DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Halil MERT
Halil MERT
Giriş Tarihi : 23-02-2024 15:18

Teröre Karşı Mücadele Medeniyet Değerlerinizin İhyàsıyla Olur

Osmanlı Cihan Devleti parçalandı. Daha da küçük parçalara ayırmak için 1. Dünya Savaşı devam ediyor.

Yetmedi…

Parçalar birbirine düşman edilmeye çalışılıyor…

 

Cumhuriyetle birlikte yeni sistem Türk Milleti üzerine, Màturidî ekol, Hanefî mezhepli yeni bir Millet oluşturmaya çalışmış. Eyvallah ama yeni Türk’e tanımlanan değerlerin sosyal yapısı eski Türk’ün değerleri ile kavgalı. Tabii bunda dönemin “Tek Adamlı” rejimlerinin de etkisi var.

En olumsuz etki de İslâm Dünyası’nda özellikle de Osmanlı üzerinde İngiliz Etkisi… 2. Mahmut Dönemi’nden itibaren yoğun bir şekilde devam ediyor. Bakınız, tüm siyasi ve sosyal tarafların arkasında bir şekilde İngiliz İstihbaratı’nın etkisi var. 2. Dünya Savaşı sonrası ABD istihbaratı da işin içine etkin olarak giriyor. NATO Süreci ile gladyo da ekleniyor…

 

Sorun ne?

Parçalanma ve birbirimize düşman edilme riski. Yani düşmanın “BÖL-PARÇALA-DÜŞMAN ET-YÖNET…” projelerine karşı çözümsüzlüğümüz…

Etkin karşı koyma ve tutunma stratejilerimiz hàlà yok.

 

Cumhuriyetin ilk yılları Osmanlı’nın yıkılışında en büyük iç neden HAM YOBAZ KABA SOFTA olarak görülmüş. Bu kesimi tasfiye edelim derken kantarın topuzu kaçmış, karşıda bir hasım kitle oluşmuş. Tabii gevur bu kitlelerinde farkında, mezhepçilik, mikromilliyetçilik ve ekonominin bozukluğunun da tetiklediği siyasi bölünmeleri çok iyi kullanmış.

 

Temel sosyal kırılma ve kaos alanlarımız..

1. Etnik Bölücülük (PKK’nın başını çektiği terör olayları). Sınırlarımızın dışına dahî çıkmış büyük bir sorun.

2. Mezhep, tarikât, cemaat vb. nâmlı dini görünümlü bölücü faaliyetler. FETÖ ve 15 Temmuz en büyük sonucu.

3. Siyasi bölünme, kaba tarafgirlik ve ötekileştirme. 12 Eylül 1980 Öncesi iç savaş sürecine gelen olaylar ve 1980 Askerî darbesi…

 

Çözüm…

Bu gün çözüm önerilerinin kökü dışarıda. Ne ağır bir cümle değil mi?

Bu gün çözüm öneren taraflar birbiri ile kavgalı. Hem de kör döğüşü yaparak.. Gözlerini açsalar yumruk attıkları insanlarında ortak dertlerini kısmen de olsa görecekler. Misal mi? Cumhuriyet Türkiye’sinin uygulamaları ile birlikte ırkçılıkla suçlanan Ziya Gökalp’in 1923 yılında “Türkçülüğün Esasları”, “Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muassırlaşmak” kitapları başta olmak üzere eserleri yasaklanıyor. Taaa 1950’li yıllardan sonra basılıyor.

Demek ki aptal kör döğüşünü bitirmek gerek. Büyük bir mirasın evlâdı olduğumuzu bilerek hem de tüm Medeniyet Coğrafyamızda soyuna, dinine bakmaksızın gönül ve mefkûre birliği yapmak.

 

Çözüm…

Tarihin bir, Dinimizin bir, töremizin bir, vatanınızın bir olduğu en az bin yıllık akrabalığımız olduğu gerçeğini de dikkate alarak, içinde bulunduğumuz cehàletin de sebeplerini sorgulayarak, en büyük sebebin düşmanın içimize soktuğu fitne ve bölücülük olduğunun bilinci ile bunları engelleyecek sosyal tezler geliştirmek.

 

Çözüm…

Ortak Tarih, Ortak Coğrafya ve Millî Miras da dikkate alınarak tarih ve medeniyet tezi oluşturmak. Türksüz Anadolu Tarihi yazma cesaretini gösterenlerin ve diğer gafillerin önü kesilmelidir.

 

Çözüm…

Yüce Dinimiz tarikât, cemaat, mezhep, meşrep vs. taassup ve simsarlarından kurtarılmalıdır. Diyanet yayın ve faaliyetleri takip etmeli, gerekirse İçişleri Bakanlığı ile koordine içinde olmalıdır. Muz Tarikatı, Fadime-Kalkancı, FETÖ, sübyanlarla evlilikler vs., itikadı bozuk sözde dini kitaplar, ölmüş şeyhin koltuğunu öpme seremonileri, Allah’ın ipi diye şeyh görünümlü bir adamın tuttuğu iplerin ucunu tutan müridler, kadın erkek demeden müridlerini badeleyen şeyhler utanç değil de nedir? Bu utanç bize, en çokta Diyanete yeter…

 

Terör dağda bitmez. Terör eğitim, ortak Millî Amaç, Din-Vatan-Millet (Töre, Tarih, Medeniyet)-Devlet (Gelecek, istiklâl ve İstikbâl Birliği) ile biter.

Bu birliği kim sağlayacak?

DEVLET…

Yani devletin ilgili kurumları…

Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Türk Tarih Kurumu, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhurbaşkanlığımızın oluşturacağı bir üst kurul ile birlikte çalışmalıdırlar.

Çalışmanın temelinde Dinimiz, Töremiz, Tarih ve Medeniyetimiz, düşmanlarımız ve düşmanlıklarına karşı yapılması gerekenler, her türlü bölücülük ve yozlaşmaya karşı alınması gereken tedbirler, Türkiye Devleti ve Türk Milleti’nin gelecek tasavvurları olmalıdır.

 

Türkiye’de bölücülük nasıl olur? Aklınız alıyor mu?

Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Devleti… Anadolu, İran, Arap yarımadası topraklarında en az 1000 yıldır aynı insanlarız…

Şimdi 21. YY.da bölünüyoruz. Sahiden aklınız alıyor mu?

 

Mermer olmuş insanımıza mozaik diyenlere yazıklar olsun.

Dinimizi Arap Adetleri ile karıştırıp yozlaştıranlara da, Arab’ın adetleri aldatmacası ile düşmanlık edenlere de yazıklar olsun.

Dinî gerekçelerle bilimin, ilmin, teknoloji ve fennin icaplarına düşmanlık edenlere, dinimizle hemhâl olmuş töremizi din kisvesi reddedenlere yazıklar olsun.

Batıcılık, Atatürkçülük, çağdaşlık, laiklik maskeleriyle Aziz Milletimizin dinine, töresine, medeniyetine düşmanlık yapan işbirlikçilere yazıklar olsun…

İlimsiz ve akılsız Din iddia edenlere, Ali’siz Alevilik, Kâbe’siz Şiilik, Namazsız Müslümanlık, itikâdı bozuk zikir ve tesbihàt tavsiye edenlere, bozuk itikâtlı, yobaz, cahil insanlara susan ilahiyatçı ve âlimlere yazıklar olsun.

 

Anka Misali dirilme zamanı…

Çok çalışarak, çalanlarla, sinsice millet düşmanlığı yapanlarla, kul hakkı yiyenlerle, Millî Devlete, Azîz Milletimizin mukaddesatına cephe açanlarla dişe diş mücadele zamanı…

 

Düşmanı yenmek için birlik gerek…

İhànetleri görmek için bilgi, idrâk ve feràset gerek.

 

GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE OLMADAN NE TURAN OLUR NE DE İTTİHÀD-I İSLÂM…

İttihàd için halifeye değil, şuurlu harekete ihtiyaç var. Halife’nin şahsında ve ya makamında tılsım olsaydı Osmanlı Hilâfet Devleti’ydi. Halifenin Bayrağı duruyor. Halife 300 yıl mevcut Türk Bayrağı ile temsil edilmedi mi? Görevi ve makamı TBMM’ne tevdi edilmedi mi?

 

Büyük Türk Milleti…

Şeytan misàli soldan yaklaşan Laiklik, çağdaşlık, Atatürkçülük vb. apaçık düşmanlığı gördüğün gibi, feràsetinle sağdan yaklaşan Dindarlık, Türkçülük, hassasiyet maskeli düşmanlıkları da gör.

Görevini yapması gereken kamu kurumlarını ve başındaki yöneticileri terörle ve ihanetle mücadelede göreve çağır.

Millî Birlik için mücadele ve esaslarımızı geliştirecek STK, Düşünce ve Akademik Kuruluşlar kur. Büyük devletlerde devleti Düşünce Kuruluşları yönlendiriyor.

Türkiye’deki birliği Türk Dünyası’na, Turan Coğrafyası’na, Osmanlı Milletler Topluluğuna ve İslam Dünyasına yay…

Gevurun kerâmeti Vatikân’da değil, gerektiğinde vatikan ve tüm devletleri ile organize olabilmesindedir. Bunu da sağlayan birçok kuruluşu var.

 

Haydi daha çok çalışmaya…

Dağdaki Mehmetçik’le, Fabrikadaki işçimizle, tarladaki çiftçimizle, yayladaki çobanımızla, yurtdışındaki gönlü bir soydaş, dindaş, diğer gönlü bizimle insanlık ile omuz omuza mücadele zamanı…

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Halil MERT

Halil MERT

DİĞER YAZILARI Yerel seçimlere dâir Değerlendirme ve Sonuçlar Rusya’daki Terör Saldırısından Çıkartılması Gereken Sonuçlar Medeniyet Coğrafyamızda Nevruz Bayramımız ve Büyük Milli Birliğimiz Fetö’yü Aklama Operasyonları… Mit’in Millîleşme Mücàdelesi Türk’süz Ordu İftirası 28 şubat süreci’nin en büyük sonucu paralel devlet ve 15 temmuz Öze dönüş zamanı... STRATEJİ HATIR… Kul hakkı ve değer vermek… Ramazan Hoca’nın Şehàdeti ve Müslümanların Hàli İlk Astronutumuz Albay Alper Gezeravcı ve içinden çıktığı sessiz çoğunluk Hûtbe vak'àsı ve olması gereken hûtbe şekli... İdeolojiler ve İdeallerin İstismarı… İdeolojiler ve İdeallerin İstismarı… Terör Dağda Bitmez… Esat Coşan’ın Son Makalesi Yeni Bir Yıla Başlarken… Ezeli Düşmanlarımızı, Onlarla İşbirliği Yapanları Deşifre Ediyoruz Şeyh said üzerinden siyaset yapmak fitnedir bölücülüktür! Sosyal Medya Grupları, Düşünce Grupları, Teklif ve Bilgilendirme Çalışmaları Türklerde Boylar, Ruğlar… Koca Arap ve İslâm Dünyası’nın Yerinde Hamas Mı Kaldı? Küresel Dünya’da Yeni Stratejik Etkinleşme Yöntemleri ve Jeopolitiği Öğretmen Millet İstikbâlinin Mimàrıdır Yerli-Millî Nesiller de Yetiştirmek Zorundayız Dàvà ve Fikirler Çoklarla Değil, İhlâslı, Fedàkâr ve Yiğit Adamlarla Büyümüştür Millî birlik-güç-etki alanımızda müessiriyet Siyonizm, Kara Asalet Birlikte Kutlu Geleceğimizi İnşa Zamanı Harp Silah ve Araçları Bizim mi! Filistin Cephesi’nde Son Durum Filistin mi, işgal edilmiş vatan mı! Türeyiş Strateji, Psikolojik Harp/Harekât Çalışma Merkezi Türkiye Tarihi, Genel İslâm Tarihi ve Genel Türk Tarihi Değil Midir? Millî Sanayii Gayretleri ve Darbeler Turan… kızılelma… ülkü… Türk cihan hâkimiyeti mefkûresi ya da… Anadolu Hapsinden Çıkış Zamanı Devlet ve Millet Aleyhine Delil Oluşturup Millî Mirası Mahveden İç İhanet Millî İdeolojinin Temeli Ordumuz millî gücün mihenk taşıdır Gelenekleri İle Geleceğe Yürümelidir Devlet ve Millet Aleyhine Delil Oluşturup Millî Mirası Mahveden İç İhanet 15 Temmuz İhàneti Sonrası… Kürt, Kürdistan ve Irkçılık Belâsı… Resmî Ordu Dışındaki Yapılar Savunma sanayii stratejiktir, tam bağımsızlığın, millet iràdenin göstergesidir. Millî kalmalıdır Türkiye Yüzyılı Hükümeti, Tepkiler, Beklentiler… Cumhurbaşkanımızdan Ne Bekliyoruz? Emperyalizmin son oyunu Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ Soslu Hdp’li aldatmacası Ya devlet başa ya kuzgun leşe!... 1.Tur seçim notları ve 2. Tur başkanlık seçimi Teknofest ya da büyük mefkûre birliği ya da ötekileştirmeye inat birlik profilimiz Teknofest Kürt, Kürdistan, Irk, İctimai Irk… Kimlik Bunalımı Ekonomi, Deprem, Bayram, Burukluk Ve Kırgınlık İçinde Bir De Seçim… Seçim Sürecinde Kazakistan’dan Bir Gazetecinin Soruları ve Cevaplarımız Geleceğimiz ve Hangi Türk Milliyetçiliği Muhàrip Olmadan Mücàhid Olmaz Çanakkale, Nevruz, Millî Birlik… Ve Anka Misàli Yeniden… Namazsız Mücahidler, Ötekileştirme Körlüğü ve Husûmeti Deprem imtihânı’nın gerçek sonuçları (misafir gözüyle) Deprem İmtihànı ve Millî Devlet Deprem ve Afet Seferberliği Dünya’nın en önemli seçimi neden Türkiye'de? Bir Güzel Adam: Mübariz Seçim Süreci: Konuşulması Gerekenler Türk Milletinin Düşmanları Türk sorunu! Neden? Devlet ebed-müddet, siyasi partiler, stk. İran Türkleri nerede, ya Türkiye ve Azerbaycan!...
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA