DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Halil MERT
Halil MERT
Giriş Tarihi : 27-11-2023 11:39

Küresel Dünya’da Yeni Stratejik Etkinleşme Yöntemleri ve Jeopolitiği

Esasında İslâm’ın ilk dönem modernizmi, bilimsel çalışmaları, Eski Dünya’yı Ortaçağ’a taşıması ve Doğu’nun bilimsel çalışmalarını ve buluşlarını Batı’yla tanıştırması, Batı’nın coğrafi keşifler sonucu işgaller ve yağmaları, ardından kölelik Avrupa ve Haçlı Dünyası’nın her anlamda hızla yükselmesini sağladı.

Ardından gelen Sanayiî Devrimi ve makineleşme ile büyük gemilerin de yapılması ile işgâlciler istedikleri ülkede, istedikleri zamanda gerekli askerî üstünlüğü sağladılar.

Haçlı Batı modern bir çağa girerken biz HAM YOBAZ, KABA SOFTA BATAKLIĞI’na düşmüştük.

Hindistan, Çin, Avustralya, Amerika Kıt’ası, Afrika… Batı her yeri topraklarına katmıştı. İşgâlcilerin en büyüğü Birleşik Krallık İngiltere’ydi. Bu arada 16. YY.’a kadar her şeyi kontrol altında tutan krallar ve derebeylerin yerini Küresel Ticareti kontrol altında tutan Büyük Finans ve Yatırım Şirketleri alıyordu. Öyle ki bu şirketler artık devletlere borç veriyordu ki, devletlerin Merkez Bankalarını ele geçiriyorlar, küresel Bankacılık Sistemi ve Para Sistemleri aracılığı ile her şeyi görüyorlardı.

 

Eski hanedanlar ve yeni çoğu Yahudî kökenli şirketlerden oluşan Küresel Çete, devletleri de yönlendirir, yönetir hâle gelmişti.

 

Birinci Dünya Savaşı’nın nihâi hedefi Türk İmparatorluğu dedikleri Osmanlı Cihan Devleti’ni yok etmek ve Türk Milleti’ni Asya’dan atmaktı.

Olmadı…

Osmanlı yerine Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

Bàbür Türk Devleti (Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Keşmir, Myanmar) ve Kaçar (İran) Türk Devletleri’ni de yıktılar.

Ortodoks Rus İmparatorluğu yıkıldı. Yerine SSCB ve şimdi Bağımsız Devletler var.

 

Hedef hâlâ HASTA ADAM’ın (Osmanlı) toprakları ve Dünya’nın hammadde kaynaklarının üzerinde yaşayan İslâm Coğrafyası…

 

Özetle Dünya’nın merkezinde istemedikleri bir Müslüman Türk Varlığı var. Çevresinde kendi kuklaları devletçikler var.

Türk’ün organizasyon, teşkilatlandırma, yeniden inisiyatif alma yeteneği var. Tarihî tecrübesi herkesçe mâlum. Coğrafî konumu yeniden süper güç olmaya müsait. Hâsılı çevre devletleri ve halkları yeniden etkisi ve kontrolü altına alabilir.

 

KİM, NE MAKSATLA, NE ZAMAN, NEREDE, NASIL, NE YAPACAK?

Nasıl mücadele edeceğiz?

İslâm Birliği ve D-8 ile birlikte mi?

Türk Devletleri Teşkilâtı ile birlikte mi?

Kuruluşuna öncülük edeceğimiz Osmanlı Milletler Topluluğu ile mi?

Şanghay İşbirliği Örgütü’ne girerek mi?

AB ve NATO’da etkinleşmeye çalışarak mı?

ABD ve İngiltere başta olmak üzere emperyalist ülkelerde lobicilik yaparak mı?

Nasıl?..

Yukarıda saydıklarımın hiç biri diğerinin alternatifi değil. Esasında cephe hattımızdaki ağırlık merkezlerimiz. Hiç birini tamamen bırakmadan, ağırlık (sıklet) merkezi oluşturmalıyız. Ayrıca yukarıdakiler birçok insanımızın ortak düşünceleri. Özetle; “nasıl savunuruz, korunuruz, tutunuruz?” sorusunun cevap arayışları…

 

Güçlü yanlarımız neler?

Köklü ve diğer milletlerce kabul gören büyük bir tarihimiz var, kurduğumuz merhamet medeniyetimiz var.

Eski Dünya’nın merkezindeyiz.

İslâm Ülkesiyiz. Çevremiz İslâm Ülkelerinden müteşekkil ya da vatandaşlarında Müslümanlar var.

Güçlü ve güvenilir bir Milletiz ve Devletiz. İslâm Ülkesi olarak Müslüman Halklar tarafından seviliyoruz. Geçmişte bizimle yaşayan Müslüman Halkların (mesela Araplar) gayrimüslim kavimdaşları da bizimle yaşadı ve muhabbet besliyorlar.

Onbin yıllık Türk Devletler Mirası’nı yüklenmiş bir Türkiye’nin, tüm Türk Dünyası’nda ve Türkler de karşılığı var. Burada gayrimüslim Türklere ulaşmada ne kadar geciktiğimizi ve yavaş davrandığımızı da vicdanlara arz ederim. Hıristiyan Türkler, Musevî (Yahudî) Türkler ki bu gün Yahudî dediğimiz insanların en az %75’i Türk Soylu. İrlanda, İtalya, Finlandiya, Estonya ve İskoçya’da dahî Türk soyluluk gündemde. Çevremizde Yunanistan, Bulgaristan ve Ermenistan’da da Türk Soyluluk konuşulur hâle geldi. İran, Rusya, Pakistan, Çin, Hindistan’da Türk Soyluluk ciddi aidiyet oluşturuyor.

 

Çok önemli, 300 yıldır İngiltere ve Küresel Çete (Şimdilerde Siyonizm) -ABD ve İngiltere dâhil- ülkelerdeki iktidar, ana muhalefet başta olmak üzere siyasi partiler, Cemaat/Tarikât yapıları, STK ile ayrı ayrı ilişkiler kuruyor.

Biz neden bunu yapmıyoruz?

 

Gündem İsrail ve Arap Ülkeleri başta olmak üzere Osmanlı Coğrafyası’nda kurulan devletler ve yaşayan halklar…

İsrail, Arap Ülkeleri, Balkan Ülkeleri, Kuzey Afrika Ülkeleri…

Yahudî deyip hepsini düşman ilan ederseniz, hepsi İsrail’in ruh hastası yöneticilerinin arkasında saf tutmaz mı? Onun yerine binbir mezhepleri var, bunlara ayrı ayrı el atılsa, Türk Soylu Musevîlere el atılsa, Türkiye ve Türk Devletleri’nden gidenlere el atılsa… Özellikle muhaliflere ulaşılsa, İsrail’in mevcut anayasasını sorgulayacak kesimler oluşturulsa…

Mesela, Rusya Dışişleri Bakanı “Hitler Yahudî idi.” dedi. Neden Türkiye ve Arap Ülkeleri’nde bu tez nedenleri ile gündemde tutulmadı? Hâlen İsrail’de ve diaspora Yahudî’lerinde İsrail karşıtlığı o kadar arttı ki neden kullanılmıyor?

Israrla diyorum ki İsrail=Yahudî değil, Yahudî=Musevî değil.

Arap=S. Arabistan, Mısır vb. değil. Nerede Memluklu Torunları? Nerede Osmanlı Bakiyeleri?

Şiî=İran değil. Nerede Osmanlı Şiası?

Rusya=Rus değil. Rusya’da “Rusya benim ülkem.” diyen Müslümanlar var, Türkler var.

Yunanistan=Grek (Helen) değil.

Bulgar=Slav Halkı değil.

ABD=İngiliz değil… ABD’inde en güçlü lobi Yahudî Lobisi mi? İrlanda Lobisi mi? Yahudî Lobisi Semitist mi? Hazar Türkleri’nin ağırlığı nedir?

 

Özetle; Osmanlı Medeniyet Coğrafyası yurtiçi gibi değerlendirilmelidir. İsrail Düşmanlığı yerine Netanyahu ve Fanatik Yahudileri tasfiye etmek, daha sonra İsrail Anayasası’nda değişikliğe zorlamak daha uygun bir süreç değil midir?

 

Bölgemizde, Afrika’da özellikle İslâm Halklarda hem Türkiye’ye hem de R. T. ERDOĞAN’a karşı fevkâlàde bir teveccüh vardır. Bu ülkemizin MİLLİ GÜÇ Unsurları’ndan biri olarak değerlendirilmelidir.

“En iyi savunma taarruzdur.” Bir harp prensibidir. Ülkemizde çözüm önerileri farklı kesimlerden gelmelidir. Toplum mevcut oldu-bittiyi ballandırarak anlatan haber programları yerine bilincini yükseltecek alternatiflerin konuşulduğu öneriler içeren programlarla yönlendirilmelidir.

STK, strateji merkez ve enstitüleri hem karar vericilere katkı sağlamak hem de toplumu bilinçlendirmek gibi bir görev üstlenmelidir.

 

Yazıyı açıklamaları ile

https://youtu.be/HsfXRc33_6s?si=DewrRpZurgtkDPZD

buradan izleyebilirsiniz.

 

Strateji ve Yönetim Uzmanı

Emekli Yarbay Halil MERT

NELER SÖYLENDİ?
@
Halil MERT

Halil MERT

DİĞER YAZILARI 15 Temmuz Millî Uyanış Günü Olmalı… Suriye Olayları ve Mülteci Meselesi’ne Psikolojik Harp/Harekât Yönü İle Bakış Savunma Sanayii Özel ya da Kamu Devlettir Tasarruf Ahlâktır Birlikte hâreket ve Erdoğan'la yeni bir yürüyüş! İsrail- iran mı! Yerel seçimlere dâir Değerlendirme ve Sonuçlar Rusya’daki Terör Saldırısından Çıkartılması Gereken Sonuçlar Medeniyet Coğrafyamızda Nevruz Bayramımız ve Büyük Milli Birliğimiz Fetö’yü Aklama Operasyonları… Mit’in Millîleşme Mücàdelesi Türk’süz Ordu İftirası 28 şubat süreci’nin en büyük sonucu paralel devlet ve 15 temmuz Öze dönüş zamanı... Teröre Karşı Mücadele Medeniyet Değerlerinizin İhyàsıyla Olur STRATEJİ HATIR… Kul hakkı ve değer vermek… Ramazan Hoca’nın Şehàdeti ve Müslümanların Hàli İlk Astronutumuz Albay Alper Gezeravcı ve içinden çıktığı sessiz çoğunluk Hûtbe vak'àsı ve olması gereken hûtbe şekli... İdeolojiler ve İdeallerin İstismarı… İdeolojiler ve İdeallerin İstismarı… Terör Dağda Bitmez… Esat Coşan’ın Son Makalesi Yeni Bir Yıla Başlarken… Ezeli Düşmanlarımızı, Onlarla İşbirliği Yapanları Deşifre Ediyoruz Şeyh said üzerinden siyaset yapmak fitnedir bölücülüktür! Sosyal Medya Grupları, Düşünce Grupları, Teklif ve Bilgilendirme Çalışmaları Türklerde Boylar, Ruğlar… Koca Arap ve İslâm Dünyası’nın Yerinde Hamas Mı Kaldı? Öğretmen Millet İstikbâlinin Mimàrıdır Yerli-Millî Nesiller de Yetiştirmek Zorundayız Dàvà ve Fikirler Çoklarla Değil, İhlâslı, Fedàkâr ve Yiğit Adamlarla Büyümüştür Millî birlik-güç-etki alanımızda müessiriyet Siyonizm, Kara Asalet Birlikte Kutlu Geleceğimizi İnşa Zamanı Harp Silah ve Araçları Bizim mi! Filistin Cephesi’nde Son Durum Filistin mi, işgal edilmiş vatan mı! Türeyiş Strateji, Psikolojik Harp/Harekât Çalışma Merkezi Türkiye Tarihi, Genel İslâm Tarihi ve Genel Türk Tarihi Değil Midir? Millî Sanayii Gayretleri ve Darbeler Turan… kızılelma… ülkü… Türk cihan hâkimiyeti mefkûresi ya da… Anadolu Hapsinden Çıkış Zamanı Devlet ve Millet Aleyhine Delil Oluşturup Millî Mirası Mahveden İç İhanet Millî İdeolojinin Temeli Ordumuz millî gücün mihenk taşıdır Gelenekleri İle Geleceğe Yürümelidir Devlet ve Millet Aleyhine Delil Oluşturup Millî Mirası Mahveden İç İhanet 15 Temmuz İhàneti Sonrası… Kürt, Kürdistan ve Irkçılık Belâsı… Resmî Ordu Dışındaki Yapılar Savunma sanayii stratejiktir, tam bağımsızlığın, millet iràdenin göstergesidir. Millî kalmalıdır Türkiye Yüzyılı Hükümeti, Tepkiler, Beklentiler… Cumhurbaşkanımızdan Ne Bekliyoruz? Emperyalizmin son oyunu Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ Soslu Hdp’li aldatmacası Ya devlet başa ya kuzgun leşe!... 1.Tur seçim notları ve 2. Tur başkanlık seçimi Teknofest ya da büyük mefkûre birliği ya da ötekileştirmeye inat birlik profilimiz Teknofest Kürt, Kürdistan, Irk, İctimai Irk… Kimlik Bunalımı Ekonomi, Deprem, Bayram, Burukluk Ve Kırgınlık İçinde Bir De Seçim… Seçim Sürecinde Kazakistan’dan Bir Gazetecinin Soruları ve Cevaplarımız Geleceğimiz ve Hangi Türk Milliyetçiliği Muhàrip Olmadan Mücàhid Olmaz Çanakkale, Nevruz, Millî Birlik… Ve Anka Misàli Yeniden… Namazsız Mücahidler, Ötekileştirme Körlüğü ve Husûmeti Deprem imtihânı’nın gerçek sonuçları (misafir gözüyle) Deprem İmtihànı ve Millî Devlet Deprem ve Afet Seferberliği Dünya’nın en önemli seçimi neden Türkiye'de? Bir Güzel Adam: Mübariz Seçim Süreci: Konuşulması Gerekenler Türk Milletinin Düşmanları Türk sorunu! Neden? Devlet ebed-müddet, siyasi partiler, stk. İran Türkleri nerede, ya Türkiye ve Azerbaycan!...
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA