cihangir Yavuz, diğer yönüyle Derviş Yunus olan, başı sadece Allah’ın huzurunda eğilenlerdir.

Bugünün Türkiye’sinde insanların yeni bir heyecana, iddaaya ve yeni bir hikayeye ihtiyacı var. 

Siyaset bir ülke için söyleyecek sözü, anlatacak hikâyesi, uygulamaya koyacak bir projesi olanların işidir. 

Bizlerin eski hatıraları, yeni umutları var. 

Düne nazar ederek, bugünü tahlil edip, yarınlara yönelik ülkemize ve tüm insanlığa tekliflerimiz var.

Milliyetçilikle bezenmiş, muhafazakârlıkla desteklenmiş, demokrasi ile taçlanmış ve hukukla hemhal olmuş ideal bir siyaset olarak; 

“Türk-İslam Ülküsü” nün tüm insanlığa ümit olması için uğraşmak en büyük hayalimiz ve siyasi iddiamızdır.

“Yeni bir Türkiye” kurma iradesinin fitilini ateşleyecek, tüm bunları ülke siyasetine etkin hale getirebilecek vizyona sahip tek siyasal oluşum “Büyük Birlik Hareketidir” Çağrımız; “Büyük Birlik Partisinde” Bir Büyük Buluşmayadır.

 

BBP HAYATIN HER ALANINDA OLACAK

Büyük Birlik Partisi’nin Bahçelievler faaliyetlerinden söz eder misiniz?

Bahçelievler’i değiştireceğiz. Ay ay, gün gün ortaya projeler koyacağız. Hayatın her alanında hayatı şekillendireceğiz. Büyük Birlik Partisi temsilcileri ilçede hayatın her alanında olacak. Görevi devraldığımız günden itibaren Büyük Birlik Partisi’nin kendi içerisindeki değişimi adım adım izleyecek ve yaşacak, bu değişimle birlikte de Bahçelievler’deki yaşam anlayışının, seçmen yapısının değişmesine nüfus edeceğiz. Önce insanların kapılarından içeri gireceğiz ve sonra insanların gönüllerine gireceğiz. Üye sayımızı arttıracağız. Yüz binlerce seçmenimize ulaşacak ve her birinin en az bir oy getirmesini sağlayarak Büyük Birlik Partisi’nin Bahçelievler’deki iktidarını biz tahsis edeceğiz.

 

GENÇLERE MİLLİ VE MANEVİ BİLİNÇLE BAKIYORUZ

Büyük Birlik Partisi olarak gençlere yönelik ne gibi çalışmanız var?

Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin, günün bilgisayar ve iletişim teknolojileri olanaklarını da kullanarak gelişmeleri ve farklı kültürler karşısında kültür şokuna girmeden ve kimlik bunalımına düşmeden yetişmeleri için çaba göstermektir.

Partimiz bu yönde araştırmalar yapacak, projeler geliştirecek ve gençlerin insani ve evrensel değerlerle donanmış olarak, sorumluluk duygusu yüksek ve toplum, aile ve çevre konusunda yeterli duyarlılığa sahip, milli ve manevi değerleri anlamış ve özümsemiş kişiler olarak yetişmelerine destek olacaktır. Gençler yeni gelişmelere açık ve meraklı bireyler olmak zorundadır. Bu hem kendi bilgi birikimleri hem de ülkemizin geleceği için önemlidir. Bu çerçevede seminerler, konferanslar ve paneller düzenleyecek, eğitici kurs programları hazırlayacağız.

Gençlerimiz bugünden donanımlı ve bilinçli yetişirlerse, bu ülkemiz için de geleceğimiz için de faydalı olacaktır.

Büyük Birlik Partisi Bahçelievler İlçe Başkanlığımız, gençlere yönelik olarak şu temel görevleri üstlenmiştir:

Gençlere yönelik projeler üretmek Üniversiteler ve yüksek okullar ile iş birliği yapmak Sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak Sosyal medyayı aktif bir şekilde takip etmek Gençlik toplantıları düzenlemek Sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek veya yürüyen projelere destek olmak.

 

BBP KADIN KOLLARIMIZLA CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ

Bahçelievler yönetiminizde sadece bir kadın var. Bunun yetersiz olduğunu düşünüyorum. Kadınlara yönelik ne gibi çalışmalarınız var?

İnşallah bayan üye sayılırımızı arttırıp, BBP de bayan kardeşlerimizle de güzel faaliyetler yapmayı planlıyoruz. Kadın kolları başkanımız bu konuda ciddi çalışmalar yapacaktır.

 

SİYASETİN DİLİNİ DEĞİŞTİRMELİYİZ

Diğer siyasi partilerle diyalogunuz ne durumda?           

Yakın zamanda kongremiz var kongremizden sonra bütün siyasi partileri ziyaret edeceğiz HDP hariç HDP bize göre kanlı terör örgütünün siyasi ayağı Siyaseti yöneten insanların Bahçelievler’e dair görüşlerini almak istiyoruz. Toplumun nabzını tutmak, hata yapmanızın önüne geçer. Bu tür diyalogların devam etmesini istiyoruz. Farklı görüşler, siyasi arenadaki çekişmeler işin bir boyutu. Biz ilçemizde ilçe başkanı olarak hizmet üretirken herkesin görüşü bizim için önemli. Siyasetin dilini değiştirmeliyiz. Dil değiştikçe toplumda siyasilerin itibarı artar diye düşünüyorum.

İLÇEMİZDE KİŞİ BAŞI YEŞİL ALAN MİKTARININ ÇOK DÜŞÜKTÜR

Sizce Bahçelievler’in en büyük sorunları nelerdir?

İlçemizde mevcut yapıların önemli bir oranının mevzuata aykırı yapılmış ve birçok binada aykırılık devam etmektedir. Kontrolsüz şekilde yapılanmış bulunan binaların afet-deprem güvenliği noktasında güvenilir olması beklenemez. Olası depremde ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm üretilmesi ivedi bir sorundur. Geçmişten gelen kaçak yapılaşmalara müdahale edilememesi, bu yapıların bu haliyle kullanılmasına izin verildiği şeklinde bir algı ve idari davranış modeli ortaya çıkmıştır. Geliştirilecek kentsel dönüşüm modeliyle bu sorunların bütünüyle çözüme kavuşturulması gerekir.

İlçemiz de kişi başı yeşil alan miktarının çok düşüktür. Ağacı, yaprağı çiçeği görmeden büyüyen çocukların varlığı, mevcut yerel yönetimin ve öncekilerin temel sorumluluklarından biridir. Kentsel alanlarda dönüşüm ve benzeri yöntemlerle yapılacak iyileştirmelerde, yeşil alan ihtiyacının karşılanması öncelikle dikkate alınmalıdır.

İlçemizin otopark ihtiyacının karşılanmasına yönelik projeler geliştirilmesi gerekmektedir. Otopark ihtiyacına çözüm noktasında katkı sağlayacak doğru seçenek, her yapının kendi otoparkına sahip olmasıdır. Dönüşüm çalışmalarıyla birlikte bu eksiklik de giderilebilecektir.

 

OKUMAK VE EĞİTİM BİZİM ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ

Röportaj yaptığımız bütün şahsiyetlere sorduğumuz klasik bir soru var. Okumayla ilgini neler söylemek istersiniz?

Başkanım siyasi hedefi davası ilay-ı kelimetullah olan bir siyasi görüşün mensubu olarak İslam’ın ilk emri ve ilk ayeti “Oku” olan bir dininde mensubu olarak okumak ve eğitim bizim öncelikli hedeflerimizdir.

Yine bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimizin “ilim Çin de de olsa gidin onu alın” buyurması ilim ve bilimin nerde ne şekilde hangi millette hangi dinde olması fark etmeksizin okunup araştırılıp öğrenilmesi gerektiğini anlatmıştır.

Yine inşa edilen mescidin hemen bitişiğine eğitim amaçlı suffe mektebi kurdurması, yine bir hadisinde “bir müslüman için beşikten mezara ilim tahsil etmesi farzdır” buyurarak ilimin önemini anlatmıştır. Bizlerde okuyan, kendini geliştiren her konuda donanımlı insanlar ve nesillere vesile olmaya gayret edeceğiz.

Nazmi Şahin kimdir?

1983 yılında Nevşehir’in şirin bir kasabasında dünyaya geldim. Annesi ev hanımı, babası esnaf olan bir ailenin 3. evladıydım. 8 yıllık eğitim öğretimi kasabanın okulunda tamamlayıp hayat şartları sebebiyle eğitim durumuma son verdim. 15 yaşından sonra yaz tatillerinde aileye katkı da bulunmak için babamla İstanbul’a gelmeye başladım. 20 yaşına kadar böyle devam etti. Bu arada baba mesleği seyyar manavlıktı. 20 yaşıma geldiğimde vatani görevimi yapmak için acemi birliği Ankara zırhlı birlikler okulu ve usta birliği Bolu komando tugayına katıldım. Askerlik sonrası tekrar gurbet ve iş hayatımız başladı. Baba mesleği manavcılığa başladım 2011 yılında hali hazırda devam eden işletmecisi olduğum Yeni Bosna ipekten gıda toptan sebze meyve işyerini açtım.

Uzaktan siyaseti takip etsem de siyasi hayatım 2019 yerel seçimlerinde BBP Bahçelievler geçmiş dönem İlçe Başkanı Sn. Orhan Yılmaz’ın uygun görmesiyle meclis üyesi adayı olarak başladı.

 Ve bugün Rabbim ilce başkanlığı nasip etti.

Başkanım bize zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum.

Bende size teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

BBP İstanbul Bahçelievler İlçe Başkanı Nazmi Şahin BBP Nazmi Şahin HDP
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
GALERİLER
Web Tasarım
iş güvenliği malzemeleri