DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Halil MERT
Halil MERT
Giriş Tarihi : 12-09-2023 11:51

Turan… kızılelma… ülkü… Türk cihan hâkimiyeti mefkûresi ya da…

 

Azerbaycan ve Rusya’da yayın yapan değerli bir Tv. sahibi ve haberci ayrıca stratejist dostum aşağıdaki soruları gönderdi…

1. Turan fikrinin Türkiye ve Türkler açısından önemi nedir?

2. Genel olarak bu fikir Türk Dünyası için ne kadar önemlidir?

3. Turan düşüncesi Türk Dünyası’nı birleştiren hangi ortak değerlere sahiptir?

4. Türk Devletleri Teşkilatı'nın (Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan) kuruluşu bağlamında Turan fikrine bakış açısını nasıl görüyorsunuz?

 

Öncelikli cevaplarımı sizlerle de paylaşmak isterim.

Kanunî Dedemizin Fransa Kralı’na yazdığı mektubu okumuşsunuzdur. Tabii Cengiz Han Dedemizin Çin Hükümdârı’na yazdıklarını da…

Özetle mektuplar üç ana bölümdedir.

1. Ben ki büyük bir coğrafyanın hükümdarıyım. Tabii bu coğrafyalar sayılır.

2. Ben âleme Nizam vermekle görevliyim. Allah’ın (Tengri/Tanrı) yeryüzünü düzenlemekle görevlendirdiği benim.

3. Sen ki şuracığın hükümdarısın. Kısaca “Sen kimsin ki!”

 

Ceddimizin taşa yazdıklarından, Mete Han, Bilge Tūnyokuk (Tonyukuk) Ata, Cengiz Han, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanûnî Sultan Süleyman Han’dan da görüleceği üzere Türk Devletleri daima Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi’ni yaşattılar. Bunu yaparken de;

Öncelikle bir Cihan Devleti olmayı, sonra diğer Türkleri kendi hükümdarlığında birlemeyi, sonra da dünyada hâkim olmayı hedeflediler. Tarihimizdeki Yıldırım-Timur, Fatih-Uzun Hasan, Yavuz-Şah İsmail, Yavuz-Memluklu (Tomambay) mücadeleleri başka türlü izah edilebilir mi?

Yani TURAN Fikri her dönemde vardı.

 

TURAN…

Herkesin kafasında farklı bir TURAN Tasavvuru var. Ancak bu fikrin ete-kemiğe bürünme şekli, süreci, sınırları, aşamaları, hedefleri, çevre ve akraba halklarla olacak ilişkisi gibi çalışılması gereken çok konu var.

Turan. Tüm Türklerin birliği. Ortak vatanı…

“Vatan; Ne Türkiye'dir Türklere, Ne Türkistan, Vatan; Büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan.” diyeli şair 100 yıl oldu. Ancak TURAN ya da Türk Birliği büyük bir mefkûre olarak duruyor.

 

Turan fikri, tüm Türk Dünyası’nda karşılık bulmaktadır. Hatta Japonlar, Araplar, Balkan Halkları, Pakistan, Yunan, Ermeni, Musevi, Kuzey Afrika Halkları ve Kızılderililer içinde Turancı insanlar var. Akademisyenler var. Turan sözünün bilimsel olarak Finli bir sosyolog tarafından ilk kez telaffuz edildiği düşünüldüğünde bu şaşılacak bir şey değil.

TURAN FİKRİ, ilgili tüm yurtlarda büyük bir güçtür. Yönetenler üzerinde yönlendirici, katkı sağlayıcı bir değerdir. Uluslararası arenada da Türk Devletleri için politik bir güçtür. Bu nedenle de Ruslar’ın, İngilizler ve ABD’nin, Çin’in kendileri için bir Turan Tasavvurları vardır. Japonya’nın 1936’da D. Türkistan’da bağımsızlığı nasıl desteklediğini inceleyiniz. Rusya Devlet Sözcüsü de “Turan’ın merkezi Tuva ya da Altay olmalı.” dediğini hatırlatırım.

Gerçekten de günün sorusu olsun.

Turan’ın merkezi neresi olmalı? İstanbul, Buhara, Altay, Kazan, Tebriz, Bakû…

 

TURAN Düşüncesinde, Türk Dünyası’nın Birliği var, Tarih Birliği var, Vatan ve Coğrafya Birliği var. Dil ve Alfabe Birliği var. Töre, Terbiye, Millî Kimlik Birliği var. Eğitimde ve Tedrisatta Birlik var. Siyasi Birlik, Uluslararası İlişkilerde Birlikte karar alma var. Ekonomik Birlik var. Askeri Birlik, ortak ordu var…

TURAN DÜŞÜNCESİ kaynaklı göz kamaştırıcı ufuk adeta müjdeli bir istikbâldir.

 

Türk Devletler Teşkilatı’nın gündeminde TURAN yoktur. Olması da şu an uygun değildir. Ancak TURAN MEFKÛRESİ’nin altyapısını da yapmalıdırlar. İlgili ortak kurumlar, yapılar oluşturulmalıdır. En önemlisi de ortak STK’nın teşekkülüdür. Düşünün Türkiye’de kurulan bir düşünce ya da strateji kuruluşunun tüm Türk Devletleri ve Akraba Ülkelerde de olduğunu. Eylem Birliği yaptıklarını, fikir birliklerinin olduğunu…

 

Türk Milleti ortalama %80 itibâri ile Müslümandır. Müslüman olmayan Türkler TURAN dışında düşünülemez. Hatta akraba halkların dahi gayrimüslimleri birlik içinde düşünülmelidir.

TURAN Düşüncesine katkı sağlayacak, Osmanlı Milletler Topluluğu, Amerika Yerlileri Birliği, Afrikalı Dostlar Örgütü, Çin Müslümanları Birliği, Rusya Türkleri ve Müslüman Halklar Birliği, Balkan Halkları Merhamet Teşkilatı, Yunanistan Türkleri Birliği (Bilinen Müslüman Türklerle, Hıristiyan Yunanistan Türkleri’nin bütünleşmesi), Babür Halkları Birliği, Nadir Şah Birlikte Hâreket Teşkilâtı vb. Musevî Türkler Teşkilatı, Altay-Sibirya-Hakas Birliği, Hıristiyan Türkler Birliği gibi, Türk Tarih Birliği gibi görünürde birçok farklı amaç ve yöntemlerle mücadele edecek arka planda Türkiye’nin kontrolünde ve TURAN DÜŞÜNCESİ’ne hizmet edecek yapılar kurulabilir.

Mevcut D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrasya Ekonomi Topluluğu, AB, NATO gibi yapılardan da TURAN İDEALİ için yararlanmanın çareleri aranmalıdır. AB içindeki Macaristan’ın Türkiye’ye katkılarını lütfen düşününüz.

 

Özetle, Büyük Türk Milleti TURAN şarttır. İttihâd-ı İslâm farzdır. İttihâd içinde Türk Birliği ve TURAN kesinlikle ilk aşamadır. “Biz ümmetçiyiz.” cümlesini düşünmeden kuranlara şu soruyu sorun. “Bu kadar büyük bir coğrafyada 85 ülkede şehitliği olan Büyük Türk Milleti olmadan nasıl ümmetçi oluyorsun?”

Tarih, Coğrafya bilgisi ve bilinci olmayan, anarşist ruhlu adamlarla hiç tartışmayın bile. Türk Milleti Müslümandır. 1200 yıldır sancaktar ve mücahit, 600 yıldır Emir-el Mü’miniyn ve halifedir. Dolayısı ile kimse ümmetçi ve dînî hassasiyet pozlarında TURAN DÜŞÜNCESİ’ne karşı çıkmasın ve kimse TÜRKÇÜ pozlarda Müslüman Türkü rencide ederek TURAN MEFKÛRESİ’ni yıpratmasın.

İçeride kurulan tuzakları bozacağız.

Dışarıdan gelen düşmanlıkla işbirliği yapan herkesi boğmaktan ve durdurmaktan başka çaremiz yoktur. Bunları görmek içinde bilgi kadar feraset ve idrâk de şarttır.

 

TURAN, İSTİKBÂL VE İSTİKLÂL İÇİN ŞARTTIR.

TURAN, GÜÇ BİRLİĞİDİR. BÜYÜK GÜÇ OLMAKTIR.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Halil MERT

Halil MERT

DİĞER YAZILARI Savunma Sanayii Özel ya da Kamu Devlettir Tasarruf Ahlâktır Birlikte hâreket ve Erdoğan'la yeni bir yürüyüş! İsrail- iran mı! Yerel seçimlere dâir Değerlendirme ve Sonuçlar Rusya’daki Terör Saldırısından Çıkartılması Gereken Sonuçlar Medeniyet Coğrafyamızda Nevruz Bayramımız ve Büyük Milli Birliğimiz Fetö’yü Aklama Operasyonları… Mit’in Millîleşme Mücàdelesi Türk’süz Ordu İftirası 28 şubat süreci’nin en büyük sonucu paralel devlet ve 15 temmuz Öze dönüş zamanı... Teröre Karşı Mücadele Medeniyet Değerlerinizin İhyàsıyla Olur STRATEJİ HATIR… Kul hakkı ve değer vermek… Ramazan Hoca’nın Şehàdeti ve Müslümanların Hàli İlk Astronutumuz Albay Alper Gezeravcı ve içinden çıktığı sessiz çoğunluk Hûtbe vak'àsı ve olması gereken hûtbe şekli... İdeolojiler ve İdeallerin İstismarı… İdeolojiler ve İdeallerin İstismarı… Terör Dağda Bitmez… Esat Coşan’ın Son Makalesi Yeni Bir Yıla Başlarken… Ezeli Düşmanlarımızı, Onlarla İşbirliği Yapanları Deşifre Ediyoruz Şeyh said üzerinden siyaset yapmak fitnedir bölücülüktür! Sosyal Medya Grupları, Düşünce Grupları, Teklif ve Bilgilendirme Çalışmaları Türklerde Boylar, Ruğlar… Koca Arap ve İslâm Dünyası’nın Yerinde Hamas Mı Kaldı? Küresel Dünya’da Yeni Stratejik Etkinleşme Yöntemleri ve Jeopolitiği Öğretmen Millet İstikbâlinin Mimàrıdır Yerli-Millî Nesiller de Yetiştirmek Zorundayız Dàvà ve Fikirler Çoklarla Değil, İhlâslı, Fedàkâr ve Yiğit Adamlarla Büyümüştür Millî birlik-güç-etki alanımızda müessiriyet Siyonizm, Kara Asalet Birlikte Kutlu Geleceğimizi İnşa Zamanı Harp Silah ve Araçları Bizim mi! Filistin Cephesi’nde Son Durum Filistin mi, işgal edilmiş vatan mı! Türeyiş Strateji, Psikolojik Harp/Harekât Çalışma Merkezi Türkiye Tarihi, Genel İslâm Tarihi ve Genel Türk Tarihi Değil Midir? Millî Sanayii Gayretleri ve Darbeler Anadolu Hapsinden Çıkış Zamanı Devlet ve Millet Aleyhine Delil Oluşturup Millî Mirası Mahveden İç İhanet Millî İdeolojinin Temeli Ordumuz millî gücün mihenk taşıdır Gelenekleri İle Geleceğe Yürümelidir Devlet ve Millet Aleyhine Delil Oluşturup Millî Mirası Mahveden İç İhanet 15 Temmuz İhàneti Sonrası… Kürt, Kürdistan ve Irkçılık Belâsı… Resmî Ordu Dışındaki Yapılar Savunma sanayii stratejiktir, tam bağımsızlığın, millet iràdenin göstergesidir. Millî kalmalıdır Türkiye Yüzyılı Hükümeti, Tepkiler, Beklentiler… Cumhurbaşkanımızdan Ne Bekliyoruz? Emperyalizmin son oyunu Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ Soslu Hdp’li aldatmacası Ya devlet başa ya kuzgun leşe!... 1.Tur seçim notları ve 2. Tur başkanlık seçimi Teknofest ya da büyük mefkûre birliği ya da ötekileştirmeye inat birlik profilimiz Teknofest Kürt, Kürdistan, Irk, İctimai Irk… Kimlik Bunalımı Ekonomi, Deprem, Bayram, Burukluk Ve Kırgınlık İçinde Bir De Seçim… Seçim Sürecinde Kazakistan’dan Bir Gazetecinin Soruları ve Cevaplarımız Geleceğimiz ve Hangi Türk Milliyetçiliği Muhàrip Olmadan Mücàhid Olmaz Çanakkale, Nevruz, Millî Birlik… Ve Anka Misàli Yeniden… Namazsız Mücahidler, Ötekileştirme Körlüğü ve Husûmeti Deprem imtihânı’nın gerçek sonuçları (misafir gözüyle) Deprem İmtihànı ve Millî Devlet Deprem ve Afet Seferberliği Dünya’nın en önemli seçimi neden Türkiye'de? Bir Güzel Adam: Mübariz Seçim Süreci: Konuşulması Gerekenler Türk Milletinin Düşmanları Türk sorunu! Neden? Devlet ebed-müddet, siyasi partiler, stk. İran Türkleri nerede, ya Türkiye ve Azerbaycan!...
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA