DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Halil MERT
Halil MERT
Giriş Tarihi : 27-03-2023 15:33

Muhàrip Olmadan Mücàhid Olmaz

Muhàrip… Savaşçı. Savaşma, muharebe etme yetenek ve melekeleri olan.

 

Türk Milleti muharip bir millettir. Çoğu Türk Boylarının yarı göçebe ve göçebe yaşamasının en büyük sebebi savunmadır. Düşünün erkekler harbe gider, şehirleri, obaları kadınlar savunur.

 

Ölürse şehiddir, kalırsa Gàzi. Gàzi mi? Gaza eden, cihàd eden demek…

 

Muhàrip kişilikte hem yetenek olacak hem de meleke. Her ikisi de büyük ölçüde genetik değil mi?

 

 

 

Peki, cihàd nedir?

 

İ’lày-ı Kelimetullah için harp etmek, savaşmak, mücadele etmek. Gaye-i hayat edinmek…

 

İ’lày-ı Kelimetullah nedir? Allah’ın emirlerini, önce yaşamak, sonra yaşatmak, sonra yüceltmek…

 

 

 

Mücàhid nedir?

 

Cihàd eden kişi. Yani İ’lày-ı Kelimetullah için harp eden, savaşan, mücadele eden, İ’lày-ı Kelimetullah’ı gaye-i hayat edinen kişiye de Mücàhid diyoruz.

 

 

 

Özetle, Mücàhidliğin iki vasfı var.

 

Birincisi İ’lày-ı Kelimetullah’ı yani Allah’ın emirlerini, yaşamak, yaşatmak ve yüceltmek…

 

İkincisi ise, Muhàrip olmak…

 

Bu ikisi olmadan Mücàhid olunur mu? Düşününüz…

 

 

 

Tarihimize bakınız.

 

Allah’ın emir ve yasakları sulandırılmadan tatbik edilirdi. Töremiz ve Millî terbiyemiz kitap ve sünnete uygun hâle getirilmişti. Dedelerimiz, ninelerimiz bizim gibi farzı, sünneti bilmiyorlardı ama amel ediyorlardı. Müthiş değil mi?

 

“Eli silah tutan!” denirdi. Silah ne? Yerde bulduğun taştan, kırıp sopa yaptığın daldan, evindeki kazma, kürek, balta… gökte uçurduğun jete kadar, denizde yüzen muhribine, dağlarında koşan tanklarına varana kadar hepsi silahtı…

 

Peki hangi değerler için savaşılırdı? İ’lày-ı Kelimetullah, hangi değerler üzerine inşa edilmiş, ete-kemiğe bürünmüştü? Hangi değerler mukaddesti? İ’lày-ı Kelimetullah ne ile yaşardı? “VATAN, MİLLET, DİN, DEVLET” olmazsa, İ’lày-ı Kelimetullah’ı ihyà edemeyiz demişti ecdàdımız.

 

Bosna Müslümanları, Yugoslavya Kralı varken 1938 yılında bastırdıkları ilmihalde TÜRKLÜĞÜN ŞARTLARI’nı yazmışlardı… Bizim entel dantel Müslümanlarımız oralara gidene kadar 500 yıl böyle öğretmişlerdi.

 

Neydi TÜRKLÜĞÜN ŞARTLARI?

 

         1. Kelime-i Şehàdet, 2. Namaz kılmak, 3. Zekât vermek, 4. Oruç tutmak, 5. Hacc’a gitmek, 6. Cihàd etmek…

 

       

 

         Muhàripliğin Vasıfları nelerdir?

 

         1. VATAN, MİLLET, DİN, DEVLET ile ifadesini bulan değerlere Bayrak, Namus, Ezan gibi toplumun gönlünde sembolleşmiş değerlere sadàkâtle bağlı olmak. Bu değerleri her türlü ideolojinin üzerinde tutarak, menfaatleri için istismâr etmemek.

 

         2. Yüksek ahlâk ve kuvvetli maneviyata sahip olmak.

 

         3. Cesàret ve şecàat.

 

         4. Canını esirgememek. (Canını budaktan esirgememek.)

 

         5. Harbe, savaşa fikren ve bedenen daima hazır olmak.

 

         6. Çevresi ve insanlarla iyi geçinmek.

 

         7. Sır saklamak.

 

         8. Emel ve fikir birliği’ne bağlı olmak. Millî menfaatleri şahsi menfaatlerinin üzerinde tutmak.

 

         9. Fedàkâr ve yardımsever olmak.

 

         10. Millî terbiyeye uygun davranmak ve İntizam severlik.

 

         11. Şahsiyetiyle, feràset ve öngörüsü ile örnek kişilikte olmak.

 

         12. Liderlik vasıflarına sahip olmak.

 

         13. Daima öğrenmeye hevesli olmak. İlim ve fen ile asrın icapları ile alàkâdar olmak.

 

         14. Her türlü taassup ve yobazlıktan beri (uzak) olmak.

 

         15. Gerektiğinde sorumluluk almak, inisiyatif kullanmak.

 

         Yukarıdaki maddelerin çoğu TSK İç Hizmet Kanunu Md. 85- 86 var. Hani bir dönem düşman ilân edilen Şanlı Ordumuz ve İç Hizmet Kanunu’nda… Kanun nereden almış bu maddeleri peki? Muharip ve Münevver Milletimizin İslâm ile yücelmiş töre ve terbiyesinden süzülmüş âdet ve ananelerinden… Düşünün lütfen dağdaki Mehmetçik, afetlerde göçük altına kurtarmaya giren fedàkâr vatan evlatları, tarihimizin yiğit ataları bu vasıflarda değiller mi? Babaannelerimiz bize bunları öğretmedi mi?

 

         Yavuz Selim Ata’mız harbe giderken “Ölürsek cennet bizim, kalırsak devlet bizim.” demedi mi?

 

 

 

         Şimdi vicdanlara soruyorum.

 

         Muhàrip olmadan Mücàhid olunur mu?

 

         Gülümüz SAV. timsâl kişiliği ile yukarıdaki vasıfları öğretmedi mi? Bedir’e, Uhud Meydanı’na çıkanların İ’lày-ı Kelimetullah’ı ihya kavgasına yürüyenlerin muhàriplik vasıfları da yukarıda saydıklarımız değil miydi?

 

 

 

         Bugün maàlesef siyaset, Millî Eğitim, tarikât ve cemaatler eliyle muhàriplik vasıflarımız yok ediliyor. İnsanlar tektipleştirilmeye çalışılıyor. Gerçek özgürlüğün Rabb’imize kul olmak olduğu yerine pasif, diràyetsiz, sorumluluk alamayan ve inisiyatif kullanamayan sadece bir şekle girerek ait görünüp şahsi menfaat temin etme çabasında kişilikleri zayıflatılmış bireyler oluşuyor.

 

         İstenen belki de bu… Bilemiyoruz.

 

         Öyle bir hava ile yapılıyor ki bunlar 1400 yıldır İslâm Toplumu olmuş, Mücàhid ceddimiz yanlış yaşamış şimdikiler her şeyi eleştiriyor, düzeltiyor.

 

         Sırf bir yığın kargaşa ve anarşi barındıran birilerinin kitaplarını okuyup kitap yüklü merkeplere dönüşerek, aslî bilgiden, tarihî ve medenî mes’ûliyetlerden kaçarak kimse ortalıkta mücàhid pozlarında gezmesin. Bu sümüklü adamlara da prim vermeyelim.

 

         Çok büyük sorun var. Ehli olanlar çalışmalı. Nihàyetinde ben Din Adamı ya da İlàhiyatçı değilim.

 

 

 

         Demek ki, “Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz.”mış.

 

         Mücahit olmadan mücahit olunmaz.

 

       

 

         Bugün korku yayıyorlar, korku dayatıyorlar. Maalesef 28 Şubat Süreci Zulüm ve Adaletsizlikleri, sonrasında FETÖ’nün zulüm ve adaletsizlikleri üzerinden kısaca adaletsizlik ve korku üzerinden siyaseti şekillendirip halkı oy depoları haline getiriyorlar. Halk çözümsüz kalıyor ve kaba tarafgirliğe yöneliyor. Bu körlükten Aziz Milletimizi kurtarmalıyız.

 

         Milletimiz oy vermeli elbette. Ancak tercihlerini ferdî olgunluğu, feràset ve sorumluluğu ile hür iràdesi ile yapmalıdır.

 

 

 

         Üç kıtaya Ordularla yürümüş, âleme nizam vermiş Kutlu ecdàdın evlatları… Artık Merhum N. Fazıl’ın Sakarya Şiiri’ni herkes okuyor da anlayıp idrâk edeni kalmadı değil mi?

 

“…

 

Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân;

 

Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an!

 

Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu;

 

Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu?

 

Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;

 

Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?

 

Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?

 

Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!

 

 

Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya,

 

Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!

 

 

Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;

 

Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!..”   

 

       

NELER SÖYLENDİ?
@
Halil MERT

Halil MERT

DİĞER YAZILARI Savunma Sanayii Özel ya da Kamu Devlettir Tasarruf Ahlâktır Birlikte hâreket ve Erdoğan'la yeni bir yürüyüş! İsrail- iran mı! Yerel seçimlere dâir Değerlendirme ve Sonuçlar Rusya’daki Terör Saldırısından Çıkartılması Gereken Sonuçlar Medeniyet Coğrafyamızda Nevruz Bayramımız ve Büyük Milli Birliğimiz Fetö’yü Aklama Operasyonları… Mit’in Millîleşme Mücàdelesi Türk’süz Ordu İftirası 28 şubat süreci’nin en büyük sonucu paralel devlet ve 15 temmuz Öze dönüş zamanı... Teröre Karşı Mücadele Medeniyet Değerlerinizin İhyàsıyla Olur STRATEJİ HATIR… Kul hakkı ve değer vermek… Ramazan Hoca’nın Şehàdeti ve Müslümanların Hàli İlk Astronutumuz Albay Alper Gezeravcı ve içinden çıktığı sessiz çoğunluk Hûtbe vak'àsı ve olması gereken hûtbe şekli... İdeolojiler ve İdeallerin İstismarı… İdeolojiler ve İdeallerin İstismarı… Terör Dağda Bitmez… Esat Coşan’ın Son Makalesi Yeni Bir Yıla Başlarken… Ezeli Düşmanlarımızı, Onlarla İşbirliği Yapanları Deşifre Ediyoruz Şeyh said üzerinden siyaset yapmak fitnedir bölücülüktür! Sosyal Medya Grupları, Düşünce Grupları, Teklif ve Bilgilendirme Çalışmaları Türklerde Boylar, Ruğlar… Koca Arap ve İslâm Dünyası’nın Yerinde Hamas Mı Kaldı? Küresel Dünya’da Yeni Stratejik Etkinleşme Yöntemleri ve Jeopolitiği Öğretmen Millet İstikbâlinin Mimàrıdır Yerli-Millî Nesiller de Yetiştirmek Zorundayız Dàvà ve Fikirler Çoklarla Değil, İhlâslı, Fedàkâr ve Yiğit Adamlarla Büyümüştür Millî birlik-güç-etki alanımızda müessiriyet Siyonizm, Kara Asalet Birlikte Kutlu Geleceğimizi İnşa Zamanı Harp Silah ve Araçları Bizim mi! Filistin Cephesi’nde Son Durum Filistin mi, işgal edilmiş vatan mı! Türeyiş Strateji, Psikolojik Harp/Harekât Çalışma Merkezi Türkiye Tarihi, Genel İslâm Tarihi ve Genel Türk Tarihi Değil Midir? Millî Sanayii Gayretleri ve Darbeler Turan… kızılelma… ülkü… Türk cihan hâkimiyeti mefkûresi ya da… Anadolu Hapsinden Çıkış Zamanı Devlet ve Millet Aleyhine Delil Oluşturup Millî Mirası Mahveden İç İhanet Millî İdeolojinin Temeli Ordumuz millî gücün mihenk taşıdır Gelenekleri İle Geleceğe Yürümelidir Devlet ve Millet Aleyhine Delil Oluşturup Millî Mirası Mahveden İç İhanet 15 Temmuz İhàneti Sonrası… Kürt, Kürdistan ve Irkçılık Belâsı… Resmî Ordu Dışındaki Yapılar Savunma sanayii stratejiktir, tam bağımsızlığın, millet iràdenin göstergesidir. Millî kalmalıdır Türkiye Yüzyılı Hükümeti, Tepkiler, Beklentiler… Cumhurbaşkanımızdan Ne Bekliyoruz? Emperyalizmin son oyunu Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ Soslu Hdp’li aldatmacası Ya devlet başa ya kuzgun leşe!... 1.Tur seçim notları ve 2. Tur başkanlık seçimi Teknofest ya da büyük mefkûre birliği ya da ötekileştirmeye inat birlik profilimiz Teknofest Kürt, Kürdistan, Irk, İctimai Irk… Kimlik Bunalımı Ekonomi, Deprem, Bayram, Burukluk Ve Kırgınlık İçinde Bir De Seçim… Seçim Sürecinde Kazakistan’dan Bir Gazetecinin Soruları ve Cevaplarımız Geleceğimiz ve Hangi Türk Milliyetçiliği Çanakkale, Nevruz, Millî Birlik… Ve Anka Misàli Yeniden… Namazsız Mücahidler, Ötekileştirme Körlüğü ve Husûmeti Deprem imtihânı’nın gerçek sonuçları (misafir gözüyle) Deprem İmtihànı ve Millî Devlet Deprem ve Afet Seferberliği Dünya’nın en önemli seçimi neden Türkiye'de? Bir Güzel Adam: Mübariz Seçim Süreci: Konuşulması Gerekenler Türk Milletinin Düşmanları Türk sorunu! Neden? Devlet ebed-müddet, siyasi partiler, stk. İran Türkleri nerede, ya Türkiye ve Azerbaycan!...
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA