DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Halil MERT
Halil MERT
Giriş Tarihi : 28-11-2022 12:37

Devlet ebed-müddet, siyasi partiler, stk.

Devlet…

         Milletlerin ve toplumların hayatlarını devam ettirmek için yaptıkları en büyük organizasyon. Bekâ sebebidir Devlet.

         Devlet, atalarımızın “DEVLET EBED-MÜDDET” “YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE!” deyip kut verdiği, mübarek dediği beşer nizàmının en büyük teşekkülüdür.

         Devletin düzeni vardır. Mülkün temeli olan adàleti tesis ve idàme eder devlet.

         Devletin Ordusu vardır. Bizim şanlı ordumuza PEYGAMBER OCAĞI deriz, askerimize de Erden Mareşale kadar MEHMETÇİK… Üç tane NATO’cu, beş tane FETÖ’cü darbeci çıktı diye şanlı ordumuzu tahkir edemez kimse…

         Ne diyor seferde Yavuz Selim Atababamız?.. “ÖLÜRSEK CENNET BİZİM KALIRSAK DEVLET BİZİM.” Şimdi de yurdumun etrafında Mehmedim aynı cümleyle mayalanmış, şehàdet özlemi ile savaşmıyor mu?

         Devletin polisi vardır, adliyesi, hâkimi, savcısı vardır.

         Devletin okulları vardır. Millî devletler burada yetişen nesillere Milletimizin temel değerlerini öğretirler.

         Devletimizin hastaneleri vardır. Yurttaşlarımıza şifà dağıtırlar.

         Milletimizin, İMÀNI, töresi, terbiyesi ile özgürce yaşadığı topraklara VATAN, vatan üzerinde Milleti yaşatmak için kurulan sisteme ve teşekküle de DEVLET diyoruz.

         “Yeryüzü bize mescit kılındı.” Elbette.

         Vatan ne o zaman?

         VATAN, üzerinde özgürce secde ettiğin toprak… Halaylarını çektiğin, türküler söylediğin, balalarını, kızanlarını, oğullarını ecdadımıza lâyık, FİKRİ, VİCDÂNI, İRFÀNI HÜR olarak yetiştirdiğin, DEVLET’in ile koruyup, kollayıp, yücelttiğin hayat alanı…

         Aklı başında bir adam devletine “Katil Devlet!” diyemez.

         Aklı başında bir adam Devletimizi onu ezen statükocularla, ihánet eden işbirlikçilerle bir tutamaz. “Devlet Putu” da diyemez, demez…

 

         PEK, DEVLET’İN SAHİBİ KİM?

         Devletin sahibi, Milletimizin tüm fertleridir. Devletimize Vatandaşlık bağı ile bağlı herkes devletimizin sahibidir. Sadece Vatandaşlar mı peki? Büyük Devletimiz Osmanlı’nın kaybettiğimiz topraklarında kalanların kadim Türk Devletleri’nin mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde hiç hakları yok mudur?

 

         Neden böyle yoğun bir giriş yaptım? Devlet deyince artık kimse oturuşunu düzeltmiyor da ondan…

         Devlet, anayasa ve yasalarla yönetilir.

         Devlete karşı sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklarımızın bir kısmı yazılıdır. Ancak, devlete karşı vazifelerimizin çoğu yazılı değildir. İşin ilginç yanı VATAN, MİLLET, DİN ve DEVLET deyip yaptıklarımızın, fedàkârlıklarımızın çoğunun karşılığını dünyada beklemeyiz. HALKA HİZMET, HAKK’A HİZMETTİR.” deyip Allah’tan bekleriz. İşte bu nedenle devlet kutsaldır.

 

         Demokrasi ile yönetilen ülkelerde devlet kurumlarını seçimle işbaşına gelen Hükümetler yönetir ki bu gruba İKTİDAR diyoruz. İktidarın ortağı olmayan ya da desteklemeyen partilere de MUHALEFET diyoruz. Bunlara ek bir de SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) var. Pekî iktidar dışındakilerin devletin karşısındaki tutumları ne olmalıdır? Sádece yasalara uymak mı? Bir askerin fedàkârlığı kadar da mı fedàkârlıkları olmaz bu zümrelerin?

         İktidar Sahipleri bilsinler ki Millet ve devlete karşı sorumluluklarından daha fazladır onlardan beklenen fedákârlık.

         Siyasiler iktidar ya da muhalefet demeden devlete memurlarından daha çok çalışmak için siyasi olmalıdırlar.

         Türkiye’de durum nasıl?

         Siyasette ve STK’nda iki grup insan var. İlki Hizmete talip olan fedakârlar ve dava adamları, ikincisi menfaatperestler ve ahlâksızlar…

 

         Gerek siyasette gerek STK ve Gönüllü kuruluşlarda göreve talip olanlar Millet ve Devlete hizmet için fedákârlıkla çalışmalılar.

         Neler yapmalılar?

         Toplumda bir YETKİN insanlar var bir de ETKİN insanlar…

         Yetkileri olup, sorumluluk almayan, iş yapmayan birçok insan var. Hükümet edenler bunlardan sorumludur. İktidar, atama ve görevlendirme yaparken BİLGİ, TECRÜBE, LİYÀKÂT, EHLİYET, CESARET, DEVLET VE MİLLETE SADÀKÂT gibi vasıflar aramalıdır. Devlet ve Millete hizmet edenlerin “Ben yaptım oldu!” gibi sığ bir yaklaşımları olamaz. Ayrıca iktidar, kamu görevlilerini denetlemek ve çalıştırmakla mükelleftir. Hala 28 Şubat Sürecini bahane gösterip devlet düşmanlığı yaparak devleti yönetmeye kalkan devlet memuru ve siyasiler var. Ayıptır…

         Ya diğerleri!.. Yani muhalefet?..

         Her şeye karşı bir duruşları var. Oysa gölge kabineler kurup teklif mekanizmaları oluştursalar, mecliste buna göre çalışmalar yapsalar millet kendilerine daha çok güvenecek…

         Muhalefet de kamu vicdanında imza atmasa dahì sorumludur. Muhalefet iktidarı çalıştıran, gerçek manada denetleyen en önde mekanizmadır. Kolaycı davranıp ülkeyi polemiklerle ötekileştirmek gerek iktidar gerek muhalefet için büyük vebâldir.

 

         (NGO) STK’nın durumu?..

         Çoğunda yöneten bir ekâbir grup, köy ağası gibi kuruluşların tepesinde kendi temsil güçlerini artırmak için çöreklenmiş bir grup var. Kalanlar, üyeler dolgu malzemesi ádetá. İşin kötü yanı STK da çoğunlukla siyasete kuyruk olmuş. Kuruluş maksatları dışında siyasetle iç içe kolay ikbal ve menfaat peşinde bir durumları var. İstisnası yardım yapan STK verimli. Diğerleri ise ne fikir üretiyor ne de iş. Oysa buralar Modern devletlerde resmen Düşünce Kuruluşu (Think Tank) gibi çalışırlar. Bilin ki modern toplumlarda Gönüllü Düşünce Kuruluşları da devletin maaşlı organları gibi çalışırlar.

         Türkiye’de karar vericilere KARAR TEKLİFİ sunan ne muhalefet partileri var ne STK ne Düşünce Kuruluşları ne de üniversiteler?

         Bunlar ansiklopedi gibi yayınlar yapıyorlar, kitaplar basıyorlar ama damıtılmış iki satır somut, müşahhas bir teklif, öneri karar teklifi yok.

        

         İran’da olaylar oluyor. Eminim ki yabancı istihbarat servisleri bizim Gazi Olayları gibi cirit atıyordur. Peki ya biz?

         İktidar, muhalefet, STK, Düşünce Kuruluşları!..

         İran Olayları ile ilgili PKK/HDP dışında yerelden faaliyet ya da açıklama duymadık.

         Suriye ve Mülteciler konusunda durum ne?

         İki düşünce var. Biri “mülteciler muhacir biz ensarız.” diğeri “mültecilerin tamamı gitsin.” Her iki toptancı yaklaşım da yanlış.

         İktidar kendisine müzáhir STK ile, muhalefetin kendisi bizzat Suriye’ye, Mısır’a hatta şimdi İran’a hükümetle de konuşulacakları koordine ederek gidemez miydi?

         Şu anda Suriye topraklarındaki unsurlarımızın yönetim zaáfiyeti var. PYD ve SDG gibi unsuları eğiten ABD’li subay eğittiği teröristlere Kürtçe hitap ediyor. Bizim bölgedeki MİT personeli unsurlarımız dahil tercümanla geziyor. Oysa bizim anadili Kürtçe, Arapça vd. olan vatandaşlarımız var. Nasıl düzelecek? Önerisi olan var mı?

        

         Tüm toplum kesimleri, siyasi gruplar, STK Büyük ve Güçlü, Etkin Türkiye hedefine hizmet etmelidirler. İlk amacı bu olmayan teşekküllere halkımız yüzvermemelidir.

 

         Aziz Milletim.

         Siyasi partilerin ve STK’nın içinde olun.

         Yetkin olamayabilirsiniz. Sizi itip, aşağılayabilirler. İçinde bulunduğunuz yapılardaki ekâbirler sizi yetkilendirmeyebilir. Siz hakkı tutup kaldırmak, Millet ve devletimize hizmet gâyesi ile çalışmaya devam ediniz.

         Verdiğiniz emeğin karşılığını, fedakarlıklarınızın karşılığını Allah gözetecektir. Çalışmak bilin ki en değerli duàdır…  

 

         Korkut Ata’nın Duası ile yeni çağlara “BİSMİLLAH” diyelim her gün…

         “Yerli kara dağların yıkılmasın.

Gölgelice kaba ağacın kesilmesin.

Coşkun akan görkemli suyun kurumasın.

Kanatlarının ucu kırılmasın…

Çalışanda kara polat öz kılıcın kertilmesin.

Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin.

Allah'ın verdiği umudun kesilmesin.

En sonunda arı imandan ayırmasın!..”

 

Rabb’im yâr ve yardımcımız olsun.

 

Strateji ve Yönetim Uzmanı

Emekli Yarbay Halil MERT

NELER SÖYLENDİ?
@
Halil MERT

Halil MERT

DİĞER YAZILARI Savunma Sanayii Özel ya da Kamu Devlettir Tasarruf Ahlâktır Birlikte hâreket ve Erdoğan'la yeni bir yürüyüş! İsrail- iran mı! Yerel seçimlere dâir Değerlendirme ve Sonuçlar Rusya’daki Terör Saldırısından Çıkartılması Gereken Sonuçlar Medeniyet Coğrafyamızda Nevruz Bayramımız ve Büyük Milli Birliğimiz Fetö’yü Aklama Operasyonları… Mit’in Millîleşme Mücàdelesi Türk’süz Ordu İftirası 28 şubat süreci’nin en büyük sonucu paralel devlet ve 15 temmuz Öze dönüş zamanı... Teröre Karşı Mücadele Medeniyet Değerlerinizin İhyàsıyla Olur STRATEJİ HATIR… Kul hakkı ve değer vermek… Ramazan Hoca’nın Şehàdeti ve Müslümanların Hàli İlk Astronutumuz Albay Alper Gezeravcı ve içinden çıktığı sessiz çoğunluk Hûtbe vak'àsı ve olması gereken hûtbe şekli... İdeolojiler ve İdeallerin İstismarı… İdeolojiler ve İdeallerin İstismarı… Terör Dağda Bitmez… Esat Coşan’ın Son Makalesi Yeni Bir Yıla Başlarken… Ezeli Düşmanlarımızı, Onlarla İşbirliği Yapanları Deşifre Ediyoruz Şeyh said üzerinden siyaset yapmak fitnedir bölücülüktür! Sosyal Medya Grupları, Düşünce Grupları, Teklif ve Bilgilendirme Çalışmaları Türklerde Boylar, Ruğlar… Koca Arap ve İslâm Dünyası’nın Yerinde Hamas Mı Kaldı? Küresel Dünya’da Yeni Stratejik Etkinleşme Yöntemleri ve Jeopolitiği Öğretmen Millet İstikbâlinin Mimàrıdır Yerli-Millî Nesiller de Yetiştirmek Zorundayız Dàvà ve Fikirler Çoklarla Değil, İhlâslı, Fedàkâr ve Yiğit Adamlarla Büyümüştür Millî birlik-güç-etki alanımızda müessiriyet Siyonizm, Kara Asalet Birlikte Kutlu Geleceğimizi İnşa Zamanı Harp Silah ve Araçları Bizim mi! Filistin Cephesi’nde Son Durum Filistin mi, işgal edilmiş vatan mı! Türeyiş Strateji, Psikolojik Harp/Harekât Çalışma Merkezi Türkiye Tarihi, Genel İslâm Tarihi ve Genel Türk Tarihi Değil Midir? Millî Sanayii Gayretleri ve Darbeler Turan… kızılelma… ülkü… Türk cihan hâkimiyeti mefkûresi ya da… Anadolu Hapsinden Çıkış Zamanı Devlet ve Millet Aleyhine Delil Oluşturup Millî Mirası Mahveden İç İhanet Millî İdeolojinin Temeli Ordumuz millî gücün mihenk taşıdır Gelenekleri İle Geleceğe Yürümelidir Devlet ve Millet Aleyhine Delil Oluşturup Millî Mirası Mahveden İç İhanet 15 Temmuz İhàneti Sonrası… Kürt, Kürdistan ve Irkçılık Belâsı… Resmî Ordu Dışındaki Yapılar Savunma sanayii stratejiktir, tam bağımsızlığın, millet iràdenin göstergesidir. Millî kalmalıdır Türkiye Yüzyılı Hükümeti, Tepkiler, Beklentiler… Cumhurbaşkanımızdan Ne Bekliyoruz? Emperyalizmin son oyunu Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ Soslu Hdp’li aldatmacası Ya devlet başa ya kuzgun leşe!... 1.Tur seçim notları ve 2. Tur başkanlık seçimi Teknofest ya da büyük mefkûre birliği ya da ötekileştirmeye inat birlik profilimiz Teknofest Kürt, Kürdistan, Irk, İctimai Irk… Kimlik Bunalımı Ekonomi, Deprem, Bayram, Burukluk Ve Kırgınlık İçinde Bir De Seçim… Seçim Sürecinde Kazakistan’dan Bir Gazetecinin Soruları ve Cevaplarımız Geleceğimiz ve Hangi Türk Milliyetçiliği Muhàrip Olmadan Mücàhid Olmaz Çanakkale, Nevruz, Millî Birlik… Ve Anka Misàli Yeniden… Namazsız Mücahidler, Ötekileştirme Körlüğü ve Husûmeti Deprem imtihânı’nın gerçek sonuçları (misafir gözüyle) Deprem İmtihànı ve Millî Devlet Deprem ve Afet Seferberliği Dünya’nın en önemli seçimi neden Türkiye'de? Bir Güzel Adam: Mübariz Seçim Süreci: Konuşulması Gerekenler Türk Milletinin Düşmanları Türk sorunu! Neden? İran Türkleri nerede, ya Türkiye ve Azerbaycan!...
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA