Kültür
Giriş Tarihi : 03-06-2021 11:56   Güncelleme : 03-06-2021 11:56

Samsun’da Kaç Coğrafi İşaret Tescili Alınmış Ürün Bulunuyor!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de yöresel ürünlere yönelik ilgi son yıllarda artmış olmakla birlikte, uzman görüşleri bu eğilimin giderek daha da artacağı yönündedir. Yöresel ürünlerin bu kadar tercih ediliyor olması ürünün ait olduğu bölge için yerel bir gurur vesilesi olurken, ortaya çıkardığı ekonomik değer ise yadsınamayacak seviyededir.

Samsun’da Kaç Coğrafi İşaret Tescili Alınmış Ürün Bulunuyor!

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretler olarak tanımlanan ve yöresel ürünlere belli standartlar kazandıran ‘Coğrafi İşaret’ tescili,  söz konusu ürünlerin üretimi, kaynağı gibi bir takım genel niteliklerine bağlı olarak yerel özelliklerden belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlamaktır

Türkiye’nin hemen her bölgesinde olduğu gibi Orta Karadeniz Bölgesi’nde de kırsal alanda demografinin değişmesi ve buna bağlı ekonomik faaliyetlerin azalması nedeniyle ortaya çıkan sorunlardan bir bölümünde çözümün bir parçası olan coğrafi işaret tescili, üreticiyi standartlarına uygun üretim süreçlerine teşvik etmekte ve yöresel ürünlerin nesiller boyunca aslına uygun şekilde korunabilmesini sağlamaktadır.

Güçlü bir pazarlama stratejisi ile birleştiğinde, coğrafi işaretli ürünlerin katma değeri artacak ve bölgemizin kırsal kalkınmasına ciddi katkı sağlayacaktır. Üretici coğrafi işaret tescilinin beraberinde getirdiği avantajları fark ettikçe, kırdan kente göç azalacaktır. Coğrafi işaretli ürün sayısı arttıkça bölgemiz illerinin marka değeri de artacak, bölgemize özgü ürünlerin taklit edilmesi engellenecek ve böylelikle üretici korunmuş olacaktır. Ayrıca ihracata konu olan bazı coğrafi işaretli ürünlerin standartlara uygun üretimi, ihracatın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır.

Bu nedenle Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), bölgesel kalkınma planının kırsal kalkınma bileşeni kapsamında bölgemizin coğrafi işaretli ürünler ile ilgili potansiyelinden yararlanılmasını önceliklerinden biri haline getirmiş, yerel aktörlerin ve kaynakların harekete geçirilmesi amacı ile 2018 ve 2019 yıllarında bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Ajans bünyesinde bu kapsamda;

-Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretler Kataloğu

-Coğrafi İşaretli Ürünlerin Yaygınlaştırılması Ve Pazarlanması İl Çalıştayı (2019)

-Orta Karadeniz Bölgesinde Coğrafi İşaretli Ürünlerin Pazarlanmasında Yenilikçi Bir Model (2019) çalışmaları yapılmıştır.

2021 yılı itibarıyla İlimizde toplam 15 adet coğrafi işaret tescili alınmış ürün bulunmakta ve coğrafi işaret tescilini almış kurumların büyük çoğunluğunu Belediyelerin ve Ticaret ve Sanayi Odalarının oluşturduğu görülmektedir.

Bu ürünler:

1-Bafra Kaymaklı Lokum

2-Vezirköprü Tahtaköprü kilimi

3-Vezirköprü Susuz bezi

4-Çarşamba Pidesi

5-Vezirköprü Semaveri

6-Yakakent Mantısı

7-Bafra Nokulu

8-Bafra Zembili

9-Samsun Simidi

10- Samsun Kaz Tiridi

11-Terme Pidesi

12- Bafra Pidesi

13-Yumurta topuk Çarşamba ayakkabısı/Çarşamba ayakkabısı

14-Çarşamba sekiz köşe kasketi/Çarşamba kasketi

15-Çarşamba Kıvratması şeklindedir.

Bunların yanı sıra; Terme Pirinci ve Çarşamba Keşkeği için yapılan başvurular ise değerlendirme aşamasındadır.

III. Tarım ve Orman Şurası Sonuç Bildirgesi'nin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığınca 81 ilin coğrafi işaret almış ürünlerinin tanıtımına başlanmış olup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından 15 adet coğrafi işaret almış ürünümüzün tanıtımı için ürünlerin her birinin tanımı ve ayırt edici özellikleri, üretim metodu ile tarihi/hikayesini içeren bilgiler hazırlanıp Stratejik Daire Başkanlığına sunulmuştur.

Konuyla  ilgili yaptığı açıklamada, bu çalışmanın, dünya üretiminde lider konumda bulunduğumuz ürünlerin tanıtım faaliyetlerinin profesyonel düzeyde yapılması ve pazar paylarının artırılması, markalaşma ve katma değerli üretim ile pazar çeşitliliğinin artırılması gibi konularda önemli rol oynayacağının belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, günümüz ekonomisinde fikri ve sınai mülkiyet haklarının en önemli kavramlardan birisi olduğunu ve bu hakları elinde bulunduranların, birçok avantaja sahip olduklarını ifade ederek, “Patentler, markalar veya tasarımlar, genellikle bir kişiye, bir ekibe, bir üniversiteye veya bir firmaya ait oluyor. Coğrafi işaretler ise bütün bir bölgeye, bütün bir şehre ve hatta bir ülkeye ait olabiliyor. Her ne kadar küreselleşme ile tüketici tercihlerinin standartlaştığı düşünülse de özellikle son zamanlarda tüketicilerin geleneksel ve yerel ürünlere olan ilgisi artıyor. Coğrafi işaret de o ürünün gerçekten de o coğrafyada ve geleneksel kurallara uygun bir şekilde üretildiğini teminat altına alıyor. Bu özellikleri sebebiyle bu işarete sahip ürünler, pazarlara daha yüksek fiyatlarla girebiliyor. Bizler de bu konuda atacağımız adımlarla şuan için 15 olan coğrafi işaretli ürün sayımızı daha da artırabilir, tanıtımını iyi bir şekilde yaparsak dünyadaki örneklerde de olduğu gibi hem ülkemiz hem de ilimiz ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sağlar, refah seviyesinin daha da artmasına vesile oluruz.” dedi.

Recep YAZGANRecep YAZGAN