DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Halil MERT
Halil MERT
Giriş Tarihi : 22-09-2023 13:15

Millî Sanayii Gayretleri ve Darbeler

Sanayinin millileşmesi…

 

Üzerinde herkes ahkâm kesiyor da ne anlayacağız bundan?

 

Millî ve yerli kelimeleri nasıl kullanılmalı?

 

Teknoloji ve sanayii gayretlerimiz ile Türkiye’de tasarlanmış, ARGE faaliyetleri yurt içinde yapılmış, üretim haklarının ülkemizde olduğu ürünler Millîdir.

 

Yerli ise, Millî ya da dış kaynaklı ancak ülkemizin kendi imkânları ile üretilen ana, yedek, yan her türlü malzeme yerlidir.

 

Türkiye’de tasarlanmış, üretim ve isim haklarının öz firmalarımızda olduğu ürünler Millî, yabancı bir markanın tamamı Türkiye’de üretilmiş olsa bile Millî değildir ama yerlidir.

 

Türkiye’de üretilen Millî bir ürünün tamamı yerli olmadan da üretim yapılabilir. Almanlar, İtalyanlar ve Fransızların birçok otomobil parçası Türkiye’de üretilir. Bir kısmı burada monte edilir, bir kısmı ilgili ülkeye gider, orada montajları yapılır. Nihâi ürün olarak Türkiye dâhil birçok ülkeye satılır.

 

Yukarıdaki özetle bakıldığında çokça sorulan TOGG aracımız Millîdir ve Yerlidir. Yerlilik oranı %70’in üzerindedir. Pekî, neden %100 değil. Bunun birçok sebebi var. Ancak en temel sebep bazı parçalar yurtdışından çok daha uygun şartlarda alınabilmektedir. Diyelim ki bir ülkede bir fabrika sadece mikro-işlemciler üretmektedir. Herkes oraya sipariş verir. Bunun stratejik ürünler için ciddi mahzurları vardır. Çünkü dışa küçücük bir bağımlılık dahi riskler taşır.

 

Dünya’da sanayii feodal toplumdan hemen sonra liberalizmle birlikte gelişmeye başlamıştır. Batı bizim hâlâ yaşayamadığımız sanayi devrimi ile zenginleşmiş, yaptığı büyük gemilerle özellikle İngiltere istediği yer ve zamanda istediği kadar birlik bulundurabilmiştir. Bu da 1. Dünya Savaşı’ndaki üstünlüğü getirmiştir.

 

Unutulmamalı ki ülke olarak zenginliğin birkaç kaynağı vardır. Birincisi üretim, ikincisi uluslararası ticaret ve üçüncüsü sömürü…

Türk Milleti sömürmeye her zaman karşı olmuştur. Ancak Ticaret ve sanayii konusunda da geri kalmıştır. Tarım ülkesiyiz. Ancak tarım dahi makineleşerek üretimin artırıldığı bir alandır. Et ve süt üretimi dahi teknolojik yeniliklerle artmıştır.

 

Türkiye’mizde durum ne peki?

 

Osmanlı’nın son döneminde Modern anlamda mühendislik, tıp vb. üniversiteleri açılmaya ve müfredat zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Eş zamanlı olarak fabrikalaşma gayretleri de olmuştur.

Cumhuriyetin ilk yıllarında merhum Atatürk Dönemi sanayileşme, üniversitelerin modernleşmesi anlamında ciddi gayretler vardır. Maalesef vefâtından sonra özellikle İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde birçoğu zayıflatılmıştır.

 

Menderes Dönemi sanayileşme gayretleri sürmüştür. Ancak NATO Süreci ile her şeyimiz NATO ve savunma anlaşmalarından da kaynaklanan baskılarla ABD’nin kontrolüne girmiştir.

Menderes, 1957 ve sonrasında SSCB ile yakınlaşarak petrol arama, maden ve demir işleme, tekstil ve pamuk işleme, şeker üretimi anlamında gayretler ortaya koymuştur. İlginçtir 1960 Darbesi’nin gerekçelerinden biri olarak SSCB ile yakınlaşma da gösterilmiştir.

 

NATO kapsamında iç politika ve dengeler İngiltere’den sonra ABD’nin de tahakkümüne girmiştir. MİT, Özel Harp gibi yapılar resmen ABD ve NATO’nun ileri karakolları gibi faaliyet göstermiştir.

 

Ülkemiz 1960 darbesi’nden sonra siyasi istikrarı bir türlü yakalayamamıştır. 1970’li yıllar ülkede adeta iç savaş yıllarıdır. Bu dönemde de koalisyonlara rağmen 1977-80 arası hükümetler yine SSCB’ye yakınlaşmışlar ve bunun sonucu yine stratejik bazı fabrikalar kurulabilmiştir.

1980 yılında yine bir darbe olmuştur.

 

Darbeler aslında birbirinin hazırlayıcısıdır. Bir darbe sonraki darbeyi de oluşturacak altyapıyı adeta oluşturmaktadır. Bakınız 1960 Darbesi 1972 Muhtırası ve 1980 Darbesini hazırlamıştır. 1980 Darbesi 28 Şubat İhanetini, 28 Şubat ise 15 Temmuz 2016 İhanet Kalkışması’nın alt yapısını hazırlamıştır.

1980 sonrası bölücü terörün de olumsuz etkisi ile ülkemiz büyük ekonomik kayıplar yaşamıştır. Darbeler süreci sonrası FETÖ İhaneti de ülkedeki her konuyu emperyalizm adına kontrol ve yavaşlatmaya çalıştığı gibi yatırımlarında sağlıklı olmasında, yönlendirilmesinde olumsuz etki yapmıştır. 1980 darbecileri de, 28 Şubatçılar da, FETÖ Hainleri de ülkeden sıcak para çıkartmakta adeta boy ölçüşmektedirler.

 

Darbeler özgürlükleri kısıtladığı kadar yatırımcıları da korkutarak, sanayi ve üretimin artmasına doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz etki yapmışlardır. Hele de Yerli Harp Sanayinin gelişmesine NATO’cu zihniyet resmen ve açıktan engel olmuşlardır. Tank ve uçakların yenilenmesi için yapılan ihaleler yabancı firmalara peşkeş çekilmiş, günümüzün mucize silahı İHA/SİHA üretimi vesayet kırıldıktan sonra gerçekleşebilmiştir.

 

Millî sanayi sivil iradenin özgürleşmesi ile hızla gelişmiştir. Özellikle silah sanayii ve üretiminde dünyada yer tutmaya başlamış bir Türkiye var artık.

 

Sanayi ve üretimde kamu-sivil üretim ilişkisi de çok değerlidir. Devletin üretim alanlarının ölçüsüzce özelleştirilmesinin olumsuz sonuçları da olacaktır. Ayrıca üretimde, özellikle stratejik harp ürünleri üretiminde TEKELLEŞME’nin ciddi olumsuz sonuçları olabilir. Üretimi de üreteni de çeşitlendirmek ve rekâbet ortamı kaliteyi de üretim kapasitesini de artıracaktır.

 

Devlet cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi ana üretim sektörlerinde olmalıdır. İşadamlarını Millî araç örneğinde olduğu gibi bir araya gelmeye gerekirse zorlamalıdır.

 

Üretimin ana ayakları sermaye ve eğitimli iş gücü anlamında devlet katkı sağlayıcı tedbirleri almalıdır.

Şu anda ara eleman yoktur. Diplomalı çok sayıda mühendiste işsizdir. Üretim için emeğin de çok iyi planlanması gerekmektedir.

 

Halkımızın bir atasözü vardır. “Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır.” diye. Darbeler de sanayi ve üretimin gelişmesinde olumsuz iz bırakmıştır.

 

Merhum Mustafa Kemal Paşa’nın güzel bir sözü vardır. “Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.”

 

Tam bağımsızlık ekonomik bağımsızlıktan geçer. Bilelim. Bağımsız olmaz isek ne dinini, ne töreni ne örfünü kendin gibi yaşayamazsın. Fulbright Eğitim Anlaşması hâlâ yürürlüktedir ve eğitiminizin ana mihverini hâlâ ABD belirlemektedir.

Özetle, Millî Devletin ihyası için çok çalışmaktan, üretmekten başka çaremiz yoktur.

NELER SÖYLENDİ?
@
Halil MERT

Halil MERT

DİĞER YAZILARI Savunma Sanayii Özel ya da Kamu Devlettir Tasarruf Ahlâktır Birlikte hâreket ve Erdoğan'la yeni bir yürüyüş! İsrail- iran mı! Yerel seçimlere dâir Değerlendirme ve Sonuçlar Rusya’daki Terör Saldırısından Çıkartılması Gereken Sonuçlar Medeniyet Coğrafyamızda Nevruz Bayramımız ve Büyük Milli Birliğimiz Fetö’yü Aklama Operasyonları… Mit’in Millîleşme Mücàdelesi Türk’süz Ordu İftirası 28 şubat süreci’nin en büyük sonucu paralel devlet ve 15 temmuz Öze dönüş zamanı... Teröre Karşı Mücadele Medeniyet Değerlerinizin İhyàsıyla Olur STRATEJİ HATIR… Kul hakkı ve değer vermek… Ramazan Hoca’nın Şehàdeti ve Müslümanların Hàli İlk Astronutumuz Albay Alper Gezeravcı ve içinden çıktığı sessiz çoğunluk Hûtbe vak'àsı ve olması gereken hûtbe şekli... İdeolojiler ve İdeallerin İstismarı… İdeolojiler ve İdeallerin İstismarı… Terör Dağda Bitmez… Esat Coşan’ın Son Makalesi Yeni Bir Yıla Başlarken… Ezeli Düşmanlarımızı, Onlarla İşbirliği Yapanları Deşifre Ediyoruz Şeyh said üzerinden siyaset yapmak fitnedir bölücülüktür! Sosyal Medya Grupları, Düşünce Grupları, Teklif ve Bilgilendirme Çalışmaları Türklerde Boylar, Ruğlar… Koca Arap ve İslâm Dünyası’nın Yerinde Hamas Mı Kaldı? Küresel Dünya’da Yeni Stratejik Etkinleşme Yöntemleri ve Jeopolitiği Öğretmen Millet İstikbâlinin Mimàrıdır Yerli-Millî Nesiller de Yetiştirmek Zorundayız Dàvà ve Fikirler Çoklarla Değil, İhlâslı, Fedàkâr ve Yiğit Adamlarla Büyümüştür Millî birlik-güç-etki alanımızda müessiriyet Siyonizm, Kara Asalet Birlikte Kutlu Geleceğimizi İnşa Zamanı Harp Silah ve Araçları Bizim mi! Filistin Cephesi’nde Son Durum Filistin mi, işgal edilmiş vatan mı! Türeyiş Strateji, Psikolojik Harp/Harekât Çalışma Merkezi Türkiye Tarihi, Genel İslâm Tarihi ve Genel Türk Tarihi Değil Midir? Turan… kızılelma… ülkü… Türk cihan hâkimiyeti mefkûresi ya da… Anadolu Hapsinden Çıkış Zamanı Devlet ve Millet Aleyhine Delil Oluşturup Millî Mirası Mahveden İç İhanet Millî İdeolojinin Temeli Ordumuz millî gücün mihenk taşıdır Gelenekleri İle Geleceğe Yürümelidir Devlet ve Millet Aleyhine Delil Oluşturup Millî Mirası Mahveden İç İhanet 15 Temmuz İhàneti Sonrası… Kürt, Kürdistan ve Irkçılık Belâsı… Resmî Ordu Dışındaki Yapılar Savunma sanayii stratejiktir, tam bağımsızlığın, millet iràdenin göstergesidir. Millî kalmalıdır Türkiye Yüzyılı Hükümeti, Tepkiler, Beklentiler… Cumhurbaşkanımızdan Ne Bekliyoruz? Emperyalizmin son oyunu Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ Soslu Hdp’li aldatmacası Ya devlet başa ya kuzgun leşe!... 1.Tur seçim notları ve 2. Tur başkanlık seçimi Teknofest ya da büyük mefkûre birliği ya da ötekileştirmeye inat birlik profilimiz Teknofest Kürt, Kürdistan, Irk, İctimai Irk… Kimlik Bunalımı Ekonomi, Deprem, Bayram, Burukluk Ve Kırgınlık İçinde Bir De Seçim… Seçim Sürecinde Kazakistan’dan Bir Gazetecinin Soruları ve Cevaplarımız Geleceğimiz ve Hangi Türk Milliyetçiliği Muhàrip Olmadan Mücàhid Olmaz Çanakkale, Nevruz, Millî Birlik… Ve Anka Misàli Yeniden… Namazsız Mücahidler, Ötekileştirme Körlüğü ve Husûmeti Deprem imtihânı’nın gerçek sonuçları (misafir gözüyle) Deprem İmtihànı ve Millî Devlet Deprem ve Afet Seferberliği Dünya’nın en önemli seçimi neden Türkiye'de? Bir Güzel Adam: Mübariz Seçim Süreci: Konuşulması Gerekenler Türk Milletinin Düşmanları Türk sorunu! Neden? Devlet ebed-müddet, siyasi partiler, stk. İran Türkleri nerede, ya Türkiye ve Azerbaycan!...
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA