DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 11-08-2018 11:43

“ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!..

* “Oku!  Seni yaratan Rabbinin adıyla.  O keremine nihayet olmayan Rabbindir, kalem ile yazmayı öğreten de O’dur. O, insana bilmediği şeyleri öğretti. Sakın okumamazlık etme!..  Çünkü insan, kendini nasîhate ihtiyacı yokmuş görmekle muhakkak azgınlık eder.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Alak Sûresi, âyet 1, 3-6)

* “Şânım hakkı için, size öyle bir kitap indirdik ki, bütün şân ve şerefiniz ondadır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?..”  Kur’ân-ı Kerîm; Enbiyâ Sûresi, âyet 10)

*  “De ki: ‘Hiç, bilenler ile bilmeyenler bir olur mu?..’ Doğrusu, ancak akıl sahipleri bunları hakkı ile düşünür.” (Kur’ân-ı Kerîm; Zümer Sûresi, âyet 9’dan)

*    “Bazı şiirler, elbette apaçık bir hikmettir…”, “Hikmetli söz müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa, hemen alır.”,  “Büyüleyici sözler gibi, hikmetli şiirler de vardır...”,  “Şâir Hassan’ın sözleri, düşmana ok yarasından daha tesirlidir…”,  “Şiir, bir söz ki, güzeli daha güzel, çirkini daha çirkindir...”   (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem”) 

 *“Kitap, istikbâle yollanan bir mektuptur.” (Mevlânâ Celâleddîn Rûmî “r. aleyh”)  

*    “Bilgilerin doğru olması kâfi değil. Esas olan yazarıdır. Yazarının rûhâniyyeti satırların arasında dolaşır. Yazan ihlâslı birisi ise, okuyan istifâde eder. İhlâslı değilse, fâsıksa, habîs rûhu kitâba aks eder. Okuyan zarar  görür de haberi bile olmaz. İşte,  Müslümanlar böyle kitâpları okuyunca kalblerinde bir kararma meydana gelir.  Kitâbı yazan, yazdığından daha mühimdir. Temiz su, temiz borudan geçerse temiz olur. Temiz su, pis borudan geçerse temiz olur mu?..  Pis borudan akan sudan şifâ olmaz.”  (Hüseyin Hilmi Işık “r. aleyh” Efendi;  Eyüp/İstanbul, 1911- Eyüp/İstanbul, 26.10.2001)                           

“Kitap insanı, insan dünyâyı değiştirir.”   (Hekimoğlu İsmail/Ömer Okçuoğlu)          

*   “Dünyâyı nasıl insansız düşünemezsek, insanı da kitapsız düşünemeyiz.”  (Suut Kemâl Yetkin)                                                                          

* “Şiir; gönlün, aşk denilen muazzam, muazzez, müzeyyen, mükemmel, mümtaz, feyizli, faziletli ve edebli vasıflarıyla göz kamaştıran ve akl-ı selîmle müşterek, esrarlı albeniliğinin şahlanışıdır.”  (M. Hâlistin Kukul)

* “Eleştirilmek, bilim insanı için olmazsa olmazdır… Çünkü bilim insanını yetiştiren ve geliştiren, görüşleriyle ilgili yapılan yapıcı eleştirilerdir.”  

(Prof. Dr. Mahmut Aydın-OMÜ Rektör Yrd)

*  “Dost, kulağa hoş geleni söyleyen değil, doğruyu söyleyendir.” (Prof. Dr. Kurtman Ersanlı)                           

* “Eski Van Milletvekili merhum İbrahim Arvas Bey (“Tarihi Hakikatler” adlı eserinde) anlatmıştı. Lozan’ın gizli protokollerinde şu maddeler varmış: :  1- Hilâfet kaldırılacak; 2- Şeriat yasaklanacak; 3-Türkiye İslâm’dan ve İslâm dünyâsından uzaklaştırılacak.”   (Mehmed Şevket Eygi-Millî Gazete; 26.02.2017, s. 3)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere; 1 Ağustos 2018 günlü yazılı basın-yayın organlarında yer alan “YKS Sonuçları” hakkındaki açıklamalarda, genellikle “Öğretmenler Döküldü” başlığı altında “AYT TESTLERİNİN ORTALAMALARI” verildi. ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi” tarafından yapılan ve “Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Değerlendirme Raporu”na göre, öğretmen olarak atanan genç mezun öğretmenler; fen, fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlerde 50 sorudan ortalamada 10’unu doğru yapabildiler. Böylelikle de âdeta “döküldüler!..” 

2018 YKS Ön Değerlendirme Raporu’na göre imtihanın tek bir testinde bile yüzde 50 başarı oranı yakalanamadı. Fizik, YKS’nin en kötü sonuçlarından biri oldu. Bu testte başarı oranı sadece yüzde 3,33… En düşük başarı fen ve matematik testlerinde oldu. 40 soruluk bu iki testte başarı oranı ancak yüzde 14. En yüksek ‘başarı’ yüzde 40 oranıyla Türkçe testinde. 40 soruluk bu testin doğru cevap ortalaması 16, 18 Sosyal bilimler testinde de başarı oranı ancak yüzde 30.

Deniyor ve haber böylece sürüp gidiyor…

Bu durum da bizi “Milsiz Eğitimimizin 70 yıl öncesine” götürüyor ve haklı olarak aşağıdaki satırları yazdırıyor; diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme alınmış bu mısralarımızla Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…   

(Bir “Milsiz Eğitim” Destanı/2)

= = = ( 1 ) = =  =

“6 Ok”un “Çorbacısı” el-ele;

“ABD”yle bir “Fabrika” kurdular;

“Fulbright” marka, üretici “Hergele!..” 

“70 yıldır”, “Eğitimi” vurdular;

“4+4…”, sanırsın sen düzele!..

 

“Eğitim”i, “Öğretim”i kotlayıp;

“Millîmizi-mânevîyı” atlayıp;

“Osmanlıyı-Selçukluyla” katlayıp;

  “ABD”yle bir “Fabrika” kurdular;

“70 yıldır”, “Eğitimi” vurdular!..”

 

Her bir “ürün”, “CHP”nin geninde;

Ya “İnönü”, ya “Ecerûf”un eninde;

Biraz “Baykal”, “Kılıçdar…” var teninde!..

“ABD”yle bir “Fabrika” kurdular;

“70 yıldır”, “Eğitimi” vurdular!..

 

“Fulbright Başlar”, plân… plân hep kurdu;

Her bir  “Darbe”, gelip-gelip bi vurdu;

Zaman-zaman, “ateş sardı” bu yurdu!..

“ABD”yle bir “Fabrika” kurdular;

“70 yıldır”, “Eğitimi” vurdular!..

 

“Ekonomi”, temelinde “Eğitim”;

“Kalkınmanın” emelinde “Eğitim”;

“Coni” marka, sol elinde “Eğitim!..”

“ABD”yle bir “Fabrika” kurdular;

“70 yıldır”, “Eğitimi” vurdular!..

                = = = ( 2 ) = =  =

Arasıra “Defolu Mal” görüldü;

“Ülkücüler-Türkeşçiler” vuruldu;

“Millî Görüş: Erbakan”dan soruldu!..

“ABD”nin, bir “Fabrika” artığı;

“70 yıldır”, “Eğitimin” yırtığı!..

 

“Defolular”, zaman-zaman “güç” oldu;

“Hükûmette”, güvenilir “koç” oldu;

“1” başladı, “iki” derken “3” oldu!..

“ABD”nin, bir “Fabrika” artığı;

“70 yıldır”, “Eğitimin” yırtığı!..

 

“Defolular”, zaman-zaman savruldu;

Kâh “PKK, kâh “FETÖ”den kavruldu;

“ADO” çıktı, “Siyon” oldu yamuldu!..

“ABD”nin, bir “Fabrika” artığı;

“70 yıldır”, “Eğitimin” yırtığı!..

 

“Muhsin Başkan”, “Ülkü Yolu Direği”;

“Vatan” dedi, “Millet” dedi yüreği;

“Helikopter”, yakın etti ırağı!..

“ABD”nin, bir “Fabrika” artığı;

“70 yıldır”, “Eğitimin” yırtığı!..

 

KAYIKÇ’Ali, bu “teşhisin doğru”dur;

“Dost” görünen, nicesi var “uğru”dur;

Bu “Lozan”dan, kopup-gelen “ağrı”dır!..

“Sömürü”yü, ince-elek kurdular;

“Fulbright”  ile, tâ temelden vurdular!..

Derebahçeli/Ali Kayıkçı

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA