DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Fatih ORUÇ
Fatih ORUÇ
Giriş Tarihi : 14-11-2023 17:18

Yahudiler Lanetli Bir Kavim Mi?

Kavim; aynı soydan gelen, aralarında dil, kültür ve töre birliği bulunan birbirine bağlı insan topluluğu.

Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Yahudilerin karakterleri ve vasıfları zikredilmektedir.

Mesela, kendilerine verilen nimetlerden dolayı şükretmedikleri, kendilerini üstün bir ırk gördükleri için kibirli olduklarından, Allah’a şirk koştuklarından, Hz. Musa’dan sonra gelen birçok peygambere iman etmeyen, yalanlayan ve öldürmeye kalkışan kişilerdir. Tevrat’a uymadıkları için Allah bunları eleştirmiştir. İnsanlık tarihinde mal sevgisiyle nam yapmışlar. Onu elde etmek için çok hırs göstermişler. Dünyaya tapar derecede bağlanmışlardır. Bu emellerine ulaşmak için de bütün yolları meşru saymışlar. Nitekim onların inançlarına göre cennete girecek olan tek kavim kendileridir.

Allah bu özelliklerinden, bu düşünce ve eylemlerinden dolayı onları lanetlemiştir. Allah yalnız Yahudileri lanetlememiştir. Bu özellikleri taşıyan herkesi düşünce ve eyleminden dolayı lanetlemiştir.

Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin sözünde durmamak ve anlaşmaları bozmak gibi kötü bir adetlerinin de olduğu zikredilmektedir.

"Ne zaman onlar bir antlaşma yaptılarsa, yine kendilerinden bir gurup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez." Bakara, 2/100

Yahudilerin Kur'an'da (Maide, 5/64) zikredilen diğer özelliklerinden biri de fitne, fesat ve bozgunculuk çıkaran bir millet olduklarıdır.

Günümüzde bile kötü hasletleri, öldürme, bozgunculuk ve fitne v.b düşünce ve eylemleri aynen devam etmektedir.

Siyonist Yahudi devleti İsrail, kırk gündür Filistinlilerin kendi toprakları olan Gazze’de insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet uyguluyorlar. Uluslararası hukuku hiçe sayarak bir insanlık suçu işliyorlar, soykırım yapıyorlar. Hastane ve sivil yerleşim yerleri demeden bomba yağdırıyorlar. Enkazlardan çıkarılamayan cesetler hariç, yaklaşık beş bini bebek ve çocuk olmak üzere 12000 kişiyi katlettiler ve halen katletmeye devam ediyorlar. Şehitler bile artık sayılamıyor. Aileleri tarafından bile tanınamayan parçalanmış çocuk bedenleriyle ve yetişkin cenazeleriyle Gazze mezbahaneye döndü.

Sadece fesat ve bozgunculukların değil, öncelikle toplumları ahlaken de çökertmekte, birbirine düşürmekte ve menfaatlerine göre hareket etmektedirler.

Mesela, günümüzde de ABD’deki porno şirketlerinin ekseriyeti Yahudi’dir. Üstelik bu durum Yahudiler için bir utanç değil, gurur kaynağı olarak görülüyor. ABD’nin nüfusunun % 2’sini Yahudilerin oluşturmalarına rağmen, ülkedeki porno endüstrisinin tamamına yakınını onlar yönetiyorlar. Yahudilerin bu endüstriyi yönetmelerindeki yegâne gayelerinin Yahudi olmayan ırkların ahlaki altyapılarını yıkmak istemeleridir.

Kur'an'ı Kerim de birde, İsrailoğulları'nın alemlere üstün kılındığını ve onlara imtiyazlar verildiği, hiçbir kavme verilmediği kadar nimet verildiği ve onlara peygamberler ve hükümdarlar gönderildiği anlatılmaktadır.

“Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün tuttuğumu hatırlayın.” Bakara, 2/122

Ancak İsrailoğullarının büyük bir kısmı bu nimete layık olamamış. Kendilerine gönderilen peygamberlere itaatsizlik etmiş, öldürmüş ve Allah'ın vahyi olan Tevrat'a başkaldırmışlardır.

Kur'an'da geçen üstünlüğün yalnız Allah'a itaat edildiği dönemlerde olduğu da zikredilmekte; Allah'a şirk koştuklarında ve O'nun itaatinden çıktıkları dönemlerde ise Allah'ın, nimetlerine nankörlükten dolayı onları lanetlediğini ve rahmetinin artık onlara ulaşmayacağını ifade edilmektedir. Dolayısıyla onların üstünlüğü ancak takva derecesi ile ilgilidir.

“İman ettikten, Peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkâr eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez.

İşte onların cezası; Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lânetinin üzerlerine olmasıdır.”                                  Al-i İmran, 3/ 86,87

 

Nitekim Kur'anî bir düstur olan "üstünlüğün ancak takvada" olması, kavmî bir üstünlüğün söz konusu olamayacağını göstermektedir. (Hucurat, 49/13)

Kur'an'ı Kerimde buyruluyor ki:

“Onlar (Yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların (müminlerin) himayesine sığınmadıkça, kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkûm edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir; Ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar.” (Al-i İmran, 3/112-113)

 

Bu ayetler, onların hepsinin aynı olmadığını vurgulamaktadır. Lanetlenenlerin sözlerinde durmamalarından, şirklerinden ve amellerinin kötü olmasından dolayı; müjde verilenlerin ise Allah'a şirk koşmadan ona kul olarak istikametli bir yol takip etmelerinden dolayıdır.

Kısaca, kıyamete kadar lanetlenmiş bir kavim yoktur. Bu akla ve mantığa da sığmaz. Bir nevi ırkçılıktır.

Lanetlenmiş isyankâr düşünce, zihniyet, kötü vasıflar ve eylemler vardır.

İsrailoğullarının lanetlenmeleri ve duçar oldukları azap ve meşakkat mensup oldukları etnik köken yüzünden değil, saplantıları ve kötü hasletleri yüzündendir.

 

                                                                                                                                     FATİH ORUÇ

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Fatih ORUÇ

Fatih ORUÇ

DİĞER YAZILARI İsraili’in Katliamlar Tarihi 1/2 Soykırım ve Filistin Sorunu Gelir Dağılımı Adaletsizliği Tabular Hükmedince Münafık TABU Medya ve Emperyalizm-2/2 Medya ve Emperyalizm-1 Demokrasi, Terör ve Emperyalizm Sivilleşemeyen Sivil Toplum Örgütleri KİBİR Hüseynî Direniş Boşnak Halkının Kanayan Yarası Ekonomi ve İş Ahlakı Rusya-Ukrayna Savaşı Uluslararası Şeffaflık Örgütü Güven Nasıl Kazanılır, Nasıl Kaybedilir? A d a l e t Yobazlıklar İdealler ve Hüsranlar Yozlaşma! Uluslararası Şeffaflık Örgütü Ekonomi Reform Paketi Yüksek Faiz Düşük Kur Ölüm Ve Diriliş – 2 Ölüm ve Diriliş - 1 Ekonomi Nasıl Düzelir ? Zulümler Ve Koronavirüs Ekonomi Nereye Koşuyor Sivil Toplum Kuruluşları Nereye Koşuyor! Mankurtlar Diyanet İşleri Ve Ucuz Kahramanlık Korona Virüs Avrupa Birliği’ni Dağıtıyor Mu? Nedir Bu İstanbul Sözleşmesi Denilen Bela Demokrasi Ve Düşünürler-2 Demokrasi Ve Düşünürler-1 Korkunç tablo: 8 milyon bağımlı Le Point-L’eradicateur-Erdoğan İyiliği Emredip Kötülükten Alıkoymak Annelerin Destansı Direnişi İbrahim’in Baltası Ve Demokrasi Hükümetin haramlarla imtihanı! Haçlıların Boşnak Soykırımı Büyük Şeytan’ın Kuşatması Hükümetin Kumar İle İmtihanı e-muhtıranın ardından İTO’da neler oldu-2 e-muhtıranın ardından İTO’da neler oldu?- 1 Batı ahlakı (!) -3 Batı ahlakı (!) -2 Batı Ahlakı Ve 8 Mart Sömürge Aydınları Olgun Demokrasi Ve Cinsiyet Devrimi Demokrasilerde Siyaset Batı Ahlakı (!) Avrupa’da 96.465 Mülteci Çocuk Kayıp Demokrasi Ve Emperyalizm Genelev İşletmecisi Trump Demokrasi Ve Antik Yunan Medeniyeti Demokrasi Ve Yunan Mitolojisi Küresel Çetelerin Ticaret Savaşı Küresel Çetelerde Hüsran Le Dictateur Küresel Çeteler Dünyayı Silah Deposuna Çevirdi Mülteciler Suriye Ve Nizâr Kabbâni 2/2 Suriye Ve Nizâr Kabbâni I/2 ABD Ortadoğu’dan Defolmadıkça… Soykırım Ve Batı Emperyalizm Ve Zamanı Zorlamak Batı ve Demokrasi ABD ve CIA Küresel Fitne Demokratik Batının Bozuk Genleri Ortadoğu Fokur Fokur Ilımlı İslâm Hükümetin AB İle İmtihanı Hak İle Batılı Karıştırmak Barış Maskeli Kan İçiciler Dostum, güneşe bak, toprağa bak, suya bak, buluta bak. Fakat arkana bakma… Hukuk Mu, Kanun Mu? Yobaz Ve Yobazlıklar Hz.ibrahim, hz. İsmail ve teslimiyet AB, tarihin bize bir şakası mı? Hâkimiyet ve Demokrasi Dişi Hitler Angela Merkel Tabu Ve Ekonomi Cumhurbaşkanı Ve Araba Sevdası Feto, Haçlılar Ve Srebrenitsa Katliamı Madımak Ve Başbağlar Katliamları Chp Adaleti Eleştiri Kültürü Batıda Küresel Çeteler, Ortadoğu’da Diktatör Çeteleri Müttefike bak müttefike! Sapık Başbakan- Sapık First Lady İhh İle Afganistan’da Yetim Dayanışma Günleri (3/3) İhh İle Afganistan’da Yetim Dayanışma Günleri (2/3) İhh İle Afganistan’da Yetim Dayanışma Günleri (1/3) Vahşi Batı Demokrasilerde Par-la-men-to İstişâre - Şûrâ Ab 60 Yaşında Yatağa Düştü İslâm’da Ve Demokraside Adalet– 2 İslâm’da Ve Demokraside Adalet-1 Demokrat Eşkiyalar Yol Kesti İslâm’da Ve Demokraside Siyaset-2 İslâm’da Ve Demokraside Siyaset -1 Demokrasilerde Hukukun Üstünlüğü İslâm’da Hukukun Üstünlüğü Batının Köle Ticareti Geçmişten Günümüze Şirk İnancı Amerikanın Kızılderili Katliamı Batının Utanç (İnsanat) Bahçeleri Küresel Güç Güç Kaybediyor Şeytanla müttefik olunur mu? Küresel Oyunlar Ve Yeni Oluşumlar Milli (!) Piyango Yılbaşı çekilişinde 60 milyon veriyor Dünya İnsan Hakları Günü (!) Avrupa Birliği Sürecinde Gerginlikler Devam et ab devam et heyecanlı oluyor! Avrupa Birliği Restleşmesi Hdp Operasyonu Ve Batı Cumhuriyet Gazetesine Operasyon Vallâhi de billâhi de bunların hesabı bir gün mutlaka sorulacak İslâm Coğrafyası Oldu Kerbelâ Hüseynî İhlas-Hüseynî Takva-Hüseynî Direniş Askeri Darbe Olmadı Ekonomik Darbe Yapalım 1dolar-Yenidünya Düzeni Ve Fetö Küreselleşme Şehidlik Ve Kahramanlık Yeni Dünya Düzeni Ve Türkiye Demokrasi şehidi olur mu? Darbe kalkışması mı, işgal girişimi mi? Cemaatler Ve Tarikatlar Srebrenitsa Demokratik Katliamı
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA