DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 03-08-2018 08:22

Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13

Saygıdeğer Okuyucularımız!..                                                                                                              

Daha önce de belirttiğimiz gibi, başta “TGRT EF” olmak üzere, “Millî Gazete”, “Diriliş Postası” ve “Anadolu Gençlik Dergisi” gibi sesli ve yazılı basın-yayın organlarında “Millî Dil: Türkçe” üzerine gereken hassasiyetin gösterilmeyip şu mahût “Uydurukça/Ecerufça/Arı Dil” ile konuşulup yazıldığını gördükçe, “Hem Okudum Hem de Yazdım/3 (Dil ve Millî Kültür Konulu Köşe Yazısı-Şiirler” adını verdiğimiz  (Samsun, Aralık 2015) adlı eserimizde yer alan bâzı köşe yazılarımızı buraya taşımanın faydalı olacağını düşündük. Bugün de, kaldığımız yerden devam eyliyor ve bu kitabımızda yer alan bu makâlelerimizi Siz Saygıdeğer Okuyucularımızın bilgilerine aynen sunuyoruz…                                                     

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…          

 “MÜNEKKİD” mi, “YAĞCI” mı?..

*  “Münekkid: Edebiyat veya sanat eserini değerlendiren, eleştiren kişi; eleştirmen, tenkitçi” (Sözlük)

*  “Allahü teâlâ bir kimseye nûr vermezse, o münevver olamaz.” (Îmâm-ı Rabbânî “r. aleyh”)               

Saygıdeğer Okuyucularımız!..                                                                                                               

Zaman zaman kendi yazı ve kaleme aldığımız kitaplarımızı tanınmış bir yazara, edebiyatçıya ve öğretim üyesine gönderdiğimiz; onların fikirlerini de öğrenmek istediğimiz olmuştur…

Öyle ki; bâzen gözden kaçan küçük bir ayrıntı, mânâ bakımından çok farklı anlamlara gelebilmekte ve o “küçük yanlış” düzeltilmediği ve aynen kaldığı sürece “dil ve millî kültür” ile “mânevî bağlar” bakımından “menfi büyük sonuçlar” doğurabilmektedir…

Bunun için de “ilmî tenkitçi”, diğer bir ifâde ile “münekkid”; hem “işin ehli” olmalı ve hem de bu işi “severek” ve de “Cenâb-ı. Allahın rızâsı için” yapmalı ki “zarar” yerine fayda sağlasın…

Yoksa “dostlar alış-verişte görsün” kabilinden; eserin adını, içindekilerin başlıklarını vermek; hoşa giden bir iki örnek yazı veya şiiri tanıtım makâlesine taşımak, yazarın hayatını nakletmek; kitabın kâğıdından, kapağının kartonundan ve cildinden bahsetmek… “münekkidlik/tenkitçilik” yapmak değildir. En azından, böyle olmamalıdır…

Meselâ; bir “Safahât” eserini bu gözle inceleyen kişi, “M. Âkif için, “Osmanlı şâirlerindendir. 1290 (m. 1873)da doğdu, 1354 (m. 1936)da İstanbul’da vefât etti. Edirnekapı kabristanındadır. Fâtih rüştiyesinden sonra, mülkiye idâdisini bitirdi. Baytar mektebini okuyup, veteriner oldu. Dînî, millî şiirleri çok heyecanlıdır. Türk İstiklâl Marşının yazarıdır.” dedikten sonra “(Safahât) kitabı heyecanlı şiirlerle dolu ise de, 86. sayfasında, Müslümanların halifesi ve İslâmiyet’in bekçisi olan Sultan 2. Abdülhamîd Hân’ın kıymetini zedeleyen çok çirkin ve bayağı iftirâları ve sicilli Mason, Mısır’daki Vehhâbî Müftüsü M. Abduh’u öven ve bir çalgıcıyı, çalgısının seslerini nidâyı ilâhiye benzeterek öven şiirleri kendisini lekelemekte, îmânlı kalblerde nefret hâsıl etmektedir. İstanbul’daki Yüksek İslâm Enstitüsü eski Müdürlerinden ve Öğretim Üyelerinden Ahmet Davudoğlu, 1394 (m. 1974) senesinde İstanbul’da basılan “Dîni Tamir Davâsında Din Tahripçileri” adını taşıyan kitabında, (M. Âkif’in de sâir reformcular gibi, ilhâmı doğrudan doğruya Kur’ân-ı Kerîm’den almak istediğini) bildirmektedir” (Bkz: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; H. Hilmi Işık, s. 957) diyebilmeli, bunun için de “münekkid, münevver” olmalı ve pek çok insan övüyor, okul kitaplarında göklere çıkarılıyor diye haklı ve mesnetli tenkitlerinden kendini uzak tutmamalıdır…

Diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımızla Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

                               * - * - * - * - * - 

“Tenkîd” işi, en zor iş; “ilim-irfân” gerektir;

“Edeb”in “edebi”yle, hem “mücehhez” olmaktır;

“Tenkitçi” bulunur çok, “münekkid” pek seyrektir…

“Bilgi” yükün olacak; “Gâye: Güzel bulmaktır”;

Maksat “Allah rızâsı”, “sâlih amel”de tekdir…

               

“Tenkîd” işi, en zor iş; “güncel’i takip” de var;

“Nefsî” olmamak gerek, “şeytanî rakip” de var;

“Saçma-sapan” yanında, elbette “menakıp” de var…

“Bilgi” yükün olacak; “Gâye: Güzel bulmaktır”;

“Güzel güzelliğinde”, “çirkinden kurtulmaktır…”

 

“Tenkîd” işi, en zor iş; “hak-bâtıl” ayırımı;

“Yanlış”ları söylemek, yapma “dost” kayırımı;

Bu yol “eğri-düz” demek, göstermek “bayırı”nı…

“Bilgi” yükün olacak; “Gâye: Güzel bulmaktır”;

Okuyan “hisse” kapmak, hep “iyiler almaktır…”

 

“Tenkîd” işi, en zor iş; “gönül kırmak” cabası;

Kimi “bencil” davranır, kesilir merhabası;

“Hakaret” edeni var, bunlar da en kabası…

“Bilgi” yükün olacak; “Gâye: Güzel bulmaktır”;

“Zehir-zıkkım” yerine, ağza “ballar çalmaktır…”

                                

“Tenkîd” işi, en zor iş; KAYIKÇ’Ali’m tecrübe;

“Münekkidlik-“Yağcılık”, “insanlıktan” bir şube;

“Okumaya-yazmaya”, “3 yıldızlı” bir rütbe…

“Bilgi” yükün olacak; “Gâye: Güzel bulmaktır”;

“Edeb”in “edebi”yle, hem “mücehhez” olmaktır…”

 (Devam edecek)

Derebahçeli/Ali KAYIKÇI

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA