DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Dursun Ali Tökel
Dursun Ali Tökel
Giriş Tarihi : 10-09-2013 12:14

Türkün Alfabe İle İmtihanı

Türkün Alfabe İle İmtihanı

Demokratikleşme paketi ile birlikte alfabe tartışmalarımız yeniden başladı.

Tarih boyunca bu tartışmamız hiç eksik olmamıştır. Millet olarak her zaman bir alfabe sorunu/sorusu ile karşı karşıya kalmışızdır.

Şu anda kendi tarihsel metinlerini okumak için beş alfabe bilmek zorunda kalan dünyadaki tek milletiz.

Arapları düşünün; edebiyatının başlangıcından beri aynı alfabeyi kullanıyor.

Veya İranlılara bakalım; İslam olduktan sonra Arap alfabesini kabul ettiler ve el’an aynı alfabeyi kullanıyorlar.

İngiliz veya Alman yahut da Fransız edebiyatı dünya sahnesine çıktığından beri aynı din, aynı dil ve aynı alfabedeler.

Ya biz hangi durumdayız?

 

Alfabeler, Diller ve Dinler Arasında

 

Yazılı edebiyatımızın başlangıcı olarak Göktürk kitabelerindeki metinleri kabul ederiz.

Bu metinlerde yaklaşık kırk harflik bir alfabe kullanılmıştır. O zaman Göktürkler kendi yazılarını kendi icatları olan bir alfabe ile yazıyorlardı.

Daha sonra Uygur Türkleri yeni bir devlet kurdular ve halefleri olan Göktürklerin alfabesini almak yerine dinlerine girdikleri Manihaist-Budist alfabeyi kullanmaya başladılar.

Bu alfabede ise esasında on dört harf vardı. Kırk harflik bir dili on sekiz harfle yazmaya başlarsınız bu metinleri anlamak için kök sökmeye hazır olmalısınız demektir.

Uygularlar, yeni bir dine, yeni bir alfabe ile girdiler ve edebiyatlarını da bu din ve dille oluşturdular. Göktürklerden ne dini tevarüs ettiler ne de alfabeyi. Yani yeniden ve sıfırdan başladılar.

Uygurların peşinden Türk hükümdarlığı Karahanlılara geçti. Onlar da Uygurlardan herhangi bir şey almadılar. Yeni bir dine, İslam’a girdiler ve yeni bir alfabe aldılar, Arap alfabesi.

Uygurların yaptığı gibi yaptılar: Yani yeniden ve sıfırdan işe giriştiler. Yeni bir alfabe ve yeni bir dinle…

Onlar da yeni alfabe ile Kutadgu Bilig, Atabetü’l-Hakayık ve Ahmet Yesevî’nin Hikmetleri gibi anıtsal metinlerle tam da bir edebiyat oluşturuyorlardı ki bu sefer Türk hükümdarlığı Selçukluların eline geçti.

Onlar ne yeni bir dil kullandılar ne de yeni bir alfabe. Devlet dili olarak Farsçayı tercih ettiler. Devlet farsça derse sanatçılar ne desin! Onlar da hep farsça yazdılar.

Yani yaklaşık bir üç yüz yıl Türkçe edebiyat dili olmadı. 1200’lü yılların sonunda durum Karamanlı Mehmet Bey ve Aşık Paşa’nın dediği gibiydi. Türk Diline kimse bakmıyor; Dergâhta, çarşıda, pazarda kimse Türkçe konuşmuyor ve dolayısıyla da yazmıyordu.

 

Yeni Bir Türkçe

Osmanlıların bir devlet olarak kurulması ile Anadolu’da Doğu Türkçesinden farklı olarak Batı Türkçesi adını verdiğimiz yeni bir Türkçeyle yeni bir edebiyat doğmuştu.

Bu edebiyat da alfabe olarak Arap Alfabesini tercih etmişti. Bu alfabede, Farslardan alınanlarla beraber otuz üç harf vardı.

Tabii ki biz bu alfabedeki her harfi kullanmıyorduk. Peltek se, peltek ze (istisna olarak birkaç kelimede vardı. Adak-azak gibi), dat, zı, ayın gibi beş tane harf Türkçe kelimelerde kullanılmazdı. O zaman alfabede otuz üç harf vardı ama kullanılanların sayısı yirmi sekiz idi.

Uygurların onsekiz harfli alfabesinden sonra otuz üç harf veya yirmi sekiz yine de iyi sayılırdı.

Fakat Türkçe gibi dokuz ünlünün olduğu bir dili, üç ünlü işaretiyle yazmaya kalkarsanız pek çok sorunun çıkacağı da aşikârdır. Nitekim öyle de olmuştur. Arap alfabesi de Türkçeyi bi-hakkın yazmaya kâfi gelmemiştir.

Bu durumu ıslah için Tanzimat devrinde alfabe tartışmaları yeniden alevlenmiş, her kafadan bir ses çıkmış ve alfabemizde yenilikler yapılmanın zarureti yıllarca tartışılmıştır.

Tanzimat’ta da bir sonuç çıkmaz ve bilhassa İttihat ve Terakki Parti yetkilileri, özellikle Enver Paşa alfabe tartışmalarını tekrar başlatır.

Enver Paşa, Türkçenin yine Arap alfabesi ile yazılmasını, ama harflerin bitişmeden kullanılmasını istemişti. Hatta bu alfabe ile pek çok kitap basılmış ve dağıtılmıştı.

Bu alfabeye hatt-ı cedîd, ordu Elifbası veya Enver Paşa yazısı gibi adlar verilmişti.

Bu da işle yaramadı ve birinci dünya savaşı yılları içinde tekrar eski alfabetik sisteme dönüldü.

 

Yeni Bir Alfabe

1 Kasım 1928 tarihi tarihimizde yeni bir dönüm noktası oldu.

Görktürk, Uygur ve Arap alfabesinden sonra yeni bir alfabe maceramız başlamış oluyordu.

Yeni bir alfabe, yeni bir edebiyat ve yeni bir yönelimle yeni bir hayat başlıyordu.

Bu alfabede yirmi dokuz harfimiz vardı. Osmanlı alfabesi ünlüler bakımından Türkçeye uygun değildi ama ünsüzler açısından Türkçeye fevkalade uygundu. Latin alfabesinde de ünlü meselesi halledilmekle beraber (kapalı e ünlüsü hariç) ünsüzler bakımından durum hiç de iç açıcı değildi.

Kalın ünsüzler ve ince ünsüzler için aynı harfin kullanılması, uzun ve ince ünlüleri belirten işaretlerin olmaması, nazal n’nin (ñ) bulunmaması bugünkü Türkçemizi yazarken karşılaştığımız sorunlardan bazılarıdır.

Yani Latin alfabesi de, yetmez ama evet türü bir alfabedir.

Bugünlerde alfabemize alınması kararlaştırılan w, x ve q harflerinin durumu o günlerde de tartışılmış ve uzun müzakerelerden ve tuhaf bazı gerekçelerden dolayı alınmamasına karar verilmişti.

Şimdi seksen küsur yıl sonra yine alfabe tartışmalarının içine girdik. Filanca harfleri alalım mı, almayalım mı?

 

Kaç Millet Kendi Alfabesini Kullanıyor

 

Esas sorun kendi dilinize uygun bir alfabenizin olup olmamasında yatıyor.

Bugün kendi alfabesi kullanan dünya üzerinde kaç millet var?

Bildiğim kadarıyla Çinliler, Japonlar, Hintliler, Araplar ve Yunanlılardan başka kendi alfabesini kullanan dünya üzerinde büyük bir millet yok! (Kore, Gürcü ve Ermeniler de kendi alfabelerini kullanıyor ama o kadar etkili değiller.)

Yani hemen hemen bütün dünya milletleri bu alfabeleri kullanıyor! Latinlerin alfabesi var ama kendileri ortada kalmamış!

Eğer biz de Orhon alfabesini devam ettirebilseydik alfabesi olan milletlerden biri olacaktık ama olmadı.

Doğumuzdaki Türklerin de yaklaşık yüz yıldır Kiril alfabesiyle yazdığı düşünülürse bizler kendi metinlerini okumak için beş ayrı alfabe ve bir o kadar da dini bilmek zorunda kalan tek milletiz.

Bu, hep sıfırdan başlıyoruz demektir.

Bu, biriktiremediğime göre harcayamıyoruz da demektir.

Bu, her yeninin otomatikman eskinin düşmanı olacağı demektir.

Bu, hafızanın dumura uğraması ve hep yeninin kutsanması demektir.

Bu, geleneğin yenilikçiler tarafından daima küçümsenmesi, sevenlerce ise yüceltilmesi demektir. Bu da basit bir deyişle çatışma anlamına geliyor.

Öyle bir çatışma ki, seni senden olana düşmanından bin beter düşman ediyor! 

NELER SÖYLENDİ?
@
Dursun Ali Tökel

Dursun Ali Tökel

DİĞER YAZILARI Cinnet Buğdayları Âlim Kime Derlermiş Cedel Ve Bedel Bana Geleneğini Söyle... Alâmet Kıyâmeti: Şeysiz Şeyler Üzerine Özgürlük Neyimizdir Kimi Seçelim Samsun Büyüyor, Ya Kütüphanesi? Bu Kadar Aktörü Olan Eğitimden Ne Çıkar? Din Ne Kadar Umûrumuzda? Bu Hastalar Niçin Gülüyor Edilgenliğe Sığınma Yahut Sezai Karakoç Ne Diyor Ki Vefa Bayrağı Gri Alan Münafıkları Bir Süper İnsan Tasarımı Câmilerimiz Ve Kaybolan Rûhâniyetimiz Devletimiz “Akıl”Lanıyor Ben Kendimin Neyi Olurum Balık yemiyormuşuz, peki ama niçin? Tarikat, Cemaat Yoldur Varana da… Aldatanlar kimlerdendir İstemek Âkıl Adam Kimdir? Açlıkla Doymak Bir sapma: Ölüm güzellemesi Mandelalar, Harunlar Hayatını Kaybetti De... Sizi Silkeleyenler Var Mı? Ezan deyip geçmeyelim! Bırak (ma) bu hayalleri, bana bir hayal kur! Eğitilmiş İnsan Kimdir? Öğrenci evleri de... TV'lerde Ne Konuşursak Doğru Olur Edepte fukarâ isek hakikate bigâne oluruz BİR UTOPYA: Birlik ve Beraberlik! Ramazan biraz da annedir Ayaklarımız Bize Neyi Hatırlatıyor İbadetin Nihayeti Ne İçindir? İlahi-Yat Gökten Kitaplar Kar Gibi Yağınca… 444 Bu anneler hangi yarışı kaybediyor? Görenedir Görene, Köre Nedir Köre Ne! DersHâne-TestHâne-TesellîHâne Anne-babalık çok mu kolay ki… Öte Dünya Fikri Gerekimizi anlayanlar var! Salâlar kimin için okunuyor/ Çanlar kimin için çalıyor Ruhlardaki Cömertlik Çocuklara sadece isim mi veriyoruz(3) Ahlâka İhtiyacı Olmayan Kim Gençleri Anlamak Meyve Adlarını Da Kaybetmişiz Körsel Vaazdan Görsel Vaaza Dördüncü kişi olmaktan nasıl kurtuluruz? Allah’ın Evleri İçin Layık Gördüğümüz Yerler… Kur’an da tercüme ediliyor da... Bana arşivini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim Güç" Kurdu "Öteki" Ağılına Girerse... Körsel Vaazdan Görsel Vaaza BU ANNELER HANGİ YARIŞI KAYBEDİYOR? ORDULU CANLI BOMBA (LAR) BİR İLACIMIZ BİLE YOKMUŞ! AÇLIK TOKLARDAN, YAZMAK BİLİNÇTEN İSTEMEK
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA