DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 02-03-2018 08:55

Kul “şimdi ağlar ise, sonra…”

*  “Allahü teâlâ, tövbe edenleri sever.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 222)

* “Kul günâhlarından tövbe edince, Allahü teâlâ hafaza meleklerine, azalarına ve günâh işlediği yerlere günâhlarını unutturur. Kıyâmet gününde Allahü teâlânın huzuruna çıkınca, günâhlarına şâhitlik yapacak hiç kimse ve hiçbir şey olmaz.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem.”) 

 * “Sevgi: Sevmek’ten sev-gi). İnsanı bir şeye veya kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeğe yönelten duygu, eğilim.” (Sözlük)

 * “Nisâb: Dînen zengin sayılma ile fakir sayılma arasındaki sınır. Altının nisâbı (Hanefî mezhebinde) 20 miskal (96 gram)dır.” (Sözlük)

 * “İhrâm ve Mîkât: Hac veya Umre niyetiyle giden Müslümanların Mîkât denilen mahalde (yerde) niyet ederek, peştamal gibi dikişsiz iki parça örtüyü giymek suretiyle, daha önce kendisine mubah (serbest) olan bâzı şeyleri geçici olarak kendine harâm kılması yani bunları yapmaktan sakınması şarttır.” (Sözlük)

* “Kütüb-i Sitte: İslâm’da meşhûr 6 hadîs kitâbı: Sahîh-i Buhârî, Câmi’us-Sahîh, Muvattâ (veya) İbn-i Mâce’nin Sünen’i, İmâm-ı Tirmizî’nin Sünen’i, Ebû Dâvûd’un                Sünen’i ve İmâm-ı Nesâî’nin Sünen’i.” (Sözlük)

 * Tam İlmihâl: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; H. Hilmi Işık-Hakikat Kitabevi Yy. İstanbul

 * “Telbiye: Hac ve Umre esnasında ve Mîkât yerlerini geçerken Lebbeyk (Lebbeyk, Allahümme lebbeyk lebbeyk lâ şerîke leke lebbeyk innel hamde ven-ni’mete velmülke leke lâ şerîke lek) söylemek.” (Sözlük)

* “Seriyye: Düşman üzerine gönderilen ve 500 eri aşmayan süvâri bölüğü.” (Sözlük)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

 Bilindiği üzere “sevgi”nin ileri safhada bulunan, şiddetli muhabbetli/sevdâlı şekline “aşk” denilmektedir. “İmâm-ı Rabbânî Hazretleri”nin ifâdesiyle, “Nefsin kötü arzularına yani şehvete aşk ve muhabbet adını takmamalıdır. Aşk, muhabbet kalbde olur ve kıymetlidir. Gerçek aşk, Allahü teâlâyı ve O’nun sevdiklerini sevmektir.”

 “İbrahim Hakkı Erzurûmî Hazretleri”nin tanımlamasıyla da aşk; “Nefsi terbiye eder, ahlâkı güzelleştirir. İnsanın kalbinde bir ateş olup kalbde Allah sevgisinden başka bir şey bırakmaz. Hakk âşığı olanın sözü, işi ve düşüncesi, doğru ve saftır. Uyanık kalbli ve hatâdan uzaktır.”

 “Sevgi ve aşkı” bu anlamda düşünüp onu yaşayanlara mübârek olsun diyoruz ve bu his ve düşünceler ile kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…

 Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

             = = = * = = =

“Oku”mayı sevdim, bir de “kitâb”ı;

“Kur’ân”ımı sevdim, Rabbin “hitâb”ı;

“Fakirlik” sınırı, zengin “nisâb”ı…

“Kâbe Yolları”nda, yolcu olmayı;

“İhrâm”a girmeyi, mevk-i “Mîkât”ı…

 

“Kütüb-i Sitte”yi, “Tam İlmihâl”i;

“İlim zirvesi”ni, “îmân kemâl”i;

“Resûl Kibriyâ’yı, nûr-u cemâli”…

“Kâbe Yolları”nda, yolcu olmayı;

“Telbiye” okumak, “cevâbî hâl”i…

 

“Asr-ı saâdet”i, “4 Halife”yi;

“Seriyye” askerin, her “kafile”yi;

“Düşman”ı şaşırtan “şer-i hile”yi…

“Kâbe Yolları”nda, yolcu olmayı;

“Farz-vâcib” sonrası, her “nâfile”yi…

 

“Sahâbî”yi sevdim, her biri yüce;

“124 bin”miş, niceden nice;

“Ben” diyenler kalır, yanında cüce…

““Kâbe Yolları”nda, yolcu olmayı;

“Milim-milim” gitsem, gündüz ve gece…

 

“Osmanlı”yı sevdim, onlardır “ata”;

Benim “bin sevâb”ım, onda “bir hatâ”;

“Rabbim kudretiyle, kılmış ihâta…”

“Kâbe Yolları”nda, yolcu olmayı;

“Hâcı Kervanı”na, bizleri kata!..

 

KAYIKÇ’Ali der ki, “Seven kavuşur;

Bugün yoksa yarın, mutlak buluşur;

Âşıklar Cennete, evvel doluşur…

“Kâbe Yolları”nda, yolcu olmayı;

Şimdi ağlar ise, sonra gülüşür…”

Ali Kayıkçı

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA