DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 16-05-2018 10:04

Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!..

*  “Mü’minler, mü’minleri bırakıp kâfirleri velî (dost) edinmesinler.  Kim böyle yaparsa,  Allah ile ilişiğini kesmiş olur.”     (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet, 28)

* “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem”)

* “Yâ eyyühe’llezîne âmenû la tettihizû bitâneten… (Ey îman etmiş olanlar, ey Müslümanlar, içinizden olmayanlardan, size yabancı kimselerden dost ittihaz etmeyiniz. Âyet-i celiledeki ‘bitâne’, içli dışlı görüşülen, kendisine her türlü sırlar emânet edilen samimi dost, yârıcan arkadaş, mahrem-i esrar mânâlarınadır. Öyle bitâne ki, ‘la ye’lûnekûm habâlen’, sizlere karşı mazarrat ika etmekten,  aranıza fitneler, fesatlar sokmaktan hiçbir vakit geri durmazlar.  Ellerinden gelen fenalıkların hiç birini sizden esirgemezler. ‘Veddû mâ ‘anittüm’, sizin sıkıntılara, mûsibetlere, felâketlere uğramanızı isterler...”  (M. Âkif-Kastamonu Nasrullah Camiî; 19.10.1920)        

* “Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor. Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor, şimdi de Türkiye’yi parçalamak  istiyorlar.”   (Prof. Dr. Necmettin Erbakan-TBMM, 1991)                                                                                       

* “Çok samimî olarak îtiraf edeyim ki, Avrupalılar Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslâm düşmanlığı, Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir. Sebeplerine gelince…”  (Prof. Dr. Fritz Naumark-Türkiye Gazetesi; 08.06.2001, s. 15)     

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere “Cumhurbaşkanımız Sn R. Tayyip Erdoğan”;  önceki günlerde,  3 günlük bir ziyaret için (13-15 Mayıs tarihlerinde) “İngiltere Birleşik Krallığı”nda bulunmakta ve “Kraliçe II. Elizabeth ve Başbakan Theresa May” ile bir dizi görüşmeler yapmakta idi.

 Bu vesile ile bugün de sizlere;  başta “AB/Avrupa Birliği” olmak üzere “Bâtıl/Batı Dünyâsı”nın biz Türkleri/Müslümanları niçin sevmediğini/sevemeyeceğini, bâzı misâller vererek anlatmaya çalışacağız.                        

Malûmları olduğu üzere, Mayıs-2014’te gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Seçimleri’nden kazançlı çıkan “ırkçı parti”lerin liderleri, peşi peşine Türkiye aleyhine verdikleri beyânatlar ile dikkat çekmeye başladılar.

Bunlardan Danimarka Halk Partisi Genel Başkanı Morten, aldığı yüzde 27’lik oyun da desteği ile, “Türkiye, Erdoğan yönetimi ile AB’ye üye olacak bir ülke değildir.” derken önceki yıllarda “Hızla şeriat yönetimine doğru yol alan Türkiye’nin AB adaylığı askıya alınmalı” sözlerini de âdeta tekiden tekrarlamakta, Fransa Ulusal Cephe Lideri Marine Le Pen de ondan geri kalacak değil ya. Bakınız o da nasıl bir dil kullanarak nefret kusmaktadır: “Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği veto edilmeli.” (Bkz: Türkiye Gazetesi; 28.5.2014, s. 13, 16)

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck” Cenapları(!) da 2014 yılı Nisan ayında ülkemize yaptıkları ziyâret sırasında diplomatik nezaket kurallarını aşarak memleketimiz aleyhine bir takım lâflar etmiş ve Başbakanı Merkel’i aratmayacak sözler sarf etmiş idi.  

Bütün bu yamuk beyanatların ve bunlar gibi nice yazılı-sözlü açıklamalar ve davranışların temelinde,  Alman asıllı “Prof. Naumark” tarafından gayet güzel bir şekilde dile getirilmiş şu hususlar bulunmaktadır:

Çok samimî olarak îtiraf edeyim ki, Avrupalılar Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslâm düşmanlığı, Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir. Sebeplerine gelince: 1- Müslüman olduğunuz için sevmezler. Ama faraza lâiklik şöyle dursun, Hıristiyan olsanız da size düşman olarak bakmaya devam ederler. (…) 3- Avrupa’nın pazarı idiniz. Şimdi Avrupa’yı Pazar yapmaya başladınız. 4- En az 400 yıl Avrupa’da sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz. 5-Selçuklular Anadolu’yu, Osmanlılar da Orta Avrupa ve Balkanları haçlı ordusuna mezar ettiler. (…) 7- Selçuklu ve bilhassa Osmanlı, İslâmiyet uğruna her şeyini fedâ etmeseydi, İslâmiyet bugün belki sâdece Hicaz’da varlığını devam ettirirdi. Kaldı ki Vehhâbiliği kuranlar da, İngiliz Dominyon Bakanlığı’nın adamlarıdır. Batı, her yerde İslâmiyeti sapık inançlara kanalize etti. Ama Osmanlı, Asr-ı Saadet’i devam ettirdi. 8-Kilise size kin kusmaktadır ve sebepleri yukarıdadır. (…) 10-Sizler, gerçek hüviyetinize döndüğünüz an, Avrupa’nın refahı ve medeniyeti yıkılır. 11-Yine sizler, Avrupa’nın tarihî düşmanısınız ve dâima düşman olarak kalacaksınız.”

Millî şâirimiz “M. Âkif”in, yukarıda “serlevha” hâlinde verdiğimiz vaazının devamında, bunun yaklaşık bir asır öncesindeki teşhisini bulacaksınız:

“Ey müminler, size ellerinden gelen fenalığı yapmaktan çekinmeyen, bu hususta hiçbir fırsatı kaçırmayan, dininize yabancı kimseleri kendinize mahrem-i esrar dost, arkadaş ittihaz etmeyiniz. Bunların suret-i haktan görünerek size güler yüz göstermelerine, hayrınızı ister gibi tavırlar takınmalarına asla kapılmayınız. Onların gece gündüz isteyip durdukları sizin felâketinizden, izmihlâlinizden, esaretinizden başka bir şey değildir. Baksanıza, size karşı kalplerinde besledikleri düşmanlık o kadar dehşetli ki, bir türlü zapt edemiyorlar da ağızlarından kaçırıyorlar. Hâlbuki yüreklerinde kök salmış olan husumet, ağızlarından taşan ile kabil-i kıyas değildir, ondan çok fazladır, çok şiddetlidir. Bu âyet-i celile, Sûre-i Âl-i İmrân 118’dedir.” (Bkz: Mehmet Âkif ve Safahat-Tercüman Gazetesi Yy. İstanbul 1986, s. 136-138’den)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

 İlk ve eski “AB Bakanı Egemen Bağış” ile diğer bâzı siyasîlerimiz; batılı ülkeler karşısında, onlara şirin görünmek adına, âdeta öyle nice“taklalar” atmış ve yine atacak olsalar bile onlar, bizleri “sevmedi” ve “sevmeyecekler…”

Öyleyse bunu bilerek ve asla hâtırımızdan çıkarmayarak yapmamız gereken şey; millî bir ülkü ve ideâl olarak “Türk-İslâm Birliği”ni sağlamak, 1997’nin “D-8”lerini “D–60/160”lara çıkarmaktır!..

Bunun için de; İran’ın tâ Şâh İsmail zamanından başlattığı ve 1990’larda giderek hız verdiği ve yaydığı “Râfizî  İnanç Seferberliği”ne karşı çâre (Fazla bilgi için bkz: Millî Misyonu Oluştururken-Dr. Yaşar Kalafat; Erciyes Dergisi, S. 415, s. 7-8), “Ehl-i Sünnet İnancı”nı benzeri bir şekilde “Anadolu merkezli” olarak yaygınlaştırmak ve gönüllü kişi ve kuruluş (STK)ların sayısını hızla arttırmaktır…

Yoksa İran’ın; Irak, Suriye, Lübnan, Azerbaycan, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Moğolistan gibi ülkelere yayarak, hatta Türkiye’mizin çeşitli bölgelerine sızarak gerçekleştirdiği “Şiâ tahribatı” karşısında “Âh-vâh!..” eylemek; 28 Şubat” ,“Ergenekon”, “Balyoz”, “Eldiven”, “Ay Işığı” ve “15 Temmuz” gibi içe dönük darbeler ile vakit, nakit ve enerji harcamak değildir…

Diyoruz ve “Prof. Naumark”’ın teşhisine, “Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.)”in yukarıya aldığımız buyrukları doğrultusunda rahmetli “Erbakan Hoca’nın Reçetesi” ile bir cevap verelim istiyoruz:

- * - *  (  1 ) - * - *

“Sevmez” bizi Avrupa, “Müslüman”ı hiç sevmez;

“Pazardık” “Pazar” oldu, bunu canı hiç sevmez;

Şimdi  ne “yaşayanı”, ne “atanı” hiç sevmez…

“Avrupa” sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek;

“Böldü-parçalar” yuttu, bundan hiç dönmeyecek!..

 

“Sevmez” bizi Avrupa, “Haçlıya mezar” kazdık;

Bir-iki, üç-beş değil, “4 asır destan” yazdık;

“Selçuklu-Osmanlı”yla, duvarca-durayazdık…

“Avrupa” sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek;

“Kore”de şehîd verdik, övmedi-övmeyecek!..

 

“Ahmedî-Vehhâbîlik”, hep “İngiliz oyunu”;

“İbni Sebe” gününden, “Siyon” ister hep bunu;

“Abduh-İbni Teymiyye”, “son asır versiyonu”…

“Avrupa” sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek;

“Kopenhag” duvar ördü, “vize”miz vermeyecek!..

 

“Güvenlik Konseyi” ne?: “Kâfirlerin kalkanı”;

“5 daimî” borusu, sardı bütün cihânı;

“1,5 milyar” nerde, yok mu bir borazanı?..

“Avrupa” sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek;

“Erbakan”ca konuşan, gelmedi-gelmeyecek!..

 

“Sevmez” bizi Avrupa, “Müslüman”a uzaktır;

“Irak” bitti-bitiyor, “Suriye” bir tuzaktır;

Hani “Kırım”da birdik, ilk verilen “Azak”tır…

“Avrupa” sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek;

Onlar “domuz” besliyor, yemedik-yenmeyecek!..

 

KAYIKÇ’Ali “özet” bu, “sevgi” gönül işidir;

“Hümanist” geçinirler, “emperyal” bir dişidir; 

“Madde” olmuş tapınak, Batı can çekişidir…

“Avrupa” sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek;

“Gelin can bir olalım”, denmedi-denmeyecek!..

- * - *  (  2 ) - * - *

“Hak-hukuk yenende”, ille “Müslüman!”;

“Kanı dökülende”, ille “Müslüman!;

“Suriye’de-Yemen’de”, ille Müslüman!..”

Bunlara aldanır, medenî sanan;

Ey “AB hayranı”, uyuma “uyan!..”

 

“Alaman”ı böyle, “Fransız” aynı;

“İtikat”ta kardeş, hısımdır-kaynı;

“Mide”si “sömürü”, “Vatikan” beyni;

“Încîl”i okuyup, çok olur kanan;

Ey “AB hayranı”, uyuma “uyan!..”

 

“İtalya-İspanya”, isimde ayrı;

Bunların “İslâm”a, dokunmaz hayrı;

“İlâç” “öz”ündedir, düşersen sayrı;

Önemlidir daim, reçete yazan;

Ey “AB hayranı”, uyuma “uyan!..”

 

“İsviçre” hep sözde, “tarafsız ülke”;

“Matta” yahut “Markos”, “Yohanna” ilke;

“Lukas”ı beyninden, tümüyle silke;

Yoksa yanılırsın, olursun yanan;

Ey “AB hayranı”, uyuma “uyan!..”

 

KAYIKÇ’Ali der ki, tam “yarım asır”;

“Hedef”e kitlendik, olduk “bir esir”;

“Gümrük Birliği”nden, “bütçeme tesir”;

Biz “düdük” çalarız, onlar “borazan”;

Ey “AB hayranı”, uyuma “uyan!..”

Derebahçeli/Ali Kayıkçı

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA