DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Halil MERT
Halil MERT
Giriş Tarihi : 05-12-2023 11:03

Türklerde Boylar, Ruğlar…

Türk Milleti’ni İlim Adamları’nın bir kısmı lehçelerine, bir kısmı bölgelerine, bir kısmı yaşam biçimlerine göre sınıflandırmış.

En büyük iki kol var. Oğuzlar ve Kıpçaklar…

Fin-Ugur Türkleri de büyük bir kol aslında…

 

8-10 yıl önce Büyük Türk Milleti’ni birileri Oğuzlar ve Kıpçaklar olarak bölmeye kalktı. Tabii bu bir yanda İngiltere ve ABD’nin başını çektiği Batı ile Rusya’nın el birliği ile Türk Milleti’ne çektikleri bir operasyondu. Feràsetli Milletimiz bu oyunu bozdu.

 

Mâlum Türk Tarihi’nde saltanatla (mutlâkiyet) yönetildiğimiz dönemde boylar önemliydi.

 

Selçuklular Kınık, Osmanlı’lar da Kayı Boyu idiler. Oğuz Ata’nın altı oğlu, onların oğulları ve torunları üzerinden bu Oğuz Boyları adlanmıştı.

Doğu ve Kuzey Türkleri’nde de Cengiz Soylu olan boy ve ruğlara TÖRE diyorlar, hükümdarlara HAN. Halen Kazakistan’da ruğlar (boylar) sosyal hayatın içindedir. Sayıları az diye kendi içinde evlilikleri yasak olan ruğlar vardır. Akraba evliliklerine engel olmak, neslin sıhhatle devâmı ve diğer sosyal gerekçelerle çocuklara yedi atasını öğretirler.

 

Cengiz Soylu olduğunu iddia eden ruğlara TÖRE, seyyid ya da büyük sahabelerin soyundan geldiğini iddia eden ailelere de HOCA derler. Bu iki ruğa AKSÜYÜK (AKKEMİK) diyorlar. Diğer tüm Kazak Ruğlarına da KARALAR. AKSÜYÜK (AKKEMİK) olanlar dışarıdan kız almaz ve vermez. Yıllarca D. Türkistan’da da art arda Hocalar’ın kurduğu devletleri ve çatışmaları ayrıca hatırlatırım.

 

Peki, bu ruğlar ve boylar nasıl oluştu? Söylendiği gibi bir atadan-babadan mı? kesinlikle hayır!.. Düşünün bu gün Kıpçakeli’nin en kuzeyinde bile Güney Türkleri diyebileceğimiz Oğuz Boyları’nın damgaları (tamga) var. Yani anlaşılan bu ruğ ve boylarda Oğuz ve Kıpçak Türkleri’nin hepsinden insanlar var. Tıpkı Cengiz, Timur, Selçuklu, Bàbür Orduları gibi…

Çerkez bir dostum dedi ki; “Bizim, sülalemiz NOGAYİ.” Güldüm. “Nogay değil de Nogayi deyince Türk’ten bağımsız bir Çerkez Sülâlesi mi oluyor?” Oysa Nogaylar, Moğollar dâhil tüm Türk Halkları’nın içinde var.

 

Bir boy toplantısı yaptık bizde akrabalarımızla. ÇEPNİ BOYU Toplantısı. Federasyonun adı Oğuz Çepni Boyu. Ben başında Oğuz olmasına taraf değilim. Nedenini de arz ettim. Bu boylar soy ile oluşmamıştır. Tarih içinde birlikte hareket etmenin sonucu oluşmuştur. Karadeniz Çepnileri’ne bakın. Kıpçak Türkleri’ne benzeyen birçok aile vardır. Taşlara kazıdıkları damgalarına da bakınca Türk Dünyası coğrafyasının hemen hemen her bölgesinde var.

Boy toplantısı memnuniyet vericidir. Çünkü Türkiye’nin her yerinden akrabalar geldi. Doğu Karadeniz başta olmak üzere, Balıkesir, Van, Sivas, Düzce, Hatay, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Tokat…

 

İçlerinde Kızılbaşlar (Alevî-Bektaşî) var, ana dili Kürtçe olan Boydaşlar var. İlginç ve güzel olan sonuç şu. Herkes birbirine yakın akrabası gibi bakıyordu. Bu çok sevindirici bir durum. Hani Atalar sözü var ya “Hayvanlar koklaşarak insanlar konuşarak anlaşır.” Konuşmak, dedelerimizin tàbiri ile halleşmek ne güzel şey.

Balıkesir’den gelen Kızılbaş Dedemize şunu sordum. “Bir Alevî itikâtta Mâturîdî, amelde Hanefî olamaz mı?” dedim. “Olur. Alevilik, edebdir, erkândır, yol bilmektir.” dedi. Evet, klasik Sünnîliğin tarikâtları gibi buradaki kurallar da esâsında benzer. Şunu da ekledi. “Bizim bölgemizde TAHTACI YÖRÜKLER var. Fatih’in gemilerine tahta, kereste yapmak için Mersin Bölgesi’nden getirilmişler. Onların köylerinde cami de var, cemevi de.” dedi. Ordulu bir dede “Biz dışarıdan kız almayız, vermeyiz.” dedi. Üzüldüm ona tabii. Nihayetinde Sünnî, Şiî, Alevî hepimiz Müslümanız ve Güller Gülü Hz. Muhammed SAV’in rehberliğine imân etmişiz, teslim olmuşuz vesselam…

 

Şimdi işin özüne gelirsek, boylar, soylar, faaliyetler, toplantılar… Büyük Türk Milleti’ni kardeşleri ile akraba halklarla, Medeniyet Coğrafyası ile Tarih Birliği, İmân Birliği olan milletlerle bir araya mı getiriyor, bölüyor mu?

Vatanımız birdir bizim Viyana’dan, Japon Denizi’ne… Vatan için ne diyor Atalarımız; “Millet ana, Vatan babadır.”, “Yiğit doğduğu yerde yürür, it doyduğu yerde yürür.”

 

Birlik için ne diyor Atalarımız; “Ayrılan ayı yer, bölüneni kurt yer.” , “Nerede birlik, orada dirlik.”, “Sürüden ayrılanı kurt kapar.”, “Çok kardeşliden ayıda korkar.”, “Arkalı it kurdu boğar.”, “Birlikten kuvvet doğar.”, “Yalnız taş, duvar olmaz.”, “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.”

 

Gaspıralı İsmail ne diyor;

 

Dilde birlik (Bu söz birliği olarakta algılanmalı, Fikirde Birlik, İşte (eylemde, faaliyette, harekette) birlik…

 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan: “Türk Dünyası’nın birlik ve beraberliği yeni bir siyasi ufuk haline gelmiştir.” diyor. Vicdanlara da “Devlet ve Millet Adamı ol zâttır ki, hâdiseleri tekevvününden evvel seze, tedbir ala, mâni ola.” Bu hepimizin mes’ûliyetidir.

 

Bölücü kardeşlere de “Sürüden ayrılanı kurt kapar.” demekle yetineceğim. Şunu da ilâve edelim. Türk Milleti, soy esaslı oluşmamıştır. Tıpkı boylar-ruğlar gibi sosyal değerler (din, örf, töre, tarih-coğrafya-kader birliği) gibi milletleri vàreden değerler manzumesi ile oluşmuştur. Hep söylüyorum. “Aman dileyene el kalkmaz.” Diyen bir millet ırkçı olabilir mi? bu millet ırk esaslı meydana gelebilir mi?

 

Türkiye öncülüğünde Müslüman Türkler, birçok birliğe öncülük edecek çokluk ve güçtedirler ki en başında; Türk Birliği, sonra Osmanlı Milletler Topluluğu ve Ümmet Birliği’ni sağlamak zorundadırlar. Bu birlik gayretleri mazlum insanlığın ümididir. Ecdâd mirası bu görev, gelecek nesillere de borçtur.

 

Korkut Ata’nın Duası ile yeniçağlara “BİSMİLLAH” diyelim her gün…

“Yerli kara dağların yıkılmasın.

Gölgelice kaba ağacın kesilmesin.

Coşkun akan görkemli suyun kurumasın.

Kanatlarının ucu kırılmasın…

Çalışanda kara polat öz kılıcın kertilmesin.

Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin.

Allah'ın verdiği umudun kesilmesin.

En sonunda arı imandan ayırmasın!..”

Rabb’im yâr ve yardımcımız olsun.

NELER SÖYLENDİ?
@
Halil MERT

Halil MERT

DİĞER YAZILARI 15 Temmuz Millî Uyanış Günü Olmalı… Suriye Olayları ve Mülteci Meselesi’ne Psikolojik Harp/Harekât Yönü İle Bakış Savunma Sanayii Özel ya da Kamu Devlettir Tasarruf Ahlâktır Birlikte hâreket ve Erdoğan'la yeni bir yürüyüş! İsrail- iran mı! Yerel seçimlere dâir Değerlendirme ve Sonuçlar Rusya’daki Terör Saldırısından Çıkartılması Gereken Sonuçlar Medeniyet Coğrafyamızda Nevruz Bayramımız ve Büyük Milli Birliğimiz Fetö’yü Aklama Operasyonları… Mit’in Millîleşme Mücàdelesi Türk’süz Ordu İftirası 28 şubat süreci’nin en büyük sonucu paralel devlet ve 15 temmuz Öze dönüş zamanı... Teröre Karşı Mücadele Medeniyet Değerlerinizin İhyàsıyla Olur STRATEJİ HATIR… Kul hakkı ve değer vermek… Ramazan Hoca’nın Şehàdeti ve Müslümanların Hàli İlk Astronutumuz Albay Alper Gezeravcı ve içinden çıktığı sessiz çoğunluk Hûtbe vak'àsı ve olması gereken hûtbe şekli... İdeolojiler ve İdeallerin İstismarı… İdeolojiler ve İdeallerin İstismarı… Terör Dağda Bitmez… Esat Coşan’ın Son Makalesi Yeni Bir Yıla Başlarken… Ezeli Düşmanlarımızı, Onlarla İşbirliği Yapanları Deşifre Ediyoruz Şeyh said üzerinden siyaset yapmak fitnedir bölücülüktür! Sosyal Medya Grupları, Düşünce Grupları, Teklif ve Bilgilendirme Çalışmaları Koca Arap ve İslâm Dünyası’nın Yerinde Hamas Mı Kaldı? Küresel Dünya’da Yeni Stratejik Etkinleşme Yöntemleri ve Jeopolitiği Öğretmen Millet İstikbâlinin Mimàrıdır Yerli-Millî Nesiller de Yetiştirmek Zorundayız Dàvà ve Fikirler Çoklarla Değil, İhlâslı, Fedàkâr ve Yiğit Adamlarla Büyümüştür Millî birlik-güç-etki alanımızda müessiriyet Siyonizm, Kara Asalet Birlikte Kutlu Geleceğimizi İnşa Zamanı Harp Silah ve Araçları Bizim mi! Filistin Cephesi’nde Son Durum Filistin mi, işgal edilmiş vatan mı! Türeyiş Strateji, Psikolojik Harp/Harekât Çalışma Merkezi Türkiye Tarihi, Genel İslâm Tarihi ve Genel Türk Tarihi Değil Midir? Millî Sanayii Gayretleri ve Darbeler Turan… kızılelma… ülkü… Türk cihan hâkimiyeti mefkûresi ya da… Anadolu Hapsinden Çıkış Zamanı Devlet ve Millet Aleyhine Delil Oluşturup Millî Mirası Mahveden İç İhanet Millî İdeolojinin Temeli Ordumuz millî gücün mihenk taşıdır Gelenekleri İle Geleceğe Yürümelidir Devlet ve Millet Aleyhine Delil Oluşturup Millî Mirası Mahveden İç İhanet 15 Temmuz İhàneti Sonrası… Kürt, Kürdistan ve Irkçılık Belâsı… Resmî Ordu Dışındaki Yapılar Savunma sanayii stratejiktir, tam bağımsızlığın, millet iràdenin göstergesidir. Millî kalmalıdır Türkiye Yüzyılı Hükümeti, Tepkiler, Beklentiler… Cumhurbaşkanımızdan Ne Bekliyoruz? Emperyalizmin son oyunu Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ Soslu Hdp’li aldatmacası Ya devlet başa ya kuzgun leşe!... 1.Tur seçim notları ve 2. Tur başkanlık seçimi Teknofest ya da büyük mefkûre birliği ya da ötekileştirmeye inat birlik profilimiz Teknofest Kürt, Kürdistan, Irk, İctimai Irk… Kimlik Bunalımı Ekonomi, Deprem, Bayram, Burukluk Ve Kırgınlık İçinde Bir De Seçim… Seçim Sürecinde Kazakistan’dan Bir Gazetecinin Soruları ve Cevaplarımız Geleceğimiz ve Hangi Türk Milliyetçiliği Muhàrip Olmadan Mücàhid Olmaz Çanakkale, Nevruz, Millî Birlik… Ve Anka Misàli Yeniden… Namazsız Mücahidler, Ötekileştirme Körlüğü ve Husûmeti Deprem imtihânı’nın gerçek sonuçları (misafir gözüyle) Deprem İmtihànı ve Millî Devlet Deprem ve Afet Seferberliği Dünya’nın en önemli seçimi neden Türkiye'de? Bir Güzel Adam: Mübariz Seçim Süreci: Konuşulması Gerekenler Türk Milletinin Düşmanları Türk sorunu! Neden? Devlet ebed-müddet, siyasi partiler, stk. İran Türkleri nerede, ya Türkiye ve Azerbaycan!...
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA